Orust kommun

RSS-nyheter

 • Trafiksäkrare vid Varekils skola
  2019-06-13 kl. 13:38

  Vi planerar att skapa en tryggare trafikmiljö, anlägga parkeringar för Varekils skola samt bredda gång- och cykelväg utmed Jöråsvägen i Varekil.

 • Sommarboken 2019
  2019-06-13 kl. 02:17

  Det blir tre Sommarboken-träffar för dig mellan 7-12 år. Första träffen är det workshop med serietecknaren Malin Biller, andra träffen blir det filmvisning och sista träffen är det fika, boktips och pyssel.

 • Bojar i vattnet
  2019-06-10 kl. 07:30

  En boj i vattnet kräver alltid dispens från strandskyddet och tillstånd för vattenverksamhet.