Kungälvs kommun

RSS-nyheter

 • S, M och C bildar majoritet i kommunfullmäktige
  av Kundcenter 2018-10-02 kl. 11:18

  Från vänster främre raden Lena Bjurström (C), Pia Gillerstedt (S), Anna Vedin (M) och Miguel Odhner (S) Bakre raden Anders Holmensköld (M) och Ove Wiktorsson (C).

 • Fler återvinningscentraler får passersystem
  av Kundcenter 2018-09-20 kl. 08:03

  Först ut var Kode återvinningscentral i maj 2018. I förlängningen kommer alla återvinningscentraler i Kungälvs kommun att få samma system. Förutom utökad säkerhet som kommer även besöksstatistiken att bli intressant att följa upp. – Om många besöker återvinningscentralen strax före stängning exempelvis så kan det betyda att vi behöver ändra på våra öppettider, säger Lina Junedahl miljöingenjör Kungälvs kommun. Körkortet gäller som passerkort Privatpersoner som är fastighetsägare och/eller skrivna i Kungälvs kommun använder sitt körkort som passerkort och ingen registrering krävs. Observera att du INTE ska ansöka om ett ÅVC-passerkort också eftersom du då inte kommer in på ditt körkort. Uppmärksamma även att kortläsaren endast kan läsa svenska körkort.   Om du saknar körkort Om du saknar svenskt körkort kan ansöka om ett passerkort kostnadsfritt genom att fylla i blanketten Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner. Systemet är enkelt, det är bara att stoppa in ditt kort (långsidan först och streck- eller QR-kod uppåt) så går bommen upp. Det kostar inget och du har fortfarande fria besök.   Företagare behöver registrera sig Dagens klippkort kommer att fasas ut och företagare behöver därför ansöka om ett passerkort. Det gör man genom att fylla i den här blanketten. Företagare betalar sen tidigare för sitt avfall och kommer genom knapptryckningar direkt på passersystemets skärm att kunna redovisa vilken typ av avfall som de ska lämna. Instruktioner finns på baksidan av blanketten. Dessa uppgifter används sedan som underlag för betalningen enligt samma taxa som tidigare.   Alla återvinningscentraler får passersystem i höst Kode återvinningscentral var först ut med det nya passersystemet. Den 8 oktober sätts det igång på Kärna återvinningscentral och den 22 oktober på Ytterby återvinningscentral. Den 12 november är det dags för Munkegärde återvinningscentral och därmed har alla våra ÅVC:er systemet. Öppettider tlll kommunens samtliga återvinningscentraler hittar du här.   Vad sparar systemet? Passersystemet är kopplat till ditt personnummer och din adress. När du använder ditt körkort eller passerkort på återvinningscentralen lagras uppgifter om tid för inpassering samt vilken återvinningscentral som besökts. Detta utförs i syfte att upprätta besöksstatistik för interna ändamål, exempelvis planering av öppettider och bemanning. Företagare uppger även vilken typ av avfall som lämnats, vilket används som underlag vid fakturering.   Hur hanteras mina uppgifter? Kungälvs kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Läs mer i kommunens integritetspolicy.

 • Hjälp oss hitta det unika med Kungälv
  av Kundcenter 2018-09-10 kl. 13:17

  Kungälvs kommun har ambitiösa tillväxtmål som innebär omfattande byggnation av såväl bostäder som kommersiella ytor. En förutsättning för att locka invånare och besökare till dessa omfattande nytillskott är att öka marknadsföringen och vidta åtgärder för att sätta Kungälv på kartan. Ett platsvarumärke är en gemensamt ägd identitet som tydliggör en plats styrkor och som hjälper till att förmedla en enad bild. - Ett platsvarumärke handlar i korthet om hur vi vill uppfattas av omvärlden och av de som lever på platsen. Som kommun konkurrerar vi om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar. Genom att samverka mellan olika aktörer och arbeta med långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Kungälv skapas också bra förutsättningar att lyckas. Något som alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, säger Anna Andersson, projektledare för satsningen. Inkluderande arbetssätt Det platsvarumärke som kommer att arbetas fram ägs gemensamt av alla intressenter som vill skapa en attraktionskraft till Kungälv. Det är kommunen, företag och besöksnäring men också medborgare, organisationer och föreningar. Gemensamt kan dessa aktörer med ett samlat varumärke stärka attraktiviteten för Kungälv och få människor att upptäcka Kungälv som boendeort, plats att etablera sig på eller en plats att besöka och semestra på. - Vi vill genomföra projektet på ett inkluderande sätt och ta med olika aktörer och kompetenser in i arbetet. Om några veckor kommer vi bland annat att anordna workshops där vi samtalar kring Kungälvs styrkor, vad man tycker sticker ut och vad man kan bygga vidare på. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill vara med på den här resan. Vi vill skapa en helhetssyn där alla aktörer bidrar med olika perspektiv och samverkar. Då blir resultatet bättre och mer långsiktigt användbart för alla, säger Anna Andersson. Planen är att olika aktörer tillsammans ska bygga varumärket Kungälv och att arbetet ska mynna ut i en verktygslåda som ger ett stöd till alla som vill kommunicera Kungälv som en plats att bo, leva och verka i. - Vi har mycket att vara stolta över i Kungälv. Men för att attrahera omvärlden med det positiva som Kungälv står för och för att kunna göra det på ett effektivt sätt behöver vi samlas kring en gemensam bild och ett samlat sätt att kommunicera Kungälv som plats, säger Roger Boström, ordförande i Kungälv Marstrand Näringsliv som också äger projektet.

 • Inbjudan till medborgarundersökning
  av Kundcenter 2018-08-23 kl. 08:47

  Du får möjlighet att betygsätta tre områden. • Kommunen som en plats att bo och leva på • Kommunens verksamheter • Medborgarnas inflytande i sin kommun Resultatet blir en del av underlaget till den fortsatta utvecklingen av Kungälv. Svara på enkäten, ditt svar är viktigt! Inga förkunskaper krävs I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer ingå i urvalet. Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak. Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som första gången skickades ut den 23-29 augusti med en påminnelse som gick ut under början av oktober. Det går att logga in och besvara enkäten fram till den sista oktober. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Medborgarundersökningen har i Kungälv tidigare genomförts 2016, 2014, 2012, 2010 och 2006. Kungälvs resultat ligger i paritet med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomförundersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen har visat på ett flertal förbättringsområden. Se tidigare resultat här

 • Parkbänkar och bättre underhåll vid parkdialog i Marstrand
  av Kundcenter 2018-08-17 kl. 09:59

  Femton-tjugo intresserade samlades under en kväll i april på Rådhuset i Marstrand, för en dialog om Marstrans parker efter Paradisparken. Många synpunkter kom fram, av dessa har kommunen under sommaren levererat fler parkbänkar och blommor. Under sekelskiftesdagarna kommer även en parkvandring att äga rum. Läs sammanställningen av dialogen här

 • Tips för dig som har egen brunn och ont om vatten
  av Kundcenter 2018-07-23 kl. 11:23

  Är du i behov av vatten kan du hämta det på Filaregatan 15. Från och med den 14 augusti måste du boka tid för vattenfyllning, det gör du på telefon 0303 - 23 97 75. Det går att betala visa swish eller faktura. Du måste ha eget kärl med dig då vi inte kan tillhandahålla det. För köp av vatten i större volymer, över 25 liter, debiteras 50 öre/liter inkl. moms. Vid hämtning av vatten ska blanketten Köp av vatten vid tappställe på Filaregatan 15 fyllas i.   Så här kan du spara på ditt vatten Tänk på att inte överutnyttja brunnen. Undvik stortvättar. Om du måste tvätta se till att maskinen är full. Kör enbart diskmaskinen när den är full. Undvik att vattna gräsmattor eller fylla pooler. Duscha istället för att bada. Ställ en tillbringare med vatten i kylen istället för att spola tills det är kallt. Om du diskar för hand, skölj då inte i rinnande vatten. Tänk på att ett överuttag av vatten från borrade brunnar i närheten av kusten riskerar att skapa saltvatteninträngning. Detta är ett bestående problem om det inträffar.   Vad kan jag göra om min brunn sinat? Kortsiktiga lösningar Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn. Naturligtvis frågar du först. De kanske har samma problem som du? Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten. Är du osäker på kvaliteten kan kokning av vattnet rekommenderas. Det kan finnas entreprenörer som hyr ut tankar med vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat. Undvik att fylla på brunnar. Det du då gör är att du fyller på grundvattnet. För att höja grundvattennivåer krävs mycket stora mängder.   Långsiktiga lösningar Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också. Borra eller gräva ny brunn. Problemet är sannolikt inte hur brunnen är utförd utan tillgången på grundvatten. Observera att vid borrning efter vatten i kustområde kan innebära en risk att för saltvatteninträngning som på sikt försämrar grundvattenkvaliteten. Kommunen planerar för att på sikt bygga ut de kommunala vatten och avloppsnäten. Men det är en lösning som kommer att ta en längre tid.   Vattenkvalitet och provtagning Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. Här kan du läsa mer om kontroll av vattenprover    Vill du veta mer På Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida finns mer information om brunnar, dricksvatten och grundvattennivåer. https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/ https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/juni/grundvattennivaer-i-juni/  Även livsmedelsverket har information om enskilda vattentäkter. Livsmedelsverkets råd till dig med egen brunn Har du frågor om vattensituationen kan du kontakta vårt Kundcenter Telefon: 0303 23 80 00 kundcenter@kungalv.se  

 • Här får eleverna segla på skoltid
  av Kundcenter 2018-06-29 kl. 10:44

  – Det är inte konstigt med segling på schemat i Marstrand. Segling finns i Marstrands DNA, säger Miriam Márkus Johansson som är ansvarig för program Marstrand i Kungälvs kommun. Här finns allt. Fantastiskt seglingsvatten både inne i hamnen och ute på Marstrandsfjorden, på andra sidan ön, som attraherat generationer av seglare från hela världen. Här finns flera välkända marina företag. Och två historiska seglarklubbar MSS och GKSS. Sammantaget är detta är en plattform för tillväxt. Program för tillväxt Program Marstrand samlar kommunens projekt för tillväxt i Marstrand. Ett av dessa projekt är "internationell seglararena". Miriam menar att Marstrand attraherar internationella seglare och team. Men att denna potential inte utnyttjats tillräckligt. – Historiskt har seglingen åtminstone delvis haft bättre förutsättningar än idag, då den inhemska konkurrensen i form av nationella seglararenor var mer begränsad. Vill stärka seglingen Marstrand har också tidigare fostrat många världsmästare i segling genom att förutsättningarna för jollesegling varit idealiska. Nu är ytan i Muskeviken för trång för den typ av jollertävlingar som arrangeras såsom det kommande VM i OK Jolle då hundratals jollar sjösätts samtidigt. – Det är dags att åter stärka seglingens förutsättningar. Det skall byggas 650 nya bostäder, som innebär 1600 fler Marstrandsbor. Det kommer att förändra samhället och innebära nödvändigt underlag för samhällsservice och utbud. Samt fler jobb och en mer varierad, utvecklad och hållbar båtinfrastruktur. – Men vilka verksamheter och vilket utbud vill vi ha? Många boende kommer att vilja jobba i Marstrand, säger Miriam. Den nya seglingsarenan blir en del i jobbskapandet och utvecklas i samverkan mellan kommunen, företagare och föreningsliv och kanske även regionala aktörer.

 • Kungälvs kommun köper inte tillbaka bostadsmoduler
  av Kundcenter 2018-06-27 kl. 17:36

  Bakgrunden är att Kungälvs kommun 2016 köpte bostadsmoduler för nyanlända för cirka 15 miljoner kronor men inte hämtade dem, bland annat på grund av att bygglovet på platsen där de skulle stå hade överklagats. Företaget man köpte modulerna av gick i konkurs och modulerna togs över av konkursboet och har nu alltså sålts konkursförvaltaren. Här svarar förvaltningsledningen och kommundirektören på frågor kring ärendet: Varför köper inte kommunen modulerna på exekutiv auktion? - Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att inte köpa modulerna. Skälen är flera, bland annat skulle vi få köpa modulerna i befintligt skick och de är inte färdiga att flytta in i. Det är mycket arbete kvar för att iordningsställa dem. Vi får inte några garantier när vi köper på auktion. Det innebär till exempel att om det blir skador vid transporter eller montering av modulerna så är det vi som får stå för dessa kostnader. Men är det inte värt en kostnad och lite småproblem när priset trots allt är så pass lågt? - Bedömningen är att det kan bli merkostnader eftersom modulerna skulle komma utan garantier och inte helt färdiga. Dessutom finns en risk att om priset blir för högt så kan köpet enligt vår jurist eventuellt betraktas som en otillåten direktupphandling vilket kan medföra upphandlingsskadeavgift eller så kallad ogiltighetstalan. Behöver inte kommunen de här modulerna för nyanlända till Kungälv? – Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om stadigvarande boenden för nyanlända familjer och ensamhushåll och att det därför måste vara kompletta boenden med fungerande vitvaror, värme med mera. Om vi köper något på exekutiv auktion finns inga garantier. Hur ska då kommunen nu lösa boendefrågan? – Vi har ett ansvar mot dessa familjer och arbetar på andra alternativ, till exempel genom samarbete med vår bostadsstiftelse eller med andra kommuner. Vi tittar också på att köpa andra moduler. Vilka lärdomar dras av den här affären? – Vi har full förståelse för att utgången av historien väckt både uppståndelse och ilska. Med facit i hand så kunde vi självklart agerat annorlunda. Förvaltningen har uppfattat att man gjort det man kunnat för att säkerställa att få modulerna till kommunen. De åtgärderna har i efterhand visat sig inte varit tillräckliga och vi har ett lärande att göra. Vi har skärpt våra rutiner, sett över delegeringsordningar och kommer i framtiden vara mer noggrann med samordning inom förvaltningen bland annat kring de juridiska aspekterna av sådana här affärer.

 • Kommunstyrelsens beslut – fortsatt kommunal förskola i Kareby
  av Kundcenter 2018-06-21 kl. 09:02

  Beslutet innebär också att Kungälvs kommun går med på det skadeståndskrav på 12,6 miljoner kronor som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB har. Förskolan kommer däremot inte att erbjudas några nya lokaler. När hyreskontraktet löper ut den 1 juli 2018 startar en ny fristående förskola sin verksamhet i lokalen och inga barn kommer att stå utan plats. Bakgrunden till tvisten mellan Kungälvs kommun och Naturmontessori Väst AB grundar sig i ett hyresavtal från 2007. Kommunen tecknade då ett avtal med Saltholmsgruppen Bostad AB för en lokal i Ullstorp som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB fick använda. När Kungälvs kommun hösten 2016 sade upp avtalet bestred Naturmontessori Väst AB uppsägningen och ansökte om medling vid hyresnämnden. Hyresnämnden valde att besluta till friskolans fördel och menade att de har besittningsskydd. Inför onsdagens beslut hade Kommunstyrelsen tre olika alternativ att ta ställning till och beslutet blev alltså att Karebys förskola ska fortsätta att drivas i kommunal regi. - Nu ser vi fram emot att bygget av de nya lokalerna i Kareby blir klart och att verksamheterna kan flytta in som planerat, säger Maria Andersson, skolchef i Kungälvs kommun.

 • Om krisen eller kriget kommer
  av Kundcenter 2018-05-28 kl. 11:10

  Syftet med broschyren är att ge goda råd för hur du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för vårt lands säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Läs hela broschyren här Mer information om hur Kungälvs kommun jobbar med säkerhet och trygghet hittar du här.

 • Undertak rasade in på Ytterbyskolan
  av Kundcenter 2018-05-11 kl. 15:07

  Under fredagen togs resten av takplattorna ner och det finns ingen risk för fler ras på skolan. Bedömningen är därför att skolan kan öppna som vanligt på måndag, fast utan innertak i korridoren. – En sån här händelse kan förstås skapa oro, men den informationen jag har är att ingen behöver vara orolig för att släppa iväg sina barn till skolan på måndag, säger skolchef Maria Andersson. Vi tar den här händelsen på stort allvar och kommer se till att inget liknande händer på någon av våra andra skolor. Varför taket rasade är inte klarlagt, men nu ska andra liknande konstruktioner ses över. Alla skolor i kommunen har någon form av undertaksanordningar och dessa kommer nu kontrolleras. Det arbetet inleds på måndag. 

 • Fortsatt stora satsningar kräver planering och prioritering
  av Kundcenter 2018-05-08 kl. 13:50

  Framtiden för Kungälvs kommun ser ljus ut, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. När det gäller näringslivet ligger fokus för satsningarna på Kungälvs stadskärna och Marstrand. – Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta klokt för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så behöver vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget. Därför har vi gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler. Planen, Årsplan 2017-2019, tas fram av Kommunstyrelsen ihop med förvaltningen och är en överenskommelse mellan politik och förvaltning. Den visar bland annat balansen mellan volym, ekonomi, personalresurs o kvalitet. I årsplanen ingår också ett Investeringsprogram där det redovisas hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas, vilka projekt som ska bedrivas under perioden och vilka som behöver skjutas på framtiden. Varje år görs en översyn av planen vilket kan innebära vissa omprioriteringar. Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det en utmaning att hitta kompetent personal och entreprenörer som kan bygga allt som planeras. I några av kommunens övriga serviceorter byggs det också, exempelvis Diseröd och Kärna. Däremot kommer vissa planerade satsningar här och i övriga serviceorter att skjutas fram i tid. – Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler. För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. - Alla som blir berörda av detta kommer att få ett personligt besked, säger Jenny Adler. Här kan du ta del av Årsplanen och investeringsprogrammet i sin helhet

 • Morronpasset – Landshövding Anders Danielsson listade utmaningar och spanade mot en megaregion
  av Kundcenter 2018-03-26 kl. 10:36

  Bildtext: fr.v. Landshövding Anders Danielsson och morgonens värd Sandra Vaihala från SEB Han har en tjänstemannabakgrund med 38 år i statens tjänst. Har bland annat varit polischef, Säpochef, generaldirektör i migrationsverket och chef för Röda korset. – Landshövdingens lojalitet skall vara mot staten, säger Anders. Därför får man inte vara landshövding i sitt hemlän. Och det inget jobb man tack nej till. Bostad, husfru, bil med chaufför ingår. När Shekarabi ringde och erbjöd mig jobbet tackade jag ja direkt. Uppdraget är att bygga ett hållbart samhälle. – Det är inget jag sysslat med, men jag har lett stora organisationer, säger Anders. Uppdraget handlar om samverkan, där vi sitter på mycket av myndighetsutövandet. Det finns en spänning mellan stat och kommun. Vi uppfattas som bevarande och det är vårt uppdrag att tänka i flera generationer. I grunden har vi samma uppdrag men olika roller. Anders menar att samhället är så komplext. Det som är Sveriges styrka är vår förmåga att samarbeta. – Vi är bra på att göra saker tillsammans. Länsstyrelsens roll är att ge tydliga spelregler och på så sätt stödja näringslivet. Men det finns många intressenter att ta hänsyn till, och vi måste vara förutsägbara. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Och Västra Götalands län är ett Sverige i miniatyr. Vi omfattar alla 14 områden länsstyrelserna arbetar med utom fjäll. De stora städerna brottas med social separation, de små av en åldrande befolkning. Det finns i länet 110 000 jobb inom traditionell industri, vilket gör regionen till Sveriges industriella centrum. Trots kriser har branscherna i regionen överlevt. – Det finns 74 regioner i Norden. Västra Götaland rankas på sjunde plats, bara huvudstadsregionerna är före, säger Anders. Allt går på högvarv, och det är brist på arbetskraft inom vissa områden. Lösningen är utbildning och livslångt lärande. I Marks kommun har man anställt nyanlända i textilindustrin. Det behövs stora infrastrukturinvesteringar i bättre kommunikationer. – Mer järnväg, bättre bussförbindelser. Byggs Bohusbanan ut kan man minska restiden Uddevalla-Göteborg från 70 till 40 minuter. Det skulle dramatiskt förändra förutsättningen för pendling. Det finns skredrisk i Göta älv. En kommission håller på att bildas. – Vi jobbar också med klimatfrågan, säger Anders. Vi skall vara fossilfria 2030. Myndigheter, forskare och näringsliv sitter tillsammans för att lösa problemen. Länsstyrelsen företräder staten, men också medborgarna i länet uppåt. Läget i regionen är bra, men det finns utmaningar. – Framåt ser det väldigt bra ut. Det finns tankar på en megaregion längs västkusten genom att integrera Oslo, Göteborg och Malmö. Det skulle skapa en spridd storstadsregion med en enorm konkurrenskraft med fem miljoner invånare, med nästan hela Norges eller halva Sveriges BNP. Även Köpenhamn kan läggas till. Anders menar att allt som fattas är en tydlig vision och vilja. Och hur bygga ut järnvägen mellan Oslo och Malmö? Det går dagligen 7 000 lastbilar över Svinesund med exportvaror. De kör tomma tillbaka. Det är inte hållbart. – Detta är min spaning.

 • Västra parken ny busshållplats i centrala Kungälv
  av Kundcenter 2018-03-21 kl. 14:07

  På lång sikt vill kommunen utveckla området och bygga bostäder och lokaler för verksamheter, men till att börja med kommer torget att göras om till en parkering. Arbetet med de nya hållplatserna längs Uddevallavägen startar i slutet på mars och planen är att de ska stå klara till invigningen av resecentrum. Hållplatsen i riktning mot fästningen kommer att placeras utanför stadshuset och hållplatsen i riktning mot sjukhuset hamnar i höjd med Västra parken. – Det blir busskurer på båda sidorna och bussarna kommer att ha en egen ficka att svänga in på så att de inte stoppar upp trafiken, säger Jens Flodén, byggledare på Kungälvs kommun.   Nya parkeringsplatser till hösten Efter sommaren påbörjas arbetet med att göra om torget till en parkeringsyta med plats för runt 100 parkeringsplatser och fyra laddningsplatser för elbilar. Men först måste torget saneras. – Det har legat en bensinstation där tidigare och då måste marken saneras för att kunna använda platsen till annat. Saneringen kommer att utföras och bekostas av bolaget SPIMFAB som har i uppdrag att sanera efter gamla bensinstationer. Bolaget ägs av flera drivmedelföretag i Sverige och sanerar föroreningar som gamla bensinstationer har orsakat, säger Rebecka Stomvall, projektledare på Kungälvs kommun. Under saneringen, som kommer att pågå mellan maj och juli, stängs infarten till de nuvarande parkeringarna på busstorget av. – Det kompenseras med cirka 20 tillfälliga parkeringsplatser i den bortre änden av busstorget, säger Jens Flodén.   Den 29 april invigs Kungälv resecentrum. Då ändras också flera busslinjer. Läs mer om det på Västtrafiks hemsida (extern länk) 

 • Nya spännande utställningar på Strandverket, Marstrand
  av Kundcenter 2018-03-15 kl. 15:31

  Den 24 mars öppnar två utställningar: Bård Breivik - I'd love the key to the master lock Bård Breivik (1948-2016) är Norges internationellt mest kände skulptör. Hans verk finns på många ställen i världen, även i Sverige: "Sunes stenar", två pelare i granit utanför stadsbiblioteket i Malmö, "Källan" i röd granit framför Göteborgsoperan i Göteborg och "Vattnets tre principer" vid Lunds universitet. Cooper & Gorfer - I Know Not These My Hands Cooper & Gorfer består av de två konstnärerna Sarah Cooper (född i USA 1974) och Nina Gorfer (född i Österrike 1979). Cooper & Gorfers bilder befinner sig i gränslandet mellan digitala fotografier och 1700–1800-talsmåleri och har väckt stor uppmärksamhet världen över. I utställningen visas två serier – Interruptions och I Know Not These My Hands. – Strandverket Konsthall skall visa internationell och nationell konst med en lokal förankring som intresserar såväl boende som besökare i Västsverige, säger Pål Svensson, Strandverkets konstnärlige ledare. Jag vill visa konst av internationellt och nationellt etablerade konstnärer, men också unga debutanter. Historiska tillbakablickar såväl som det som pekar in i framtiden! – Ett vidgat konstbegrepp där design, arkitektur, foto och film, litteratur och poesi har sin givna plats, som når fler intressen och en bredare publik. Vi välkomnar er tilll två spännande utställningar med foto och skulptur nu i vår, och senare i sommar två utställningar med arkitektur och måleri! Om Strandverket konsthall Strandverket Konsthall visar samtidskonst av hög, internationell klass. Mötet mellan den utsatta platsen intill havet, byggnaden från 1800-talet och den moderna konsten är en spännande mix som sätter avtryck i upplevelsen. Det finns även en permanent skulpturpark utanför konsthallen med verk från världsledande konstnärer som är fri att besöka året om. För mer information om utställningarna och årets program, besök Strandverkets webbplats

 • Årets UF-lärare vill göra Mimers gymnasium till Årets skola
  av Kundcenter 2018-03-14 kl. 17:19

  Hur är det att komma tillbaka till vardagen efter en sån utmärkelse? – Det känns som att jag fått en c-vitaminspruta, det är en sån energikick. Jag har kunnat plocka fram ännu lite mer utmaningar under lektionerna och jag tror att mina elever märker det. I intervjun som jag gjorde fick jag resonera mycket kring mitt arbete och det gjorde att jag kunde se flera röda trådar i mitt arbete som jag reflekterat över och nu kan bygga vidare på tillsammans med elever och kollegor. Vad känner du för priset? – Alla år som jag slitit med att packa material, skjutsat elever och kommit hem mitt i natten... Man gör det och tänker att man är galen, får höra från eleverna att detta är det bästa de gjort och det värmer i hjärtat. Det här blir ytterligare ett kvitto på att det jag gör är bra, för jag tror att alla lärare slits med en oro för att inte räcka till. Vem som helst kan nominera en lärare, i mitt fall var det många elever som nominerade. Jag fick läsa några motiveringar, blev rörd och grät för att de skrivit så fint och det är de orden som gör priset värdefullt för mig. – Jag började med UF för 20 år sen och det är så häftigt att se vad det gör med eleverna. De får en helt annan helhetssyn när de får jobba praktiskt igenom alla steg från idé till färdig produkt. De växer flera meter, det är magi! Hur ska du ta detta vidare nu? – Jag har jättemycket energi nu, men nu gäller det att ladda om för nästa steg i Stockholm i maj. Jag vet redan vad jag vill svara på frågorna i den intervjun. – Jag hoppas att detta ska bli något som ger hela skolan en känsla av att vi tillsammans är "vinnare". Att kommande elevkullar informeras om att Entreprenörskap är viktigt och utbrett bland skolans program och att lärarna som arbetar här är duktiga på utmana elever till att våga pröva företagande utifrån programval.  – Nästa steg blir att vi ska bli Årets skola. Vi jobbar redan nära arbetslivet i olika samarbeten. Samarbete över programmen i skolan är på gång redan nu. Vi kör till exempel i Handelsprogrammet och Industriprogrammet ett samarbete där vi på Vikingamarknaden ska bygga ett försäljningsställe och stå och sälja tillsammans. Det kommer bli fantastiskt!

 • Var med och påverka lekplatsen i Västra parken
  av Kundcenter 2018-03-08 kl. 16:00

  Vi har tillsammans med experter tagit fram två förslag på hur en lekplats i Västra parken skulle kunna se ut. Lekplats Barnens stad och Lekplats Barnens trädgård heter de båda förslagen som vi nu ställer mot varandra och låter Kungälvsborna bestämma hur vi ska gå vidare.  - Vi vill skapa en härlig plats med en go känsla. Det ska bli en mötesplats för Kungälvsborna och ett utflyktsmål för barnfamiljerna mitt i centrum, säger Hanna Bäck, trädgårdsingenjör på Kungälvs kommun. Observera att det inte längre går att rösta.   Förslag 1: Barnens stad Barnens stad (pdf, öppnas i nytt fönster)   Förslag 2: Barnens trädgård  Barnens trädgård (pdf, öppnas i nytt fönster) Du kan även se de båda förslagen och rösta i Stadshusets entré och på Mimers hus. Observera att bilderna i förslagen bara är tänkta som inspiration och den exakta utformningen av redskap med mera är inte klar. Satsningen på en temalekplats i Västra parken är en del i utvecklingen av hela stadsdskärnan. Läs mer om planerna för centrala Kungälv här. 

 • Samtal med barn om naturvetenskap och teknik i barnböcker
  av Kundcenter 2018-03-08 kl. 15:39

  – Jag forskar om naturvetenskap i boksamtal, säger Anna. Om hur barn tillsammans med en förskollärare samtalar om exempelvis skugga med utgångspunkt i barnböcker. – I barnböcker presenteras skugga på många olika sätt, men jag har ett särskilt intresse för hur barnen förstår skugga som ett ljusfenomen. Med exempelvis barnboken Den svarta kaninen av Philippa Leathers går det med barnen att reflektera och undersöka vad det är som gör att en skugga ibland är lång och ibland kort. Och vad behövs för att man ska se skugga? Det behövs alltid en ljuskälla, det kan synliggöras för barn med enkla undersökningar, säger Anna. En tidigare studie, utifrån boken Nasses taxi av Sven Nordqvist visar ett annat exempel. Nasse kör taxi - en skottkärra lastad med olika resenärer i en backe. Ibland känns det lätt och ibland känns det tungt att köra skottkärran. Nasse förstår inte varför. Hur kan två små kaniner vara tyngre att köra än en stor låda med äpplen? – I Nasses taxi är kraft ett fysikaliskt fenomen som man i boksamtal kan samtala om och undersöka med barnen, säger Anna. Kungälv satsar Kungälv har sedan 2014 satsat på NT-utveckling för kommunens alla förskolor. Ett 30-tal NT-piloter har fått utbildning och handledning med särskilt uppdrag att utveckla förskolornas arbete med naturvetenskap och teknik. Under studiedagen visades det upp goda exempel från deras undervisning i naturvetenskap och teknik på förskolan. – Förhoppningen är att de goda exemplen skall spridas till alla kommunens förskolor, säger Anna. Upprinnelsen är att förskolans läroplan reviderades 2010 där nya mål inom fysik, kemi och teknik lyftes fram. Men trots att det nu är många år sedan läroplanen reviderades, framhåller skolinspektionen att förskolor i Sverige behöver utveckla sin undervisning inom dessa områden. Den naturvetenskapliga undervisningen i förskolor handlar oftast om djur och natur och integreras inte i förskolans övriga verksamhet. – Men i Kungälv ser jag en förändrad inställning till naturvetenskap och teknik i förskolan, i synnerhet hos NT-piloterna, som tillsammans med mig driver NT-utvecklingen, säger Anna. Naturvetenskap i förskolan handlar dels om att ta tillvara på de lärandesituationer som uppstår i vardagen och att använda naturvetenskapliga begrepp med barnen. Så som att samtala med barnen om vattnets faser när regnet faller som snö och att utmana barnen med frågor som väcker intresse för att utforska mer: Vad händer om du håller en snöflinga i handen? Vad ska barnen få med sig Arbete med NT i förskolan handlar också om att planera för vad man vill att barnen ska få med sig för erfarenheter och attityd till ämnena. – En lekfull och intresseväckande syn på naturvetenskap och teknik i yngre åldrar, kan ge en positiv inställning hos barn inför senare lärande. När samma barn som i förskolan undersökte Nasses taxi med en skottkärra i en backe, senare möter Newtons kraftlagar i skolan, så har de redan något med sig att bygga vidare på, säger Anna. Anna har precis skrivit en artikel till "Läslyftet" som handlar om naturvetenskap i boksamtal. Om förskolor väljer att arbeta med läslyftsmodulen Natur, teknik och språkutveckling kan NT-utvecklingen fasas samman med läslyftet. – Att arbeta med barnböcker på olika sätt finns i förskolans tradition. En barnbok kan läsas i många syften. Men jag menar att ett boksamtal är en aktivitet där förskollärare medvetet gör barnböckers innehåll urskiljningsbart för barn. Ett boksamtal kan då innefatta att både samtala och att göra undersökningar för att vidga barnens förståelser. Anna är klar med sig licentiatavhandling efter sommaren. Kommunen har finansierat hennes forskning på halvtid. Motprestationen att bedriva praktiknära forskning, samt utvecklingsarbete. Forskarskolor för förskollärare och lärare syftar till att arbetsmetoder och innehåll vilar på vetenskaplig grund, i enlighet med skollagen.  

 • Hållbarhetsstipendiet 2017 gick till Städa Sverige
  av Kundcenter 2018-02-14 kl. 11:13

  Stipendiet är på 10 000 kronor och kommer användas i Städa Sveriges verksamhet. Kungälv är den kommun, förutom de tre största städerna, som har flest deltagare i städningen. Under 2017 deltog 27 föreningar som samlade in totalt sju ton skräp.  – Det är fantastiska siffor. Vi är så tacksamma för det jobb som föreningarna gör. Det gör verkligen skillnad, säger Anton Hedlund. Förutom att våra stränder bli renare så innebär strandstädningen också en väckarklocka för många ungdomar som är med och städar. Anton Hedlund berättar att många blir förvånade över hur mycket skräp som finns där ute. – Polletten brukar trilla ner när man har plockat skräp en halv dag. Man blir inte så sugen på att skräpa ner och man berättar gärna för sin kompis att man inte ska göra det. En av nycklarna till att strandstädningen har varit så lyckad i Kungälv är samarbetet med kommunen, berättar Anton Hedlund. Kungälvs kommun har bland annat hjälpt till att ta fram områden som behöver städas och koordierat arbetet.  – Egentligen så vi ju alla vinnare i det här. Både vi, föreningarna och kommunen har lika stor del i priset, säger Antong Hedlund.  Såhär lyder motivering till stipendiet Det är kommunstyrelsens bildningsutskott som utser stipendiaten och såhär löd motiveringen till att Städa Sverige fick priset: Städa Sverige – Idrottens Miljöorganisation utses till 2017 års hållbarhetsstipendiat med motiveringen: Med årets stipendium uppmärksammas ett av våra allvarligaste miljöproblem: Nedskräpningen av havet. Sedan flera år bedriver Städa Sverige och Kungälvs kommun ett framgångsrikt arbete för att engagera idrottsföreningar i kampen mot nedskräpning. I Kungälv har vi ett stort engagemang. Våren 2017 deltog 734 ungdomar, ledare och anhöriga från 27 idrottsföreningar/lag. De städade 11 mil kust i Kungälvs kommun. 7200 kg skräp plockades bort, det vill säga nästan hälften av allt strandskräp som samlades in under året. Föreningarnas insatser är av stor vikt för strandstädningen, som förutom av Städa Sverige även bedrivs av arbetsmarknadsenheten med egna båtar och personal. Städinsatserna ger även ett miljöengagemang hos de som deltar. Många ledare har vittnat om ungdomarnas upprördhet över nedskräpningen. Här kan du läsa mer om kommunens hållbarhetsstipendium.

 • Bygglovenheten håller Öppet Hus
  av Kundcenter 2018-02-14 kl. 10:00

  Kom till oss med allmänna frågor om bygglov måndag 15 oktober mellan klockan 15.30-18.30. I Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv. Representanter från Bygglovenheten, Miljöenheten och Planenheten kommer finnas på plats. Här kan du läsa mer om bygglov

 • Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte Kungälv
  av Kundcenter 2018-02-07 kl. 14:36

  Ministerns besök bestod av två pass, första delen ett möte med särskilt inbjudna från den så kallade Framtidsgruppen. Därefter hölls ett öppet möte för allmänheten. Samhällskontrakt mot utanförskap På mötet med framtidsgruppen fick finansministern information om hur Kungälvs kommun samverkar med andra aktörer i vårt samhälle för att motverka utanförskap. Hon fick också veta att det sommaren 2016 undertecknades ett så kallat samhällskontrakt av närmare 80 representanter från kommun, näringsliv, primärvård, organisationer och föreningar. Flera av dem deltog på mötet och kunde berätta vad de hittills åstadkommit tillsammans. Några exempel är familjehuset Klippan, Framsteget, feriejobben samt hur bostadsbolagen på olika sätt tar ett socialt ansvar. Därefter fördes ett informellt samtal mellan finansministern och den inbjudna Framtidsgruppen. Många synpunkter och frågor fördes fram. Exempelvis efterfrågades tips och erfarenheter som finansministern tagit med sig från sina besök i andra kommuner. – Det finns dessvärre inget facit, svarade Magdalena Andersson, men det känns faktiskt som att ni i Kungälv håller på att utverka ett. Nära samverkan med näringsliv och föreningsliv, samverkan mellan skola och socialtjänst samt polisens möjlighet att vara närvarande vet vi är tydliga framgångsfaktorer, menade Magdalena Andersson. – Kommunerna måste ha resurser för att klara utmaningarna, detsamma gäller polisen. Dessutom måste vi sörja för att vi har de utbildningar som krävs för att klara framtiden. Det är regeringens uppgift, sa Magdalena Andersson. Stort allmänt intresse Många hade tagit tillfället i akt att lyssna på finansministern på det öppna mötet för allmänheten senare under dagen. Magdalena Andersson inledde med ett föredrag om hur det går för Sverige där hon bland annat berättade att arbetslösheten är jämförelsevis låg. Därefter fanns möjlighet att ställa frågor. Här kan du läsa mer om Samhällskontraktet

 • Välkommen på ett öppet möte med finansminister Magdalena Andersson!
  av Kundcenter 2018-01-31 kl. 14:45

  På eftermiddagen hålls även ett öppet möte i stadshuset där den som vill kan komma och lyssna på ministern och ta chans att ställa sina frågor! Mötet hålls i Stadshuset (sessionssalen) klockan 16:15 - 17:30 Bakgrunden till besöket är Kungälvs kommuns arbete med utanförskap och social hållbarhet där kommunen sedan ett par år tillbaka arbetar tillsammans med andra aktörer i kommunen genom det som kallas samhällskontrakt. Målet är att innan 2020 har minskat utanförskapet med 20 procent. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Höga betyg i Kommunkompassen
  av Kundcenter 2018-01-29 kl. 16:53

  –Det är jätteroligt att vi får bekräftelse för det arbete vi fokuserar på, det är ett kvitto på att vårt arbete märks och gör skillnad, säger tillförordnade kommunchefen Maria Andersson. Det utmärkande för Kungälvs ledarskap är att allt arbete har ett verksamhetsfokus, menar SKL i sin utvärdering. Sättet att styra kommunen med en förvaltning och tre sektorer är tydligt och kreativt och ger ett betyg som är långt över snittet jämfört med andra kommuner. –Nåt annat som pekas ut är kommunikationsarbetet både internt och externt där vi använder film som ett kommunikationsmedel, säger Maria Andersson. Det är en viktig informationskanal till våra medborgare. Utvärderingen ger också förbättringsförslag och då pekas uppföljningsarbetet i kommunen ut som ett förbättringsområde. Kommunen behöver analysera sitt arbete bättre och ta reda på om resultatet blev så bra som man hoppades. Resultatet av undersökningen ska nu användas som en grund för hur förvaltningen ska driva arbetet vidare. –Mycket av det här visste vi nog redan, men det är alltid skönt att få en bekräftelse på vad vi behöver förbättra oss i, säger Ulrica Enderberg, förvaltningscontroller i Kungälvs kommun. Men vi ska också vara nöjda, för vi har fått ett jättefint resultat som vi ska vara stolta över. Läs mer om kommunkompassen hos SKL (extern länk) Här kan du läsa hela resultatet för Kungälvs kommun (.pdf)

 • Diseröds centrum – över tusen personer mötte upp
  av Kundcenter 2018-01-24 kl. 11:15

  Dagen började annars med att kommunens mark- och exploateringschef Henrik Haglund hälsade välkommen. – Nu börjar vi se resultatet av ett folkligt initiativ för tio år sedan. Då kom en delegation till nämndhuset och ville ha utveckling i Diseröd, säger Henrik. Det kan löna sig att komma med idéer, även om det tar tid att förverkliga dem. Det såg inte så bra ut. Butiken var nedlagd. Och det gick knappt några bussar. Det tog nio år innan cykelbanan kom. Men nu invigs centrumhuset med butik, bibliotek och pizzeria. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) och oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) delade på scenen och noterade publikhavet – Så här många brukar vi inte dra, säger Anders. Och de fick hela skaran att gemensamt svära en ed: Att handla all mat på Tempo, och inte bara det man glömt handla på Maxi. Att låna alla böcker på biblioteket. Och att äta mer pizza än kommunalråden borde göra. – Stöd er lokala affär i Sveriges näst mest tätbefolkade glesbygd, säger Miguel. Björn Gustafsson avslutade den formella ceremonin innan bandklippningen med att berätta om sin uppväxt i Romelanda. – Jag fick en cykel när jag fyllde fyra. Då lärde jag mig att i Romelanda fanns det bara backar. Och om man missade bussen kunde man gå hem och försöka en timme senare. Missade man den också fick man försöka nästa morron. Några röster från arrangörerna och Björn: – Från Kungälvsbostäders sida var jag och vd Bettina Öster Tunberg på plats under invigningen. Det var otroligt roligt att det var så många människor som kom och så härlig stämning på plats. Vi kan redan idag, måndag, konstatera att vi fått fler samtal om hyresrätter i Diseröd. 15 mars är sista anbudsdag på vår upphandling och går allt vägen kan bygget starta i höst med inflyttning ungefär ett år senare – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Som Romelanda-bo förknippar jag ju inte Diseröd med trängsel, det var en helt ny upplevelse, men en väldigt angenäm sådan. Än så länge har jag uppfyllt eden och både lånat böcker på biblioteket, handlat på Tempo och ätit pizza – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Skickar en bild på hur det såg ut precis när biblioteket öppnade. Sedan var det fullt med besökare och blev inte något tillfälle till mer fotografering , men vi uppskattar att det kan ha varit ca 3-400 personer som besökte oss. 100 barn provade lyckan i bokfiskedammen och fick napp, många av besökarna passade på att skaffa det nya Bibliotek i Västlånekortet och att bli Meröppetanvändare. Det var en mycket lyckad invigning och ett väldigt positivt välkomnande av det nya biblioteket – Annelie Johannisson, bibliotekschef. – Nu har jag äntligen börjat få smält lördagen... Vi har försökt sammanfatta antalet besökare under hela lördagen och vi kan konstatera att det var över 1000 besökare i butiken! Vi är i chock över detta och hade aldrig kunnat tro så pass mycket. Men vi tar det med glädje och förbereder oss för att få dessa till dagliga kunder stora som små. Jag vill av djupet av mitt hjärta tacka alla deltagare och alla som har bidragit till detta fantastiska resultat. Vi hade förberett 400 korvar med bröd. Alla gick snabbt åt. Ingen fick fler än en – Joakim Svensson, Tempo – "Det roligaste som hänt i Diseröd på länge" – förmedlat av Anders Östlund, Boskaparna. – Fler ställen i världen borde vara som Romelanda. Diseröd är den platsen jag vuxit upp i, den kommer alltid finnas med – Björn Gustafsson.

 • Kexfabriken i Kungälv kan flytta sin produktion till Riga
  av Kundcenter 2018-01-18 kl. 16:43

  Kungälvs kommun beklagar livsmedelskoncernen Orklas besked i dag om att inleda en process som kan innebära att Kexfabriken i Kungälv flyttar sin produktion till Riga. Kommunen riskerar att förlora en stor arbetsgivare och en fabrik som är en viktig del av vår historia. – Alla tankar går nu till de 350 anställda som i dag fått besked att man riskerar förlora sitt jobb. Detta är Orklas egna vägval, inte kommunens, vi vill ha kvar kexfabrik och jobben här, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. Även Maria Kjellberg (MP), första vice ordförande i kommunstyrelsen, beklagar beskedet: – Det skulle vara en stor förlust för Kungälv men vi måste ändå komma ihåg att kommunen är inne i ett expansivt skede och att vi tack och lov har goda förutsättningar här. Arbetsmarknaden är god och det finns en stark framtidstro, säger hon. Oppositionsråd Anders Holmensköld (M) kommenterar dagens besked såhär: – En nedläggning skulle innebära att en 130-årig industriepok i Kungälv går mot sitt slut och det skulle direkt beröra de många trotjänare som jobbar där. Våra ansträngningar kommer i så fall att inriktas mot att hjälpa dessa genom omställningen, säger han. – Om det blir så att fabriken läggs ner så skulle det vara jättetråkigt för kungälvssamhället. Kexfabriken är en stor del av Kungälvs identitet, säger Maria Andersson, tillförordnad kommunchef. Det ju en mångårig tradition. Fabriken har funnit här i över 100 år så det är en epok som skulle gå graven. Det är också många av våra medborgare som arbetar i fabriken och som behöver hitta nya arbetstillfällen. Arbetslösheten i Kungälv är bland den lägsta i landet. Det gör att kommunen står väl rustad om Kungälv förlorar en av sina större privata arbetsgivare. – Om det blir aktuellt med en flytt av fabriken så kommer vi på kommunen tillsammans med Orkla, arbetsförmedlingen och andra parter samarbeta för att alla anställda på fabriken ska ha ett jobb att gå till också i framtiden, säger Maria Andersson. Här kan du läsa Kungälvs kommuns pressmeddeland

 • Första spadtaget för Ikano Bostad på Komarken
  av Kundcenter 2018-01-16 kl. 14:10

  Ikano Bostad tar ett socialt ansvar, man stöttar föreningar och arbetar med att inte bara fylla husen med liv utan även skapa liv mellan husen. Jonas Arngården, portföljägare för social hållbarhet är också entusiastisk. Kungälvs kommun går för första gången in och köper tio bostadsrätter för att hyra ut i andra hand, till några som kommit långt ifrån bostadsmarknaden. – Under några år får de bo här tills de kan komma tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden igen, säger Jonas. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) tog första spadtaget, med en jättelik grävskopa. – Det är fantastiskt att Kungälv attraherar nya byggherrar. Att det byggs bostäder och att företag investerar. Att ungdomsarbetslösheten i Kungälv är lägst i Sverige bygger självförtroende, säger Miguel. Och på torsdag är det Thorildskolan som är färdigrenoverad och på lördag Diseröds nya centrum som invigs. Med på första spadtaget var också en av de blivande boende. Caroline Christiansen flyttar efter ett antal år i Diseröd med sin familj in till centrala Kungälv. Det passar bra nu när äldste sonen är tonåring. Inflyttningen i hyresrätterna beräknas ske till våren 2019 och för bostadsrätterna till hösten 2019.

 • Nu blir Kungälvs kommuns anslagstavla digital
  av Kundcenter 2018-01-11 kl. 10:47

  Ny anslagstavla på kungalv.se På anslagstavlan ska du kunna ta del av information om när nämnders protokoll blivit justerade, när nya kungörelser publiceras samt mötestider för kommunfullmäktige. Anslagstavlan ska också visa hur länge du kan överklaga ett beslut. Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats, ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Då ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Informationen får inte tas bort från anslagstavlan innan tider för möjlighet att överklaga har gått ut. För dig som inte har möjlighet att besöka kungalv.se hemifrån finns fortfarande möjlighet att ta del av innehållet i vårt Kundcenter. Du hittar den nya officiella anslagstavlan på kungalv.se under fliken Kommun och politik i menyn.

 • Informationsmöte om kollektivtrafiksatsningar
  av Kundcenter 2018-01-10 kl. 11:53

  Kungälvs satsning på avgiftsfri kollektivtrafik på fritiden för ungdomar har diskuterats flitigt den senaste tiden. Det är bland annat därför som kommunens politiker och tjänstemän bjuder in till ett dialogmöte om pågående satsningar. Även företrädare från Västtrafik kommer att vara på plats för att svara på allmänhetens frågor. När: 17 januari klockan 18:00 - 19:30 Var: Sessionssalen, Stadshuset Ytterbyvägen 2 Hur: Information om kollektivtrafiksatsningar och frågestund  Läs mer om kollektivtrafik i Kungälvs kommun här

 • Vinterbelysningen på Västra gatan monteras ner
  av Kundcenter 2017-12-14 kl. 13:51

  Beslutet togs efter en avstämning med Kungälv energi AB (KEAB) som ansvarar för uppsättningen av belysningen tillsammans med Kungälvs kommun. - Förutom säkerhetsaspekten vill vi dessutom inte störa handlarna utmed gatan med mer reparationsarbeten mitt i den viktiga julhandeln, säger Martin Hollertz Gatu- och parkchef på Kungälvs kommun. Under veckan har kommunen haft personliga möten med alla handlare utmed Västra gatan för att informera om läget. Omtag inför nästa säsong Tanken är att under våren undersöka och förstärka fästena så att vi nästa år kan använda ljustaket med större säkerhet och bättre garantier för att det inte ger sig för dåligt väder.  - Nedmonteringen inleds i början av nästa vecka, vi hoppas kunna hitta på något annat juligt att smycka Västra gatan med, avslutar Martin Hollertz.

 • Städa Sverige får hållbarhetsstipendium 2017
  av Kundcenter 2017-12-05 kl. 14:43

  Det är kommunstyrelsens bildningsutskott som utser stipendiaten och såhär skriver de fortsatt i motiveringen: Sedan flera år bedriver Städa Sverige och Kungälvs kommun ett framgångsrikt arbete för att engagera idrottsföreningar i kampen mot nedskräpning. I Kungälv har vi ett stort engagemang. Våren 2017 deltog 734 ungdomar, ledare och anhöriga från 27 idrottsföreningar/lag. De städade 11 mil kust i Kungälvs kommun. 7200 kg skräp plockades bort, det vill säga nästan hälften av allt strandskräp som samlades in under året. Föreningarnas insatser är av stor vikt för strandstädningen, som förutom av Städa Sverige även bedrivs av arbetsmarknadsenheten med egna båtar och personal. Städinsatserna ger även ett miljöengagemang hos de som deltar. Många ledare har vittnat om ungdomarnas upprördhet över nedskräpningen. Stipendiet är på 10 000 kronor och utdelningen sker på 2018 års första kommunfullmäktige den 1 februari. Det här är Stipendiet för en hållbar utveckling Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt. Det skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen. Av stadgarna för stipendiet framgår att insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser. Här kan du läsa mer om stipendiet. 

 • Månadsparkering blir dyrare
  av Kundcenter 2017-11-28 kl. 14:24

  Bland annat parkeringshusen vid Kongahälla och ICA Maxi och ytterligare parkeringsplatser vid resecentrum och busstorget. Nödvändiga investeringar som annars skulle hamnat på skattekollektivet. -Parkeringsreformen handlar bland annat om att få fler att åka kollektivt. Pendlare som exempelvis reser via vårt nya resecentrum ska i första hand ta sig dit med anslutningsbussar, säger Martin Hollertz, gatu- och parkchef i Kungälvs kommun. Det kommer att finnas parkeringsplatser runt resecentrum också, men inga gratis pendlingsparkeringar. Lika för alla som behöver månadsparkera Prishöjningen för månadsparkeringen tillsammans med att vi tar bort boendeparkeringen betyder att det blir lika för alla som behöver månadsparkera i hela Kungälv tätort. -Samtidigt förenklar vi också parkeringssystemet för att minska antalet felparkeringar. Det blir fri parkering upp till 30 minuter längs handelsstråken; Strandgatan, Ytterbyvägen, Nedre Fontinvägen, Uddevallavägen samt Kongahällagatan, säger Martin Hollertz. Det ska också bli lättare att hitta en parkering då vi investerar i ett digitalt vägvisningssystem som visar var parkeringsplatserna finns. Det minskar söktrafiken för att leta parkering i centrala Kungälv. Beslutet om att höja månadsparkeringen och ta bort boendeparkeringsbiljetten togs i Kommunfullmäktige den 7 september 2017 (ärende 16 på dagordningen)  Allt om parkeringar i Kungälvs kommun hittar du här.

 • Kungälv klättrar i webbranking
  av Kundcenter 2017-11-22 kl. 16:59

  Undersökningen innehåller drygt 250 frågor om webbplatsens innehåll och resultatet räknas ihop till en procentsats som visar vad som finns på hemsidan. Kungälv ökar från 82% till 87%. – Det känns kul att vi ökar, vi har lagt mycket energi på att få till det som saknats innan, säger Per Erséus som är kommunens samordnare för hemsidan. Men det ger också en bra fingervisning på vad vi bör jobba med framåt. Undersökningen visar vad som behöver förbättras Frågeformuläret från SKL är en bra värdemätare på vad som saknas på de kommunala hemsidorna runt om i landet. Det som drar ner betyget för kungalv.se är att det fortfarande saknas stöd för många efterfrågade e-tjänster. Det går till exempel inte att göra vissa ansökningar direkt på hemsidan och det finns ingen möjlighet att följa ärenden. Men arbetet med att ta fram en plattform för e-tjänster pågår och när den är på plats så kan utbudet öka snabbt. – Det är en viktig fråga, säger Per Erséus. Vi kommer aldrig känna oss helt färdiga med den här hemsidan, utan utvecklar den hela tiden och tar mer än gärna emot synpunkter från våra användare när något inte fungerar tillfredsställande. Vi ska informera om det besökarna vill veta så deras feedback är superviktig. Läs mer om undersökningen Information till Alla här (extern länk)

 • Anmäl din förening och få nästa års pantpengar
  av Kundcenter 2017-11-21 kl. 16:56

  Under året som gått har det varit föreningen Sportlife Kungälvs innebandy som hittills fått närmare 9000 kronor. Med december månad hoppas man nå över 10 000 kronor från pantinsamlingen. För att få vara med i utlottningen ska din förening eller välgörenhetsorganisation Vara baserad i Kungälvs kommun Inte vara vinstdrivande I intresseanmälan ska du ange Namn Adressuppgifter Organisationsnummer Bank- eller plusgironummer där pengarna ska sättas in Kontaktperson E-post till kontaktperson Telefonnummer till kontaktpersonen Kort beskrivning av organisationen/föreningen som styrker att organisationen/föreningen är icke vinstdrivande och Kungälvs baserad. senast den första december Intresseanmälan skicka via e-post senast den 1 december 2017 till dan.gorga@kungalv.se Intresseanmälningar som inkommer efter den 1 december eller som inte är kompletta kommer inte vara med i lottningen.

 • Färre nyanlända 2018
  av Kundcenter 2017-11-06 kl. 11:09

   Hur många nyanlända en kommun ska ta emot avgörs bland annat av kommunens storlek, läget på arbetsmarknaden och tidigare mottagande. Det är Migrationsverket och länsstyrelserna som tillsammans med kommunerna har ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Migrationsverket fattar beslut om asylsökande ska få stanna i Sverige eller inte och det är först när de har uppehållstillstånd och blir anvisade till en kommun som de betraktas som nyanlända. Staten fördelar hur många nyanlända varje län ska ta emot och därefter avgör länsstyrelserna hur många som ska bo i varje enskild kommun. Västra Götaland ska 2018 ta emot 2 486 nyanlända. Flest nyanlända får Göteborg med 697 personer, medan Ale tar emot 80 nya kommuninvånare, Stenungssund 64 och Kungälv 161. Kommunerna får ersättning från staten för kostnader för nyanlända de två första åren och målet är att de därefter ska arbeta eller studera.

 • Upptäck Överön
  av Kundcenter 2017-11-03 kl. 17:17

  I ett estuarium blandas söt och salt vatten, i detta fallet älvens söta vatten med det salta vattnet från havet och det skapar ett unikt naturliv. – Det som verkligen är unikt är att det är den enda älven i Sverige av den storleken som inte är exploaterad. Annars finns det alltid hamnar och stora tätorter vid mynningen. Men här är det verkligen natur och lugnet som gäller, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälv kommun. Förutom djurlivet bjuder Överön på andra naturupplevelser. – Man ska komma hit för man får ro i själen. Man kan vandra runt i bergen. Man kan bada i någon vik och man kan ofta vara ensam i viken, säger Roy Andersson som bor och arbetar på Överön. Och man kan titta på gärdsgårdar som är kanske från 1600-talet som fortfarande hålls efter och är intakta. Naturen på Överön är också speciell eftersom marken betas utav kor, får och hästar. Det är lätt att ta sig ut till Överön med bil och nästan i kanten av naturreservatet finns parkeringar. För den som vill njuta av den storslagna finns också en vandringled som är utmärkt med blåmålade stenar. – Den vill vi verkligen vill rekommendera, säger TorBjörn Nilsson. Man går en tre kilometer lång slinga och får fantastisk utsikt. Här kan du läsa mer naturreservaten som finns i kommunen.

 • Svenskt Vattens vd berömmer Kungälv
  av Kundcenter 2017-11-02 kl. 12:45

  – Fler kommuner skulle behöva vara så här modiga. Höjd VA-taxa ska tolkas som att ni tar ansvar för framtiden i Kungälv, säger Anna Linusson vd på Svenskt Vatten som består av landets alla kommuner och kommunala vattentjänstföretag. Anna Linusson och vårt kommunalråd Miguel Odhner (S) guidades runt i Kungälvs vattenverk av kommunens processingenjör, Andrew Holmes. Ultrafilter och UV-ljus renar vattnet Kungälvs vattenverk är en toppmodern anläggning som ska börja producera dricksvatten under 2018. Verket kommer ta sitt råvatten direkt från Göta Älv och vattnet renas sen genom fyra reningssteg. Sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist UV-ljus.  Förutom nytt vattenverk så bygger vi ut och uppdaterar våra överföringsledningar i kommunen för att nå helt nya områden med kommunalt VA. I förlängningen kommer vi också att leverera vatten till Stenungsund och Tjörns kommun. Sen tidigare levererar vi vatten till Ale kommun. Läs mer och följ vår VA utbyggnad här. Läs mer om Kungälvs vattenverk här. Fakta Svenskt Vatten Svenskt Vattens medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna. Svenskt Vatten har över 300 medlemmar som varje dag distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Källa: www.svensktvatten.s

 • Lärmässa på Mimers hus – Kungälvs Kommuns pedagoger lär tillsammans
  av Kundcenter 2017-11-01 kl. 14:11

  – Det var otroligt häftigt att se den röda tråden från förskolan till vuxenutbildningen, säger utvecklingsledare Malin Frykman som höll samman dagen. Dagen var slutet på en process som startade i januari med en referensgrupp från alla skolformer som Malin ledde. – Alla pedagoger har haft möjlighet att dela med sig av undervisningsexempel och pedagogiska metoder från sin egen undervisning, säger Malin. Intresset för att delta och bidra har varit stort. Vi har otroligt mycket kompetens på och många goda pedagogiska exempel att lyfta fram från våra förskolor och skolor. Denna dag var till för att synliggöra det. Att dela goda exempel och inspirera varandra så att verksamheterna kan fortsätta att utvecklas ännu mer. Utöver seminarier så pågick det utställningar. Pedagogisk omsorg hade bland annat en utställning om hur de arbetar för att skapa arbetsglädje. Diseröds förskola hade en utställning om hur de arbetar med språkutveckling inom förskolan och Toleransprojektet hade en utställning om sitt projekt. Flera andra pedagogiska aktivister genomfördes också. – Kärna skolas biträdande rektor Pär Andersson presenterade Kahoot – en digital frågesport som både elever och lärare älskar, säger Malin Frykman. Det fanns även QR-kodvandring med tips på pedagogiskt material och en tipspromenad via GPS-signaler med frågor och utmaningar. Dagen var inte bara påfyllnad genom seminarierna och utställningen. Där fanns också plats för pedagogiska samtal och reflektion. – Några externa föreläsare var också inbjudna. Micke Gunnarsson som är barnrättsaktivist föreläste om bemötande och digitalisering. Charlotte Geijer som arbetar som pedagogista föreläste om hur vi utvecklar den fysiska, pedagogiska lärmiljön "Reggio Emilia" där lärmiljön ses som den tredje pedagogen, säger Malin. Men framför allt hölls en massa, kloka och uppskattade seminarier av våra egna pedagoger. – Man blir bara varm när man tänker på vilken otrolig kompetens som finns inom sektor bildning och lärande, säger Malin. Vi strävar efter att bygga en lärande organisation och skapa en dela-kultur där det kollegiala lärandet är naturligt och sker både i och mellan skolformerna, så att all denna kompetens kan spridas. Denna dag var en del i det långsiktiga arbetet med det.

 • Bohuslän ska bli världens mest attraktiva skärgårdsdestination
  av Kundcenter 2017-11-01 kl. 09:57

  För det krävs bokningsbara paketlösningar som inkluderar boende, restauranger och aktiviteter samt flerspråkig kommunikation, både på plats och på webben. – Vår strävan är att komma med när Visit Sweden marknadsför Sverige utomlands, säger Robert. Södra Bohusläns turism AB, som vann upphandlingen, har sedan ett tiotal år skött de fyra kommunernas turistverksamhet. Det nya avtalet inleds 1 januari 2018 och sträcker sig 4 år med möjlighet till tre års förlängning. ‒ Nytt i avtalet är också att bolaget skall verka för ett enat Bohuslän och öka hela regionens attraktionskraft, säger Robert. Besöksnäringen är en av de starkaste näringarna idag i Sverige och det finns en stor tillväxtpotential. Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Resultatet mäts genom att räkna antal gästnätter och antalet anställda omräknat till heltider inom besöksnäringen, samt genom näringslivets turistomsättning. – Det nya avtalet är upphandlat i konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU, säger Robert. Fortsättningsvis kommer styrelsen helt att rekryteras i näringslivet. Från varje kommun kallas ett kommunalråd och ett oppositionsråd till alla styrelsemöten. Den årliga affärsplanen kommer att presenteras i varje kommunstyrelse. – Kommunerna får total insyn och det finns krav på att näringslivet delfinansierar verksamheten genom medlemsavgifter på samma nivå som kommunerna, det vill säga 4 miljoner kronor årligen, säger Robert. Avtalet i sammanfattning Bolaget ska främja besöksnäringen inom de samverkande kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust. Syftet är att utveckla och stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag inom näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra, öka regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän. Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Resultatet mäts genom antal gästnätter och årsverken inom besöksnäringen samt turistomsättningen. Södra Bohuslän Turism AB ska: • Initiera och driva nätverk för affärsutveckling. • Initiera och stödja nya reseanledningar. • Arbeta med kompetenshöjande insatser både för företag och offentlig sektor. • Fungera som centrum för informationsinsamling samt analys och forskningsbearbetning. • Vara aktiv i marknadskommunikation och varumärkesbyggnad via både traditionella och nya kommunikationskanaler.

 • Nu är det dags att spana efter öring
  av Kundcenter 2017-10-31 kl. 12:14

  Vid bygget i Kongahälla har en del av bäcken lagts i en kulvert och som kompensation för detta läggs grus och sten ut längre ner i bäcken. – Det är det roligaste på hela året när man får vara ute i fält och göra iordning innan öringen ska upp och leka här i höst, säger Niclas Åberg, västerhavskonsulent på Sportfiskarna och ansvarig för grusningen. När öringen leker simmar den upp i bäckarna och gräver djupa hål i gruset. Där lägger honorna sina ägg, hanarna befruktar dem och sedan begraver honorna äggen igen. Till våren kommer ynglen fram och simmar ut i havet. När de är stora nog kommer de tillbaka och kretsloppet är slutet. Öringen är viktig för hela havet – och för ditt sommarbad Öringen, som är en stor rovfisk, är viktig för hela havets ekosystem och faktiskt till och med för att du ska få fint badvatten. – Det kan låta konstigt, säger Niclas Åberg, men i havet har vi alldeles för mycket småfiskar och för lite stora fiskar. De små fiskarna äter upp för mycket av de små märlkräftorna är nere på botten. Märlkräftorna äter i sin tur upp det som är geggigt och kleggiskt i våra badvikar. Kungälv har länge satsat på öringen I Kungälv finns det 15 bäckar där man känner till att öringen leker. Ormobäcken, Komarksbäcken, Trankärrsbäcken, Kyrkebybäcken och Solbergsån är några av dem. Sedan mitten 90-talet har kommunen aktivt satsat på att gynna öringen genom att inventera hur många öringar det finns och göra olika åtgärder för de ska bli fler. Det handlar till exempel om att lägga ut grus, så som gjorts i Komarksbäcken, men också att ta bort hinder så att öringen kan simma upp i bäckarna. Här kan du läsa mer om kommunens fiskevårdsåtgärder. Arbetet har också gett resultat och det finns nu betydligt fler öringar i våra vattendrag och hav.  – Kungälv är en av länets främsta öringkommuner, vilket gynnar både den biologiska mångfalden, vattenmiljön och turismen och näringslivet i kommunen, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälvs kommun. Att turismen ökar när vi får fler öringar är inte så konstigt. Öringen är en av våra populäraste fiskar att sportfiska och många åker till Kungälv för att fiska öring. Det i förlängningen skapar arbetstillfällen för till exempel fiskeguider och i hotell- och restaurangbranschen. Så går du på öringsafari Hur gör man då för att se öringen när den leker? Såklart måste man vara försiktig men ett bra tips är att ha ett par polariserande glasögon på sig. – De underlättar jättemycket när man ska titta. De tar bort mycket av reflexerna i vattnet och gör så att man kan stå på avstånd och se öringen, säger Niclas Åberg. Det är ett fantastiskt skådespel så jag rekommenderar det verkligen.  

 • Föreningsbidrag till verksamhet för ensamkommande
  av Kundcenter 2017-10-17 kl. 09:43

  Kungälv har beslutat använda de pengarna för att stödja föreningar i kommunen som på olika sätt arbetar med ensamkommande. Föreningar vars verksamhet helt eller delvis riktar sig mot ensamkommande under deras vistelse i Kungälv är välkomna att ansöka om bidrag. Regler och information föreningsbidrag ensamkommande. Såväl föreningar som ideella organisationer kan söka bidrag. Föreningarna/organisationerna ska redovisa vad syftet är med de sökta medlen och vad pengarna ska användas till. Föreningar eller organisationer som söker bidrag ska visa upp sina stadgar innan medel betalas ut. Föreningsbidrag som tilldelats under 2017 går att använda hela 2018 och ska redovisas till kommunen senast 2019-01-31. Om bidraget inte använts till avsett syfte kan föreningen/ideella organisationen bli återbetalningsskyldiga av beviljade medel. Målgruppen är: Ensamkommande ungdomar som befinner sig i en asylprocess. Åldersuppskrivna ungdomar som befinner sig i en asylprocess. Båda dessa målgrupper väntar besked från Migrationsverket men asylprocessen kan ta tid. När ansökningar kommit in till kommunen görs en gemensam genomgång och bedömning av företrädare från kultur och fritid och verksamheten nyanlända. Summa som är sökbart för föreningsbidrag är 1 447 731:- regeringen ökade beloppet efter det tidigare föreslagna beloppet på 723 865:- Ansökan med en beskrivning av föreningens verksamhet, föreningens stadgar och vad det sökta bidraget ska användas till skickas till Kungälvs kommun senast 20 november. Ansökan ställs till: Kungälvs kommun Idrott och förening Att: Krisztian Borbely Ytterbyvägen 2 442 81 Kungälv Det går också bra att mejla in ansökan: fritid@kungalv.se, Kungälvs kommun, Att: Krisztian Borbely 

 • Kongahälla redo för lek
  av Kundcenter 2017-09-26 kl. 14:56

  Samtidigt togs Bäckparkens nya lekplats i besittning av barnen från den nya förskolan. Parken är öppen för allmänheten och den nya lekplatsen ett välkommet tillskott inte minst för barnen på förskolan Kongahälla. Läs mer om den nya förskolan Kongahälla.

 • Strandparken i Kungälv nominerad till Årets Park 2017
  av Kundcenter 2017-08-31 kl. 08:30

  Årets Park är en tävling som syftar till att lyfta fram vackra svenska parker och inspirera till fler besök. Priset är instiftat av mässan Elmia Park och delas i år ut för tredje gången. Efter att en expertjury bedömt de ansökande parkerna efter en rad kriterier som bland annat designen, artrikedomen, samspelet mellan avskildhet och öppenhet och tillgängligheten för allmänheten står det alltså klart att Strandparken i Kungälv är en av de fem finalisterna. Hanna Bäck och Lissie Andersson från Kungälvs kommun som jobbat med parken är jätteglada över nomineringen. – Det är jätteroligt att vi är finalister! Strandparkens helhetsintryck kan beskrivas som ett öppet och inbjudande område där gammalt och nytt möts och vi har en artrikedom som inte många parker har. Vi är väldigt stolta över parken och det är kul att juryn också tycker om den, säger Hanna Bäck. Vilken park som vinner utmärkelsen avgörs nu av allmänheten som kan rösta via Elmia Parks hemsida samt av de som besöker mässan Elmia Park. Röstningen på webben är öppen fram till och med sista mässdagen den 28 september då den vinnande parken presenteras. – Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt också är stolta och vill rösta på Strandparken. Att vinna vore såklart superkul även om det är en ära att bara bli nominerad, säger Lissie Andersson. De övriga nominerade parkerna är Järva DGP i Stockholm, Stadsparken i Lund, Bastionsparken i Jönköping och Harplinge kyrkogård i Halmstad. Juryns motivering lyder: Juryn har valt att nominera fem bidrag då den tycker att samtliga bidrag, om än utifrån olika förutsättningar, står för ett nyskapande då det gäller att sätta parkmiljön, grönytor och hälsofrämjande utemiljöer i centrum. Juryn anser att det är kriterier som kommer att bli än viktigare i framtiden då förtätningen av våra urbana miljöer sker i en snabb takt. Här kan man rösta: https://www.elmia.se/park/Elmia-Park-Inspira/ Läs mer om parken här: http://www.kungalv.se/strandparken

 • Fortsatt stora satsningar men på färre platser
  av Kundcenter 2017-08-30 kl. 15:21

  Framtiden för Kungälvs kommun ter sig ljus just nu, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. Utifrån de direktiven är det sedan upp till tjänstemännen att ta fram de specifika projekt som bäst uppfyller målen. Och vilka projekt som skall startas senare eller inte startas alls – Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta smart för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så ska vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget och vi har därför gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler. Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det svårt att locka till exempel ingenjörer och planhandläggare. Förutom centrala Kungälv och Ytterby ska Marstrand prioriteras kommande år, men där är det turism och näringsliv som är i fokus. Planerna för Oscars, Båtellet och Havshotellet ska ros i land. I kommunens serviceorter, som Diseröd och Kärna kommer vissa planerade satsningar att få skjutas på framtiden som en konsekvens av prioriteringarna. De behov som finns redan i dag ska tas om hand, till exempel byggs förskolan i Diseröd ut som planerat. Men en ny skola och ett allaktivitetshus blir det däremot inte de närmaste åren. – Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler. För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. Kommunen jobbar just nu på att ta fram en strategi för hur framskjutna planer ska hanteras och alla berörda ska få bra information allt eftersom det blir mer konkret.

 • Upptäck Guddehjälm
  av Kundcenter 2017-06-30 kl. 15:54

  Utanför Ytterby ligger ett av Västsveriges största naturreservat med ädellövskog: Guddehjälm. Vackra ek- och bokskogar ramar in områdets vandringsleder där du kan promenera, jogga eller njuta av utsikten över Skidammen med sina näckrosor.  – Man kan komma hit och fika och man kan även springa på de flesta ställen, så Guddehjälm kan också vara ett alternativ till Fontin, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälvs kommun. Det ligger också väldigt nära tätorten, Ytterby och Kungälv, så man kan cykla hit. Under 2016 och 2017 har Västkuststiftelsen, som förvaltar reservatet, arbetat med att göra området mer tillgängligt. – Vi har anlagt ett stigsystem så nu finns det två slingor, en blå och gul, på vardera tre kilometer. Vi har satt ut bord och byggt fika- och utsiktsplatser. Vi har också gjort det mer behändigt att gå här med broar och spångar och även grus på sina ställen, säger Lars Jacobsson, naturvårdare på Västkuststiftelsen. Naturreservatet är på totalt 162 hektar och har varit en plats där människor har levt länge. Därför kan man också känna historiens vingslag på vissa platser i Guddehjälm. – Det finns ett antal torp-ruiner, alltså gamla hus, som man har märkt upp och man kan läsa historien om vilka som bodde där och hur de levde, säger TorBjörn Nilsson.  Passa på att göra en utflykt i sommar och upptäck denna nära naturpärla, du med!

 • Mindre brand på Munkegärdeskolan
  av Kundcenter 2017-05-19 kl. 12:33

  Branden släcktes av skolans personal och saneringsarbetet har påbörjats. I första hand handlar det om att att bli av med röklukt och att städa undan pulver från en brandsläckare. Fem personer har utsatts för rök, men ingen har behövt behandling. Alla lektioner fortsätter som planerat under dagen. 

 • Gammalt och nytt går hand i hand när Liljedal utvecklas
  av Kundcenter 2017-05-16 kl. 15:05

   En utgångspunkt i programmet är att det finns många ytor kvar att använda vilket ger en unik möjlighet att bygga en tätare stad med bättre förutsättningar för både fler bostäder och fler verksamheter. Allt för en stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag. – När Kongahälla och nya resecentrum byggs blir det extra viktigt att vi också utvecklar och tar vara på den här delen av staden. Som komplement till det nya vill vi utveckla den gamla delen av Kungälv till en plats där man kan fika, strosa och uppleva det historiska, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stadskärna Planprogrammet tar ett spännande grepp på Kungälv och delar in staden i två delar; Nya staden som växer fram i takt med Kongahälla och resecentrum och så Gamla staden med området kring Östra- och Västra gatan och kring Liljedal. Tar man tillvara på den unika miljö som finns i den Gamla staden, med kulturhistoriska byggnader och områdets småstadskaraktär, förstörker man dess unika identitet. Konkret betyder det exempelvis att nya byggnader får anpassade takfotshöjder för att  släppa ner så mycket solljus som möjligt. Anders Pettersson, arkitekt från Krook och Tjäder som hjälpt kommunen att hålla samman arbetet med planprogrammet förklarar: - Det handlar om rätt skala på rätt plats. Gaturum med hög kvalité bidrar till den unika helhetsupplevelsen av den Gamla Staden; En plats där man vill vistas och dit man förhoppnings vill återvända.  Som en brygga mellan Gamla och Nya staden fungerar Västra tullen, i dag framförallt präglad av biltrafik men som i framtiden ska bli mer av en stadslik mötesplats där man kan sitta, cykla eller promenera.  – Västra Tullen är stadens mittpunkt, entrén till den Gamla Staden och starten på Västra gatan och det är på tiden fler och större viktiga ytor vigs åt gående och cyklister på denna plats. Genom att minska trafikapparaten skapas nya ytor där man kan vara och vistas utan att känna att man är där på bilens premisser. En angenäm gatumiljö som attraherar besökare är en förutsättning för fortsatt utveckling av handel och verksamheter, säger Anders Pettersson.   Ur planprogrammet; Principer för utveckling av Liljedal: Handel och verksamheter längs Strandgatan, Västra gatan, Västra tullen och angränsande Ytterbyvägen. Bredda staden genom nya och förstärkta stråk tvärs Strandgatan och Västra gatan. Beakta riksintresset för kulturmiljö Utveckla och definiera platser och torg och värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar för en attraktiv stadsupplevelse. Identiteten av den Den Gamla staden ska förstärkas genom att låta den nya bebyggelsen bilda en sammanhållen helhet med den befintliga. Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla Staden förstärks som entréplats, som stadens mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk och en direkt anslutning till Västra parken. Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smitvägar. Här kan du läsa hela planprogrammet Läs mer här om hur hela stadskärnan i Kungälv utvecklas Skisser: Anders Pettersson, Krook och tjäder

 • Thorildskolan öppen som vanligt trots branden
  av Kundcenter 2017-04-29 kl. 03:50

  Räddningstjänsten lyckades begränsa branden så att den inte spred sig till de nybyggda delarna. Eleverna kan komma till skolan som vanligt nästa vecka, vissa lektioner kommer att få flyttas till andra delar av skolan.  Bland annat drabbades hemkunskapssalen och det tillfälliga biblioteket av branden. Under lördagen stängslades brandområdet in av säkerhetsskäl men eleverna ska kunna använda sig av entrén till hus B på tisdag för att komma in i skolan. Som en trygghetsskapande åtgärd har kommunen utökat sin bevakning i området med hjälp av vaktbolag och man samarbetar också med polisen. Brandorsaken är fortfarande oklar.

 • Frågor och svar om planerna för Krukmakaregatan i Kungälv
  av Kundcenter 2017-04-27 kl. 12:33

  Varför föreslås höghus i Fontinbacken? -Det här förslaget är en del i att utveckla och förtäta staden för att få till fler centrala bostäder och lokaler för verksamhet då det finns ett stort behov av det i stadskärnan. Varför bygga en hög byggnad och inte istället fler, lägre bostadshus på hela ytan? -Förslaget innebär två torn. Ytan är mycket liten och många små byggnader skulle ge ett betydligt färre antal bostäder, alternativt så skulle tomten upplevas som mycket trång utan luft mellan byggnaderna och ingen sikt för bakomliggande byggnader. Det sägs i planen att man ska värna de kulturvärden som ryms på platsen. På vilket sätt görs det? -Utgångspunkten i planen är att bakgårdarna/trädgårdarna längs Västra gatan (Krabbetornet 13 och 14) tillhör en i stort sett opåverkad del av den gamla staden. De rymmer också flera av det värden som beskrivs i riksintressebeskrivningen. (riksintresse för kulturmiljövården Kungälvs gamla stad) I Fontinbacken finns däremot en blandad bebyggelse, övervägande villor, men även en del betydligt större byggnader. Ställningstagandet i planen har därför varit att spara och skydda värdena på Krabbetornet 13 och 14 och koncentrera bebyggelsen till parkytan vid Krukmakaregatan och att låta den få vara något eget och tydligt nytt. Kulturvärden är inte statiska utan innebär att det är möjligt att lägga till nytt, bara de ursprungliga värdena inte förvanskas eller blir svåra att utläsa och förstå. Höga hus är ett omdebatterat ämne i Kungälv- lyssnar ni på synpunkter? -Ja det gör vi förstås. I det planprogram för hela Liljedalsområdet som var ute på samråd i början av 2016 fanns förslag på höga hus även vid västra tullen. I det reviderade planprogrammet som ska upp till beslut i slutet av maj, har de tagits bort efter synpunkter. Nu är planen för Krukmakaregatan ute på samråd och så får vi se vad vi får för synpunkter på den. Kungälvborna och berörda instanser får nu tycka till och först efter att det sammanställts så beslutar vi i frågan. All information finns utställd i stadshuset och på kommunens hemsida. Hur går ni nu vidare? -För att fler ska få chans att ställa sina frågor och ta del av planen så har vi förlängt samrådstiden till 2 juni. Ett nytt informationsmöte kommer att hållas måndag den 15 maj 17.30-19.00, inne på gården vid Västra gatan 78   Läs gärna hela planen för Krukmakaregatan här  Skissbild: Perspektivbild från bakgård, Illustration av Fredblad arkitekter/Landskapsguppen

 • Varning för ampuller längs västkusten
  av Kundcenter 2017-04-26 kl. 15:22

  Uppdatering 26/4: Den ampull med okänt innehåll som hittades under en strandstädning på Sydkoster, i Strömstads kommun i morse, innehåller inga farliga ämnen. Det konstaterar Försvarets forskningsinstitut, FOI. Läs mer på Länstyrelsens hemsida Liknande fynd har gjorts på den norska sidan av gränsen. Se foton på nrk.no Nu pågår strandstädningar lite varstans längs Västkusten. Vi vill därför uppmana till stor försiktighet. Om du hittar en ampull med okänt innehåll – rör den inte. Ring istället 112 och be att få tala med närmaste räddningstjänst. Foto: Espen de Lang

 • Oförglömligt möte på Solhaga
  av Kundcenter 2017-04-26 kl. 14:14
 • Kraftig rökutveckling efter brand vid nya resecentrum
  av Kundcenter 2017-04-18 kl. 14:00

  Det var vid bygget av nya Resecentrum som man svetsade på en stålkonstruktion när en svetsloppa föll ner och antände cellplasten. Rökutvecklingen var en stund kraftig och den svarta röken syntes på långt håll. Räddningstjänsten fick snabbt kontroll på elden och hindrade att lågorna spred sig. Och eleverna på den intilliggande Torildskolan behövde inte evakueras. Strax innan 14 blåstes faran över och endast eftersläckningsarbete pågick.

 • Årets strandstädning har börjat
  av Kundcenter 2017-04-13 kl. 13:22

  – Nedskräpning är både en estetisk fråga och en allvarlig miljöfråga. Den plast som sprids orsakar stor skada på djurlivet både genom intrassling och när de käkar upp plasten, säger kommunekolog TorBjörn Nilsson. Städningen sker i ett samarbete med Städa Sverige. I år är det ett rekorddeltagande både för Kungälv och resten av landet. – Vårt samarbete med Städa Sverige leder både till rena stränder och till att hundratals ungdomar varje år får bidra i miljöarbetet och tjäna pengar till sin förening. Oerhört viktigt att engagera barn och ungdomar i detta arbete. Samarbetet med Städa Sverige fungerar mycket bra och avlastar kommunen från både kostnader och arbetsinsatser i strandstädningen. Kolla gärna den mycket informativa filmen Strömmar av plast, tar cirka 15 minuter, som ger en mycket bra sammanfattning av de miljöproblem som orsakas av skräpet i havet och vad man behöver göra åt detta. https://www.youtube.com/watch?v=kZmErdj35QA – De allra minsta plastpartiklarna, så kallad mikroplast har den egenskapen att de drar till sig miljögifter som fäster på mikroplastens yta. När dessa partiklar sedan äts upp hamnar miljögifterna i näringskedjan och hamnar så småningom på vår middagstallrik, säger Torbjörn. Redan i mars startade kommunens eget strandstädargäng och började med städning i naturreservatet Ödsmåls kile. Städning fortsätter med egna båtar till sent i höst. Med alla öar finns det totalt 40 mil kust i Kungälv med sin omfattande skärgård. Dessutom sker städning på vissa sträckor längs Nordre älv och Göta älv. – Dessutom, utan städning längs Bohuskusten skulle området vara betydligt mindre attraktivt för turister. Det är alltså strategiskt viktigt ur ekonomisk synpunkt att ha en fungerande strandstädning. Även skolornas omgivningar städas Med start vecka 17 börjar elever och personal i kommunens skolor att städa skolornas omgivningar. Detta är ett samarbete med Håll Sverige Rent. Cirka 4000 personer kommer att delta. – Skolornas stora engagemang i Skräpplockardagarna är föredömlig och ett viktigt inslag i kommunens miljöarbete. Om man är med och städar minskar förmodligen risken att man sedan skräpar ner, säger TorBjörn

 • Tyst minut för offren
  av Kundcenter 2017-04-08 kl. 19:53

  Den tysta minuten kommer hållas i Stadshusets entré vid Kundcenter. Vid 11:50 kommer kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner och kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Mattsson tala om det som hänt och vid 12:00 kommer den tysta minuten att hållas.  Kungälvs kommun välkomnar alla som vill att delta.

 • Bilpool och sopsug snart verklighet på Kongahälla
  av Kundcenter 2017-04-05 kl. 11:21

  Bilpoolen blir Kungälvs kommuns första och kommer från start att bestå av tre bilar men kan utökas om intresset ökar – Det finns goda förutsättningar för en bilpool i Kongahälla. Undersökningar visar att man ofta är benägen att ändra sina resvanor i och med en flytt. Finns det då en bilpool från start i kombination med bra kollektivtrafik så är det väldigt bra, säger Karolin Lind som är miljöstrateg i kommunen. Närheten till nya resecentrum som gör det lätt att komplettera kollektivtrafikresor med att ha tillgång till bil ibland är en kombination som kan locka tror hon. Liksom det faktum att byggherrarna på Kongahälla tagit på sig att betala ett års medlemskap i bilpoolen för de som flyttar in på det nya området. Men man behöver inte bo på Kongahälla för att bli medlem i bilpoolen, vem som helst som köper medlemskap hos Sunfleet som driver poolen kan använda den. – Och i framtiden är det inte omöjligt med poolbilar på fler ställen i Kungälv, säger Karolin. Det beror helt enkelt på om det finns intresse. Första sopsugen Helt nytt för Kungälv är också den sopsug som just nu tar form på Kongahälla. Dan Gorga som är miljöingenjör berättar att varje fastighetsägare kommer att ha två olika sopinkast i eller utanför sin fastighet, ett för matavfall och ett för restavfall. Där lagras påsarna tillfälligt för att sedan tömmas till terminalbyggnaden via ett rörsystem under mark. Den största vinsten är att man därmed minskar de tunga transporterna inne på området – Dessutom förbättras också arbetsmiljön och det blir mer hygieniskt, säger Dan Gorga För att sopsugen ska fungera är det viktigt att de boende inte slänger förpackningar och tidningar i inkasten. – Både för miljön och för plånbokens skull. Avfallet från varje inkast vägs och fastighetsägaren får betala vikt för avfallet som övriga i kommunen. Kostnaden läggs sedan över på hyran, ju mer avfall ju mer att betala i hyra, säger Dan Gorga  

 • Framtidsverkstad vill ta Marstrand ett steg till
  av Kundcenter 2017-03-31 kl. 09:21

  – Vi har en massa olika skäl att göra något bra av detta, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S) i sitt välkomsttal. Vi behöver inte göra något. Och pengarna räcker inte till skolan och äldreomsorgen, det vi måste göra. Men tillväxt skapar jobb och skatteintäkter, och det behöver vi. Framtidsverkstaden kom till på initiativ från MSS, Marstrands Segelsällskap. Med jämna mellanrum arrangerar de stora mästerskap, men har många förfrågningar man måste tacka nej till. – Det brände till förra året och vi har haft många långa diskussioner, säger Lena Gipperth, tidigare under fyra år ordförande i MSS, numera styrelseledamot. Vi har seglingsvatten i världsklass men ingen anläggning för att ta hand om alla förfrågningar. Ett nationellt centrum för segling – kräver stora ramper, projektledare, ett tydligt kommunalt uppdrag och en gemensam målsättning. Samarbete med Västtrafik, evenemangsyta och en anläggning. – Det ger ett starkare varumärke, investeringar från näringslivet, attraherar året runt boende, som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och "Blue Growth", blå tillväxt. Knut Bergsten, ordförande i Marstrandsföretagarna & Co ställde frågan om hur vi utvecklar attraktionskraften och tar tillvara den lokala drivkraften? – Vi har scenariot, berättelsen, naturen och även evenemang, tillgänglighet, p-platser och färja. Men finns det en biljett, säger Knut? Marstrands varumärke om man frågar besökarna är: 1) Segling och båtliv 2) Kultur 3) Natur 4) Mat – Men det behövs en professionell organisation, säger Knut. Hur ser Marstrand ut för ungdomar, för barnfamiljen? Det måste vara ett levande samhälle året runt. Därför måste vi jobba för fler bäddar, fler evenemang, gratis färja, samlastning, väg 168 – räcker genomfart Tjuvkil. Kan vi anställa Marstrandsvärdar som finns till hands. Ansvarig för Marstrands hamn är Eva-Lena Hessel Rydqvist. Med många års erfarenhet av vad som lockar i hamnen slog hon fast att det kanske inte är vad man tror. – Bara fyra procent av hamnavgifterna kommer under Match cup-veckan. De 88 bokningsbara platserna vi har tar slut redan på nyårsdagen. De kommer för att umgås med varandra i hamnen. Efter inledningsrundan med olika föredragningar blev det dags för grupparbete i "bikupor". Idéerna var många. Alltifrån mer av det som finns, till modern teknik i form av augmented reality, AR, som till skillnad från VR, virtual reality är förstärkt verklighet och inte bara en simulerad sådan. Många representanter från olika organisationer kunde dock samlas i en önskan om en professionell resurs som fokuserade på service, struktur, kommunikation, PR, administration – en doer.

 • Var med och hylla Kareby IS!
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 13:48

  Det var i lördags som Kareby IS vann den svenska damfinalen i bandy med 3-1 mot Västerås. Det är tredje raka guldet för Kungälvslaget. Laget hyllas av Kungälvs kommun fredag 31:a mars, 16:00. Det bjuds på tal av kommunsstyrelsens ordförande Miguel Odner (S) och kommunordförande Elisabeth Mastsson (L). I fokus står såklart Kareby som i sina guldhjälmar får kliva upp på scen och ta emot folkets jubel Alla är välkomna att delta!  

 • Rörleveranser till Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 10:49

  Anledningen till att rören delvis är sammanfogade redan från fabriken är att det blir betydligt mer effektivare än om allt skulle svetsas på plats. Flera kranar samarbetar för att delarna ska lyftas ner på rätt plats. Kungälvs vattenverk vara klart och leverera vatten till Kungälv, Ale, Stenungsund och Tjörn. läs mer på vår projektsida om Kungälvs vattenverk.

 • Kungälv förändrar mottagandet av ensamkommande
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 09:56

  Många av det 70-talet ungdomar som bor i kommunen har varit här sedan 2015, går i skolan, har lärt sig svenska och anpassat sig bra. Flera av dem närmar sig myndig ålder och är inte längre i samma behov av omsorg från kommunens sida som tidigare. – De flesta som bor i Kungälv har varit här i knappt två år och utvecklats positivt under den tiden och behöver inte längre bo i HVB-hem, säger AnnaLena Hansdotter, verksamhetschef och ansvarig för kommunens mottagande av ensamkommande barn. De barn som närmar sig 18-årsdagen och bedöms ha goda chanser att klara ett mer självständigt liv kommer nu få platser på stödboende. En boendeform som innebär ett mer självständigt liv för tonåringarna, men fortfarande med personal från kommunen på plats. – Vi ska inte glömma att det handlar om barn, och precis som svenska ungdomar behöver de vuxna runt omkring sig för att kunna bli flygfärdiga, säger AnnaLena Hansdotter. Kungälvs omorganisering av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ligger i linje med de nya statliga regler som börjar gälla 1 juli 2017. Enligt de nya direktiven ska ensamkommande i större utsträckning erbjudas stödboende istället för HVB-hem. Samtidigt sänks statens ersättning till kommunen för att ta emot ensamkommande barn. Omorganiseringen berör ett 40-tal ungdomar. De som är yngre eller anses ha ett större behov av vuxennärvaro i vardagen kommer fortsatt att finnas kvar på någon av kommunens HVB-hem. Det är socialsekreterarna som avgör om barnet ska bo i stödboende eller på HVB-hem. Pernilla Backebrant är enhetschef för två HVB-hem och menar att förändringarna gör att personalen måste jobba lite annorlunda. – Det kommer att handla mer om hjälp till självhjälp. Personalen får lägga händerna lite mer på ryggen och ägna sig åt att coacha ungdomarna den sista biten innan de flyttar till eget boende, säger Pernilla Backebrant. För att övergången från HVB-hem till stödboende ska fungera så smidigt som möjligt kommer flyttarna att göras i omgångar och kommunen startar ett mobilt team som ska kunna rycka in om det finns extra behov av personal på något ställe. Det mobila teamet kommer att finnas tillgängliga alla kvällar, nätter och helger. Förändringarna genomförs successivt från 1 april.

 • Stort intresse för trafik och byggprojekt
  av Kundcenter 2017-03-29 kl. 14:13

  Uppskattningsvis ett 40-tal personer kom till stadshuset för att höra om de stora byggprojekt som just nu pågår i kommunen och hur de påverkar trafiken. Betydligt fler följde sändningen på webben och tog också chansen att under sändning ställa sina frågor via Facebook. Livesändningen var något av ett test som föll väl ut och som kommer återkomma vid fler tillfällen. Martin Hollertz, chef för trafik- gata- park inledde mötet och agerade moderator. -Jag tyckte att det var ett bra möte med många intresserade och engagerade medborgare som kom med bra, och ibland svåra frågor, säger han. -Det jag gillade särskilt var tonen och den ömsesidiga respekten. Han säger också att det troligen blir ett särskilt möte framöver med tema framtidens kollektivtrafik för att kunna ta ett större grepp kring den heta frågan. Förutom kollektivtrafiken ställdes frågor om bilpool, pendelparkering och avstängda gator under mötet, både på plats och via Facebook. En del svar kunde ges under mötet, övriga frågor har besvarats på  Facebook i efterhand. Bland annat kom det fram att... det pågår ett stort arbete med att bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen, nya resecentrum blir en viktig knutpunkt. däremot satsar man inte på någon avgiftsfri pendelparkeringar invid nya resecentrum. Parkeringar kommer dock att finnas i området. bilpoolen på Kongahälla kommer att starta i liten skala och den som vill kan bli medlem det kommer bli en cykelparkering vid nya resecentrum och fler är även planerade i andra delar av centrum Vägverket har förbättrat skyltning och markeringar vid den tillfälliga rondellen på Marstrandsvägen efter många synpunkter. Den är dock svår att göra större eftersom markytan är begränsad. hela västra götalandsregionen är inne i en expansiv fas vilket gör det rörigt under en period eftersom många stora förbättringar är nödvändiga. det byggs en ny gång- och cykelbro över E6 vid resecentrum och att den gamla cykelbron över E6 också ska vara kvar. Samlad trafikinformation finns alltid på www.kungalv.se/trafikinfo Läs gärna mer om: Kongahälla  Resecentrum   

 • Politiken reagerar på händelserna i Komarken
  av Kundcenter 2017-03-27 kl. 16:21

  – Det är absolut oacceptabelt att ett litet antal individer skapar en oroskänsla hos tusentals människor i kommunens största bostadsområde, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. – Det här är ju grova brott, säger oppositionsrådet Anders Holmensköld (M). Det är viktigt att de klaras upp och att allmänheten hjälper polisen. Det är inte okej att så grova brottslingar får röra sig så fritt som de gör. Det är farliga grejer de sysslar med. Nu pågår en kraftsamling i det offentliga med polis och bostadsbolag skolan så att man möter människor, föräldrar där de är och inte via andra kanaler. I somras undertecknades samhällskontraktet som siktar på att hjälpa de som hamnat snett i samhället. – Engagemanget är stort hos både polisen och kommunen. Vi kommer fokusera på att lösa situationen, säger Maria Kjellberg (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen. – Det här en del av vår centrala stad och vi kommer aldrig acceptera att det får fortgå, säger Anders Holmensköld.

 • Bygg och hyr ut ett attefallshus
  av Kundcenter 2017-03-23 kl. 15:09

  Du kan också välja att hyra ut huset till exempelvis nyanlända flyktingar eller studenter. Om du vill hyra ut ett attefallshus till nyanlända flyktingar kan kommunen gå in som garant för hyran de första åren. Det är stor brist på bostäder för nyanlända flyktingar och kommunen välkomnar alla som kan bidra. Att bygga ett komplett attefallshus med vatten och avlopp kostar ungefär 500 000 kronor. Kommunen kan garantera en hyra på max 5000 kronor i månaden, vilket skulle innebära att byggkostnaden är betald på åtta år. Avtalet kan skrivas på till e2, 5 eller 8 år. Hur länge du vill hyra ut är upp till dig som ägare, men kommunen kan komma att byta ut hyresgäster under tiden. Just nu pågår en utställning i Göteborg där tillverkare av attefallshus visar upp hur det kan se ut. Läs mer på Boplats Göteborg (extern länk). Du får bygga ett attefallshus utan bygglov, men måste anmäla det till kommunen och presentera ritningar på hur det kommer att se ut. Du får inte börja bygga innan du fått ett startbesked från kommunen. Läs mer om bygganmälan.

 • Håll dig uppdaterad om trafikläget
  av Kundcenter 2017-03-20 kl. 10:00

  Kommunen har under en längre tid arbetat med att utveckla sin trafikinformation inför den situation som vi nu står inför när mycket händer på en gång. 900 bostäder byggs på Kongahällatomten tillsammans med ett köpcentrum med plats för cirka 100 butiker och verksamheter. Dessutom bygger Trafikverket om Kungälvsmotet och vi bygger ett resecentrum utmed motorvägen tillsamman med Västtrafik. - Vi visste att intresset för trafikinformation skulle öka kraftigt i samband med avstängningen av Kongahällagatan i höjd med Oasen, säger Martin Hollertz. Gatu- och parkchef i Kungälvs kommun. Sedan årsskiftet har antalet besökare på vår trafikinformationssida www.kungalv.se/trafikinfo mer än trefaldigats och ligger idag på 1700 besök i månaden i genomsnitt en siffra som vi tror kommer fortsätta att öka. Facebook och hemsida För den som snabbt behöver en översikt över alla pågående avstängningar så är det www.kungalv.se/trafikinfo som gäller. Den sidan går nu också att prenumerera på. Då får du ett mejl när trafikinfosidan uppdateras med en ny avstängning. Vi använder även vår Facebooksida för att informera om större avstängningar som påverkar många, där närmar vi oss 5000 följare med stormsteg. Trafikinformationsmöte Den 23 mars klockan 18:00 är det dags för vårt första informationsmöte för allmänheten i sessionssalen i Stadshuset. Kom och ställ dina frågor om trafiken. Mötet kommer också att direktsändas via vår hemsida och Facebook där det också kommer att gå att ställa frågor och få svar direkt under sändningen. Frågor som vi inte hinner med besvaras i efterhand.  Informationsblad till alla hushåll - Det är viktigt att alla känner sig inkluderade i den här informationen, bilförare såväl som cykel- och gångtrafikanter och de som väljer kollektivtrafiken, säger Martin Hollertz. Därför har vi skickat ut ett informationsblad till alla hushåll i kommunen där vi berättar om hur vi informerar om trafiksituationen i Kungälv. Informationsbladet som skickats ut (pdf 900 kb)

 • Gustaf Hjerpes torg får nytt liv till våren
  av Kundcenter 2017-03-17 kl. 15:05

  Det är handlare tillsammans med kommunen som jobbat för att Gustaf Hjerpes torg ska bli mer levande och nya möbler och cykelställ är första steget. På kommunen hoppas ansvariga att liknande processer ska kunna ske på andra ställen i stadskärnan. Målet är flera "hängplatser" där Kungälvsborna kan ses eller bara sitta ner en stund för en kaffe. Svante Wedin som är handlare på Gustaf Hjerpes torg tror att torget kommer att bli en mer levande plats när vårsolen nu tittar fram och han tycker att det är ett bra med en process där flera parter kan hjälpas åt – Vi som små näringsidkare kan ju inte göra detta själva, men tillsammans med kommunen kan det bli något riktigt bra, säger han Läs gärna mer om utvecklingen av Kungälvs stadskärna här.

 • Gråväderssensualism – Så ska turismen öka under lågsäsong
  av Kundcenter 2017-03-08 kl. 13:57

  I botten låg ett statligt initiativ där staten såg potentialen i Bohuslän, Åre, Gotland och Astrid Lindgrens värld. En styrgrupp har bildats för att jobba med ett enat Bohuslän och där sitter representanter från politik, tjänstemän, regionalt turistbolag, lokala turistbolag och näringsliv i Bohuslän. Styrgruppen håller nu på att revidera handlingsplanen som innehåller mål och tydlig rollfördelning som visar de olika parternas ansvarsområden, (Kommun – regionalt turistbolag – lokalt turistbolag – företag). Alla jobbar på olika sätt för att komma framåt. För kommunernas ansvarsområden har man varje år fyra möten med olika teman. Alla elva kommunerna skickar de tjänstemän som jobbar med de aktuella frågorna, för att tillsammans driva dessa med besöksnäringsglasögonen på. Hittills har det handlat om tillståndsärenden, översiktsplaner och varumärkesarbete. – Vi vill hitta gemensamma regler och tillstånd i ett Bohuslän, så att vi bemöter besöksnäringen lika, säger Miguel. Alla tjänstemän måste ha besöksnäringens perspektiv i bemötandet. Den 10 mars är nästa möte som hålls i Kungälv där man kommer bestämma vilka temaområden kommunerna ska jobba tillsammans kring under detta år. Även infrastrukturfrågor som kollektivtrafiken i turistiskt sammanhang, står på agendan. – Vi gillade exempelvis inte Västtrafiks taxa för Marstrandsfärjan, säger Miguel. – Och vi efterlyser insatser på Bohusbanan som kan utnyttjas på ett helt annat sätt på sommaren, säger Anders Holmensköld oppositionsråd (M). Annars rullar det arbetet på bra med att förlänga perronger och bygget av en mötesplats i Grohed utan kommunernas tänkta medfinansiering. Dubbelspår ligger längre fram. Och för dubbelspåret gäller det att alla kommunerna ställer sig positiva, även om de inte direkt gynnas. – Dubbelspår Göteborg-Stenungsund gynnar inte norra Bohuslän, men i norr har de i gengäld intresse av att trädsäkra spåret, säger Anders. Infrastrukturministern behöver vikta besöksnäringen högre. Turismen har gått om industrin och Bohuslän står för den högsta tillväxten inom besäksnäringen. Styrgruppen för ett enat Bohuslän har även startat en dialog med länsstyrelsen om just besöksnäringens vikt och hur Bohuslän nu kan föra en dialog med enad röst. – Vi har mötts av viss förståelse från länsstyrelsen. Det handlar inte bara om att det är trevligt med skaldjur. Det handlar ytterst om jobb och tillväxt, säger Miguel. Detta samarbete sticker ut i Sverige. Skaldjur, skärgård och människor som kan umgås med havet. Och en gråväderssensualism. Därför har storhotellen, för första gången någonsin i Bohuslän, gått samman för att lyfta hela säsongen och gjort en större satsning tillsammans: "Vår bästa tid är nu". Se en film om Bohuslän i vinterskrud   Bohuslän på export Projektet "Bohuslän på export" avslutades 2015. Då hade kommuner, Turistrådet, lokala turistorganisationer och företagen tagit fram en gemensam handlingsplan för att verka för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Därefter har arbetet med implementering av handlingsplanen fortsatt under ledning av en samordningsgrupp. Nedan följer en sammanställning av de insatser som är genomförda av de olika parterna. Kommunerna Den högsta politiska ledningen träffas en gång per år och beslutar då om vilka områden som ska prioriteras under innevarande år. Aktiviteter som genomförts under de hittills utvalda områdena är följande: Tillståndsgivning Orust har ansvar för området. Hittills har det genomförts ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte med mellanliggande arbete. Vid mötena deltog tjänstemän från samtliga kommuner inom områdena bygglov, marklov, serveringstillstånd, miljö & livsmedelstillstånd, räddningstjänst. Syftet har varit att identifiera möjligheter till samverkan över kommungränserna och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Ett närmare samarbete har kommit till stånd inom de flesta ämnesområdena. Flera kommuner har infört så kallat Forum/Lotsfunktion för att skapa "en väg in" till kommunen. Översiktsplanering Sotenäs har ansvar för området. Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2015. Chefer och handläggare från planavdelningar samt näringslivsutvecklare deltog vid mötet. Syftet med mötet var att betona vikten av att beakta besöksnäringsperspektivet i översiktsplaneringen. Turistrådet har under 2016 genomfört individuella möten med samtliga kommuner för att följa upp arbetet och ge ytterligare information om verktyget för turistisk översiktsplanering TÖP. Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil använder sig av TÖP verktyget. I norra Bohusläns arbete med "Blå översiktsplanering" har besöksnäringen varit en integrerad del. Även kommunerna i södra Bohuslän har inlett ett arbete med mellankommunal kustzonsplanering där TÖP-verktyget används. Kommunicera varumärket Bohuslän Stenungsund har ansvar för området. Ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte har genomförts. Vid dessa möten deltog kommunikatörer och turistchefer. Beslut fattades om att prioritera kommunens webbplats, information i samband med evenemang, sociala medier och intern information. Graden av genomförande varierar mycket mellan kommunerna. Några goda exempel på hur kommuner lyft varumärket Bohuslän i sin kommunikation är de nya informationsskyltarna i Tanum, information på de kommunala hemsidorna för Orust, Lysekil och Tanum. Dessutom har flera kommuner lyft varumärket Bohuslän i samband med evenemang som VM i Orientering, Tjörn Triathlon, Öppna varv och Lysekil Women's Match. Kollektivtrafik Uddevalla har ansvar för området. Ett uppstartsmöte har genomförts. Syftet med mötet var att identifiera och diskutera problem och möjligheter inom kollektivtrafiken ur ett besöksnäringsperspektiv. Mötet resulterade i en gemensam skrivelse - "Inspel till Förfrågan om brister i transportinfrastrukturen – regional plan för transportinfrastruktur 2018-2029". Länk till Bohuslän på export

 • Färre flyktingar till Kungälv
  av Kundcenter 2017-03-02 kl. 13:08

  Den tidigare prognosen var att Kungälv skulle ta emot 286 nyanlända 2017, den skrivs nu ner till 195. En minskning med drygt 30 procent. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutar hur många flyktingar länets kommuner ska ta emot. Fördelningen utgår bland annat från kommunens förutsättningar på arbetsmarknaden, storleken på befolkningen och tidigare mottagning. Flest nyanlända hamnar i Stockholms län. Västra Götaland kommer ta emot 3760 flyktingar i år, en knapp tredjedel av dem kommer att bo i Göteborg. Läs mer om hur flyktingarna fördelas i länet hos Länsstyrelsen.  Läs mer om hur kommunen jobbar med nyanlända

 • Nu byggs bostadsmoduler i Ängegärde
  av Kundcenter 2017-02-20 kl. 11:33

  En grund där första modulhuset har monterats är klar, det som återstår är två stycken loftgångar vid övre entréerna och El och VA inkoppling. Fortsättningsvis kommer en grund och ett modulhus att monteras varannan vecka tills samtliga fem modulhus är på plats. Byggherre är kommunen. Inflyttning beräknas i maj. Bygglovet är tidsbegränsat till fem år.

 • Stort engagemang för förskolan i Kungälv
  av Kundcenter 2017-02-14 kl. 13:48

  Det finns ett stort engagemang bland föräldrar och skolpersonal för förskoleverksamheten i Kungälv. I slutet av förra året skickades en enkät om förskoleverksamheten ut till föräldrar. Nu har enkäten sammanställts och svarsfrekvensen blev hög, hela 79 procent av föräldrarna svarade. – Jag är verkligen glad över att så tydligt se att föräldrarna uppmärksammar vilket bra arbete personalen gör. 95 procent av föräldrarna, tycker att barnen har en rolig, trygg och lärorik miljö. 98 procent av barnen möter personal de känner varje dag, säger Ann Ryström, verksamhetschef för förskolan. Den nya enkäten, med frågor som bygger på förskolans läroplan, visar också på områden som kan förbättras. – En del av föräldrarna vill kunna påverka verksamheten mer och vi behöver också bli bättre på att informera om det vi gör, säger Ann Ryström. Enkäten kommer att ligga till grund för förbättringar i verksamheten. Varje avdelning på kommunens alla förskolor kommer att analysera svaren och hitta de områden som just deras avdelningar behöver utveckla.

 • Nu satsar Kungälv mot Årets stadskärna
  av Kundcenter 2017-02-14 kl. 13:35

  Att förvandla Kungälv till en myllrande plats med fler bostäder, handel, kultur och restauranger är kanske inget som görs över en natt. Men om tre år hoppas man ha kommit en bra bit på väg. År 2020 vill Kungälv nämligen ansöka om att bli Årets stadskärna. – Det kommer byggas jättemycket i Kungälv åren framöver och då är samverkan viktigaste än någonsin. Så det är därför vi använder modellen Årets stadskärna, säger Anna Andersson, projektledare Årets stadskärna Men varför vara med i en tävling, vad vinner man på det? – Tävlingen är ju inte det viktiga utan det är ju vägen dit som är det viktiga. Att man skapar en plattform för alla projektets parter som är fastighetsägare, näringsidkare och kommunen Ja samarbete är grunden för hela tävlingen som anordnas av föreningen Svenska stadskärnor. För att vinna måste man tillsammans arbeta med stadsutveckling och visa på mätbara framsteg. I Kungälv startade resan mot det målet med en symbolisk Kick off på Mimers teater i början av året. Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna. – En attraktiv stadskärna är där folk vill vara. Där det finns ett utbud som lockar och en miljö som är trevlig. Att man väljer den miljön framför att åka någon annanstans, säger Susann Haggren, ansvarig för näringspolitik på fastighetsägarna GFR Så hur kommer man då igång? – Jag tror att ni ska börja med Kungälvsborna. säger Björn Bergman, verkställande direktör för svenska stadskärnor. Ni ska göra dem riktigt stolta! Ni ska göra så att de verkligen vill hänga i centrum. Skapa mötesplatserna som inte behöver vara kommersiella men som är genomtänkta, med mycket omsorg om miljön i Kungälv. – Och har ni lyckats med det så kommer den stoltheten över att komma från Kungälv att öka och ur det så kommer också en starkare marknad för de som vill etablera sig och därigenom har man satt igång en väldigt positiv utveckling, säger Björn Och vad är då den största utmaningen? Ja såhär säger Kicki Öhgren, som driver The Bodyshop i Kungälv och som var med på Kickoffen. – Att få med folk på tåget tror jag! Men det känns som att Kungälv, både kommunen och företagarna och folket är på gång. så det känns som att vi är beredda att satsa lite. Läs gärna mer här om Årets stadskärna och varför Kungälvs kommun vill använda modellen

 • Positiva reaktioner på H&Ms satsning i Kungälv
  av Kundcenter 2016-12-15 kl. 15:40

  – Det blir roligare och modernare att handla i Kungälv, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. Stoltheten att bo och leva i Kungälv kommer öka för detta har många frågat efter länge. Han får medhåll av Elisabeth Mattsson (L) kommunordförande: – Det är väldigt roligt! Och jag vet att såväl vuxna som ungdomar blir glada över detta, säger hon. När ungdomsfullmäktige skulle tycka till om området när det planerades, var etablering av H&M ett stort önskemål och nu blir det faktiskt så. Redan tidigare har Adapta fastigheter som står bakom gallerian på Kongahälla aviserat att innehållet ska vara en blandning av mat, mode och upplevelser. Uthyrningen av lokalerna är i full gång och sedan tidigare är Coop och Systembolaget klara aktörer. Med en butiksyta på 2600 kvadratmeter blir H&Ms butik inte bara en av de största på Kongahälla utan en av företagets största butiker i regionen. Förhoppningen är att satsningen på handel på Kongahälla gynnar hela Kungälv när fler Kungälvsbor stannar på hemmaplan och gör sina ärenden. Det nya köpcentrat beräknas skapa omkring 500 arbetstillfällen.  Och att ett företag som H&M väljer Kungälv kan få fler att vilja satsa här. – Det får stor betydelse. Ett företag som H&M lockar till sig annan handel som vill etablera sig. Allt sammantaget blir det fler arbetstillfällen och fler som vill bo i Kungälv, säger Elisabeth Mattsson (L) Också oppositionsråd Anders Holmensköld (M) ser satsningen som något positivt – H&M är varmt välkomna till Kungälv och mycket hett efterlängtade av många Kungälvsbor. Det betyder mycket att H&M väljer att satsa i Kungälv och gör med sin etablering utbudet i vår kommun rikare samtidigt som det naturligtvis ytterligare bekräftar Kongahällas starka position, säger han.   Här kan du läsa Adapta fastigheterns pressmeddelandet om H&M 

 • Tillgänglighet i fokus när SKL undersöker kommunsidor
  av Kundcenter 2016-12-13 kl. 16:37

  Webbundersökningen Information till alla genomförs varje år av SKL och är en bedömning av hur väl kommunerna erbjuder den mest efterfrågade informationen på sina webbsidor. Kungälvs kommun får 82 poäng av 100 i granskningen, vilket ger plats 91 av alla 290 kommuner. Det är ett resultat som håller i sig jämfört med de två föregående åren. Fokus på bättre innehåll När nya kungalv.se lanserades hösten 2015 var det med helt ny, djärv design och ett i grunden omarbetat innehåll. Antalet sidor med information minskades från över 13 000 till drygt 1 200 för att skapa en mer lättnavigerad och tillgänglig webbplats. Samtliga texter omarbetades också för att bli mer lättförståeliga. Målet är att nå så nära 100 poäng som möjligt i undersökningen, men i första steget är resultatet bra eftersom det visar att den viktigaste informationen finns kvar, men på betydligt färre sidor. Kritik mot tillgänglighet I en andra del av undersökningen har SKL för första gången tagit hjälp av den inbyggda sökfunktionen och Google, för att hitta kontaktuppgifter till chefstjänstemän och politiker. I den delen får Kungälv 6 poäng av 100 vilket beror på att kommunen på den nya hemsidan tagit bort kontaktuppgifter och istället hänvisar till Kundcenter, enligt en princip som kallas En väg in. Kungälv och andra kommuner som arbetar på samma sätt har efter detta fått kritik i medier. Vår kommunchef Magnus Gyllestad kommenterar kritiken i videoklippet längst upp på sidan så här: – För tre år sen fick vi mycket kritik för att vi var svåra att nå trots att kontaktuppgifter fanns på sidan. Då beslutade vi att införa En väg in, till Kundcenter, och samtidigt ta bort kontaktuppgifter från hemsidan. Så kanske borde vi haft noll poäng i undersökningen. SKL frågar sig om det är rätt väg att gå när man tar bort kontaktuppgifter. I Kungälv prövar vi detta eftersom upplevelsen är att vi inte var mer tillgängliga tidigare när alla kontaktuppgifter fanns på hemsidan. Tack vare Kundcenter ska medborgarna nu kunna få svar på sina frågor i 80 procent av fallen och resten ska lotsas till rätt tjänsteman. Feedback utvecklar sidan Allt fler kommuner gör som Kungälv, men man måste också ta alla synpunkter på allvar. Under våren ska kommunen utvärdera om arbetssättet En väg in kan förbättras ytterligare. – Jag tycker inte att den här undersökningen kan användas för att svara på om det blev som vi hoppades, säger Magnus Gyllestad. Vi behöver ta reda på om det har blivit lättare att nå oss, på ett annat sätt.

 • Dialogmöte startar utveckling av Komarken
  av Kundcenter 2016-12-06 kl. 10:12

  På plats fanns flera verksamheter från kommunen, Närhälsan (vårdcentralen), Kungälvsbostäder, representanter från föreningar och hyresgästföreningen. Mycket utvecklingsarbete är redan på gång i Komarken, vilket också de medverkande informerade om. Nu fick de som faktiskt bor i området också bidra med förslag och synpunkter. - Det var mycket bra diskussioner och god stämning, säger Johan Sjöholm som är folkhälsoutvecklare i kommunen och arrangören bakom mötet. Den gemensamma nämnaren var utan tvekan samarbete och samverkan mellan alla olika aktörer. Vi som bjudit in till detta känner ett stort ansvar att göra något bra efter denna kväll. Exempel på förslag som ska arbetas vidare med Fler naturliga mötesplatser Trygghetsvandring, samverka med kommun, bostadsbolag och polis Buskar och träd behöver klippas ned eller tas bort så att det blir mer "öppet" Skapa ett levande torg där alla som verkar i närheten bidrar. Samverka. Nattvandring av vuxna på stan. Föräldrautbildning. Försök att få fler nationaliteter med på vandringarna. Öka polisens närvaro i Komarken Skapa positiva sammanhang för ungdomar, bra aktiviteter, skapa intresse Fritidsgården borde alltid vara öppen Fler vuxna som rör sig i området Öka tillgängligheten till vårdcentralen. Hembesök?

 • Gör rätt med använt matfett
  av Kundcenter 2016-12-05 kl. 15:22

  Tratten som är specialtillverkad för ändamålet gör det möjligt att enkelt och bekvämt utan lukt och spill ta hand om överblivet matfett efter matlagning. Tratten passar på en pet-flaska och när flaskan är full kan du kasta den antingen i soppåsen som går till förbränning eller lämna in den på din återvinningscentral.  Matfett ett stort problem Matfett som hamnat i avloppet är ett stort problem i Kungälvs kommun. Under sommaren 2016 uppmättes en fetthalt fyra gånger gränsvärdet i avloppsvatten in i vårt reningsverk på Koön. Fett avlagras i våra avloppsledningar. Förr eller senare blir det stopp med dyra rengöringskostnader som följd. Här kan du läsa mer om trattarna.  Matfett - varsomhelst men inte i avloppet!

 • Multikompetent team - Bryggan i förskolan
  av Kundcenter 2016-11-22 kl. 15:34

  Projektet, som är ett socialt investeringsprojekt, startade i augusti 2016 och är tänkt att pågå under åtta år med en större utvärdering efter tre. Två kuratorer och en specialpedagog har anställts på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal. Projektet ingår i Kungälvs kommuns satsningar på tidiga insatser för barn och unga och kommunfullmäktiges mål Gör rätt från början - investera i barn och unga. Forskningen pekar på att detta är både ekonomiskt och socialt lönsamt. – Det är fantastiskt att få vara med och forma något som det pratas om i hela landet men som vi i Kungälv verkligen gör, säger Sara Strömberg. Behovet har påtalats i många år inte minst av föräldrastödsgrupper, familjecentralen och centrala elevhälsan. Det är mycket tack vare dem som detta nu blir av. Idag är teamet placerade vid tre av förskolorna och tanken är att så småningom kunna finnas tillgängliga på alla fyra. Det är viktigt att få vara på plats ihop med personal, barn och föräldrar, gärna vid de tider föräldrar lämnar och hämtar sina barn. - Vi har en förhoppning om att det ska bli naturligt för föräldrar att ta upp frågor kring sitt barns utveckling och hur man på olika sätt kan stödja sitt barn. Även personalen på förskolan har möjlighet att konsultera teamet kring föräldraskap, säger Carina Malmqvist. Föräldrar och personal får ökad kunskap om de insatser som samhället erbjuder så att det blir mer begripligt. Stödet från det offentliga blir på det viset tillgängliggjort för fler. Teamet kommer också att kunna erbjuda några olika föräldrastödsprogram, exempelvis Alla Barn i Centrum (ABC) och vägledande samspel (ICDP). Lekarbete, som är en specialpedagogisk metod, är ytterligare exempel på insats som kommer att kunna erbjudas enskilda barn i samråd med föräldrar. Utifrån den översiktsanalys som genomförts för Kungälvs kommun kommer insatserna att koncentreras till de geografiska områden som bedömts bäst behöva investeringen.

 • 400 000 kronor till kulturskolan
  av Kundcenter 2016-11-22 kl. 10:53

  Regeringen utlyste utvecklingsbidraget till kulturskolor i landet för att göra verksamheten mer jämlik och tillgänglig för barn och unga. Kungälvs kulturskola har beviljats 400 000 kronor. Pengarna ska användas till att fortsätta utveckla Kulturskolan efter de önskemål som kommit in i samband med ombyggnationen av Mimers kulturhus. Då tillfrågades barn och unga vad de ville göra och skapande verksamhet visade sig vara hett eftertraktat. Förhoppningen är att man redan till våren ska kunna erbjuda till exempel pyssel, filmskapande, animation och målande, både inom Kulturskolans verksamhet och i KultLab. Håll utkik på Kulturskolans hemsida efter ju

 • Morronpasset 13 oktober – Stort intresse för läget i region och kommun
  av Kundcenter 2016-10-26 kl. 16:22

  – I Sverige finns 73 lokala arbetsmarknader dom mäts i åtta variabler, säger Markus Ottemark, befolkningstillväxten, demografi, förvärvsintensiteten, nyföretagande näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa. Göteborgs arbetsmarknad omfattar 18 kommuner, varav Kungälv är en. År 1970 fanns det 185 lokala arbetsmarknader i Sverige. I dag finns alltså bara drygt en tredjedel kvar. – De har blivit färre, men samtidigt större, säger Markus. Det beror på bättre pendlingsmöjligheter, vilket är bra. Störst är Stockholm, sedan kommer Göteborg. – Det verkar som att storleken avgör. Därför har vi även mätt i förhållande till folkmängden. Även då kommer Göteborgs arbetsmarknad högt men är långt ifrån de bästa. I relation till folkmängd är det Strömstads arbetsmarknad som med sin femteplats blir bäst i Västra Götalandsregionen. Medan Skövde och Trollhättan underpresterar, säger Markus. Läs hela rapporten här:

 • Cykelvänligast i Kungälv
  av Kundcenter 2016-09-29 kl. 14:27

  Tävlingen genomförs på initiativ av Västra Götalandsregionen som satt upp ett antal kriterier som ska uppfyllas. Arbetsplatsen fick diplom med två stjärnor och så här lyder motiveringen till priset: "Arbetsplatsen har ett genuint cykelengagemang som har smittat av sig på stora delar av medarbetarna där cykeln framstår som det naturliga färdmedlet både i och till jobbet. Cykelfaciliteterna är mycket goda med bra parkeringsmöjligheter och tillgång till fina tjänstecyklar." - Jätteroligt, det här sporrar givetvis så nästa gång kommer vi ha tre stjärnor, säger Catarina Granath på Swedbank. Även Stadshuset fick två stjärnor och ett diplom för sitt arbete med att göra arbetsplatsen mer cykelvänlig. Tävlingen startar om vid årsskiftet men det går redan nu att anmäla sin arbetsplats på: Cykelvänlig arbetsplats (extern länk) 

 • Frågor och svar kring revisionsrapporten om volontärsresor
  av Kundcenter 2016-09-20 kl. 11:05

  Så här säger kommunchefen Magnus Gyllestad revisionsrapporten. Varför ville du ha en revisionsrapport? Vi har ju några saker i kommunen som är lite i framkant och som vi håller på att sätta formerna för. Vi anpassar oss lite grann. I det så är det inte alltid så enkelt att regler och rutiner hänger med. Jag har fått lite signaler och var själv lite fundersam på hur vi ligger till här och då tänker jag att det är lika bra att få en bra bild av det. Och då valde jag ett verktyg som jag tycker är väldigt bra, även om vi inte gjort det - precis på det här sättet förut. Men man gör en form av internkontroll. En normalstor handkassa är som högst kring 2000 kronor. Den här var betydligt större. Varför det? Som det står i reglerna hos oss så ska det inte vara mer än 2000 kronor, om det inte finns särskilda skäl. De särskilda skälen här är att vi åker till ett ställe där vi kollade upp: det gick inte att fakturera - - boendet. Vi kunde inte förbeställa och fakturera mat och transporter. Därför behövde de ha med sig de här kontanterna ner. Varför har kommunen köpt in munskölj och solkräm till exempel? Det är ju för att vi ska vara beredda på att när man ta med sig ett antal ungdomar på det här sättet så har inte alla med sig det här hemifrån. Är man väldigt van att resa så packar man sådana här saker och har möjlighet att föräldrarna betalar och köper så har man med sig det. Men vi har ju lärt oss att alla har det inte. Och när vi kommer på plats så är det vår beredskap att ha huvudvärkstabletter eller plåster eller vad det nu är. Så de här ungefär dryga 400 kronorna i den här lådan med de här grejerna, är det vi haft det till. Varför tror du att det blivit så stort? Att det är så många som tycker saker om det här? Det är en jättebra fråga. Jag ser ju ändå någonting positivt i att vi har fokus på vissa saker vi gör. Min tolkning är att vi har några saker i Kungälv som jag tycker vi ska vara väldigt stolta över. Vi ligger i framkant. Hanteringen av det vi nu kallar feriejobb, det som förr hette sommarjobb. Volontärsresor. Toleransprojektet. Vi ligger i framkant. När man gör det så är det alltid personer som tycker väldigt mycket saker om det. Och det ska vi ha. Vissa tycker att det är väldigt bra. Vissa tycker inte alls om det. Men vi får alltid synpunkter. På så sätt är jag inte förvånad att detta får väldigt mycket fokus. Vad händer nu framåt? Det som händer nu är att jag från kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på svar på de här frågorna som revisionen har ställt. Det kommer jag återrapportera till nästkommande kommunstyrelse. Då kommer kommunstyrelsen titta på dem och värdera om de kan ta de svaren till sina egna. Och sedan rapporteras det till revisionen.

 • Kommunalt VA i privat regi
  av Kundcenter 2016-09-19 kl. 12:22

  – Både privatpersoner och företag har efterfrågat den här möjligheten. Nu vill vi försöka minska väntetiderna genom att öppna upp för det här, säger Anders Holm teknisk chef på Kungälvs kommun.   Beslutet att tillåta den här typen av utbyggnad togs i fullmäktige den 8 september och sedan dess arbetar kommunen med att ta fram riktlinjer för hur ansökan- och tillståndsprocessen ska gå till. Höga krav kommunen kommer ställa lika höga krav på privatpersoner som när entreprenörer bygger direkt för kommunen. Anledningen är att kommunen ska ta över driften av alla ledningar när de är klara och man behöver därför vara säker på att ledningarna håller den standard som krävs. – Vi tror inte att det här i första hand ska ses som ett billigare sätt att dra in kommunalt vatten och avlopp till sin fastighet, men att det däremot kan gå fortare än när kommunen bygger ut i den takt som vi mäktar med avslutar Anders Holm, teknisk chef på Kungälvs kommun. Läs mer om kommunens pågående VA-utbyggnad här.

 • Öka din trygghet - hyr en flytväst i sommar
  av Kundcenter 2016-07-07 kl. 09:56

  Även om du kan simma är risken stor att du grips av panik om vattnet är kallt eller om det är långt till land. Med flytväst håller du eller ditt barn er flytande samt syns tydligt för de som letar efter er. Äger du ingen egen flytväst kan du hyra en hos räddningstjänsten På brandstationen i Kungälv finns flytvästar i alla storlekar, från bebisar till vuxna, och du är välkommen in för att prova vilken storlek som passar dig. Stationen är bemannad dygnet runt och ligger på Enbärsvägen 2 i Kungälv (mitt emot sjukhuset). För att vara säker på att få hjälp bör du besöka stationen under kontorstid mellan 07:00-16:00. Har du frågor kan du ringa räddningstjänsten på 0303-33 47 00 Hyrpriser: 20 kronor per dygn/väst 50 kronor per vecka/väst Depositionsavgift: 100 kronor (återfås vid återlämningen) Flytvästarna är sponsrade av dessa företag: Göteborgs Kex, Länsförsäkringar, Frölunds Måleri & Byggservice Kode, Bror Tonsjö AB Kod

 • Första spadtaget för Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2016-06-30 kl. 13:30

  Vattenverket Byggs av NCC Sverige AB projektet genomförs som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen och NCC arbetar med full insyn i varandras böcker och räkenskaper. - Det känns så härligt. Vi har jobbat så länge för detta och nu är vi äntligen igång, säger Maria Sondell som är kommunens projektlerade för Kungälvs Vattenverk. Projektet genomförs som en så kallad partnering vilket betyder att kommunen och NCC med öppna böcker och full insyn i varandras räkenskaper. - Det betyder att vi tillsammans kan styra ekonomin lättare, säger Maria Sondell. - Det är en stort att få vara med på ett sånt här projekt. Att få bygga ett nytt vattenverk är ovanligt, säger Pernilla Mattsson projektledare på NCC.  Det var Ove Wiktorsson (C) vise ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som höll i spaden.

 • Nu skriver vi samhällskontrakt – för ett socialt hållbart Kungälv
  av Kundcenter 2016-06-23 kl. 15:52

  I år börjar 558 sexåringar grundskolan i Kungälv. Enligt statistiken hamnar 71 av dem utanför samhället senare i livet. När dessa 71 har fyllt 65 år har utanförskapet kostat Kungälv 1 050 000 000 kronor. Och då finns inte den största kostnaden med - den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. För en månad sedan samlades cirka 70 representanter från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer och arbetade fram grunder och idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål: innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.  innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.  alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.  Ökad skillnad mellan grupperna Även om hälsan i Sverige generellt sett under tid har blivit bättre har skillnaden mellan olika grupper snarare ökat. Kungälvs kommun ligger över det nationella och regionala genomsnittet. Men här finns en marginalisering som också har en geografisk dimension, där utanförskap är koncentrerat till vissa områden. I den sociala översiktsplanen analyseras olika indikatorer, som kan påvisa sociala risker, exempelvis arbetslöshetstid, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 och sjukskrivningar. I vissa områden är indikatorerna påfallande höga jämfört med genomsnittet. Av den totala befolkningen bor cirka 10 procent i dessa bostadsområden. Strategin för att minska och motverka den sociala utsattheten är att med tidiga insatser generellt men med större doser till dem med störst behov. För att klara detta behöver hela samhället hjälpas åt. Därför kallade Kungälvs kommun olika aktörer i samhället till ett framtidsmöte i maj. 70 personer som representerade olika samhällsfunktioner, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetade fram grunder och idéer till hur man skulle kunna utforma ett samhällskontrakt och vad ett samhällskontrakt skulle innebära.  

 • Renoveringen av Thorildskolan - frågor och svar
  av Kundcenter 2016-06-17 kl. 08:26

  Varför bygger man om Thorildskolan? Skolan har varit i dåligt skick under en lång tid och renoveringen är nödvändig. Det har varit problem med bland annat dålig lukt, ventilation och ljudisolering. Planen var att renoveringen skulle starta redan 2012 men på grund av besparingar blev det uppskjutet. Nu satsar Kungälvs kommun 140 miljoner kronor på att göra Thorildskolan till en modern och fräsch skola. Varför görs renoveringen under skoltid? Det är en kombination av att vi vill att bygget ska bli färdigt så fort som möjligt och att arbete dagtid är lämpligast även för de som arbetar med bygget. Nu efter skolavslutning fortgår bygget för fullt och mycket kommer att hinnas med innan skolan startar i höst igen.   Varför har eleverna inte fått flytta till baracker under renoveringen? Vi tittade på flera lösningar med att flytta undervisningen till andra befintliga lokaler. Tyvärr är det brist på den typen av lokaler i kommunen och vi hade inga lediga lokaler som var lämpade för undervisning. Vi försökte även få till en lösning med fler tillfälliga paviljonger nära skolan, men eftersom det pågår flera andra stora byggen i samma område, fanns det inte plats för tillräckligt många paviljonger. Lösningen blev att göra renoveringen i två etapper där hälften av eleverna fick vara kvar i den delen som inte renoverades och den andra hälften fick ha sin undervisning i tillfälliga paviljonger. Hur har ni informerat elever och lärare om renoveringen? Det finns en byggsamordnare på skolan som har dagliga avstämningar med platschefen för bygget. Det görs löpande avvägningar om vilken information som kan vara viktig för lärare, elever och föräldrar. På Fronter kan man läsa mer om renoveringen och den informationen uppdateras kontinuerligt. Vad kunde ni gjort annorlunda? Under en period blev det lite stökigt på rasterna på grund av det fanns mindre ytor att vara på vilket vi inte hade räknat med, så det tog därför ett tag innan vi fick till extra personal på rasterna. Ibland har även byggena runtomkring, bland annat Kongahälla och bygget av ett nytt äldreboende, påverkat miljön i skolan. Man behöver alltid vara självkritisk kring avvägningar om informationsspridning. Vi hoppas nu att den jobbigaste tiden av renoveringen är gjord. Till hösten flyttar hälften av eleverna in i den nya delen av skolan och de andra har sin undervisning i paviljonger. Inga elever kommer att gå kvar i den gamla delen av skolan. Förutom att de nya lokalerna kommer att vara fräschare så är de också bättre ljudisolerade och ytorna för rast mycket större.

 • Hur ska kulturen i Kungälv se ut?
  av Kundcenter 2016-06-09 kl. 11:23

  Frågan om hur kulturen i Kungälv ska se ut har debatterats en del fram och tillbaka. Här berättar Johan Holmberg (S), ordförande i Bildningsutskottet och Anna Vedin (M), vice ordförande i Bildningsutskottet hur de ser på saken. 

 • Bevattningsförbudet hävs
  av Kundcenter 2016-06-02 kl. 14:21

  – Nivåerna i våra vattenreservoarer är stabila och efter det regn som fallit bedömmer vi att risken för att bevattningen ökar igen är låg, säger Anders Holm kommunens tekniske chef.  Från den 2 juni fram till den 17 juni har kommunen alltså haft ett generellt bevattningsförbud. Det är en ovanlig åtgärd och dessutom väldigt tidigt på sommaren. Orsaken var det extremt torra vädret under hela maj och början av juni. Samtidigt som restriktionerna hävs vill vi påminna alla om att dricksvatten är en gemensam, ändlig resurs. Dessutom kan man hålla nere sina VA-kostnader genom att spara på vattnet. – Kungälvs vattenförsörjningssystem, både när det gäller produktion och distribution, håller på att förstärkas, säger Anders Holm. Det är av denna anledning kommunen bygger ett helt nytt Kungälvs vattenverk utmed Göta älv och förstärker ledningsnätet. Tio tips! Så sparar du på vattnet: Duscha i max fyra minuter. Stäng till exempel av vattnet då du tvålar in dig. Duscha istället för bada. Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Har du äldre toalettstol, lägg en tegelsten i toalettens vattenbehållare så går det åt mindre vatten för varje spolning. Samla regnvatten för bevattning trädgården. Diska inte under rinnande vatten, använd balja. Laga onödiga läckor, droppande kranar är onödigt. Ha en kanna med vatten i kylskåpet istället för att ta ur kranen och vänta på att vattnet ska bli kallt. Stäng av kranen när du borstar tänderna. Fyll diskmaskinen, diska inte halvfullt. Tvätta bara när tvättmaskinen är full.

 • Sjupunktsprogram ska få Kongahällaprojektet i balans
  av Kundcenter 2016-05-25 kl. 13:19

  – Jag är glad att ha fått de politiska besluten idag som behövs för att fortsätta projektet, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Min bedömning nu är att vi har goda förutsättningar att 2023 slutredovisa ett projekt som har hållit budget. Det är dock viktigt att vi fortsätter ha fokus både på ekonomi och tid framöver. Nu när bilden klarnat råder stor politisk enighet om hur kommunen ska gå vidare. – Idag lades politiken mer eller mindre på hyllan och samtliga partier i kommunstyrelsen tog ett klokt och gemensamt beslut i kommunstyrelsen gällande Kongahällaprojektet. Det känns bra nu när alla förstår att inte Kongahällaprojektet gått back, att det bara var en prognos och att vi i en fullständig politisk enighet beslutat om en plan för balans 2023, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Genom enigheten sänder vi en tydlig signal till våra samarbetspartners att vi tror på dem och vårt gemensamt viktigaste stadsbyggnadsprojekt. Även samhällsbyggnadsutskottets ordförande Morgan Persson (UP) är nöjd. – Otroligt viktigt att inte förhasta sig när man får prognosunderlag. Det skadar i onödan Kungälvs varumärke. Resultatet nu när vi är överens är att vi löser problemet. Det är det viktigaste. Punkterna som antogs är följande: 1. Projektet ska månatligen, i samhällsbyggnadsutskottet, redovisa framdrift och ekonomisk status. – Vi kommer att stärka uppföljningen och ha en avstämning i samhällsbyggnadsutskottet varje månad, säger samhällsbyggnadschef Jenny Adler. Det innebär i praktiken att den skriftliga uppföljning som görs sedan mitten av mars inom förvaltningen, även presenteras för politiken. 2. Investeringen gällande Kungälvsmotet redovisas som eget projekt enligt reviderad investeringsplan för 2016. – Kungälvsmotet byggs inte om bara för Kongahällaprojektet. Hela kommunen får nytta av den. Därför lyfts det ur Kongahällsprojektet och blir ett eget projekt, men samordnas tekniskt och funktionellt med Kongahälla, säger Jenny. 3. Kongahällagatan och Uddevallagatan byggs enbart om i den omfattning som krävs för att funktionellt fungera baserat på Kongahällaprojektet. – Det handlar bara om kompletteringar av GC-vägar och mindre gatujusteringar, säger Jenny. Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram förslag på hur gatorna ska utformas på lång sikt. När det arbetet utgörs kommer det också att ske som egna projekt. 4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för försäljning av markyta norr om kvarter 15. – Där finns en markplätt som är tänkt för parkering, och som med rätt förutsättningar kan säljas. 5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en parkeringslösning som innebär att projekt Kongahällas budget ej belastas. – Det handlar om att få p-avgifterna i balans med p-kostnaderna. Det kommer med all sannolikhet att påverka avgifterna på kommunens alla nuvarande och kommande parkeringar. En ny parkeringsstrategi måste tas fram. 6. Förvaltningen får i uppdrag se över ambitionsnivån avseende utformning av allmänna ytor, såsom gat-, torg och parkytor i syfte att finna mer ekonomiskt fördelaktiga förslag utan att avsevärt försämra kvaliteterna i stadsdelen. Eventuella ändringar sker i dialog med byggherrarna. – Det gäller att med någorlunda samma kvalitet hitta billigare lösningar. Men vi måste givetvis uppnå gestaltningsmålen, säger Jenny. 7. Förvaltningen får i uppdrag att se på möjligheten att utöka exploateringsgraden och intäkter inom projektet. Jenny betonar att det är en möjlighet förvaltningen ska se på. – Detaljplanerna styr mycket när det gäller exploateringsgraden. Jag misstänker att byggherrarna redan utnyttjat sina ytor maximalt. Vi får undersöka vilka konsekvenser en utökning kan få i form av förändrad detaljplan, säger Jenny. Oppositionsrådet Anders Holmensköld anser att det är viktigt att inte sänka attraktiviteten i området – Utformningen ska ske i dialog mellan kommunen och byggherrarna. Vi har fått gehör för att öka intäkterna och vår sida ser en högre andel bostadsrätter i projektet - dessa intäkter behövs, vi är bara i början av projektet. Förutom de sju punkterna får kommunchefen dessutom i uppdrag att inrätta en controllerfunktion i förvaltningen och revidera styrdokument för exploatering redan 2016. – Kommunstyrelsen har beslutat stärka upp beslutet och infört en kontrollerorganisation. Det är en balansgång att dra ner på ambitionerna att bygga en mordern ny stadsdel utan att miljön blir sämre, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Kjellberg (MP). Vi vill ha kvar hållbarhetsperspektivet. Man måste sätta det i ett lite större perspektiv än bara bussar. Läs också: Ekonomin för projekt Kongahälla, så här ser läget ut just nu - frågor och svar (nyhetsartikel publicerad 18 maj 2016)

 • Avtalet klart: NCC bygger Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2016-05-24 kl. 07:00

  – Kungälvs vattenverk kommer trygga dricksvattenförsörjningen för Kungälvs kommun i årtionden framöver och vi kommer också leverera vatten till Ale-, Stenungsund- och Tjörns kommun, säger Maria Sondell som är kommunens projektledare. Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen ska börja leverera vatten under sommaren 2018. – Det är oerhört stimulerande att jobba med den typen av hållbara lösningar för samhället. Nu inleder vi detaljprojekteringen tillsammans med Kungälvs kommun så att vi inom kort kan starta bygget, säger Svante Hagman affärsområdeschef, NCC Infrastructure. Kungälvs vattenverk som kommer att ta sitt råvatten ur Göta älv beräknas kosta 300 miljoner kronor och projektet genomförs som en så kallad partnering. – Det betyder att vi gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna, säger Jenny Adler sektorchef på samhällsbyggnad. Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.   

 • Ekonomin för projekt Kongahälla, så här ser läget ut just nu
  av Kundcenter 2016-05-18 kl. 14:21

  Vi har sammanställt fakta kring projektet och ekonomin för att ge en bild av historiken och nuläget och svara på några av de mest förekommande frågorna. För svar och fakta står Kungälvs kommuns samhällsbyggnadschef Jenny Adler, projektledare Anders Lager samt kommunchef, Magnus Gyllestad.  Hur kan kommunen låtit kostnaderna ha dragit iväg till minus 169 miljoner kronor? – Projektet ligger inte minus 169 miljoner kronor i idag. För att förstå detta behöver vi reda i begreppet utfall och prognos. Utfall är hur mycket det har kostat fram till idag, prognos är hur mycket vi tror det kommer att ha kostat år 2022, när projektet beräknas vara klart. Det som har ändrats är prognosen och anledningen är att nuvarande projektledning har gjort nya kalkyler på det vi ska bygga kommande år, baserat på dagens kostnader och förutsättningar. Lägger man ihop summan av alla dessa kalkyler så blir det ca 169 mkr mer än vad vi har i budget idag. Men hur kan prognosen ha ändrats så mycket? – När Kongahällas nya projektgrupp i september började ta fram en ny prognos så började man från början utan att ta hänsyn till det gamla material som fanns. Man tittade istället på förutsättningarna som de ser ut nu. När man sedan jämförde den nya prognosen med den gamla så upptäckte man att flera poster inte var uppdaterade till vad det kostar att bygga idag och framåt. Exakt vad det var som skulle ingå i projektet stämde inte heller eftersom projektet har blivit större och omfattar mer. Eftersom avvikelserna var så stora startades en grundlig analys och genomgång av alla poster, det är därför det har tagit ett antal månader att få fram den nya prognossiffran. Vad beror det på att den nya prognosen hamnar på -169 miljoner? Det finns flera förklaringar men de viktigaste är att: – Kostnaderna för parkering beräknas i dag bli högre, bland annat för att man i dag räknar på ett större parkeringshus än tidigare. Dessutom har kommunen i avtal beslutat att man ska ordna parkering för hyresrätter. – Kungälvs kommun har också tecknat avtal med fastighetsägare om att de ska få köpa parkeringar till ett visst pris som är lägre än vad de kostar att bygga. – Kommunens kostnader blir också högre än förväntat eftersom projektet dragit ut på tiden, främst på grund av överklaganden med långa rättsprocesser som följd vilket lett till flera omtag, nya utredningar och omstarter. Men borde man inte haft bättre kontroll på kostnader och prognoser och upptäckt detta tidigare? –Jo, det borde vi. Och förvaltningen borde ha sett denna prognosändring för ett par år sedan. Med facit i hand kan vi konstatera att vår styrning och uppföljning inte har fungerat ordentligt och vi jobbar nu hårt för att förbättra våra rutiner kring kommunens stora projekt.  Vad gör kommunen nu för att undvika att prognosen nu leder till ett stort underskott i projektet? – Eftersom detta är en prognos finns möjlighet att få ner kostnaderna. Förvaltningen har lagt fram flera förslag. Det handlar bland annat om att se över ambitionsnivån när parker, gator med mera. utformas och gestaltas.  Även utformning av parkeringshus och P-däck ses över. En annan åtgärd är höjda parkeringsavgifter. Man tittar även på att eventuellt ändra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter på Kongahälla Östra för att få in mer intäkter.  En annan åtgärd är att planerade ombyggnationer av Kongahällagatan och Uddevallavägen inte görs inom projekt Kongahälla utan som separata projekt.  Det pågår också arbeta med att teckna avtal kring bland annat parkeringar som gör att kommunen kan sälja dem. Då kommer byggnadskostnaden för dem inte att bli en del i projektets underskott Hur går projektet just nu? Ser man på våra pågående entreprenader, de arbeten som just nu pågår på plats så håller de budget. Fakta Kongahällaprojektet På Kongahälla ska det byggas omkring 900 bostäder, butikslokaler, kontor och en handelsanläggning. Kommunen anlägger också en park, bygger gator och vägar. Området delas in i två olika detaljplaner där Västra Kongahälla är den största, där har flera av bostadsföretagen nu börjat bygga sina hus. Området får en blandning av större och mindre lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Miljön står i fokus, både under byggtiden och i den färdiga stadsdelen och alla byggherrar har enats om ett gemensamt miljöprogram. Läs mer om Kongahälla här  

 • Håll koll på langarmyterna - som vuxen gör du skillnad
  av Kundcenter 2016-05-17 kl. 16:11

  Sedan flera år samarbetar kommunerna, Polisens och Länsstyrelsen i Västra Götalands län mot langning av alkohol till ungdomar i kampanjen Insatser mot langning. Kungälvs kommuns deltagande är också en del av kommunens övriga arbete med drogprevention. - Vi vet att unga får tillgång till alkohol och tobak via kompisar, föräldrar och andra vuxna som köper ut från Systembolaget, livsmedelsaffärer och kiosker, säger Johan Sjöholm som är folkhälsoutvecklare i Kungälvs kommun. Men de får också tag i alkohol och tobak som köpts in från utlandet legalt och illegalt och säljs vidare. Att begränsa tillgängligheten är en stor utmaning men också den mest effektiva insatsen för att förebygga ungas användning av alkohol, tobak och droger. - Forskningen är tydlig, menar Johan Sjöholm, som vuxen och förälder gör du skillnad! De flesta minderåriga skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag i det genom någon de känner. Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort. Alltså är det lugnt att bara säga nej. - Flera undersökningar visar också att svenska föräldrar i allt mindre utsträckning bjuder eller köper alkohol till sina ungdomar, säger Johan. Kampanjens består av olika informationsmaterial som kommer att spridas i flera kanaler. Länsstyrelsen har producerat ett antal filmsnuttar som berättar om olika langningsmyter, se länkarna nedan. – Vissa aktiviteter planeras också, säger Johan Sjöholm, exempelvis Vattenkampanjen som genomförs i samband med studentavslutningen vid Mimers Hus. Kampanjen är möjlig tack vare samverkan med näringslivet och IOGT/NTO. - Detta ska ses som en del av kommunens övriga insatser, menar Johan och hänvisar till det riktade drogpreventionsarbetet som kommit igång där resurser avsätts för att arbeta förebyggande i de miljöer där alkohol och drogbruk förekommer bland ungdomar. Verksamheten Trygga ungdomsmiljöer genomför också fältning under sommarens alla kvällar.  Här är några ord från trygga ungdomsmiljöer - Vi hoppas att effekten av kampanjen blir att vi slår hål på de vanliga myterna om langning och att unga skjuter upp alkoholdebuten och minskar användandet av alkohol, tobak och narkotika, säger Johan Sjöholm. Kampanjen Insatser mot langning ska ses som långsiktig samverkan mellan olika myndigheter med målen att: senarelägga ungdomars alkoholdebut försvåra för ungdomar att komma över alkohol  motverka till illegal alkoholdistribution  skapa diskussion föräldrar emellan och med deras ungdomar  skapa diskussion och debatt hos allmänheten Här kan du se fler av kampanjens filmsnuttar   Langarmyt 2. Kidsen går till en langare om jag säger nej De flesta minderåriga skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag i det genom någon de känner, visar en undersökning som CAN har gjort. Alltså är det lugnt att bara säga nej. Nix. Langarmyt 3. Jag kommer att ha koll Du kanske tänker att det är okej att köpa ut för att du då har kontroll på vad din kompis eller syskon dricker. Men många som köper ut är inte med när de minderåriga dricker. Hur ska man då kunna veta vad som händer? Langarmyt 4. Jag är schysst som bjuder Du kanske tänker att du är schyst som köper ut åt en kompis eller ett syskon. Att det är okej eftersom du inte tar betalt. Men det är schystare att bjuda på något som man inte kan få alkoholskador av. Langarmyt 5. Det spelar ingen roll vad jag gör Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen bland unga minskat och i takt med det även skadorna. Så ju fler som låter bli att köpa ut, desto färre alkoholskador. Det spelar visst roll att du bryr dig!

 • Trettio barn tog första spadtaget på Sparråsskolan i Ytterby
  av Kundcenter 2016-05-11 kl. 12:26

  Skolchef Maria Andersson är mycket glad att det byggs en ny skola. ‒ Det känns fantastiskt kul att det byggs både förskola och grundskola. Och att barnen som skall gå här är med på första spadtaget. Tänk att få börja i en helt nybyggd skola. Sparråsskolan kommer att byggas enligt Sunda hus, med giftfria materialval. Man siktar på Miljöbyggnad guld, den högsta certifieringen. Dessutom blir det nästan 800 kvadratmeter solceller på taket och hybridventilation vilket ger tystare miljö och kyleffekt på sommaren. Hybridventilation innebär lite förenklat att man leder ventilationsluft genom tunnlar i marken och på så sätt utnyttjar markens temperatur för att kyla luften. ‒ Vi har valt att bygga i tegel och plåt, säger kommunens fastighetschef Svante Svensson, vilket ger lång livslängd och låga underhållskostnader. Till och från bygget kommer det att köra 8 000 lastbilslast med schaktmassor och fyllnadsmaterial. ‒ Dessutom kommer det att gå åt 1 000 m3 betong och 1 ton kaffe, säger Pär Ola Måneskiöld, verkställande direktör på entreprenören Hansson & söner, som är mycket glad över att fått uppdraget att bygga ett så bra hus som kommer att stå under många generationer.  

 • Park anläggs vid Tvetendammen
  av Kundcenter 2016-04-28 kl. 17:10

  -Vi vill överraska besökaren. Bland hundratalet växtarter, mestadels från Sverige kommer vi spränga in oväntade inslag som nordamerikanska prärieväxter exempelvis astrar och rosablommande älggräs, säger Ulf Eliasson som är parkansvarig. Dessutom blir det en slingrande stig och parkbänkar i området.  Tvetendammen är från början en VA-teknisk lösning på problemen med översvämningar i området. Dammen fångar upp regnvattnet vid skyfall och pytsar ut det över en längre tid i kommunens dagvattensystem och därmed undviks översvämningar. Plantor får försprång En del växter planteras och får ett försprång, andra kommer sås och behöver tid på sig att komma upp. I dammen blir det röda näckrosor som drivs upp innan de planteras ut och kommunen planerar att sätta ut fisk i dammen. -Tanken är att planteringarna ska klara sig på egen hand. Det blir lite djungelns lag där den starkaste överlever, vi vill skapa en plats dit djurlivet också kan återvända, avslutar Ulf Eliasson Först nästa sommar kommer man se helheten men redan i sommar kommer det finnas massor att upptäcka i och runt Tvetendammen. 

 • Mer bin i Kungälv
  av Kundcenter 2016-04-27 kl. 15:57

  Kungälv satsar på kommunala bin. Vi vill uppmärksamma hur viktiga bin och pollinerare är för att få mat på tallriken och biologisk mångfald i naturen. Ni känner väl till ordstävet: ”Utan bin stannar Sverige”? Inom kort monteras bikupan på apiariet i Bäckparken (se bild) där man kan studera binas aktiviteter. Välkommen dit och kolla in kommunens visningsbikupa och utställning om bin och pollinerare. Du kan öppna både fronten och locket på bikupan och se på bisamhället genom plexiglas. Kommunen satsar nu även på fler bikupor i samarbete med biodlarföreningen. Inom kort sätts tre ytterligare bikupor upp i Strandparken. Bisamhällena ska skötas av biodlarföreningen enligt ett avtal mellan föreningen och kommunen. Sedan tidigare finns två sådana kupor i Kolebacka i Fontins naturreservat. Här är kommunens bikupa (extern länk till eniro)

 • Ekebo motivationsboende flyttar till Munkegärde
  av Kundcenter 2016-04-27 kl. 15:55

  Motivationsboende är ett stödboende för personer med beroendeproblematik som av olika anledningar tillfälligt står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ett stödboende är inget behandlingshem utan ett steg på vägen till ett eget boende.  - Ekebo finns för människor som vill ta tag i sitt liv och få en fungerande vardag, säger Linda Boström, enhetschef inom socialpsykiatrin, boendeenheten. Här strävar vi efter drogfrihet och nykterhet. Alla som bor här testas två gånger per vecka. Följer hyresgästen inte överenskommelsen blir man utskriven eller avvisad. Som boende betalar hyresgästen en hyra eller en så kallad egenavgift och har en skyldighet att följa den genomförandeplan som gjorts upp. Hyresgästen har själv ett ansvar att hålla boendet i gott skick men man kan få stöd av personal om behovet finns. Tillsyn sker varje vecka i hur man sköter sin bostad. Målet är att kunna flytta till ett annat mer självständigt boende när livet stabiliserar sig. På Ekebo finns personal dagligen mellan 8-20, på övrig tid sker rondering, men planen när det nya boendet är på plats är att det ska finnas personal att tillgå dygnet runt. Inte minst för att skapa en lugn miljö för de boende, säger Ann Damberg Ström, som är utvecklingsledare i Kommunen. - De som bor här är själva intresserade av att det ska vara både lugnt och drogfritt, säger Ann Damberg Ström. Det nya Ekebo flyttar till området alldeles efter infarten till Munkegärde återvinningscentral. Där finns idag en stor äng med skyddande buskage. I augusti är det dags att flytta in. Platsen är bra säger Ann Damberg Ström. Nära till kommunikationer och andra samhällsfunktioner men ändå inte insprängt i något bostadsområde. - Det finns en oro bland människor som bor och vistas i närområdet, det framgår av både insändare i lokaltidningen och andra kontakter till kommunen, säger Ann Damberg Ström. En oro för att ungdomar ska dras till området i kriminella syften eller att inbrott i området ska öka. - Vi har stor respekt för den oron men vår uppgift är att stötta de här medborgarna tillbaka till ett vanligt liv och de behöver hjälp med att bli integrerade i samhället. Det är inte möjligt till återanpassning om man bor där inga andra människor bor. Genom närhet till samhällsfunktioner såsom arbetsförmedling, försäkringskassa kan handläggaren arbeta mer aktivt med de boende och få dem snabbare ut i en fungerande vardag, säger Ann Damberg Ström. - Jag ser inte att Ekebo på något sätt varit i fokus för enhetens fältarbete och förebyggande arbete säger Thomas Hermansson, enhetschef för Trygga Ungdomsmiljöer. Trygga Ungdomsmiljöer arbetar i och omkring de områden ungdomar befinner sig och i områden där oro och otrygghet för målgruppen uppstår. Ekebo är enligt Thomas inte ett av dessa områden.  

 • 300 nya bostäder byggs tillsammans med Förbo
  av Kundcenter 2016-04-26 kl. 14:34

  Avtalet handlar inte bara om att bygga hus. Kommunchef Magnus Gyllestad pratar om det som skall prägla bostadsbyggandet i Kungälv, livet mellan husen. Det skall vara hållbart ur alla aspekter, ekonomiskt, ekologiskt och inte minst socialt. – Kraften ligger i att vi gör det tillsammans. Den lokala gruppen är lösningen, säger Förbos verkställande direktör Peter Granstedt. Det kan handla om bovärdar och sommarjobbande ungdomar från respektive bostadsområde för att öka intresset av att vårda området. Dessutom vill vi samarbeta med skola och polis för att se behoven i de olika bostadsområdena. Avtalet handlar om en viljeinriktning om 300 bostäder under 5-6 år, säger utvecklingsledare Miriam Márkus Johansson. Uppdraget är att hjälpa Förbo komma framåt snabbare än vanligt? Dessutom med ett spännande hållbarhetsperspektiv. Hur skall vi göra det? Det är ett arbetssätt sätt vi inte brukar använda. – Vi har redan 35 lägenheter under byggnation på Kongahällatomten och vi finns redan på flera platser i kommunen. Främst i Ytterby och Marstrand, säger Peter Granstedt. Det bra kan bli bättre, säger Peter Granstedt. Vi tittar på förtätning, möjlighet att göra bostadskarriär genom att även erbjuda bostadsrätter samt vitalisera befintliga bostadsområden. Att häften av lägenheterna Förbo tänker bygga är bostadsrätter förvånar, men är en del i hållbarheten. – Det är väsentligt att arbeta med hållbarhetsaspekten. Blandade upplåtelseformer skapar bättre möjlighet att skapa hållbarhet. Man behöver exempelvis inte flytta långt om man vill äga sitt boende, säger Peter. Men klarar kommunens ekonomi av alla investeringar i exempelvis nya förskolor och skolor? Målet är ju 2 000 nya lägenheter under mandatperioden. – Vi måste ha ekonomin med oss, säger Miguel. Tillväxten måste betala sig självt. Och alternativet att inte bygga kostar ännu mer.  

 • Mer ekologiskt i Kungälv
  av Kundcenter 2016-04-26 kl. 10:49

  Den ekologiska andelen har ökat snabbt från 2009 då andelen låg på 8,6 %. Ökning har underlättats av den senaste livsmedelsupphandlingen från 1 november 2014 som gav större möjligheter att välja ekologiskt, både vad gäller pris och sortiment. Måltidsservice har jobbat på följande sätt för att klara det antagna målet: Prioritering av ekolivsmedel med låg prisskillnad mot konventionella. Utbyte av vissa dyrare grönsaker till en större andel ekologiska rotfrukter. Fortsättning med jobbet med att minimera tallrikssvinn och produktionssvinn. Minskning av köttmängden till förmån för annan proteinkälla. (Flera nya produkter baserade bland annat på bönor och linser finns nu tillgängliga i upphandlingen.)

 • Kungälvs förskolor allt hälsosammare
  av Kundcenter 2016-04-26 kl. 09:11

  Att våra förskolor är giftfria har blivit en allt viktigare fråga de senaste åren i samband med kemikalielarm och varningar om ämnen som kan skada våra barn. Under hösten jobbade alla förskolor med att rensa ut olämpliga leksaker och annat material enligt naturskyddsföreningens rekommendationer. – Det som rensades ut var mycket elektronikprylar och gamla plastleksaker. Även en del utklädningskläder med metallknappar och metallspännen plockades bort. En produkt som det varit svårt att hitta alternativ till är vilmadrasserna. Äldre sådana innehåller PVC-plast. Nu finns dock äntligen den första Svanenmärkta vilmadrassen på marknaden och Kungälv tar nu steget och byter till sådana i alla verksamheter. – Vi har beställt 600 nya vilmadrasser. Vi har valt att vänta på den Svanenmärkta madrassen då vi ser madrassbytet som en prioriterad åtgärd för att öka friskheten på våra förskolor. Och jag vet fler kommuner som tänker på samma sätt, säger Peter Schmidinger.

 • Upprustningar i Kastellegårdsskogen
  av Kundcenter 2016-04-25 kl. 10:57

  Området är beläget mellan Kungälv och Ytterby och har alltså en stor befolkning inom gång- och cykelavstånd. Området är delat mellan en kommunal del närmast Kungälvs tätort och en statlig del som är naturreservat närmare Ytterby. Under senare år har området rustats upp i flera etapper. I området runt Valbergsdammen anlades för ett par år sedan nya grillplatser och rasthörnor och stigsystemet förbättrades. I den kommunala delen av området nära bostadsområdet Iskällan färdigställdes ett 2 kilometers elljuspår under 2014. Ny parkering längs klevevägen Nu har ytterligare åtgärder genomförts av Västkuststiftelsen med hjälp av statliga LONA-medel. (LONA= Lokala naturvårdsbidrag). En ny parkering har anlagts längs Klevevägen och delar av spåret som tidigare var blöta och svårframkomliga har förbättrats.  För några år sedan utarbetades en plan över hur hela Kastellegårdsskogen skulle kunna utvecklas för att gynna friluftsliv och naturvård. Läs planen för Kastellegårdsskogen (PDF-dokument, öppnas i nytt fönster)

 • Flyktingmottagande och nybyggen heta frågor 2015
  av Kundcenter 2016-04-21 kl. 10:46

  Har ni några speciella kommentarer på bokslutet 2015 i sin helhet? – Ja absolut, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Det är väldigt roligt att arbetslösheten sjunker, att satsning på utbildning inom exempelvis vårdsektorn ger resultat. Vi har ju nu regionens lägsta ungdomsarbetslöshet. Det tycker jag är väldigt roligt för Kungälvsborna och våra företag. Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) har inte några direkta synpunkter på verksamheterna.– Men jag noterar att ekonomin inte hänger med. Jag noterar att vi ökar vår skuldsättning och våra borgensåtaganden. Samtidigt har vi minskade överskott och det är inte bra. – Det var en av de första saker den nya majoriteten gjorde 2015 efter valet att faktiskt inte enbart fokusera på ekonomi, säger Miguel. Vi har tittat på vilka behov vi har inom exempelvis äldreomsorgen och där ändrade vi överskottskravet, vi gjorde en jättesatsning på kompetensutveckling och minskade barngrupper i förskolan, samt ökade kollektivtrafiken. En balans mellan kvalitet, ekonomi och behov. Delade meningar om ekonomin Anders menar också att man skall satsa på verksamheterna, men att man även måste ha ett överskott. – Det går inte att fortsätta så här fler år. Ett år går det säkert att få till, men inte långsiktigt. Vi kan inte ha det några fler år. Vi klarar inte balanskravet enligt kommunallagen, utan vi har ett underskott med oss inför framtiden och det hade kunnat börja oändligt mycket bättre. Miguel är istället glad väldigt glad med tanke på att det är ett valår. – Det brukar ju vara så att man tar i lite i ett valår och tittar på året efter de tidigare valen har det alltid varit minus. Detta är första gången på åtminstone tio år som det faktiskt är plus 26 eller 27 mkr efter ett valår. Det är inte hela vägen, bara 65 procent av det ekonomiska målet, men det är ett plus. – Det som är skillnaden nu mot tidigare, är att nu lånar vi så ofantligt mycket mer och vi går i borgen mycket mer än tidigare, säger Anders. Då måste vi ha ett större överskott. Att underskottet sjunker samtidigt som skuldsättningen ökar är en väldigt farlig cocktail som vi inte har haft tidigare och som kommer att ge en kraftig baksmälla. Vi har mycket att ta igen 2016. Miguel håller med om detta. – Det har vi verkligen och det är därför vi måste investera. Nu når vi inte våra investeringsmål. Vi skulle investera 600 mkr, det blev bara dryga 300 mkr. Och vi kommer att behöva låna för att bygga äldreboenden och bygga skolor. Men då krävs det precis som Anders säger höga resultat, 26 eller 27 mkr som det blev är inte tillräckligt. Överens om byggande På frågan om de tillsammans kunde enas om några positiva händelser under året ville Anders börja svara. – Det är roligt att gamla processer äntligen börjar synas på riktigt. Det är jätteroligt att det byggs. Att vi fortsätter med ett bra centrumarbete är bra för Kungälv och Kungälvsborna. Det är bra att vi är överens i huvudsak om hur vi skall ta oss an alla flyktingar som kommer till oss. Och jag tror att vi är överens om att Kungälv är en fantastisk kommun. – Där håller jag helt med, säger Miguel. Det är otroligt roligt att vi fått fart på byggloven. Vi slår ju ”all time high” med över 400 nya bygglov. Det står byggkranar överallt. Vi kommer att nå vårt mål att gå från 300 planerade till 500 bostäder varje år under hela perioden. Och det behövs ju. Vi har ju 10 000 i kö för en hyresrätt. Jag är också väldigt stolt över att tillsammans med Anders och de andra partierna se de nyanlända som en tillgång. Ett sätt att öka tillväxten i Kungälv. Vi är helt överens om att faktiskt få de människor som kommit hit i arbete eller utbildning snabbt. Flyktingfrågan viktigast framöver Miguel menar att integrationen är den viktigaste utmaningen framöver och Anders håller med. – Alltså, den är jättestor, säger Anders. Som det är just nu får vi 250 mkr i statsbidrag. Och det är ju en siffra som kommer att sjunka för att helt försvinna om några år. Det är den stora utmaningen. Hur får vi de här människorna att leverera pengar till vår gemensamma välfärd om tre år? – Det är många unga som kommer och kan vi utbilda dem inom vården eller till plattsättare eller till vad som nu behövs inom fordonsindustrin, säger Miguel, är de med och bidrar. På det sättet är detta en väldig tillväxtmöjlighet. Och är det någon kommun som klarar det så är det ju Kungälv. Vi har ju den lägsta arbetslösheten i regionen.

 • Efter viten - flera nya boenden på gång framöver
  av Kundcenter 2016-04-12 kl. 14:10

  – Vi har vetat ett tag att vi haft en brist. Det är en tidsödande process att bygga fler boenden. Det har tagit lite för lång tid, säger sektorchef Jonas Arngården. Men vi har ordnat bra alternativ för de drabbade. Ibland i deras hem och i vissa fall har vi köpt boenden från andra kommuner. Nu jobbar kommunen på ett litet annat sätt med planeringen och fler nya boenden är på gång.

 • Nytt resecentrum ett lyft för hela Kungälvs kommun
  av Kundcenter 2016-04-11 kl. 09:22

  Vi befinner oss på gräsplanen som ligger mellan motorvägen och Torildskolan. Projektledare Pernilla Esping pekar och berättar: – Här kommer det bli ett nytt resecentrum. Gräsytan här nedanför kommer bli en bussplan. Sen kommer det bli en terminalbyggnad mot Kongahällagatan och öster om det blir det en byggnad för kontor och handel, säger hon I december 2017 ska de första bussarna rulla ut och in i Kungälv via nya resecentrum. Förberedelserna pågår för fullt och planerad byggstart är i september i år. Projektet är en stor satsning som görs i samarbete med Västtrafik och Trafikverket. – Det är viktigt för kommunen att vara delaktig i regionens satsning med kollektivtrafikresande, säger Pernilla Esping. – Vi kopplar ihop den lokala trafiken med regionbussar i form av expressbussar på motorvägen. Det kommer bli tydligare och enklare att resa. Vi frågar Cecilia Örtendahl som jobbar med utvecklingen av hela Kungälvs stadskärna, vad det egentligen betyder att Kungälv får ett nytt resecentrum? – Det betyder att vi får en knutpunkt där vi samlar all trafik på ett ställe. Men vi utvecklar också en plats mitt i staden, säger hon. – Resecentrum blir nära Komarken och nära Kongahälla och vårt nya köpcentrum. Det kommer också bli en stor, positiv effekt för alla i kommundelarna som vill komma in och ta del av staden. Förutom själva hållplatserna och terminalbyggnad med kiosk och biljettförsäljning ska det byggas både kontor och bostäder i området. Bostäderna blir på andra sidan E6 på Komarken där det också planeras för parkering och äldrebostäder. Över E6 bygger Trafikverket en ny gång och cykelbro. – Det kommer hända väldigt mycket på liten yta och det kräver sin planering. Kongahällagatan förändras också och det kommer vara ett tydligt gångstråk som kommer ligga närmast hitåt mot terminalbyggnaden, och på andra sidan blir ett cykelstråk där den nya gång och cykelbron byggs, säger Pernilla Esping Vad händer då med nuvarande busstorget när Resecentrum står klart? – Nuvarande busstorget kommer bli någonting annat. Uddevallavägen kommer ändra utseende och vi kommer ha mer bostäder, kontor, handel. Lite mer av en esplanad brukar vi säga för att beskriva. Och det kommer bli ett tätare Kungälv med fler människor som arbetar och bor, säger Cecilia Örtendahl. – Då blir det mer underlag för mer handel, restauranger, kaféer och verksamheter. Så vi får en mer levande stad.  Här kan du läsa mer om resecentrum 

 • Kareby IS hyllades på fullmäktige
  av Kundcenter 2016-04-08 kl. 10:08

  Laget hyllades för sitt tredje SM-guld sen 2011, återigen mot AIK. Iförda sina röda kläder, med guldmedaljerna runt halsen, fick damerna ta emot blommor och applåder av fullmäktige. I filmklippet här ovan kan du se hur det såg ut.

 • Ny lag tvingar Kungälvs kommun ta större ansvar i flyktingmottagandet
  av Kundcenter 2016-03-30 kl. 15:46

  Den så kallade Bosättningslagen trädde i kraft den 1 mars och innebär att kommuner måste ta emot ett förutbestämt antal flyktingar varje år. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas etablering i samhället och att vissa kommuner inte ska kunna avstå. Många som fått uppehållstillstånd sitter fast på anläggningsboende i väntan på en kommunplacering och eftersom flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända och att ordna fram bostad åt dem. Det är Länsstyrelsen som räknar fram kommuntalet, det vill säga antalet flyktingar som ska tas emot i varje kommun. Antalet baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Hänsyn tas också till antalet ensamkommande barn som omfattas av ett eget fördelningssystem. Kommunen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har tecknat en överenskommelse om att samverka kring nyanländas etablering. Kommunens ansvar i detta är bland annat att erbjuda bostäder, skola, och barnomsorg. Den nya lagen kräver alltså att Kungälvs kommun behöver ta hänsyn till nyanlända i sin planering för bostadsförsörjningen. – Det betyder bland annat att vi behöver tänka lite nytt kring bostadsbyggandet, säger Pia Christoffersson som är samordnare för flyktingmottagandet. Från det att ett beslut om anvisning är fattat kommer vi att ha upp till två månader på oss till dess att ett mottagande i kommunen ska ske. För att lyckas måste vi utmana regelsystemet inom samhällsbyggnadsområdet, exempelvis när det gäller tillfälliga bygglov, och upphandling, säger Pia Christoffersson. Den sammanvägda samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Åtgärder som verkar mot målet ska prioriteras, så står det i kommunens strategi för tillväxt utifrån ökat flyktingmottagande. Under 2015 tog Kungälvs kommun emot 19 vuxna och barn. Dessutom kom 18 personer som själva ordnat med boende. Till det tog vi emot 126 ensamkommande barn. Kommunens prognos säger att vi under 2016 och 2017 ska ta emot 600 nya kommunmedlemmar, både ensamkommande barn, vuxna och barn med vårdnadshavande. - Planering pågår för att tillgodose detta behov, både på kort och lång sikt. För att minska segregering arbetar vi för att skapa ett blandat boende, säger Pia Christoffersson. Flyktingmottagandet, som är en del i den planerade tillväxten, ställer krav på 190 rumsboenden och 124 lägenheter under denna period. I dagsläget får kommunen statsbidrag som täcker våra kostnader.

 • Björn Eriksson på Morronpasset – Var är Riksidrottsförbundet och vart är vi på väg
  av Kundcenter 2016-03-22 kl. 08:31

  Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson gästade Morronpasset 17 mars 2016. Björn är tidigare mest känd som rikspolischef, generaltulldirektör och landshövding men är numera pensionär. – Jag frågade statsminister Stefan Löfven om vad han ansåg vara idrottens tre huvuduppgifter, säger Björn. Lövfen svarade folkhälsa, integration och evenemang. Detta stämmer väl med vad idrotten vill göra. Folkhälsan har vi samma uppfattning om. Integrationen är också rätt, alla kan spela boll. Och evenemang, stora mästerskap som drar folk och marknadsför Sverige utomlands. Björn menar att folkrörelsernas roll förändrats. Trots att idrottsrörelsen har 3,2 miljoner medlemmar och 600 000 ledare får vi mer kritik. – Vi kanske måste pudla där vi är svaga och vara mer aggressiva när vi talar om våra värderingar. Vi har samma grundläggande värderingar som samhället. Men vi är en folkrörelse och utformar vad vi står för. Vi är ingen utförarorganisation på politikerna, säger Björn. Idrottsrörelsen får mycket pengar av staten, men pengar är inte allt. – Anslagen har dessutom inte ökat sedan 2009. Och är man stor måste man vara snäll. Riksidrottsförbundet ägs av 71 förbund. De stora sporterna medger att det är en fördel att det finns en idrottsfamilj. De små måste acceptera att de stora ibland vill leka själva. – Barnperspektivet och flyktingfrågan hanteras centralt. Sedan finns frågor som hanteras av specialförbunden eller lokalt i föreningarna. En viktig fråga är gymmen. – Vi måste ta till oss entreprenörskapet i gymmen. De är kommersiella, men inte konkurrenter. Det finns många sätt att idrotta. Hur gör vi som varken tillhör elit eller bredd? Vi måste få plats för det livslånga idrottandet. Det måste finnas plats för de som endast idrottar genom att ta trapporna. Men det livslånga idrottandet kräver ett nytt arbetssätt i RF. Målet måste inte alltid vara att tävla. Det pågår ständigt en dialog med myndigheterna, som inte kan se skillnad på förening och företag i kontraktsfrågor, moms och annat administrativt. – Varför ska det vara monopol på att anordna SM? Det strider mot konkurrenslagstiftningen, anser en myndighet. Varför får vi inte sälja hembakat vid lokala evenemang? Föreningar är inte företag, säger Björn. Rådet från Björn till föreningarna är: använd föreningstermer i myndighetskontakter inte företagsord som kunder, leverantör och produkt. Vid kontakt med företag för sponsring gäller att välgörenhet inte fungerar i framtiden. – Vad är värdet på det du erbjuder? Sponsring bygger mer och mer på att sälja en produkt inte att förmå företag att skänka pengar.

 • Nytt SM-guld för Karebys bandydamer – Kungälvs kommun gratulerar
  av Kundcenter 2016-03-21 kl. 14:30

  Fyra gånger har Kareby mött AIK i SM-finalen i bandy. Och vunnit tre gånger. Första finalen mot AIK var 2011. Då vann Kareby med 3-2 och blev för första gången svenska mästare. Även 2014 spelade laget SM-final, även denna gång mot AIK som vann med 5-1. År 2015 blev man återigen svenska mästarinnor efter finalseger, 3-1, över AIK, och vann även 2016 års final över samma lag med 3-2.

 • Paradisparkens pergola flyttas
  av Kundcenter 2016-03-09 kl. 12:52

  Under våren inleds ett dialogarbete kring Marstrandsområdets grönytor. Det arbetet ska ge kommunen tydligare redskap att tolka de boendes, företagens och turismens behov. Flytten sker under våren 2016. Pergolan* kommer att ställas upp i en något annan utformning i Rådmansparken i Kungälv. * Pergola - Pelargång överväxt med slingerväxt

 • Sociala investeringar blir nu konkreta insatser och resurser
  av Kundcenter 2016-03-09 kl. 11:31

  Ett av projekten är ”Multikompetent team i förskolan” som startar under 2016 och är tänkt att pågå under åtta år. För detta arbete anställs en psykolog, en socionom och en specialpedagog på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal. ”Teknikstöd i skolan” är ett fyraårigt projekt som startade i början av 2015. I detta är en specialpedagog och en IT-pedagog anställda på halvtid för att arbeta med anpassningar och särskilt stöd genom teknikanvändande för ungdomar och personal. ”Riktad Drogprevention” är ett femårigt projekt som startar under våren 2016. I detta ska projektledare och medarbetare, totalt sex heltidstjänster, arbeta med insatser för ungdomar både på skoltid och fritid för att förhindra missbruk av olika slags droger. - Dessa projekt kommer att följas upp vid återkommande tillfällen för att få veta vilka effekter som kan ses, och hur erfarenheterna kan föras in i kommunens ordinarie verksamhet, säger Lars Berfenhag. Kungälvs kommun arbetar sedan flera år tillbaka med frågan om hur vi tillsammans med olika lokala och regionala intressenter och aktörer kan skapa ett socialt hållbart samhälle. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) forskat och kunskapat om hur ett systematiskt arbete med tidiga och verkningsfulla insatser kan bedrivas. En utgångspunkt är att stödja friskfaktorer och så långt som möjligt undanröja riskfaktorer under uppväxttiden. Kommunstyrelsen fick 2013 i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta arbete. Dessa ska grundas i kommunfullmäktiges strategiska mål att ”minska segregationen” med resultatmålen om ”minskad barnfattigdom” och ”minskat utanförskap”. -  Under 2015 har en Social översiktsplan (SÖP) antagits och denna ska nu tydliggöras med prioriterade insatsområden och faktiska aktiviteter, exempelvis dessa projekt, säger Lars Berfenhag. - Ett av villkoren är att projekten drivs i samverkan mellan flera verksamheter, just nu skola och socialtjänst, och att nya arbetssätt och arbetsmetoder ska prövas, fortsätter Lars Berfenhag. Läs mer om arbetet med den sociala översiktsplanen http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering   Andra projekt som startat utifrån den sociala översiktplanen: Multikompetent team i förskolan Teknikstöd i skolan  Riktad drogprevention  Familjehuset Klippan Länk till Sveriges Kommuner och Landsting – SKL om sociala investeringar

 • Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov
  av Kundcenter 2016-03-09 kl. 10:22

  – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov. I övrigt kommer vi att jobba som tidigare med att man hittar även dessa jobb på kommunens hemsida och söker på samma sätt som när det gäller vuxenjobb via Aditro. Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även fler företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov. – Det ger både företagen och ungdomarna möjlighet att testa under en kortare period. För företagen och även kommunen skapas möjligheten att utbilda kandidater inför längre sommarjobb och även bygga en bred kompetensbas inför framtiden, säger Maria. För att få söka måste man vara mellan 16-19 år och bo i kommunen. Detta innebär att de som fyller sexton efter sommaren inte kan söka sommarjobb det året. – Ytterligare en fördel för de ungdomarna är att de som fyllt sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju upp till tre chanser att få feriejobba innan nästa sommar, säger Maria. Hitta feriejobben här Arbetsgivare som vill veta mer kan kontakta Maria: e-post: maria.pehrson@kungalv.se tele: 0303-23 86 05 Facebook: Sommarjobben i Kungälvs kommun

 • Samarbete med privata aktörer ska ge snabbare planprocesser
  av Kundcenter 2016-03-03 kl. 16:22

  – Kungälv är en kommun i framkant och vi ska utmana vårt planmonopol, säger Morgan Persson (UP), ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet. Vi har ett myndighetsansvar att sköta om regler och byråkrati, men vi måste bli mer snabbfotade. Nu ger vi byggherrarna och exploatörerna ett större inflytande. Det här innebär att de privata aktörerna tar fram underlag och att kommunen istället fokuserar på att ta en granskande roll. På det sättet räknar man med att kunna effektivisera både tid och kostnader. Och det första av flera pilotprojekt har precis sjösatts tillsammans med Havshotellet i Marstrand, som planerar för en utbyggnad.  Nya arbetssätt, nya krav Att arbeta så här är en växande trend, men det ställer också nya krav på kommunens tjänstemän. – Det här är en jätteutmaning, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Om vi inte gör det här kommer vi tappa fart som tillväxtkommun och vi kommer inte kunna nå de politiska målen. Magnus Gyllestad tror att det här kommer innebära att näringslivet uppfattar kommunen som enklare att ha att göra med och att Kungälv blir en ännu mer levande kommun. Och att det kommer växa lite fortare.

 • Stort  intresse för frågor om stadskärnan
  av Kundcenter 2016-03-03 kl. 09:11

  Billiga bostäder för ungdomar, fler butiker och en strandpromenad längs älven var några av de önskemål som lyftes när kommunen hade öppet hus om stadskärnan. – Jag har nyligen flyttat till centrum och är jätteintresserad av att få veta mer om allt som är på gång, säger Margaretha Ljungberg, en av besökarna. Margaretha berättar att strandpromenaden vid älven står högt på listan över saker i Kungälv som kan utvecklas. Även grönområden och nya resecentrum nämner hon som intressanta och viktiga frågor. Och hon är inte ensam om vara engagerad. Många Kungälvsbor besökte Stadshuset, lämnade synpunkter och tog del av de utställda planerna för stadskärnan. Stundtals under kvällen var det stor trängsel runt den trämodell som visar Liljedalsområdet. – Frågeställningarna handlade främst om mängden bostäder, hur parkeringsfrågan är tänkt att lösas och om det inte är för mycket med parkering i fyra våningar på ett ställe, säger Cecilia Örtendahl, processledare i stadsutveckling på Kungälvs kommun – Flera sa också att de tror att det kommer bli fint med upprustning och nya bostäder i Kungälv.  Hon får medhåll av Maria Örenfors som är planhandläggare. – Väldigt värdefullt att träffa så många Kungälvsbor, säger hon. I mitt fortsatta arbete tar jag bland annat med mig intressanta diskussioner om vad som är Kungälvs själ. Både förväntningar och oro Kommunen tror att 500 nya bostäder i hus med handel och verksamheter i bottenvåningarna kan skapas inom Liljedalområdet de kommande åren. Det som nu är en tom parkeringsyta kan bebyggas och fler gångstråk skapas. Allt med visionen om en tätare stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där fler människor än idag ska strosa, handla och umgås. Men samtidigt som många ser fram emot den utvecklingen finns också en oro för att det ska byggas så mycket på en gång. Kommer det inte bli kaos, frågar en besökare? Och hur kommer utsikten och trivseln att bli för oss som redan bor i området, påpekar en annan. Mer miljövänliga alternativ Hur parkeringar och trafiken genom centrum ska lösas är också en het fråga. Som det också jobbas intensivt med från kommunens håll där fokus bland annat ligger på att förbättra förutsättningarna för alternativ till bilen, bra cykelvägar till exempel. – Många ville veta om det kommer gå buss genom centrum även i fortsättningen samt hur de parkeringar som bebyggs ska ersättas, säger Björn Carlsson, samhällsutvecklare på kommunen. – Svaren är att det kommer att det kommer att gå någon form av huvudbusslinje genom centrum även i framtiden, men de är oklart om det kommer att vara Grön Express i samma form som i i dag, fortsätter han. En av kvällens yngsta besökare var åttaåriga Edvin Ejdebäck som tillsammans med sin mamma kikade på kartor och skisser och testade det interaktiva kartbordet. Han passade också på att berätta om vad han helst vill se i stadskärnan: – Att man ska bygga om simbadet Oasen. En vattenrutschkana skulle jag vilja ha! Läs gärna mer om utvecklingen av Kungälvs stadskärna här  Klicka här om du vill lämna synpunkter på aktuella detaljplaner Öppet hus i stadshuset hölls måndag 29:e februar

 • 500 meter VA-ledning i ett drag
  av Kundcenter 2016-02-29 kl. 10:56

  Med en speciell borrmaskin borrar man först snett ner i marken och sen horisontellt under jorden. Borret är utformat på ett sånt sätt att det är möjligt att styra det både i sidled, upp och ner. Man följer borret mycket noggrant vilket betyder att det är möjligt att träffa ett litet schakt flera hundra meter bort. -Som längst borrar vi här en halv kilometer utmed den här sträckan, på så sätt undviker vi att gräva av åkerdräneringar och annat, säger Martin Blidsell platschef på Markbygg AB. Att kunna borra sig under känsliga naturområden som bäckar och stengärdsgårdar är också en stor fördel. Ledningarna dras tillbaka under marken Borret byts ut mot ett verktyg, en så kallad rymmare som när det roterar kommer att utvidga borrhålet så att både den blåa vattenledningen och den bruna avloppsledningen får plats i samma hål. Borrmaskinen drar och roterar sedan tillbaka rymmaren med ledningarna på släptåg hela vägen tillbaka till borrmaskinen. Därefter kopplas ledningarna ihop sektion för sektion. Läs mer om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun

 • Ny kostym för Match Cup – lovar publiken ännu mer dramatik
  av Kundcenter 2016-02-25 kl. 15:27

  - Jag har haft 20 fantastiska år i mediabranschen, inledde Ingemar Allén, men jag fick ett erbjudande som inte gick att tacka nej till. Ingemar berättade om företaget Aston Harald som sedan 2014, i fabriken på Hönö, tillverkar den snabba lättviktskatamaranen M32. Företaget expanderar stort och erövrar nya marknader världen över med sin M32-serie. Men inte nog med det, Aston Harald har också köpt upp hela World Match Racing Tour och Match cup Sweden. - Det betyder att det kommer att seglas M32:or i Marstrand i år, säger Ingemar. Katamaraner är ovanliga i matchrace-sammanhang men det borgar för att publiken på klipporna får se ännu mer dramatik och rafflande segling. Segraren i tävlingen vinner dessutom en miljon dollar, en rejäl slant att strida för, säger Ingemar. Brandspot är företaget som ansvarar för Match cup Swedens kommersiella intressen. Erica Berghagen, projektledare på Brandspot, berättade bland annat om eventets upplägg i år, hur man som företagare och sponsor kan synas bäst med de rätta aktiviteterna och hur den nya loggan kommer att se ut. - Rätt aktivitet är viktigt, säger Erica, och berättade om ett par lyckade inslag från tidigare år. När Stena klädde ut Marstrandsfärjan till en Stenafärja blev en stor snackis och när Volvo abonnerade en parkeringsplats vid Ringens varv till förmån för besökande volvoägare blev också mycket omtalat och uppskattat, åtminstone av volvoägare. Morronpasset avslutades med livsavgörande information från Lullan Backman och SMS-livräddningsprojektet. Om hur frivilliga hjärt- och lungräddare kan rädda liv genom att befinna sig i närheten av den nödställde och vara nåbara via SMS. Anmäl dig och läs mer på hemsidan https://www.smslivraddare.se/  Astor Harald hemsida Brandspot hemsida  

 • Idrottsföreningar bjuds in till "speeddejtning"
  av Kundcenter 2016-02-24 kl. 17:27
 • Bred politisk enighet i flyktingarbetet
  av Kundcenter 2016-02-19 kl. 15:52

  Det här är några exempel på hur kommunen ska arbeta med flyktingmottagandet: Alternativa driftsformer kommer användas för att öka antalet boendeplatser för ensamkommande barn.  Tillfälliga bygglov ska användas för verksamhetslokaler och hyresfastigheter utanför planlagd mark. Tillfälliga bygglov ska användas till bland annat skollokaler och 150-200 mindre lägenheter.  Kommunen ska aktivt undersöka privata boendealternativ, inom ramen för skäliga hyresnivåer.  Samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Regelsystem inom upphandling, miljöprövningar, bygglov med mera ska utmanas.  Nya yrkeskategorier ska införas och kompetensnivåer ska ses över för att möta personalbehovet. Kommunens bemanningsenhet ska förstärkas.  Flyktingar ska på ett aktivt sätt få stöd till arbete. Det kan bland annat vara sommarjobb. Detta är en framgångsfaktor för en bra integration. En integrationskoordinator ska tillsättas för att samordna kommunens arbete kring flyktingmottagandet.    

 • Skolinspektionen positiv till Thorildskolans åtgärder och avslutar ärendet
  av Kundcenter 2016-02-19 kl. 14:40

  Att ärendet är avslutat innebär dock inte att skolan inte kommer att fortsätta att arbeta vidare med de områden Skolinspektionen anmärkte på. – När Skolinspektionen kommer på besök nästa gång räknar vi med att vi har kommit ännu längre i vårt arbete säger Frida Byrsten på sektor Skola om har samordnat redovisningen över skolans arbete. Kritiken mot Thorildskolan handlade bland annat om att skolan behövde utveckla elevinflytandet i undervisningen och att varje elev ska få tillräckliga utmaningar eller stöd utifrån sina behov. Sedan Skolinspektionens första besök har skolan jobbat systematiskt med de punkter där skolinspektionen hade anmärkningar. – För att utveckla undervisningen har personalen avsatt tid för fortbildning, utbyte av erfarenheter och att testa nya metoder som lett till att lärarna i ännu högre grad planerar och genomför undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och ger eleverna större inflytande, berättar Frida. – Skolan har arbetat parallellt med fem olika förbättringsområden under våren och hösten. De områden där skolan har kommit längst är området undervisning och lärande och extra anpassningar och särskilt stöd till elever. – Nu är det viktigt att fortsätta följa upp att eleverna märker av de förändringar som gjorts och det kommer ske under våren, avslutar Frida. Maria Andersson, chef för sektor Skola tycker att det känns jättebra att vi kan visa Skolinspektionen att det stora arbetet som skolledning och personal lagt ner har gett effekt. – De har verkligen slitit för att komma så här långt på kort tid och beslutet från Skolinspektionen blir en glad nyhet när de kommer tillbaka från sportlovet. Fakta De fem förbättringsområdena är: - trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling - systematiskt kvalitetsarbete - undervisning och lärande - extra anpassningar och särskilt stöd - elevhälsans förebyggande och främjande hälsoarbete Läs tidigare artikel om Thorildskolan här. Läs Skolinspektionens beslut här.

 • Bostäder och folkliv i fokus när Liljedal ska utvecklas
  av Kundcenter 2016-02-16 kl. 14:18

  Kungälvs kommun har tagit fram ett planprogram för området kring Liljedal i stadskärnan. Syftet är att bestämma en inriktning för hur området ska utvecklas, ramarna för framtida utveckling, om man så vill. Till skillnad från en detaljplan behandlar ett planprogram mer övergripande frågor inom ett större geografiskt område. – Det handlar om att formulera vissa grundprinciper som ger förutsättningar för en attraktiv stad, för att underlätta kommande planarbete och få in synpunkter tidigt i processen, säger Monica Wincentson.    Nytt och gammalt hand i hand I planprogrammet beskrivs en möjlig utveckling av området Liljedal, utgångspunkten är att det i stadskärnan finns ytor kvar att utnyttja, vilket ger en möjlighet att förtäta och bygga attraktiva boenden och bra lokaler. Men också att Kungälv har en unik kulturhistorisk del som ska bevaras. – I programmet beskrivs som exempel hur viktig västra gatan är för stadens identitet och att man därför bör bygga lägre byggnader mot den delen för att få en bra övergång till de äldre delarna. Högre hus kan man däremot pröva i den norra delen av planprogrammet, mot Västra tullen, säger Monica. 500 nya bostäder, handel och verksamheter i bottenvåningarna tror kommunen kan skapas inom Liljedalområdet de kommande åren. Det som nu är en tom parkeringsyta kan bebyggas och mysiga gångstråk skapas. Allt för en tätare stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag.    Flera utmaningar Men planprogrammet tar inte bara upp alla möjligheter utan berör även de utmaningar staden ställs inför när man ska bygga mycket; frågan om högre hus till exempel. – Det gäller att fundera noga kring var i staden man ska placera höga hus eftersom höga hus faktiskt påverkar gatumiljön, till exempel med sina skuggor, säger Monica Wincentson. Mellan den nionde februari och 22 mars finns planprogrammet på utställning och Kungälvsborna får säga sitt. Och vill man ställa frågor och få svar direkt av de på kommunen som jobbar med utveckling av stadskärnan kan man passa på att besöka det ”öppna hus” som hålls i stadshuset 29 februari. ¬-Vi ser fram emot att ta emot synpunkter och kreativa idéer och vill även gärna veta vilka platser i stadskärnan som är viktiga och värdefulla för Kungälvsborna, säger Monica Wincentson.   Öppet hus 29:e februari: Var? Stadshuset Kungälv När? 17-20 Vad? Utställda planer, bilder mm. Dragningar på aktuella teman, t. ex trafik, planprogrammet etcetera. Bilderna föreställer en karta över stadskärnan och planområde Liljedal, en volymstudie över området samt idéskisser från Tengbom arkitekter och White arkitekter  

 • Kommunen tar avstånd från aktion på badhus
  av Kundcenter 2016-02-15 kl. 17:18

  - Det var en grupp människor som betalade i entrén och gick in som vanliga badgäster. Väl inne så tog de på sig gröna tröjor med texten "trygghetsvärd" på ryggen. Det här är inte okej och det är ett agerande som vi tar avstånd ifrån, säger Krisztian Borbély, enhetschef för Oasen i Kungälv.  - Det är helt oacceptabelt att vi har förklädda medborgargarden i våra badhus. Vi vet att vi har den här typen av extremism i Kungälv. Vi har framgångsrikt bekämpat de här grupperna under 20 år, till exempel med hjälp av Toleransprojektet, och vi kommer att fortsätta bekämpa dem, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.  Du kan se fler kommentarer i videoklippet, bland annat från polisen och kommunchefen.   

 • Hon blir ny hamnchef i Marstrand
  av Kundcenter 2016-02-12 kl. 15:06

  Så fort Båtmässan stänger börjar telefonerna till hamnverksamheten i Marstrand ringa. Då kör säsongen igång som alla andra år men från och med första februari i år, med ny hamnchef. – Jag tror inte Marstrandsborna kommer att märka någon större skillnad, säger Eva-Lena. Verksamheten fortsätter som vanligt. Förhoppningsvis blir vi lite mer synliga både på Marstrand och i organisationen och därmed öka förståelsen för vår verksamhet här ute. Hamnchefen ansvarar för att mycket i samhället Marstrand ska fungera. Både sommar och vinter. Ganska självklara saker som gästhamn med 40 000 besökare per säsong, 1 200 fasta båtplatser, färjeverksamhet, underhåll av 3 kilometer kaj, 1 km pontonbryggor, badstegar, skyltar, uthyrning av allmän platsmark och såklart personal, ekonomi och administration. Enheten består av 18 fasta tjänster och på sommaren dessutom 16 feriearbetare. Det som man kanske inte tänker lika mycket på är allt som finns under vattnet. Flera mil av kättingar och många ton av tyngder som ska underhållas och besiktigas. De ligger dessutom i vatten som gömmer mycket historiska lämningar. – Att få till en ny brygga kan ta tre år, berättar Eva-Lena. Det krävs förundersökningar och flera tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller att ha järnkoll på vad som finns på botten så man inte klampar rätt in i en historisk skatt. Eva-Lena har också järnkoll på vädret. Vid vackert väder ökar trycket av besökare och vid dåligt väder ökar slitaget på anläggningen. – Efter högvatten och storm behöver hela anläggningen ses över, säger Eva-Lena. Vädret är en opålitlig samarbetspartner. Då är det lättare att samarbeta med människor, menar Eva-Lena. Att arbetsplatsen ligger på Marstrand gör att man får nära kontakt med både marstrandsbor och besökare. På sommaren står alltid flera turister i dörren och det är härligt att få den direktkontakten. Hur är det med kändisarna då, får du mingla med dem? – Nej, skrattar Eva-Lena, det blir det inte så mycket av. Däremot får vi information från SÄPO när det kommer celebriteter som ska besöka Marstrand. Fast en gång var vi faktiskt bjudna på party på d Dannebrogen. Här kan du läsa mer om Marstrands småbåtshamn. Fakta: Namn: Eva-Lena  Ålder: 56 Fritidssysselsättning: Yogainstruktör – Yoga ger mig lugn och balans.  Familj: 4-barnsmamma med barnbarn Bor: Lägenhet i Göteborg Önskemål för Marstrand: Ankomsten till Marstrand behöver ses över och bli mer attraktiv. Utbyggnad av fasta båtplatser, fortsatt utveckling av service och bemötande när det gäller färja och gästhamn.

 • Sportlovsaktiviteter i Kungälv
  av Kundcenter 2016-02-12 kl. 09:11

  Sportlov på biblioteken i Kungälv Tillverka ditt eget hopprep, kolla på film eller var med i skrivarworkshop. Biblioteken i Kungälv har mycket att erbjuda på sportlovet! Oasen sim- och ishall Under sportlovet har Oasens sim- och ishall utökade öppettider. Bland annat har simhallen även söndagsöppet den 14 februari och den 21 februari. Läs mer om Oasens öppettider här Åk skridskor på Skarpe Nord Bandybanan på Skarpe Nord har öppet som vanligt. Det finns dagligen tider för allmänhetens åkning. Du hittar tider för allmänhetens åkning här Fritidsgårdarna Fritidsgårdarna är öppna under sportlovet. Öppettider för Fritidsgårdarna i Kungälv

 • Kungälv får beröm för satsning på rörlig bild
  av Kundcenter 2016-02-10 kl. 14:59

  Sveriges kommunikatörer, som är en branschorganisation för folk som jobbar med information och kommunikation, har på sin hemsida listat flera kommuner som jobbar framgångsrikt med rörlig bild. Kungälvs är en av de kommuner som nämns. – Rörlig bild har en stor genomslagskraft och allt fler kommuner börjar nu jobba med detta. Vår styrka är att vi på Kommunikationsenheten själva har kompetensen att producera professionella filmer. Vi köper inte in några filmer, säger Susanne Junkala. En fråga om demokrati I drygt två år har kommunen jobbat med att ge invånarna i Kungälv information med hjälp av rörlig bild och webbtv. Och kommunchefen Magnus Gyllestad ser tydliga resultat av satsningen. – Vi når ut med vår information till fler och jag upplever att vi på de här två åren har fått en ökad respons från Kungälvsborna när vi informerar med rörlig bild. Varför satsar Kungälvs kommun på rörlig bild? – I grund och botten är det en demokratifråga. Papper och text når inte ut på samma sätt idag som det gjorde förr. Rörlig bild är ett enkelt sätt att ta del av information. Användbart både externt och internt Kungälvs kommun har en egen play-kanal, Kungälv play, där vi har samlat alla webbtv-inslag och filmer som vi producerar. Där kan man bland annat se flera inslag om skulpturen Bulb. Konstverket blev omdebatterat och det webbtv-inslag där politiker svara på kritiken fick stor spridning på sociala medier. Ett annat exempel är de 22 filmer som visar kulturskolans stora utbud i Kungälv, där man kan se hur det till exempel är att spela gitarr eller dansa breakdance.  Kommunen har också själva gjort teckenspråksfilmer till hemsidan för att öka tillgängligheten. – Vi använder även rörlig bild internt, till exempel som digitala nyhetsbrev till de anställda inom kommunen, säger Susanne Junkala. Är det dyrt att jobba med rörlig bild? – Vi jobbar med tre kameror, en kostar cirka 5 000 kronor, den andra kostar runt 30 000 kronor och den tredje 80 000 kronor. Den dyrare används för till exempel profilfilmer och mer avancerade informationsfilmer. Den andra används för enklare produktioner. Den billigaste kameran används för att ta snabba filmsekvenser som ska publiceras på sociala medier. Redigeringsprogrammet kostar cirka 7 000 kronor. Den här utrustningen ska hålla länge och är en långsiktig investering. Eftersom vi har informatörer som har kompetens att även jobba med rörlig bild så behöver vi inte anlita externa produktionsbolag. Viktigt att betona är att informatörerna inte bara jobbar med rörlig bild utan också med andra uppdrag som till exempel att skriva pressmeddelanden, göra kommunikationsplaner och bistå med informationsinsatser i stora projekt. Vi har ingen hos oss som jobbar heltid med rörlig bild. Min uppfattning är att allt fler kommuner nu börjar producera rörlig bild på egen hand. De egenproducerade filmerna ersätter långa texter som var svåra att ta till sig, säger Susanne Junkala. Gå gärna in på kungälvplay och se våra webbtv-inslag.

 • Stort strömavbrott drabbade Kungälv
  av Kundcenter 2016-02-08 kl. 17:02

  Även telefonsystemet gick ner vilket medförde att kommunens kundcenter inte kunde ta emot mot samtal.  Enligt Kungälv energi handlade problemen om "driftstörningar på överliggande elnät"  vilket medförde att samtliga kunder i Kungälv Energis nät drabbades. Det felet ska i sin tur ha berott på att  Vattenfall fick problem med sin matning till hela kommunen.  Vid halv sex-tiden hade områdena Hålta, Lycke, Tjuvkil, Lökeberg, Aröd och Ödsmål fortsatta problem. Enligt Kungälv energi ska alla dock fått strömmen tillbaka. Har man inte fått det går det att ringa på 0303 - 596 00. Enligt Kungälv energi gjorde också strömavbrottet att det blev en störning i leveranserna av fjärrvärme. Värmeproduktionen är nu igång igen och beräknas nå alla kunder senast 18.30.

 • Året i Kungälvs parker
  av Kundcenter 2016-02-02 kl. 14:08

  Nu är det snart dags för den numera traditionella informationskvällen då Park berättar för medborgarna om året som gått och om vad som händer framöver. Vi summerar 2015 och berättar om nya projekt, som Magasinsplatsen, nya gestaltningen av parken i Kongahälla, Diseröd med mera. Årets sommarblomstema "En smak av världen" Årets arrangemang av sommarblommor består av växter från alla kontinenterna (utom Antarktis). Det är ätliga och blommande växter blandat. Vi vill visa att denna fantastiska mångfald inte hade varit möjlig om inte växterna, men eller utan hjälp, hade tagit sig till Sverige. Alla är givetvis varmt välkomna! Året i Kungälvs parker Tid: torsdag 11 februari kl 18:00 Plats: Kvarnkullen, Lilla salen. Arrangörer: Kungälvs kommun och Kungälvs Trädgårdsförening

 • Årets nätverkare och andra vinnare på årets första morronpass
  av Kundcenter 2016-01-29 kl. 12:34

  Morgonen värmdes upp med att några prisbelönta företagare och entreprenörer i Kungälv uppmärksammades. Veckans Affärers utmärkelse Årets superföretag 2015 gick till ByNet och Infosoft. Titeln kräver att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital. Vidare uppmärksammades att Dagens Industris utmärkelse Årets gasellföretag gick till Keylogic, ByNetoch Master Mariner   Kareby IS uppmärksammades med anledning av att de vann SM-guld 2015 i dambandy och Kicki Ögren, The Body Shop, uppmärksammades också för att hennes butiker i Kungälv och Stenungsund har fått pris inom The Body Shop, Bästa butiksaktivitet och Bästa PR-aktivitet i Sverige och Danmark. Dagens huvudnummer stod Lasse Nilsson för, som fått utmärkelsen årets nätverkare. Han bjöd på den fantastiska berättelsen om Petter Larsson och hans otroliga historia från dräng till förmögen slottsherre på Thorskogs slott, om hans son Eskil som sålde marken och köpte brännvin och aktier för pengarna. Pengar som han strax därpå förlorade i Krügerkraschen. Han berättade vidare vad som därefter hände samt sin egen del i historien fram till idag då han är VD för Thorskogs slott. Slående många paralleller mellan Lasse Nilsson och Petter Larsson. Petter Larsson var, liksom Lasse Nilsson, duktig på att nätverka. Eftersom han hade som mål att umgås i de ”rätta” kretsarna såg han till att ofta bjuda på fest. På gästlistan stod kändisar och viktiga potentater och syftet var att själv bli bjuden tillbaka. Ett nätverkande som heter duga! Dagens Thorskogs slott är en rofylld oas för affärsmän och livsnjutare med smak för det goda. Få vet dock att det tidigare har hyst verksamheter av annat slag, exempelvis hem för hysterikor, det vill säga obstinata kvinnor som hade en egen åsikt om tingens ordning. Vilket på 30-talet ansågs opassande och betraktades som ett smärre handikapp för deras karriärer. En av de stackars kvinnorna hängde sig i slottets trädgård och har sedan dess hemsökt gäster, företrädesvis druckna herrar. Om sina egna framgångar i att nätverka menar Lasse Nilsson att man behöver skapa sitt eget varumärke och en egen identitet. – Du måste tro på det du gör och säger, precis som Petter Larsson, menar Lasse. Det underlättar så klart om du har en bra produkt och en talang, säger han och sammanfattar avslutningsvis:  - Det finns de som skapar händelser, de finns de som är med när det händer och det finns de som står kvar och undrar vad som hänt!

 • Chatta om ungdomar och droger i Kungälv
  av Kundcenter 2016-01-20 kl. 15:43

  - Med chatten hoppas vi fånga upp fler unga som vill ha råd och stöd, men också deras föräldrar. Att lyfta telefonen och berätta att man inte reder ut en situation kan ta emot för vem som helst, säger Alaa Awad från Trygga ungdomsmiljöer. De som svarar på dina frågor är personal från olika verksamheter som är insatta i frågan samt från polisen i Kungälv. De som ställer frågor eller lämnar synpunkter får självklart vara anonyma. Kungälvs kommun arbetar aktivt för att på olika sätta förebygga droger. Under 2015 antog kommunstyrelsen riktlinje kring drogfria ungdomsmiljöer. Ett effektfullt och framgångsrikt drogförebyggande kräver samverkan, men framförallt dialog med ungdomar, föräldrar och kommuninvånare. Chatten fyller därför en mycket viktig funktion. Här kan du chatta måndag 25/1 Drogprevention – ett nystartat projekt Alaa Awad är projektledare för ett nystartat projekt och är en av de som kommer att besvara frågor i chatten. Projektets syfte är en riktad prevention mot bruk av droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer. Projektet ska också utveckla nya metoder kring ett hållbart och samordnat drogpreventivt arbete. Här kan du läsa mer om projektet Drogprevention

 • Allt fler ungdomar har jobb i Kungälv
  av Kundcenter 2016-01-20 kl. 10:02

  – Först vill jag gratulera alla ungdomar i Kungälv som fått jobb, tjänar egna pengar och är efterfrågade, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Fler i arbete är ett av Samarbetspartiernas tydliga och prioriterade mål, där vi också avsatt resurser för utbildning och stödanställningar. Sedan går det bra för oss och våra företag, handel och besöksnäring växer och där får många unga sina första jobb. Långsiktigt är målet att bli bäst på jobb och framtidstro i Sverige. Framgångsrikt sammarbete en förklaring – Det här är historiska siffror. Anledningen till att just vi lyckats så bra är det gemensamma arbete som vi gör i Kungälv. Kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har ett bra samarbete inom bland annat Samordningsförbundet, säger Jonas Arngården, sektorchef arbetsliv och stöd. Som jämförelse ligger kommunsnittet i riket på 13 procent arbetslöshet bland ungdomar.

 • Viktig information angående snöläget
  av Kundcenter 2016-01-19 kl. 10:13

  Onsdag 20/1 är skolorna öppna som vanligt   Stängda skolor tisdag 19/1 Hålta skola har stängt all verksamhet på grund av att vi saknar el, vatten och värme. Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan stänger efter lunch på grund av personalbrist. Skolskjutsar På grund av rådande väderlek har många av kommunens skollinjer under morgonen varit inställda. På Västtrafiks hemsida kan du följa det aktuella trafikläget. I eftermiddag trafikerar skollinjerna enligt följande rutiner: Om bussbolaget i förväg känner till att en del av vägen inte är farbar informerar bussbolaget skolan om detta. Om föraren under pågående tur upptäcker att en del av vägen till elevens bostad inte kan trafikeras ser bussbolaget till att eleven kommer tillbaka till skolan. Bussbolaget och kommunen förbereder då skolan om att eleven är på väg tillbaka till skolan. Så plogas och sandas vägarna i Kungälv Det har kommit mellan 20 och 25 cm snö i Kungälv i natt. Våra snöröjare har varit ute hela natten och de jobbar vidare med full styrka. Här hittar du information om hur vi plogar och sandar olika typer av vägar. Läs mer om snöröjning och sandning   

 • Stort intresse för att veta mer om handelsplats på Kongahälla
  av Kundcenter 2016-01-18 kl. 16:23

  I en fullsatt hörsal på Mimers hus i Kungälv berättade representanter från Adapta Fastigheter om hur de tänker och om hur de arbetar kring sin satsning på Kongahälla. Inbjudna handlare och fastighetsägare fick en första inblick i processen och chans att ställa frågor kring innehåll, koncept och tidsplaner. Även om det än så länge är långt kvar till en färdig handelsplats var Adaptas representanter noga med att poängtera att de ser stor potential i Kungälv. Och de är övertygade om att även befintlig handel i Kungälv gynnas när nya butiker öppnar på Kongahälla eftersom det kan få fler Kungälvsbor att göra alla sina ärenden på hemmaplan. Byggstart i höst  Hösten 2016 sätts spadarna i jorden. Vilka butiker som slutligen landar i handelsanläggningen är inte klart i dag men klart är att det blir omkring 35 000 kvadratmeter i tre plan, alltså en anläggning som i storlek närapå motsvarar Allum i Partille kommun.  Parallellt med att Adapta och de andra byggherrarna på Kongahälla kommer allt längre med sina planer arbetar Kungälvs kommun med en övergripande strategi för att utveckla hela Kungälvs stadskärna. Under kvällen på Mimers berättade Monica Wincentson, översiktsplanerare och Matilda Svenning, planarkitekt bland annat om arbetet med att binda samman stadens olika delar och minska avstånden, både de verkliga och de mentala. – Vi behöver förtäta med fler bostäder, handel och verksamheter. Det är viktiga verktyg för att binda samman stadsdelarna. Både gator, stråk, torg och parker behöver utvecklas, säger Monica Wincentson. Liljedal byggs om Ett av de områdena i stadskärnan som kommer att få en ny skepnad inom ett par år är området Liljedal. Det som i dag är en stor parkering mitt emot Göteborgs kex ska bli ett område med bostäder och butiker. Även längs Västra gatan, Strandgatan, Västra tullen och Ytterbyvägen finns planer på att utveckla handel och verksamheter. Allt med målet om en stadskärna där fler ska kunna bo och leva och som har ”liv mellan husen” under i princip alla tider på dygnet. Men en attraktiv stadskärna handlar om mer än byggnader och här ligger kanske den stora utmaningen framöver. Från kommunen är man noga med att poängtera att samarbete mellan stadens olika aktörer är avgörande för att man ska lyckas bygga ett Kungälv för framtiden. Även på Adapta Fastigheter vill man gärna sträcka ut en hand till både blivande kollegor och konkurrenter. - Vi tror på samverkan och vi vill arbeta tillsammans med kommunen och övriga aktörer inom handeln för att gemensamt stärka Kungälv som handelsort, säger Håkan Olsson. Läs gärna mer om Kongahälla här        

 • Johanna Blom får kommunens hållbarhetsstipendium
  av Kundcenter 2016-01-11 kl. 17:46

  Därför har regeringen gett Skolverket i uppdrag att utbilda NT-utvecklare. Kungälv har två NT-utvecklare som ska lyfta ämnena natur och teknik. Johanna och Anna Backman. Anna jobbar inom förskolan och är kommundoktorand. – Om vi två kan engagera fler pedagoger kan vi skapa en röd tråd genom hela skolgången. Grundskolans verksamhetschef Cristine Lysell var den som nominerade Johanna. – Johanna är en sällsynt kraft vad gäller att skapa miljöengagerade ungdomar, skriver Cristine i sin nominering. Hon har en alldeles särskild förmåga att fånga alla elever och göra dem intresserade och nyfikna om frågor relaterade till hållbarhet. Både i sitt sätt att förklara teoretiskt och genom att jobba med laborationer i naturen och vid havet fångar hon elevernas engagemang och får dem att förstå. Johanna samarbetar också med olika organisationer och kopplar på så vis undervisningen till ”verkligheten” för eleverna. Bland annat tar hon med sig eleverna ut till havet med jämna mellanrum där de arbetar med olika praktiska experiment. – Johanna är också pådrivande i samarbetet med sina kollegor där hon alltid gärna sprider sina idéer och sitt arbete, eller samarbetar med andra. Hon samarbetar vidare med kollegor på den andra högstadieskolorna och har både hjälp, inspirerat och samarbetet med lärare på flera av våra F-6 skolor för att även de yngre elevernas inspireras till engagemang i miljöfrågorna. Rent praktiskt har eleverna genomfört flera projekt och resultatet har visat upp i olika utställningar som planeras att samlas i Mimers hus under våren. – I samarbete med Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet har vi inom skolprojektet Virtue byggt femvåningshus av CD-skivor och placerat på olika platser i havet för att se hur det växer, säger Johanna. Vi har hjälpt en forskare från Umeå universitet att gräva ner tepåsar för att se hur global uppvärmning påverkar nedbrytning. Och vi vill placera ett antal akvarier på Ytterbyskolan. Men projektet med att odla fisk i skolan är lite i sin linda ännu. Kommunstyrelsens bildningsutskott delar ut stipendiet. Här är deras motivering: ”Årets stipendium uppmärksammar vikten av ett aktivt hållbarhetsarbete i våra skolor. Johanna Blom arbetar som NO-lärare på Ytterbyskolan och är grundskolans NT-utvecklare. Hon har en särskild förmåga att fånga alla elever och göra dem intresserade och nyfikna om frågor relaterade till hållbarhet. Hon har även hjälpt, inspirerat och samarbetat med andra lärare inom grundskolan. Under 2015 har flera skolor deltagit i ett havsmiljö-/biogasprojekt i samarbete med 8 Fjordar. Johanna är en sällsynt kraft vad gäller att skapa miljöengagerade ungdomar.” Text och foto: Noel Cornér

 • 32 ton skräp samlades in från Kungälvs stränder 2015
  av Kundcenter 2016-01-11 kl. 14:04

  Kommunens strandstädargäng på Arbetsmarknadsenheten svarar för 70 % av de insamlade mängderna. Idrottsföreningar i samarbetet med Städa Sverige och allmänheten på Kusträddardagen har samlat in resten. 36 % är impregnerat, målat eller på annat sätt förorenat trä. Resten är övrigt avfall, varav en stor del är plast. Betydligt fler städturer i år Kommunens strandstädare har med egen båt röjt stränder från början av februari till slutet av november. Det är andra året med egen båt efter några års uppehåll då städning bedrevs av en ideell förening. Oftast är det 4-5 personer från kommunens Arbetsmarknadsenhet som är med på städturerna, som under 2015 blivit betydligt fler än 2014. 112 städdagar har noterats. Kommunen har många öar och den totala kuststräckan är ca 40 mil. Till detta kommer att det även finns skräp att hämta längs älvstränderna. Målet är att städa alla kuststräckor men det klaras inte. Hela fastlandssträckan är städad men många ö-sträckor har inte besökts i år utan får prioriteras inför nästa år. I höst har kommunen köpt in ytterligare en båt och målet inför 2016 är att öka både städtid och insamlade mängder. Flera idrottsföreningar har deltagit i städandet Förutom kommunens strandstädargäng har 22 grupper från idrottsföreningar städat i samarbetet med Städa Sverige. Det är 736 personer som lagt 4-5 städtimmar i de aktiviteterna som är ett viktigt komplement till kommunens ordinarie strandstädning. Intresserade föreningar anmäler sig till Städa Sverige, som ombesörjer utskick av städmaterial och utbetalning av ersättning. Kommunen svarar för att fördela lämpliga sträckor samt hämta upp skräpet sedan. I maj genomfördes dessutom den traditionsenliga kusträddardagen i Marstrand dit allmänheten inbjöds att delta. Läs mer: Se filmen ”Strömmar av plast” som beskriver problemet med plast i havet och den stora införseln av skräp till Bohuslän. Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbet

 • Så många av kommunens tak är lämpliga för solceller
  av Kundcenter 2016-01-05 kl. 13:59

  Ett av taken (Ekhaga i Diseröd) är även lämpligt för solfångare som producerar varmvatten. En utbyggnad av solceller på 22 byggnader skulle ge en produktion av 2250 MWh el per år. Investeringskostnaden beräknas till 37 miljoner kronor, varav 30 % kan fås i bidrag. I utredningen har lämpligheten av varje tak bedömts enligt flera olika kriterier, bland annat takets lutning, material och yta samt om det finns objekt som skuggar. Ytterbyhemmet och Mimers Hus störst potential. De skulle kunna producera knappt 400 000 kWh el vardera varje år. Fler anläggningar byggs Idag finns solceller på Stadshuset och på Björkängens förskola. Dessa producerar tillsammans 130 000 kWh per år. Under 2016 kommer solceller också att byggas på den nya Sparråsskolan och dess idrottshall. Dessa kommer att ge ungefär lika mycket produktion ytterligare. När de gäller de 22 befintliga taken så satsar kommunen årligen medel till lönsamma energiinvesteringar. Det kan bli aktuellt att nyttja en del av dessa medel till nya solceller på några av de kartlagda byggnaderna. Läs mer: Kartläggning av möjligheten för solel och solvärme på Kungälvs kommuns fastigheter (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)  Intresserad av egna solceller? Kolla in Solcellsguiden. (Extern länk) Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbete Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

 • Skyddsvärda träd kartlagda
  av Kundcenter 2016-01-05 kl. 12:49

  Trädens läge och skötselbehov har kartlagts. Inventeringen kompletterar en tidigare inventering genomförd av länsstyrelsen. Den nya inventeringen har kartlagt 240 ”nya” träd och 100 träd som var kända från länsstyrelsens tidigare inventering. Det handlar om gamla, grova träd, men även om trädalléer, hamlade träd och andra träd som bedömts skyddsvärda. Kungälvs största träd är silverpoppeln i Marstrand, som mäter 7,15 meter i omkrets. För 10 år sedan var en ek i Ytterby det största trädet. Eken mätte 7,58 meter. Den lever fortfarande, men en stor gren har fallit och delat trädet så det blev smalare. Flera av träden har stort behov av skötsel De inventerade träden har lagts in i kommunens databas med läge och noteringar om skötselbehov. För 63 träd bedöms det vara behov av brådskande åtgärder, till exempel röjning runt träden för att de inte ska ta skada eller dö. Rapporten ger även andra förslag till fortsatt arbete med koppling till de skyddsvärda träden. Ekskogarna i Diseröd, Munkegärde och Ytterby Tunge hör till de värdefullaste av de inventerade områdena, och ekarna där bedöms vara i akut behov av frihuggning. Av stor vikt är att man tar hänsyn till värdefulla träd i samband med ned byggnation och exploatering så att trädens rötter inte skadas av misstag. Sådant har tyvärr inträffat i tidigare byggprojekt. Läs mer: Skyddsvärda träd i Kungälv – Rapport från inventering 2013-2015 (PDF-fil, Öppnas i nytt fönster) Naturvårdsverket har producerat en informativ film om Skyddsvärda träd. Filmen”Låt gamla träd leva” (extern länk) informerar om de gamla trädens betydelse för många arter, behov av skötsel och vikten av skydd vid byggnadsarbeten i närheten med mera. Filmen finns i tre versioner , 3, 10 eller 25 minuter.  Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbete Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

 • Förundersökning läggs ned
  av Kundcenter 2015-12-22 kl. 12:18

  Anmälan gäller den doktorandutbildning som beviljades för en av tjänstemännen.  Hör kommunchefen Magnus Gyllestads kommentar om att förundersökningen nu lagts ner.

 • Vem är hon egentligen, mamman på vår hemsida?
  av Kundcenter 2015-12-21 kl. 12:07

  Hon heter Josefine, är 25 år, kör en Cadillac 55:a och gillar att jobba med människor. Lilla Svea är 1,5 och är ännu ovetande om att hon är omslagsflicka på kommunens hemsida. Hon fanns helt enkelt på plats och passade in i önskemålen när hemsidan behövde en startsidebild. - Det var ett roligt erbjudande, säger Josefine, jag tackade ja utan betänketid. Inte visste jag att det är så många som besöker kommunens hemsida. Då är det ju inte så konstigt att en och annan känner igen mig. För så är det, flera personer har känt igen henne och tyckt att hon verkar bekant på något sätt. - Roligast är det när någon av de gamla kommenterar det, säger Josefin som till vardags jobbar inom hemtjänsten i Kärna. Ett fint jobb, jag gillar att göra något bra för de som behöver, säger hon. Josefine bor i Kungälv tillsammans med sambo och lilla Svea. På sin lediga tid blir det inte så mycket mer än att vara med familjen och kanske fixa till i lägenheten som de nyligen flyttat till. - Vi har tapetserat, berättar Josefin, och det sägs ju pröva om en relation håller. Det gick bra men kanske mest för att jag höll mig undan. Vi hoppas få fortsätta att använda Josefin och Svea som omslagsflickor. Kanske blir det i vinterskrud och senare i mer somrig omgivning. Eller tänk tanken att vi om många år ser Svea som tar studenten! Text: Lena Johansson Bild: Lena Lipkin

 • Därför togs beslutet om ett konstverk framför Stadshuset
  av Kundcenter 2015-12-14 kl. 16:34

   I webbtv-inslaget svarar politikerna Johan Holmberg (S) och Anna Vedin (M) på varför kommunen valt att satsa på ett konstverk framför Stadshuset.    Relaterade inslag: Skulpturen Bulb invigd Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus

 • Många var nyfikna på nya motionscentralen
  av Kundcenter 2015-12-14 kl. 10:52

  Efter luciasång och invigningstal klipptes bandet av lärandeberedningens ordförande Johan Holmberg (S) tillsammans med samhällsbyggnadsutskottets vice ordförande Ove Wiktorsson (C). - Jag har jobbat på flera motionscentraler och sett ännu fler, men den här är nog den finaste jag sett, berömde Johan. Christofer Ödmark, arkitekten bakom Kottens speciella utseende, fick frågan om namnet Kotten.  - Det var inget som var planerat från början, det var en kollega som tyckte att det såg ut som en kotte. Engagemanget och intresset för nya motionscentralen från Kungälvsborna har varit stort redan från starten då den gamla motionscentralen brann ner för ungefär två år sedan och den nya började planeras. Kommuninvånare och föreningar inbjöds då att komma med synpunkter och förslag på vad den nya motionscentralen skulle innehålla. Braskaminen i caféet och utegymmet är några av de saker som många önskade sig och som nu blivit verklighet. Text och bild: Jan Rancken

 • Nu börjar bostäderna byggas på Kongahälla
  av Kundcenter 2015-12-11 kl. 16:08

  När Lennart efter kommunvalet 2006 blev ordförande för Kungälvsbostäder anordnades en strategidag på Fars Hatt. – Första punkten på dagordningen var Kongahälla. Redan då insåg vi Kongahällas strategiska läge och framtida betydelse, säger Lennart. Stadsutveckling måste börja med bostäder, sedan kommer handeln av sig självt. Även Kongahällas nuvarande VD Bettina Öster Tunberg var naturligtvis nöjd. – Naturligtvis, detta är ju dagen K som i Kongahälla och kvarteret Kronan. För Kungälvs kommun är attraktivt boende ett mål och detta är en del i detta. Dessutom är vårt kvarter, som vi delar med Förbo, först ut att komma igång med själva bostadshusen. Miljön i fokus Bettina är övertygad om att Kongahälla blir en stadsdel full av liv, präglad av gröna hus, sopsug och bilpooler. – Vi tror på Kungälv som en expansiv ort. Processen har präglats av utmaningar, uthållighet, målmedvetenhet och sammanhållning mellan alla som deltagit. Förbo som delar på kvarteret, byggstartar i år 116 lägenheter i Kungälv. – Och vi gör det hållbart och tillsammans, säger VD Peter Granstedt. Vi ses om ett och ett halvt år. Då flyttar 65 familjer in i ett mycket fint boende och 60 barn går sin första dag på förskolan.   Ännu fler bostäder behövs  Sista talare före själva spadtaget är Miguel Odhner, som inledde med att kommentera vädret som det var mycket av. – Betyder regn lycka eller pengar? Som det känns dag betyder det lycka. Jag åker till jobbet före sex varje morgon. Då är det roligt att se att byggnationen är igång. Jag njuter när lamporna lyser och de stora rören grävs ner. Det känns underbart. Vi har bestämt att det ska byggas 500 lägenheter per år i Kungälv. Och att vi ska bli Kungsbacka norr om Göteborg, fast på vårt vis. Miguel menar dessutom att bostadsbyggandet måste öka ännu mer i Kungälv. – Vi ska bygga våra 500 bostäder som vi satt upp som mål, det behövs för alla som söker bostad. Dessutom behöver vi växla upp. För vi har en flyktingkris och den skall vi hantera, och öka takten lite till. Vi måste ändra våra prognoser och vårt sätt att tänka. Det är vi redo att göra. Nu står vi till exempel i det framtida ”mitt i stan”. Nu bygger vi ihop Kungälv. Text: Noel Cornér, foto: Jan Ranken Se en film från spadtaget på vår facebooksida Läs mer Mer information om Kongahällaprojektet

 • Skulpturen Bulb invigd
  av Kundcenter 2015-12-08 kl. 08:32

  Fredagen den 4 december invigdes skulpturen Bulb framför stadshuset i Kungälv. Bulb är skapad av den västsvenska konstnären Eva Hild som tidigare gjort skulpturer åt bland annat Stockholm, Varberg och Borås.  – Jag måste säga att platsen är bättre än vad jag hade kunnat tänka mig. Jag tycker att det är en väldigt harmonisk plats, säger konstnären Eva Hild. Hör mer om vad konstnären, kommunordförande Elisabeth Mattsson och Kungälvsbor säger om Bulb i webbtv-inslaget ovan.   Relaterade inslag: Därför togs beslutet om ett konstverk framför Stadshuset Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus

 • Fuglesang trollband elever på Mimers gymnasium
  av Kundcenter 2015-12-02 kl. 15:26

  – Det är inte svårt att åka högt upp i luften. Det svåra är att inte ramla rakt ner igen, säger Christer till de andäktigt lyssnande eleverna.   Christer gillade matte i skolan och gick natur på gymnasiet. Efter universitetsstudier i fysik fick han jobb på Cern, beläget i Genèves förorter i Schweiz, på gränsen till Frankrike. Cern betraktas som det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik och världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik. – Genom att låta partiklar kollidera i oerhörda farter skapas nya partiklar. Det var så man nyligen bevisade att Higgs partikel fanns, säger Christer. Under tiden vid Cern visade någon en annons där ESA, Europeiska rymdorganisationen, sökte tio astronauter. Christer sökte och efter massor av olika fysiska, psykiska och medicinska tester blev han antagen och hamnade i Ryssland för astronaututbildning. – Det svåraste var inte träningen utan språket, säger Christer.   14 års träning Efter sammanlagt 14 års träning även i USA, och väntan blev han slutligen uttagen till en rymdfärd med en amerikansk rymdfärja till den internationella rymdstationen ISS. Efter all träning visste Christer vad som väntade. En åtta och en halv minuts mycket skakig uppskjutning. Accelerationen är oerhörd, den motsvarar en tyngdkraft på 3g, för att komma upp till den nödvändiga hastigheten åtta km/sek för omloppsbana. – Att bo i rymden handlar om att ta vara på resurserna och återvinna så mycket som möjligt, till och med urinen som man renar och dricker. Viktlösheten gör att muskler och skelett förtvinar. Därför krävs två fysiska träningspass om dagen för att behålla styrka och kondition. Annars blir det problem när man kommer tillbaka till jorden, säger Christer. Bilderna från livet och arbetet på ISS väcker frågor om jordens skönhet och skörhet. – Atmosfären sträcker sig 100 km ut från jorden, men det är endast de fem procenten närmast jorden som vi kan överleva i utan rymddräkt, säger Christer.   ”Tro på er själva” Mötet med eleverna var en del i Jontefondens arbete som Christer är fadder och ambassadör för. Jontefonden är en stiftelse för att stötta de barn som väntar på eller har gått igenom en organdonation, och deras familjer.  Samtidigt ingår det i hans jobb att besöka skolor och tala med elever om vikten av att läsa matte och tro på sig själv. – Det är som med allt annat. Det krävs träning för att bli bra. Tro på er själva och lev er dröm, säger Christer till eleverna. En av de elever som lyssnade på Christer Fuglesang, var Elon Bergström som blev inspirerad av Christers berättelse. – Jag skulle gärna åka till rymden, speciellt efter att ha lyssnat på Christer.   Text: Noel Cornér

 • Lyckad chatt om flyktingmottagandet
  av Kundcenter 2015-12-01 kl. 16:37

  En rad anställda inom kommunen som jobbar med olika delar i mottagandet av flyktingar fanns på plats för att svara på invånarnas frågor. En av dem var Pia Christoffersson som är samordnare för arbetet med flyktingmottagandet. – Det var intressant att pröva ett nytt sätt att möta medborgarna på. Många är berörda av den här frågan eftersom vi möter den varje dag i rapporteringen i medierna. Att det handlar om ett så stort antal människor på flykt gör att frågan väcker ett stort intresse.   Många vill hjälpa En fråga som flera medborgare ställde var hur man som privatperson kan hjälpa de flyktingar som kommer till Kungälv. Pernilla Backebrant, som bland annat jobbar med att samordna alla hjälpinsatser, hade fullt upp med att svara. – Många som hör av sig till oss känner att de själva har det bra och vill göra något för de flyktingar som kommer hit. Vi har verkligen märkt av ett stort engagemang hos Kungälvsborna.     Chatten kom till efter ett förslag från invånare i Kungälv och är ett steg i kommunens arbete med att få en bättre dialog med medborgarna. Missade du chansen under måndagen så kommer det att bli fler tillfällen framöver. Tipsa oss gärna om ämnen som du vill chatta om.   Här kan du läsa hela chatten.

 • Ikano Bostad bygger 500 lägenheter i Kungälv
  av Kundcenter 2015-11-26 kl. 14:29

  – Det är oerhört roligt att när Ikano vill komma in i Västsverige väljer man Kungälv som första plats, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Ambitionen är att bygga cirka 100 nya bostäder om året i områdena Kungälv och Ytterby. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter med Ikano Bostad som långsiktig och aktiv förvaltare, och hälften kommer att vara bostadsrätter. – För oss är det också en jättegrej att vi öppnar upp i Västsverige. Det är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Och vi ser fram emot att i ett nära samarbete med Kungälvs kommun göra gemensamma satsningar för att minska utanförskap. Vi har saker vi kan bidra med inom integration, men också lära oss mer. En avgörande orsak till att Kungälv valde Ikano Bostad som samarbetspartner är företagets tydliga fokus på social hållbarhet. – Det handlar inte bara om att bygga fastigheter utan livet mellan husen, säger Morgan Persson (UP), samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Ove Wiktorsson (C) menar att det blir starten på en förnyelse av hela Komarken. – Varför inte kalla projektet eKomarken. När det gäller själva lägenheterna säger Ikanos affärschef i Göteborg Kristina Schoug att Ikano bygger yteffektiva bostäder på 1-4 rum, för den moderna familjen med kök från Ikea. – Byggstart av de 80-90 planerade lägenheterna i Komarken blir 2017. Var de andra 400 lägenheterna skall byggas får vi återkomma till. De kostar naturligtvis mycket pengar som all nyproduktion, säger Kristina, men lägenheterna är inte dyra. – Vi bygger kvadratsmarta bostadsrätter och trivsamma hyresrätter – gärna nära varandra säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Det här är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, och vi ser fram emot att tillsammans med Kungälv kommun utveckla området. Ikano Bostad förvaltar för närvarande 6000 lägenheter och har 1100 under produktion. Ägare är Ingvar Kamprads tre söner. – De är långsiktiga ägare med ett socialt ansvarstagande, säger Miguel. En stabil spelare som kommer att vara kvar länge i Kungälv. – Med detta arbetssätt jobbar vi tillsammans och bryter mark så att Kungälv blir den tillväxtkommun vi skall vara, säger Morgan. Text: Noel Cornér, foto: Carolina Nilsson

 • Nu kör vi igång med en ny kommunikationskanal - Chatt
  av Kundcenter 2015-11-26 kl. 12:03

  - Chatten är ett resultat av ett förändringsarbete där medborgare har varit med i processen, säger Gun Zetterberg som leder projektet ”Förändra radikalt”. Förslag kom från våra medborgare om att vi behöver utveckla ett komplement till våra arenor när vi vill ha dialog, exempelvis med en chatt. Nu vill vi visa att vi lyssnar, säger Gun. Du kan läsa mer om projektet Förändra radikalt på  Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) hemsida Det kommer att finnas planerade chattar på fastställda dagar där du under en bestämd tid kan chatta om något särskilt ämne. Dessutom kommer chatten att aktiveras vid extraordinära händelser där vi vet att många är engagerade.   Chatta med oss 30/11 om flyktingmottagandet i Kungälv Den 30 november är det premiär. Då kan du chatta med kommunens tjänstemän och politiker om flyktingmottagandet i kommunen. Chatten öppnar kl 18.30 och varar i en timma. I svarspanelen sitter vår kommunchef Magnus Gyllestad tillsammans med flera tjänstemän som är insatta i flyktingmottagandets olika områden. - Vi har valt ämnet eftersom det är mycket aktuellt och engagerar många, säger Magnus Gyllestad som tror det kommer många frågor och synpunkter. Du hittar chatten här och kan läsa mer om hur det går till och vilka regler som finns. Chatten leds av en moderator och frågor och svar kommer att vara tillgängliga på hemsidan efter avslutad chattomgång.

 • Hur mår näringslivet – Mårten Westlund om allt spännande som sker
  av Kundcenter 2015-11-25 kl. 16:47

  Och under hela perioden fram till idag har infrastrukturfrågor varit viktiga, säger Mårten.Handelskammaren har spelat viktig roll i Svenska mässans tillkomst 1918 och Handelshögskolans på 1920-talet. Och på senare tid Operans och Universeums. – Ledorden har varit ”Höja kompetensen, främja och företräda”, säger Mårten. Idag jobbar vi med tulldagen, Sveriges största med 550 företagare som vill veta mer om tullar, 70 procent av företagarna behöver kompetens i tullfrågor.Handelskammaren träffar också kommunikationsminister Anna Johansson angående Snabbtåg till Jönköping via Borås och dubbelspår till Uddevalla.– Det duger inte att det tar 30 minuter till Trollhättan och en timme till Uddevalla som ligger lika långt från Göteborg. Dubbelspåret till Trollhättan har betytt oerhört för arbetsmarknadsregionen. Vi jobbar också för en godsstrategi. Handelskammaren uppvaktar fler ministrar. Lena Hallengren uppvaktas för bättre matteundervisning i skolan. Sverige är beroende av goda mattekunskaper. – Många tycker att det är jobbigt med matte, men det handlar, som med allt annat, bara om att träna. När det gäller västlänken anser Mårten att motståndet beror på dåligt skött kommunikation. – I stället för att kommunicera visionen och meningen med västlänken pratades det pengar och hur stökigt det skulle bli när den byggdes. Och att det inte finns några som arbetar vid stationen i Haga. Som om västlänken byggs för dagens behov och inte för framtidens. Det finns en yta stor som Halmstad i centrala Göteborg. Där finns bara asfalt och envåningsskjul. Där kommer det att byggas en ny tät stad som kommer att förändra Göteborg totalt. Västsverige är inte som Skåne. Det finns ingen västsvensk identitet som det finns en skånsk. Men det finns några starka nav. Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan/Uddevalla. – När man åstadkomma en regionförstoring kan man göra på två sätt. Antingen förbättra infrastrukturen för att underlätta pendling eller förtäta, säger Mårten. Malmö är otroligt bra på att utveckla infrastrukturen. De har tack vare det tagit över andraplatsen bland Sveriges tillväxtregioner. Stockholm är dessutom bra på förtätning. Därför behöver vi snabbspåret till Borås. Och tätare samarbete med Högskolan. Vi måste utbilda för näringslivets behov. I Borås finns Gina Tricot som utvecklar sina butiker till showrooms. Och skjorttillverkaren Eton med outlet i Gånghester som anställt 20 sömmerskor som syr toppmodellen Eton DnA som kostar 3 500 kronor i butik. Skövde är en innovativ industristad, stark utveckling och utbildning i gaming, (dataspel). Trollhättan är en världsledande teknikutveckling när det gäller rymd (GKN). Nästan alla på Saab har fått nytt arbete. Uddevalla har unika boendeerbjudande, utbildning och upplevelser, med en hamn och ett varvsområde som kan bebyggas av bostäder, men inget stort kluster. Varberg är livsstilsstaden som tillför Västsverige energi – kärnkraft och spa. – Varberg hör ju egentligen inte till Västra Götaland, men vänder sig ändå åt oss, säger Mårten. Göteborg slutligen har fastnat i en gnällmentalitet. – Det är vårt ansvar. Man kan inte gnälla sig till en bra stämning. Vi är ett Nordiskt nav med otroliga möjligheter. På gång är en linbana över älven, nytt hotell vid Liseberg på väg mot året runt öppet. Men det måste bli mer positivt. När det föreslogs en ny bro över Rosenlund tog det fyrtio minuter innan en protestgrupp var igång på Facebook. Noel Cornér

 • Nytt hus läker Strandgatan
  av Kundcenter 2015-11-20 kl. 11:24

  – Det finns en byggrätt sedan länge för ett fyravåningshus, säger planarkitekt Pauline Svensson. I Liljedalsplanen anges att det ska vara centrumverksamhet i huset. Det var tänkt som hotell. Den nya detaljplanen anger bostäder som ändamål med verksamhetslokaler i bottenvåning och möjliggör fem våningar. Det är tänkt att bli 24 lägenheter och några mindre butikslokaler mot Strandgatan. – Det är en liten del i helheten. Huset ger inte många lägenheter, men läker stadsrummet och bidrar till att bygga en tätare mer riktig stad, säger mark- och exploateringsingenjör Anneli Skoglund. Kungälvs stad måste växa för att bära den handel som finns och är på väg. Eftersom huset ligger på solsidan kommer det också att möjliggöra en plats där det skulle kunna bli ett café med uteservering. Platsen kan knytas samman med Gustaf Hjerpes torg och Norra gränd. Det blir också en innergård för de boende med ett parkeringsgarage under. Tillfarten till det garage som idag finns på tomten byggs över, men och kommer att finnas kvar. – Det är flera detaljplaner på gång i kvarteren mellan Västra gatan och Strandgatan. Många fastighetsägare är aktiva och har en utvecklingsvilja längs stråket från Göteborgs Kex till Kongahälla, säger Anneli. Om konjunktur inte sviker, samarbetena och investeringsviljan fortlöper så kommer Kungälv stadskärna genomgå en spännande utveckling de kommande 10 åren. Noel Cornér Läs mer: Detta planeras i Stadskärnan Detaljplan för Klocktornet 35

 • "Vår beredskap bedöms som god"
  av Kundcenter 2015-11-19 kl. 14:32

  Onsdagen den 18 november höjdes den nationella beredskapsgraden i Sverige från nivå 3 till nivå 4; det vill säga ”Påtaglig förhöjd hotbild”. Redan då inledde kommunen dialog och samverkan med polisen. – Vår beredskap har setts över och bedöms vara god och vi följer utvecklingen noggrant, säger Peter Svensson som är säkerhetsansvarig.

 • Tyst minut hölls för offren i Paris
  av Kundcenter 2015-11-16 kl. 11:12

  "Det är med bedrövelse och sorg i mitt hjärta vi mottar nyheterna om fredagens terrordåd i Paris. Som kommunstyrelsens ordförande i Kungälv vill jag framföra att våra tankar och medkänsla riktas mot alla de som förlorat anhöriga och drabbats av detta angrepp på det öppna samhället. Idag, måndag klockan 12.00 har EU utlyst en tyst minut för att hedra offren för fredagens terroristattacker i Paris. Regeringskansliet kommer att flagga på halv stång. Så kommer också ske idag i Kungälv vid Stadshuset. Den som spontant vill medverka till en samling för en tyst minut kan samlas i stadshusets entrehall för att gemensamt hedra offren och stå upp för öppenhet och demokrati. Terrorismen är en global rörelse men, även om man inte riktigt vill tro det, finns den alltid förankrad i lokala samhällen och det är där den slår till. Den kan därför inte ses som något utifrån kommande utan som det öppna demokratiska samhällets inneboende fiende. Jag kommer själv från en kommun som har erfarenheter av individer som utförd våld i både nazismens och islams namn. Det finns inga enkla förklaringar och heller inga enkla lösningar på att förhindra detta våld. Däremot måste alla goda demokratiska krafter, över alla partigränser gå samman för att värna demokratin. Min erfarenhet är att demokratin måste erövras varje dag. I Kungälv har vi tjugo års erfarenhet av att långsiktigt bemöta våldsutövande subkulturer och arbetar oförtrutet vidare med att förhindra rekrytering till nazistiska grupperingar och krigsresor till Syrien. Vi kommer fortsätta att stödja det nybildade Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som tålmodigt och långsiktigt kommer utveckla kunskaper om hur vi ska långsiktigt förebygga upprepningar av terrordåd, inte genom massövervakningar och att sluta det öppna samhället. Utan genom att låta generation efter generation av de uppväxande människorna involveras i ett demokratiskt lärande och vilja till kompromisser. För demokratin måste erövras varje dag. Jag påminner om Jens Stoltenbergs ord efter terrordådet på Utöja där unga barn sköts ihjäl.  ”Vi behöver mer demokrati och mer öppenhet” Så låt oss hedra offren med en tyst minut.  Låt oss inte bli rädda eller skrämmas, låt oss stå upp för mer av demokrati och öppenhet." Med vänlig hälsning Miguel Odhner Kommunstyrelsens ordförand

 • Extern utredning avslutad – handlingsplan klar
  av Kundcenter 2015-11-11 kl. 16:22

  De diskussioner som varit, har bland annat mynnat ut i en anmälan om kränkande särbehandling. Eftersom många olika personer varit inblandade i detta, så anlitades en extern konsult för att utreda vad som hade hänt och hur man ska jobba framåt för att lösa de konflikter och eventuella missförstånd som uppstått. Efter utredningen så har nu en handlingsplan tagits fram. Den innehåller bland annat utbildning i arbetsmiljöansvar för politiker och chefer. 

 • Se hur Kongahälla växer fram
  av Kundcenter 2015-11-04 kl. 11:13

  Vi fick en rundtur på plats och här kan du se ett webbtv-inslag om hur arbetena går och vad som händer på plats just nu. Här kan du läsa mer om vad som byggs på Kongahälla.

 • ”Bohus fästning ska vara djärv och nyskapande”
  av Kundcenter 2015-10-29 kl. 10:56

  – Fästningen berör och det är en styrka för Kungälv som vi måste ta tillvara på, säger hon. Hon är Sundsvallsbon som jobbat med scenkonst inom kultursektorn och som konsult inom marknads- och försäljningsbranschen. I maj i år tillträdde Maria Patriksson som ny vd för det kommunala bolaget Bagahus. Hennes styrka är enligt henne själv att hon brinner för att utveckla evenemang och hon ser stora möjligheter för Bohus fästning. – Fästningen har verkligen potential men den är ganska anonym. Många åker förbi den varje dag men känner inte till dess historia. Satsar på event för företag Inom fem år vill kommunen att det ska finnas ett fullskaligt besökscentrum på Fästningsholmen. Målet är att bli Skandinaviens mest välkända historiska besöksmål med 170 000 betalande besökare på Fästningsholmen per år. Idag har fästningen runt 35 000 besökare per år. För att nå målet vill Maria Patriksson bland annat utveckla samarbetet med företag. – Jag vill att fästningen ska vara djärv och nyskapande. Just nu satsar vi mycket på att fräscha upp tornet Fars hatt med inredning och belysning. Där kommer vi att kunna erbjuda olika event för företag. Det finns även planer på att öppna en servering inne i fästningen. Att Bohus fästning får fler besökare gynnar inte bara Fästningsholmen som område, det är även positivt för Kungälv som stad. – Fästningen är viktig för Kungälv och det som är bra för fästningen är även bra för Kungälv. Många Kungälvsbor är mycket stolta över sin fästning och ser Fästningsholmen som sin trädgård eller stadens vardagsrum, säger Håkan Karlsson, näringslivschef på Kungälvs kommun. Under 2015 har antalet besökare ökat med 25 procent och många av dem är barnfamiljer från Göteborg. Men Maria Patriksson vill även locka besökare från andra länder såväl som Kungälvsbor. – En app som berättar fästningens spännande historia på olika språk tror jag skulle vara ett jättebra hjälpmedel, inte bara för utländska besökare utan även för skolklasser. Vår uppgift är ju bland annat att folkbilda. Utställning med rustningar och kostymer En annan viktig målgrupp som fästningen tidigare har haft svårt att locka är den yngre publiken. Enligt Maria Patriksson behöver man bli bättre på att hitta nya sätt att berätta fästningens historia. – Vi tittar nu på möjligheten att kunna låna in föremål från tv-serier och filmer till utställningar, till exempel svärd, rustningar och kläder. Tänk att ha en utställning med kostymer från till exempel Game of thrones, det vore häftigt. En del planer befinner sig ännu på idéstadiet och ligger några år fram i tiden. Men vissa nyheter kommer besökarna kunna se redan i år. – Under adventshelgerna kommer vi att bjuda in till adventfirande. Både tomten och hans nissar kommer vara på plats och ta emot önskelistor eller julklappar som man kan skänka till välgörenhet. Man kan även lyssna på körer som sjunger julmusik och uppleva eldslukare och gycklare på nära håll. Text och foto: Carolina Nilsson

 • Morronpasset – Morgondagens marknadsplats är digital
  av Kundcenter 2015-10-28 kl. 14:46

  – Svenskarna visar entydigt på en ny köpresa, säger Malin. Och handeln står i frontlinjen med en snabb digitalisering. Det är en revolution lika stor som när tågen kom, fast den syns inte så tydligt. Malin har specialiserat sig på den digitala handelns utveckling och på konsekvenser för framtidens köpbeteende. – Digitaliseringen av samhället är en av vår tids största och mest omvälvande förändringar. Med den nya tekniken blir konsumenten allt mer digital, och det ritar helt om förutsättningarna för inte minst detaljhandeln. Det är inte längre varumärkena som styr, det är konsumenterna. Malin menar att detta får konsekvenser för hela vårt sätt att göra affärer, från marknadsföring och varumärkespositionering till affärsmodeller och hur vi organiserar oss. – Det gäller att tänka nytt, att tänka konsumentcentrerat, att tänka digitalt. Vi måste sluta följa John och istället titta på andra näringar som industrin. De är otroligt duktiga på utveckling. Vi måste jobba med akademin. Varför forskar så få om detaljhandeln? Malin menar att handeln måste ställa sig frågan: Vad är det vi ska ta betalt för? Det är kanske inte varan? – Comfortkedjan har fattat det. Nu säljer de inte bara toastolar, utan hela paket med installation och allt. Vi måste samarbeta mer. Med helt andra än oss själva. P-platser, frågade någon på mötet. I Kungälv minskar kommunen antalet p-platser istället för att bygga fler. – Parkeringsfrågor är kanske inte problemet när vi tittar framåt, svarar Malin. Folk kanske inte kommer till butikerna som tidigare. Men vad ska vi sälja när konsumenterna inte längre vill köpa något? – Jag ser showrooms, utlämningsställen och mindre butiksytor i framtiden. Samtidigt lever vi här och nu. Enligt Malin kan lösningen ligga i det närproducerade, som är unikt. Lösningen för Kungälv är inte att kopiera Bäckebol eller Stenungsund. Men hur ser framtiden ut för alla köpcentrum? frågar en annan ur publiken. – Det kan bli svårt för de stora, säger Malin. Även de måste utvecklas. Titta på Tesco i England eller Carrefour i Frankrike. Eller hur man tacklar utmaningarna i London, säger Malin. Varför ser man mer och mer att elektronikkedjorna tar samma pris i butiken som på nätet? Eller att du kan beställa på nätet och hämta i butiken? Det är inte den gamla postordern som blivit digital. I Stockholm finns redan leveranstiden två timmar.   Noel Cornér

 • Kalkning med helikopter i Svartedalens naturområde
  av Kundcenter 2015-10-27 kl. 09:53

  Under vecka 44-45 kalkas sjöar och våtmarker inom markerat område med hjälp av helikopter.  Kalkningen utförs varje år för att motverka försurningens effekter på djur- och växtliv i sjöar och vattendrag. Vi ber om överseende med buller och tunga fordon inom området. För ytterligare information kontakta Göteborgsregionens kommunalförbund: Telefon 031-335 50 00, hemsida www.grkom.se/kalk  

 • Efter dådet i Trollhättan - hör några reaktioner från Kungälv
  av Kundcenter 2015-10-23 kl. 12:34

  Lokala politiker, Kungälvs skolchef och polisen ger här sin syn på det som hänt och hur man nu hanterar frågor och funderingar hos både barn och vuxna.

 • All personal i förskolan får utbildning om gifter
  av Kundcenter 2015-10-21 kl. 12:33

  Peter Schmidinger – Det handlar om att identifiera gifter i mat, utklädningskläder, material, plast, madrasser, med mera, med mera, säger förskolechef Peter Schmidinger. Utbildningen grundar sig på en rapport från Naturskyddsföreningen om att minska pvc, flamskydd och mjukgörare i plast, tillsammans med andra kända gifter som är eller som man misstänker kan vara bland annat hormonstörande och reproduktionspåverkande. – Många kommuner har gjort stora satsningar. Vi börjar med att utbilda personalen först, säger Peter. Det gäller inte bara förskolans verksamhet. Det finns många intressenter i Kungälvs förskolor. måltidsservice – mat, lokalvården – städa rätt, upphandling – köpa rätt, fastigheter – byggmaterial. – Vi önskar ett politiskt direktiv som är övergripande eftersom verksamhetsdelarna har kommit olika långt, säger Peter. Bygg och städ har kommit längst. I dagsläget finns ett jätteintresse, men det är önskvärt med samordning. I avvaktan på detta har kommunens förskolechefer för sin del beslutat att satsa på detta. – Bort med elektroniskt skrot. Gamla mobiltelefoner är inga leksaker. Rensa bland utklädningskläder och bland våra plastleksaker, Vissa plaster är bättre än andra. Tvätta nya textiler innan det kommer in i verksamheten. Vi måste bli bättre på att handla ”rätt” saker, med mera, med mera. Det finns idag minst 140 000 olika kemikalier och det ökar för var dag. Noel Cornér

 • Artrika vägkanter i Kungälv
  av Kundcenter 2015-10-20 kl. 13:57

  Artrik vägkant, Mjölkekilen. Fotograf: Mats Lindqvist Trafikverket har under två år inventerat samtliga vägkanter ibland annat Kungälvs kommun. Resultatet finns nu samlat i en rapport som beskriver vilka vägkanter som klassas som artrika. En artrik vägkant är ett vägområde som innehåller skyddsvärda och/eller rödlistade eller hotade arter vilka kräver anpassad skötsel och hänsyn. Oftast innehåller en artrik vägkant flora som är beroende av slåtter. Även insektslivet gynnas och i flera fall har rödlistade insekter konstaterats vid dessa vägkanter i samband med inventeringen. Rapporten redovisar också så kallade hänsynsobjekt och invasiva arter, det vill säga arter som inte hör hemma i vår miljö och kan spridas snabbt, exempel på en sådan art är jättebjörnloka. Ett hänsynsobjekt har en intressant flora, men behöver inte någon anpassad skötsel. I Kungälv finns 19 sträckor med en total längd av 15,3 kilometer som klassas som artrika. Dessa kommer att klippas lite senare på sommaren så att blommorna hinner fröa av sig. Sträckorna kommer även att förses med informationsskyltar. I kommunen finns dessutom 13 hänsynsobjekt. Ett exempel på en artrik vägkant visas på bilden. Det är från Mjölkekilen strax innan Marstrand, där Trafikverket sådde in ängsblommor i samband med att den nya cykelbanan byggdes därför några år sedan. När det gäller invasiva växter har Trafikverket hittat jättebjörnloka på en plats i kommunen längs vägen mellan Kareby och Kode. Trafikverket jobbar i sin skötsel med att bekämpa jättebjöärnloka där den dyker upp. Övriga invasiva arter som hittats i Kungälv på fler platser är jätteslide, parkslide och vresros. Dessa bekämpas inte enligt Trafikverkets skötselinstruktioner. Läs mer: Nyckeln - Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

 • Stor satsning på vidareutbildning av Kungälvs lärare
  av Kundcenter 2015-10-16 kl. 12:40

  Lärarna träffas i mindre grupper och får chans att tillsammans diskutera och jobba fram sätt för bättre lärande. Målet är både vidareutveckling av lärarna och i förlängningen ökade kunskaper hos eleverna. Vi besökte en av Kungälvs skolor för att höra hur de ser på ”lyftet” så här långt. 

 • Stadsbiblioteket tillbaka i Mimers hus
  av Kundcenter 2015-10-16 kl. 11:18

  Bland nyheterna finns ett antal sprillans nya iMac:s med superfina skärmar. Här kan du surfa, scanna eller skriva ut! Öppettider: Måndag - torsdag 10-19, Fredag 10-18, Lördag 11-15. Läs mer: Biblioteken i Kungälv

 • Ny stadsdel planeras vid Mimers Hus
  av Kundcenter 2015-10-13 kl. 15:14

  Kommunen har tillsammans med befintliga fastighetsägare lämnat in en planansökan och om några år räknar man med att kunna bygga. Planerna presenterades på en pressträff av bland andra kommunens samhällsutvecklingschef Henrik Haglund.

 • Stort intresse för att ta emot fler flyktingar i Kungälv
  av Kundcenter 2015-10-12 kl. 06:00

  Det handlar om enstaka hus, flerbostadshus, lägenheter och tanken är att de senare ska kunna ingå i vårt erbjudande till Migrationsverket om att ta emot fler flyktingfamiljer med permanent uppehållstillstånd. -Kraven på dessa boenden är samma som för vilken familj som helst och vi betalar marknadsmässiga hyror, säger Johan Bergquist boendesekreterare på arbetsliv och stöd som arbetar med frågan och som ingår i den särskilda projektgrupp som satts ihop för att jobba med det ökande flyktingmottagandet. När det gäller ensamkommande flyktingbarn som väntar på permanent uppehållstillstånd så öppnade kommunen ytterligare två tillfälliga boenden under vecka 40 och 41 med sammanlagt 21 platser. Även här har projektgruppen en plan för framtiden där fler boenden kommer att bli aktuella under året. I dagsläget placerar Migrationsverket mellan två och fyra barn och ungdomar i veckan i Kungälv. Vanliga frågor och svar Under arbetet med frågan har en mängd frågor kommit in till kommun. Här är svaren på de vanligaste frågorna som ni ställt. Kommer flyktingar gå före i bostadskön? I bostadskön fördelas lägenheter enbart utifrån hur lång tid du stått i kön. Utöver bostadskön så har Kungälvs kommun ett avtal med Kungälvsbostäder och Förbo, den så kallade allmännyttan, att 2,8 procent av deras bestånd disponeras av kommunen för sociala förturer i ärenden där det finns någon form av socialt bekymmer. Exempelvis barnfamiljer som är eller är på väg att bli bostadslösa, i denna grupp kan även flyktingfamiljer ingå. Vad betalar kommunen för boendena som ni hyr? Vi betalar marknadsmässiga hyror, det vanligaste är att vi utgår från en normalhyra i allmännyttans bestånd som vi sen justerar utifrån vad det är för bostad. Måste boendet som man vill hyra ut vara möblerat? Nej. Hur ska ett boende för en flyktingfamilj vara utformat? Kraven är lika för alla. Det ska vara en godkänd bostad för den familjetypen som det gäller. Riktlinjerna finns till för att motverka trångboddhet och överslitage. Kommer ni bygga nya bostäder för flyktingfamiljer? Det finns i dagsläget inga sådana planer. Har familjerna/vuxna flyktingar som kommer hit uppehållstillstånd? Ja. Har de ensamkommande barn/ungdomarna som kommer hit uppehållstillstånd? Nej, de är under utredning och placeras här av migrationsverket under utredningstiden. Hur gamla är de ensamkommande barn/ ungdomarna? Genomsnittet ligger i nedre tonåren. Hur bor de ensamkommande barnen och ungdomarna? De yngre blir oftast familjehemplacerade. De äldre har vanligtvis eget rum, men bor flera i samma byggnad. Kan kommunen säga nej till fler ensamkommande barn/ungdomar? Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om hur många ensamkommande vi ska ta emot. Men när trycket är så stort som det är nu så kan migrationsverket frångå det avtalet och placera fler. Kommunen har då bara att svara upp till behovet. Hur kan ni tillåta en sån hätsk ton på Facebook? Det fria ordet är grundlagsskyddat och något vi på Kungälvs kommun värnar om med mycket stor kraft. Vi tar bara bort kommentarer som bryter mot lagen. Det betyder också att vi måste lägga mycket tid på att läsa vartenda inlägg och följa upp allt. Det är viktigt att tänka på att var och en är ansvarig för sina egna inlägg. Debattens vågor måste få gå höga. Det är en viktig del av vår demokrati. Läs mer: Flyktingar behöver boende Ökat flyktingmottagande i Kungälv Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn Följ utvecklingen på riksplanet: www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv.html (extern länk)

 • Missa inte torsdagens fullmäktige – för första gången i Stadshuset
  av Kundcenter 2015-10-08 kl. 11:09

  Du når sessionssalen från huvudentrén och vidare in genom ljusgången i foajén. Entrén på andra sidan ljusgården har inte öppnats ännu. OBS! Dagens sammanträde börjar 17:30, på grund av en föreläsning. Som vanligt kan du följa mötet i direktsändning via webb-TV och twitter: #klvpol. Här kan du se webbsändningen av kommunfullmäktigemötet (extern länk) Länkar till tidigare sändningar finns i Kungälv Play

 • Lättare för anställda att resa miljövänligt
  av Kundcenter 2015-10-05 kl. 14:31

  Hur de anställda reser under sin arbetstid är en viktig del i kommunens miljöarbete och inom Kungälvs kommun är personalen duktig på att låta bilen stå i tjänsten. I stället väljer många att cykla, samåka eller att ha webb-möten. Men nu ska det bli ännu bättre att resa miljövänligt för de anställda inom Kungälvs kommun. – Vi reser mycket och då behöver vi ha kontroll på resorna. Har vi riktlinjer så är det lättare att nå våra mål, säger Karolin Lind Södermark, miljö- och energiplanerare på Kungälvs kommun.   Hjälpmedel för anställda Riktlinjerna ska hjälpa anställda att planera sitt resande bättre. Reser man kortare sträckor har kommunen till exempel elcyklar som man kan låna. Detta är något som personalen inom hemtjänsten i Komarken utnyttjar. – Man kommer fram lättare med cykel till de boende och man behöver inte leta efter parkering, säger Amornrat Saipetsanti som jobbar inom hemtjänsten. Under hösten kommer alla anställda i kommunen få information om de nya riktlinjerna så att fler kan resa miljövänligt i arbetet. Läs mer om kommunens riktlinjer för tjänsteresor

 • Inget vite – Skolinspektionen positiv till Thorildskolans åtgärder
  av Kundcenter 2015-10-02 kl. 15:09

  – Nu har Skolinspektionen kommit med ett svar på våra åtgärder. Och Skolinspektionen är nöjda med våra åtgärder och utdömer inget vite i dagsläget. ”Åtgärderna som satts in förefaller relevanta och genomtänkta”, skriver Skolinspektionen, som kommer att återkomma i januari nästa år för att definitivt se om åtgärderna fungerat. Tills dess kvarstår föreläggandet om vite. – Sommarlovet kom emellan och eleverna har inte varit på plats tillräckligt länge för att det ska gå att läsa ut ännu, säger Cristine Lysell. Men vi känner oss väldigt trygga med detta. Vi har gjort en plan och har kommit igång med arbetet. Den viktigaste kritiken mot Thorild kan sammanfattas i tre delar: brist på stöd till eleverna i undervisningen, att elever som inte klarar sig inte utreds och får det särskilda stöd de behöver samt att trygghet och studiero har saknats. – Fortbildning av lärarna har skett. Bland annat kring anpassningar i undervisningen och genom den pågående satsningen tillsammans med Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), säger Cristine. Skolan har också anställt en specialpedagog och utökat tillsynen på raster. – Skolan har trygghet och studiero i fokus. Det ska vara tryggt för alla i skolan, säger Cristine. Noel Cornér

 • Författare fick kulturpriset – Brodyr och manifestation gav kulturstipendium
  av Kundcenter 2015-10-02 kl. 10:49

  Gustafson har även skrivit en ungdomsbok, Rettiburs svärd, som med dramatik och spänning skildrar Kungahällas överfall av venderna 1135. Genom att levandegöra historien i ord i form av böcker för olika åldrar gör författaren en kulturgärning som är väl värd att hedra. – Jag är mycket glad och tacksam för priset, säger Kenneth. I synnerhet för den finna motiveringen. Kungälvs kommuns kulturpris är en hedersutnämning för värdefulla insatser inom kulturella områden och består av en statyett av konstnären Rino Bozajic. Kulturstipendiet delas Kungälvs kommuns kulturstipendium delas ut för lovande förutsättningar inom kulturella områden. Kulturstipendiet om sammanlagt 10 000 kronor för 2015 delas av två olika aktörer som båda är värda att uppmuntra till fortsatt arbete. Git Andersson och brodöserna tilldelas Kungälvs kommuns kulturstipendium om 5000 kronor för sitt enträgna arbete att med nål och tråd visa Kungälvs historia i sina broderier. Resultatet visas både lokalt, regionalt och i nordiska sammanhang och är användbara för att pedagogiskt och för alla åldrar visa Kungälvs och Bohusläns historia från Vikingatid till och framåt. Git Andersson och brodöserna får tillsammans stipendiet för att både uppmuntran av det fortsatta arbetet och för att uppmärksamma deras kulturhistoriska gärning som kommer att finnas till glädje för många under lång tid framöver. Föreningen Tillsammans för Kungälv genomförde en manifestation och konsert för medmänsklighet och kärlek i augusti som fått både stor uppmärksamhet och uppskattning. Föreningen tilldelas Kungälvs kommuns kulturstipendium om 5000 kronor som en uppmuntran att fortsätta det goda arbete som de startat. Målsättningen i föreningens arbete är att bidra till ett bättre samhälle där alla kan känna sig välkomna och trygga oavsett bakgrund eller ålder och där kan kulturen utgöra en drivkraft i samhällsutvecklingen. Läs mer: Stipendier och pris samt tidigare vinnar

 • Flyktingar behöver boende
  av Kundcenter 2015-10-01 kl. 09:35

  Det måste inte ligga centralt bara det är nära till kommunikationer. Kommunen arbetar målmedvetet med att öka vår flyktingmottagning och bostadsfrågan är en flaskhals. Hör av dig via mail till vår kontaktperson i flyktingfrågan, Pernilla Backebrant, pernilla.backebrant@kungalv.se. Skriv "flyktingboende" i ämnesraden.  Läs mer: Ökat flyktingmottagande i Kungälv Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Höstpremiär för Morronpasset – Bohus fästning ska förlänga säsongen
  av Kundcenter 2015-09-30 kl. 16:48

  Sussi Paterson, ordförande för Företagarna i Kungälv hälsade välkommen med lite reklam för Företagarna i Kungälv och deras aktiviteter. – Vi har 240 medlemmar i vår lokala krets, säger Sussi. Nya och gamla medlemmar är välkomna till Evergreen 11 oktober på en nätverksträff. Håll utsikt efter inbjudan. Morgonens huvudnummer var Maria Patriksson, ny VD för Bagahus AB, kommunägt bolag som ansvarar för alla evenemang inne i fästningen. Maria har en gedigen bakgrund inom kultur- och eventbranschen, småföretagande och idrottsrörelsen. – Hur ska vi nå målet att bli ett av de mest attraktiva kulturarven, säger Maria. Förra året hade Fästningsholmen 90 000 intäktsskapande besökare, varav 30 000 besökte själva fästningen. Målet för 2020 är 170 000 intäktskapande besökare. – Vi har anlitat Swedish Welcome som stöd. Swedish Welcome är ett system för rådgivning och certifiering som Tillväxtverket utvecklat. Deras rådgivare besöker oss en gång per år och föreslår förbättringar. De delar ut betyg i fem nivåer. Det högsta totala betyget, enastående, har Akvarellmuseet. Högsta betyg för nya toaletter – Vi fick högsta betyg på en punkt, våra toaletter, säger Maria. Men även sammantaget gick det bra med betyget ”mycket bra”. Och vi kom Topp tio på Tripadvisors kulturarvslista. Det har redan hänt en hel del på Fästningsholmen. Eriksdal med ny grill och parkering. Hissen i fästningen underlättar evenemang och tillgänglighet. Ett nytt entréhus. Och riktiga toaletter, efter 700 år. – Vi jobbar nu med identitetsskapande evenemang, i år 90 programpunkter, som hundens dag, opera, triathlon, fästning i rök med 1000 besökare – en rejäl ökning sedan premiäråret 2014. Vi har också, tillsammans med Fars Hatt, bjudit in bussresearrangörer. Vill någon annan företagare haka på, hör av dig till mig. Även när det gäller kommunikation och målbild har man växlat upp. – Två projektanställda personer håller nu på med grafisk formgivning och hemsida, säger Maria. Det är en jätteviktig del. Man måste våga ta plats och höjd. Gör man samma sak blir det samma resultat. Därför blir det nya evenemang: som höstmys på fästningen varje helg fram till 25 oktober, då vi tänder grillar och berättar sagor. Det blir advent på fästningen. Och dramabaserad fackelvandring. – En bra företagsaktivitet som kittlar sinnena. Man ska även kunna hyra in sig i tornet som kommer att vara uppvärmt året runt. – Vi kommer att installera ny ljussättning och möblera med ny inredning i tornet, säger Maria. Som passade på att berömma sin företrädare Cina Gasparini och hennes personal för att ha lagt en så bra grund för fortsättningen. Nästa Morronpass är den 22 oktober som vanligt på Fars Hatt klockan 07:30-09:00. Boka i din kalender redan nu. Text och foto: Noel Cornér

 • Marknadsdagarna – mycket kommer att byggas
  av Kundcenter 2015-09-30 kl. 12:40

  – Så här, som mötesplats ska huset användas, säger Kommunens Samhällsutvecklingschef Henrik Haglund när han inledde den femte marknadsdagen, som för första gången hölls i Stadshuset. Marknadsdagen handlar om byggande. Och det kommer att byggas som aldrig förr i Kungälv. – Bra läge är ett privilegium, säger Henrik. Alla upplåtelseformer för bostäder fungerar i Kungälv. Och vi har inte sett av någon avmattning i intresset. Henrik berättar att vi nu bygger 1 500 bostäder i pågående planer och att det finns 4 000 till i portföljen. – Vi ska växa från 43 000 invånare till 50 000. Målet är att bygga 2 000 bostäder under mandatperioden. Och det ska byggas med stort fokus på social hållbarhet, säger Henrik. Vi ska genomföra översiktsplanen. Kungälv/Ytterby, Marstrand och Diseröd är orterna som prioriteras. – Vi tester en ny organisation med geografiskt programansvariga. Och med samverkan med markägare, vi jobbar på er mark, säger Henrik. Processerna ska vara integrerade, ingen stafett där vi lämnar ifrån oss pinnen till någon annan. Och vi har uppdraget att hitta modeller för att låta byggherrarna göra delar i PBL-processen. Detta ställer krav på dialogprocesser och kommunikationsarbete. Social hållbarhet Henrik lämnade över ordet till Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet och nu föreståndare för Segerstedtinstitutet. – Någonstans blir vi till som människor. Platser vi återvänder till resten av våra liv, säger Christer. Social hållbarhet är inget annat än att bygga barndomsplatser som håller. Det finns tre hållbarhetsdimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. – Ekonomisk hållbarhet prioriterar sig själv, säger Christer. Både inom den ekologiska och sociala dimensionen är det meningslöst att tala om genomsnittsvärden. Vad spelar det för roll om en plats saknar föroreningar och är rikt, om människor dör av miljöförgiftning och fattigdom på en annan. Det blir inte ett bra samhälle i genomsnitt för det. Forskningsresultat visar att alla tjänar på ett mer jämlikt samhälle. Diseröd Karin Svensson och Kristina Johansson håller i tre detaljplaner i Diseröd, bland annat planeras ett nytt centrum. – Det är mycket stora förändringar på gång i Diseröd. Markanvisning pågår och tre exploatörer har valts ut, Kungälvsbostäder, Conara AB och Boskaparna AB, säger Kristina. Ytterby Jessica Andersson från projektgruppen presenterade visionen för Ytterby. – Ytterby är läget, säger Jessica. Med tåget når man snabbt Göteborg, men även Stenungsund och Uddevalla i norr. Ytterby är via tåget porten till vår kust och landsbygd samt hela Bohuslän. Ridskolan kommer att flyttas och Sparråsvägen byggas ut och ihop med Torsbyvägen. – Ytterby ska bli ett tätt, blandat stationssamhälle som byggs inifrån och ut. Andra aktuella detaljplaner i Ytterby är Tega och Nordtag. – Tega ängar förväntas bli klar våren 2016 och Nordtag är ett nytt bostadsområde med blandade upplåtelseformer och cirka 50 procent flerbostadshus, säger Gunbritt Ornée projektledare för exploateringen. Kungälvs stadskärna Cecilia Örtendahl är programansvarig för utvecklingen av Kungälvs stadskärna, där det planeras för utveckling och förändring under de närmaste åren. – ”Människan i staden – från barn till besökare”, är vår utgångspunkt, säger Cecilia. Vi utgår från det redan byggda, den fina stad vi redan har och skapar i samverkan med nya och befintliga fastighetsägare en dynamisk stadskärna med attraktiva bostäder, kontor och i bottenvåningarna plats för handel, caféer, restauranter. Vi har redan kvaliteter, men vill samtidigt bygga en stad. Mycket kommer att hända runt rondellen Krukan och Västra Tullen, som exempelvis att Klocktornet kommer att rivas och på parkering syd blir det bostadskvarter. – Vi ska försöka öppna upp en ny gränd på tvären, så att staden blir rundare, säger Cecilia. Mikaela Ranweg jobbar med det nya resecentrum som, när det tas i bruk, dels kommer att förändra förutsättningarna för vårt resande och dels frigöra nuvarande busstorget för stadsutveckling. Fastighetsägarna är också representerade. Susann Haggren från branschorganisationen Fastighetsägarna arbetar med utvecklingen av stadskärnan. – Fastigheter är inte flyttbara, säger Susann. Det gäller därför att utveckla dem från C-läge till A-läge på samma plats. Och det gör man genom att skapa en attraktiv miljö, ökad inflyttning, locka nya företag, skapa ökade skatteintäkter och en mer välmående kommun. Det finns en ”att göra-lista” för detta. Bygga attraktiva bostäder Utveckla infrastrukturen Utveckla lokalt samarbete och vision Regionalt tänk Tolerans och självbild Utveckla varumärke och vara nischuthållig Återvändare Utveckla stadskärnan – Ensam är inte stark i dessa frågor, säger Susann. De är för omfattande. Kongahälla Håkan och Per från Adapta tar över Coop:s fastighet och satsar på Kungälv som handelsplats. – Det finns ett behov av att utveckla handelsutbytet, säger Håkan. Det finns en stor utpendling till närliggande handelsplatser som nu kan när det finns en stor tillväxt i bostäder kan ändras. Och Kongahälla är en mycket bra placering av en ny handelsplats. Många inom retail är positiva och vill vara med. – Adapta, Riksbyggen, Kungälvsbostäder, Förbo, Balder och JM-bygg kommer att bygga på Kongahälla, säger projektledare Monica Wincentson. Hyresrätter börjar byggas i december 2015. Bostadsrätterna börjar byggas sommaren 2016. De första bostäderna är inflyttningsklara 2017. Läs mer om Kongahälla Text: Noel Cornér Foto: Carolina Nilsson

 • Välbesökta Bodagar i stadhuset
  av Kundcenter 2015-09-25 kl. 16:16

  I Kungälvs kommuns monter kunde man bland annat få veta mer om Diseröd, Kongahälla och Ytterby. Det fanns även en interaktiva skärm där besökarna kunde vandra i stan i 3D-miljöer. Vill du vet mer om Kongahälla? Läs gärna här: 

 • Kungälvs kommun är stolta över att medverka till forskning om toleransarbetet
  av Kundcenter 2015-09-24 kl. 09:01

  I det sammanhanget har Kungälvs kommun valt att finansiera en doktorand på halvtid. Något som väckt frågor och kritik. – Det finns inget konstigt i detta. Tvärtom, vi ser det som en långsiktig investering och vår satsning på en kommundoktorand är inget unikt för just Kungälv. Det finns flera hundra kommundoktorander i olika kommuner i landet. Det visar en sammanställning som SKL, Sveriges kommuner och landsting gjort, säger Jonas Arngården, sektorchef för Arbetsliv och stöd. – Kungälvs satsning på en kommundoktorand är något som gynnar samarbetet med forskningsvärlden och innebär att vårt fortsatta arbete i Toleransprojektet engagerar forskare. Detta är viktigt inte minst för att Toleransprojektet har kritiserats för brist på vetenskaplighet. Hittills har Toleransprojektet utvärderats av nationalekonomen Ingvar Nilsson, utifrån dess samhällsekonomiska nytta och denna anses värd flera hundra miljoner i minskade samhällskostnader för att inte nämna allt lidande. Ett 20-tal andra kommuner har tagit efter Kungälvs modell och regeringen låter erfarenheterna bli en bas för ett universitetsinstitut. – Att vidareutbilda personal är något som Kungälvs kommun tycker är viktigt. Utbildningen sker i olika yrkesgrupper, säger Mona Axelsson, HR-chef. Det är oerhört viktigt att vi satsar på vår personal för att vi som kommun ska kunna utvecklas och det höjer kvaliteten på vår verksamhet. – Det är också värdefullt att vår kompetensutveckling blir forskaranknuten. Medarbetare som finns på till exempel universiteten, tillför så mycket kunskap till våra olika verksamheter. Det är viktigt att vi som kommun vågar ligga i framkant när det gäller att se samarbetet med forskare som ett sätt att utveckla vår kommun, säger Jonas Arngården. När det gäller vem ska få gå betalda utbildningar via kommunen, är det närmaste chef som fattar beslut om det. – Vi tar ställning från fall till fall. Förutsättningen för att säga ja till en utbildning är att det gagnar våra verksamheter och genom det också är bra för våra kommuninvånare. Kompetenshöjning av vår personal är något som vi kommer att fortsätta att satsa på, säger Mona Axelsson. Annan av kommunen betald vidareutbildning på universitetsnivå Kungälvs kommun har för närvarande ytterligare en kommundoktorand, en förskollärare som får studera på 50 procent av sin arbetstid, med 100 procent lön under max 4 år. Vi har tidigare år även haft specialpedagoger som har fått läsa med full betalning. Någon/några socialsekreterare har gått Magister och Masterutbildning på arbetstid. Det innebar att de fått gå på lektioner på arbetstid. Utbildningen är då 2+4 år på halvfart. Inom ramen för det statliga bidraget Lärarlyftet låter vi pedagoger få cirka 10 procent tjänstledighet med lön för att klara sina studier. Dessa studier ger utökad behörighet för lärare (ytterligare ett ämne till tidigare lärarexamen). Noel Cornér Publicerad 2015-09-01

 • Åtgärder skall vända negativ ranking i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) mätning Insikt
  av Kundcenter 2015-09-22 kl. 09:38

  – Kungälvs resultat har förbättrats sen förra mätningen, men det har resten av Sveriges kommuner också gjort, säger Anna Silfverberg Poulsen, en av två verksamhetschefer på samhällsbyggnadssektorn. Och då ger det inte resultat i tabellen. Bygglovsenheten har fått sämre resultat än 2013 års mätning, medan miljöenheten fått bättre resultat. – Samhällsbyggnadssektorn har gjort flera åtgärder under förra året och fler är på gång, säger Anna. Det gäller generella frågor som kapacitet och bemötande. Vi måste även börja arbeta aktivt med uppföljning av ärenden och verksamheter. Men Anna tror att det blir bättre resultat i nästa mätning. – Tror vi har vänt. Våra egna mer aktuella enkäter visar på det, inte minst hos näringslivet. Våra åtgärder hade inte hunnit få genomslag i SKL:s undersökning.   Noel Cornér

 • Ökat flyktingmottagande i Kungälv
  av Kundcenter 2015-09-17 kl. 13:01

  Representanter för olika sektorer, bland annat skola och fastighetsförvaltning jobbar gränsöverskridande för att snabbt få fram de resurser som behövs, boenden är en prioriterad fråga. Att Kungälvs kommun nu ska hjälpa till genom att ta emot fler flyktingar beslutades av en bred politisk majoritet på Kommunstyrelsen den 16 september.  Läs mer: Flyktingar behöver boende Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Kungälv fortsätter klättra på Svenskt Näringslivs ranking
  av Kundcenter 2015-09-15 kl. 16:33

  – Det är en godkänd klättring som fört oss upp till mitten bland Sveriges 290 kommuner. Men det är fortfarande bara ett litet steg på vägen och det finns mycket kvar att göra, säger kommunens näringslivschef Håkan Karlsson. Kungälv har i år klättrat 32 placeringar från plats 182 till plats 150. De senaste två åren har kommunen klättrat 60 placeringar. Vad har man gjort och vad återstår att göra? – Det är inte klättringen i sig eller placeringen på rankingen som är målet utan arbetet på vägen. Vi kan inte påverka alla faktorer som räknas in, men vi skall fortsätta fokusera på det vi kan göra för att leverera bättre, säger Håkan. Vi har höjt oss i allt, men mätningen visar att vi måste fortsätta jobba på våra attityder och bemötande, liksom på vår service till företagen. Noel Cornér

 • Här är den – premiär för Kungälvs nya hemsida
  av Kundcenter 2015-09-15 kl. 15:06

  Med en hemsida byggd för att fungera lika bra oavsett om du läser den i datorn, mobilen eller på surfplattan. Med texter skrivna utifrån klarspråk och med en bättre sökfunktion, tar Kungälvs kommun ett rejält kliv i webbutvecklingen. – Jag är mycket nöjd med resultatet och allas insats, säger kommunikationschef Susanne Junkala och tycker att målen nytänkande, mod och kreativitet uppnåtts. Den gamla hemsidan från 2004 har krympt från 11 000 sidor till 800, samtidigt som texterna kortats, bearbetats och övergripande sidor har översatts till teckenspråk och till engelska. Fler sidor kommer att översättas efter hand. Webbredaktörsorganisationen har bantats rejält för att bli smidigare. – Vi har valt att satsa mycket på att berätta med hjälp av bilder och webb-TV. Allt produceras lokalt för att vi tror att igenkänningsfaktorn är viktig, säger Susanne. Även uppdragsgivaren, kommunchef Magnus Gyllestad är nöjd med resultatet. – Det var inte länge sedan vi i huvudsak förmedlade information i text, säger Magnus. Jag tror att vi når fram bättre med rörlig bild. I fortsättningen handlar det om ständig utveckling. Vår webbplats blir aldrig klar. Det kommer fler funktioner, mer tillgänglighet och bättre service till Kungälvsborna. Och vi ska vara lyhörda för behov och önskningar. Om du har synpunkter eller tips på vad du vill hitta på hemsidan. Fyll gärna i formuläret längst ner på varje sida eller kontakta Kundcenter. Noel Cornér  

 • Två dagar med fokus på bostäder i Kungälv
  av Kundcenter 2015-09-15 kl. 14:06

  Bakgrunden är att Kungälv är en växande kommun där många bostadsprojekt är igång eller planerade. Nyfikenheten på och intresset för Kungälv är stort. För att visa upp vad som händer i kommunen samlar vi nu ihop visioner, planer och bilder kring våra projekt under två dagar. Bodagarna går av stapeln den 25-26 september och alla är välkomna att besöka mässan gratis. Förutom själva utställningen i stadshusets foajé kommer det att bjudas på stadsvandringar, underhållning och tävlingar. Mer information i inbjudan

 • Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna
  av Kundcenter 2015-09-15 kl. 13:42

  – Responsen har varit fantastisk, säger Arvid Siegwan en av kommunens tre överförmyndarhandläggare. Hittills har vi fått in femton intresseanmälningar till att bli god man. Nu kommer kommunen att undersöka lämpligheten hos de frivilliga och ordna med ett par utbildningstillfällen. – Situationen har varit akut och behovet kommer att hålla i sig, säger Arvid. Det är bra för hållbarheten kommande år, att vi får fler gode män. Pernilla Backebrant, just nu kommunens samordnare av insatser har också fått många samtal. Ett trettiotal har ringt och ett femtontal mail har kommit sen fredag. – Det är väldigt roligt. Alla är positiva, säger Pernilla. De flesta undrar vad de kan hjälpa till med. Och för kommunens del handlar det om att vi behöver gode män, kontaktpersoner samt familjehem för ensamkommande flyktingbarn. Insamling av pengar, kläder eller leksaker är inget kommunen ordnar. – Där hänvisar vi till de hjälporganisationer som finns, säger Pernilla. De flesta har jag kunnat slussa vidare till en befintlig verksamhet. Övriga sätts upp på en intresselista. Det är ju bara min andra arbetsdag med detta. Flera vill vara läxhjälp eller träffa invandrare som del i integrationen. Andra vill hyra ut sina sommarstugor. – Läxhjälpsgrupper finns redan, vi kan lära av den verksamhet vi har, och om behovet finns starta en ny. Biblioteket har språkcaféer och har diskuterat att starta ”låna en svensk”. Bostäder har vi i dagsläget inte behov av eftersom kommunen bara administrerar ensamkommande flyktingbarn, som måste bo i HVB-hem, hem för vård av barn, som det är stora krav på. – Det viktiga nu är att ta till vara på engagemanget, säger Pernilla. Håll därför uppsikt på kommunens hemsida och Facebook. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen. Kontakt: Pernilla Backebrant 0722-15 95 25, eller mail: pernilla.backebrant@kungalv.se Noel Cornér Publicerat 2015-09-07 Läs mer: Flyktingar behöver boende Ökat flyktingmottangade i Kungälv Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Nya trottoarpratare underlättar för synskadade
  av Kundcenter 2015-09-14 kl. 10:58

  Dialogen ledde bland annat fram till en ombyggnad av Västra gatan som gav förutsättningar till trottoarpratare där. Endast den modell som är godkänd gentemot synskadade får användas vilket också gör att trottoarpratarna får en enhetlig utformning och ger gatan ett attraktivare utseende. - En attraktiv och tillgänglig stadskärna  där fler vill bo och verka, handla och turista är ett av målen för utvecklingen av Kungälv. Samverkan är nyckeln till framgång och när det gäller trottarpratare har  handlarna i KMN, kommunen och funktionshinderrådet i samverkan hittat en lösning. Arbetet med samverkan mellan stadens olika aktörer kommer att fortsätta för att utveckla en attraktiv och tillgänglig stad för alla, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för stadskärnan. För näringsidkare är varuexponering en mycket viktig del i marknadsföringen och synliggörandet av verksamheten. Men kan också ställa till problem för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. När nu gatan har delats in i olika zoner, ledstråk, gestaltning (blommor, bänkar) och biltrafik får trottoarpratarna en fast förankring i marken och kommer inte att påverka gatans tillgänglighet för de med funktionsnedsättningar. På kommunfullmäktiges möte den 10 september beslutade följande: Varuexponering tillåts från husfasaden och ut på gatan, torget eller trottoaren utifrån den enskilda gatans eller platsens förutsättningar att rymma både handel och tillgänglighet enligt följande: Västra Gatan, västra sidan 1 m, östra sidan 2 m Strandgatan, 50 cm Ytterbyvägen, södra sidan mellan 50 och 80 cm, norra sidan 2 m Uddevallavägen, 2 m Gustaf Hjerpes Torg, 150 cm Posttorget, 1 m Nytorget, gångstråk utefter fasad, varuexponering vid pelarna Vita Fläcken, 1 m På samtliga gator och torg ska 150 cm lämnas fritt för gångstråk. På ledstråken lämnas 80 cm på varje sida fritt. Tillgängligheten i Kungälvs centrum förbättras genom att ledstråk byggs på gångytor med tillhörande handel- och café/restaurangverksamhet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen mellan kommunen, KMN och funktionshinderrådet med att utveckla staden på bästa sätt för att nå målet att bli Årets stadskärna 2020. Godkänd trottoarpratare Endast den modell av trottoarpratare som är godkänd gentemot synskadade får användas. I de fall ytterligare yta önskas för varuexponering, exempelvis sittmöbel, anges detta i ansökan. Ett dokument med information och skisser utifrån varje plats förutsättningar kommer att distribueras till KMN och dess medlemmar samt övriga som söker tillstånd för varuexponering. Dokumentet publiceras även på kommunens hemsida.  

 • Stort intresse för Stadshusets invigning
  av Kundcenter 2015-09-03 kl. 14:59

  Omkring 1200 personer kom när Stadshuset invigdes och hade öppet hus under lördagen den 29 augusti. Elever från Kulturskolan och Estetiska programmet på Mimers gymnasium underhöll genom musik och dans, tal hölls av bland annat kommunchefen Magnus Gyllestad och kommunordförande Elisabeth Mattsson klippte bandet.

 • Mingel och många frågor om Kongahälla
  av Kundcenter 2015-08-25 kl. 13:37

  Uppskattningsvis ett par hundra nyfikna kom till stadshuset på måndagskvällen. Flera av de som jobbar med Kongahällaprojektet på Kungälvs kommun fanns på plats för att berätta mer och svara på frågor. De som besökte oss fick också en ”tjuvtitt” på idéskisser och bilder. Bland annat kom det upp frågor om parkering, om tidsplanen för området och om vilka butiker som kommer etableras på Kongahälla. Detaljplan på utställning Detaljplanerna för Östra delen av Kongahälla och för resecentrum, det vill säga det nav för kollektivtrafik som ska byggas vid E6 i anslutning till Kongahälla, finns i stadshuset ett tag till. De två planerna är på utställning fram till 3 september och den som är intresserad kan ta del av planerna och komma med synpunkter. Det område som ingår i Östra Kongahälla avgränsas av Marstrandsvägen, Uddevallavägen och Kongahällagatan. Detaljplanen omfattar bland annat handelsområdet Vita Fläcken. Mer om detaljplanen för Östra Kongahälla kan du läsa här: http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Planering-och-byggprojekt/Aktuella-detaljplaner/Kongahalla-vastra-sodra-och-ostra-delen/Kongahalla-ostra-delen/ Mer om resecentrum kan du läsa här: http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Planering-och-byggprojekt/Aktuella-detaljplaner/Resecentrum/ Just nu pågår omfattande markarbeten på den del som kallas Västra Kongahälla. Beräknad byggstart för det första bostadskvarteret är december 2015. Man räknar med att första inflytt är 2017/2018. Då kommer även handelsanläggningen som byggs vid E6 vara klar.

 • Ny bok tipsar om utflyktsmål i Svartedalen
  av Kundcenter 2015-08-17 kl. 13:52

  Svartedalens pärlor, som nu är färdigställd, är slutresultatet av ett samarbetsprojekt mellan föreningen Rädda Svartedalens Vildmark, Kungälvs kommun, Västkuststiftelsen och Kungälvs Orienteringsklubb. Boken är delvis finansierad med LONA-bidrag från länsstyrelsen i Västra Götaland. Boken innehåller inspirerande bilder och beskrivningar av kultur, flora och fauna, tydliga kartor med vandringsförslag, tips på sevärda platser och friluftsaktiviteter. Med boken följer också en ny vandrings- och spårkarta över Svartedalen och omgivande områden. Träffa författarna på måndag klockan 16 Måndagen den 17 augusti klockan 16-18 kan du träffa författarna och har möjlighet att köpa ett signerat exemplar av boken för 100 kronor (ordinarie pris 150 kronor). Även boken Naturens pärlor i Kungälv kommer att finnas till försäljning. Tid: måndagen den 17 augusti klockan 16-18 Plats: Stadshuset, Ytterbyvägen 2 Boken kommer därefter att finnas till försäljning bland annat på Akademibokhandeln i Kungälv. Övriga försäljningsställen är i skrivande stund inte fastställda, men information om hur du kan köpa boken om du inte har tid att komma till premiärvisningen kommer du att hitta här på kungalv.se inom kort.

 • Känslosam invigning av Segerstedtinstitutet
  av Kundcenter 2015-08-14 kl. 16:29

   Segerstedtinstitutet som kommer att drivas av Göteborgs universitet, och har erfarenheterna från Toleransprojektet i Kungälv som utgångspunkt, startas på uppdrag av regeringen för att arbeta mot våldsbejakande extremism. Kommunordförande Elisabeth Mattsson (FP) hälsade välkommen och konstaterade att rasism inte byggs bort på en dag. Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) utvecklade detta genom att berätta om det tjugoåriga toleransarbetet i Kungälv. – När vi började fanns det, bara i en av våra tre högstadieskolor, 40 elever med anknytning till vit makt-rörelser. Det långsiktiga arbetet har medfört att dessa rörelser helt är borta i Kungälv idag.   Ny strategi på gång Utrikesminister Margot Wallström talade om att regeringen under nästa år kommer att presentera en ny strategi mot våldsbejakande extremism. – Det blir bättre och bättre i världen när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Men vi har ett problem i Sverige som vi har ansvaret för. Och vi kommer att behöver gemensamma krafter, säger Margot Wallström.   "Det går att förändra världen" Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, deltog på invigningen och även under torsdagens minneskonsert för John Hron. – Vi var flera tusen i Älvparken och jag är fortfarande berörd i själen och tackar alla som vågar stå emot våldsbejakande extremism. Idag finns fler högerextremister i Europas parlament än före andra världskriget. Men det går att förändra värderingar, säger Mona Sahlin. John Hrons föräldrar Marie-Louise och Tony, deltog också. – Jag har med mig sorgen tills jag dör, säger Marie-Louise Hron. Hur kan man nå fram? Vi måste skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna och trygga. Det är rädda människor som beväpnar sig och är farliga. Trots alla fina tal av välkända talarna väckte de tidigare toleranseleverna Louise Eklunds och Madeleine Ytterstedts tal störst respons. Louise talade om gårdagens minneskonsert som hon och Ingrid Bredelius tagit initiativ till och den ungdomsförening de startat för att anordna fler aktiviteter. Madeleine fick stående ovationer för sin fantastiska berättelse om hur hon med stöd av Toleransprojektet, gick från störande och nazistinfluerad högstadieelev med godkänt betyg i ett ämne, till högskoleutbildad socialpedagog. Under fredagseftermiddagen fortsatte invigningen i Göteborgs universitet med statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. Text: Noel Cornér

 • Se motionscentralen Kotten ta form
  av Kundcenter 2015-07-20 kl. 09:49

  Byggnaden är inspirerad av naturen, något som märks både på utsidan och på insidan. Kotten kommer att ha gräs på taket och materialen är naturliga med diskreta färger. På insidan kommer det bland annat att finnas ett café med stora fönster som ger utsikt över Fontinområdet. - Vi hoppas att detta ska bli bra och att alla känner sig välkomna här, säger Erik Öhgren, kommunens projektledare.

 • 20 år med Toleransprojektet
  av Kundcenter 2015-07-08 kl. 09:16

  Idag har projektet spridit sig till mer än 20 andra kommuner och den 1 juli 2015 lanserades det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som hämtat inspiration från Toleransprojektets arbetsmetoder. Toleransprojektet startade 1995 efter mordet på 14-årige John Hron i Kode som utfördes av nynazister. Vit makt-rörelsen var stark i Kungälv och det fanns motsättningar mellan olika ungdomsgäng. Kungälvs politiker beslutade då att något måste göras och man startade Toleransprojektet för att kunna jobba långsiktigt med problemen. Den 14 augusti invigs institutet i Kungälv och på Göteborgs universitet. Se ett webbtv-inslag om Toleransprojektet här:

 • Segling och sol lockar tusentals till Marstrand
  av Kundcenter 2015-07-03 kl. 09:41

  Själva seglingstävlingarna blandas med evenemang och utställningar runt omkring och ett 100-tal Volontärer hjälper till med allt från skräpplockning till matlagning.  Bland montrarna finns bland annat Kungälvs kommun på plats och svarar på frågor och visar upp en del av alla de byggprojekt som är på gång i kommunen.

 • Kungälv viktig del i ny satsning mot rasism
  av Kundcenter 2015-07-03 kl. 09:37

  Toleransprojektet startade i Kungälv 1995, efter att 14-åriga John Hron mördades av nynazister i Kode. Då hade Kungälv haft problem med motsättningar mellan olika ungdomsgäng och en vit makt-rörelse som växte sig större. Det var läraren Christer Mattsson som fick i uppdrag av Kungälvs politiker att vända trenden.  – Det är ingen som blir nazist eller kriminell över en natt. Det handlar om djupgående strukturer i samhället. Det kräver ett helt annat pedagogiskt arbete för att komma till rätta med detta, än vad som presenteras på enskilda temadagar, säger Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet.   Handlar om att förstå varandra Toleransprojektet integreras i skolundervisningen och under ett läsår träffas ett antal elever från olika skolor för prata om allt ifrån intolerans och utanförskap till hur vi lever tillsammans i en demokrati. Det handlar om att mötas och om att förstå varandra. – Vi har fått detta att genomsyra hela vår verksamhet. Vi talar inte om för eleverna vad de ska tycka, utan det handlar om att reflektera över sig själv, säger Cristine Lysell, verksamhetschef för Kungälvs grundskolor.   Stöttar kommuner och myndigheter Det nya institutet har fått namnet Segerstedtinstitutet efter Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt Wiberg, båda välkända för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen och för sitt arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Förutom att bedriva forskning om rasism och våldsbejakande extremism, kommer institutet att stötta kommuner och myndigheter som vill jobba mer med ökad tolerans. Christer Mattsson blir tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet under dess uppbyggnadsfas. – Det känns otroligt roligt. Jag är tacksam över att jobba i Kungälvs kommun som har vågat tänka långsiktigt i detta arbete. Klicka på webb-TV inslaget ovan för ett reportage om Toleransprojektet och vad det har betytt för Kungälv och ungdomarna som varit med!

 • Nu börjar ombyggnaden av Thorildskolan
  av Kundcenter 2015-06-26 kl. 10:50

  De tillfälliga paviljongerna kommer att placeras på ytan mellan Kungälvs idrottshall och sim- och ishallen Oasen. Den skateboardpark som finns där idag måste därför tyvärr flyttas. Vi jobbar just nu med att hitta en alternativ placering. Nedmontering av skateboardparken kommer att ske under denna vecka och veckan därefter kommer paviljongerna att placeras ut. Ombyggnaden av Thorildskolan beräknas vara färdig kring årsskiftet 2016-2017. Vid frågor, kontakta kommunens kundcenter på telefon 0303-23 80 00.

 • Ny aktör för handelsanläggningen i Kongahälla
  av Kundcenter 2015-06-26 kl. 10:42

  Parallellt med att markarbeten på Kongahälla pågår för fullt, kliver nu ett nytt bolag in i projektet. Det är Adapta Fastigheter AB som kommer att bygga och förvalta handelsanläggningen längs E6. Planen är att bolaget ska söka bygglov i november i år för att sedan kunna börja bygga våren 2016. Adapta Fastigheter tar därmed över ansvaret för handelsanläggningen från Coop fastigheter som renodlar sin verksamhet och istället blir hyresgäster hos Adapta Fastigheter med sin planerade Coop-butik. – Det här beslutet följer vår strategi om att renodla verksamheten från fastigheter mot vår kärnverksamhet, livsmedel, säger Helena Liljedahl, VD Coop Fastigheter AB. Det viktigaste är dock att vi gör det vi hela tiden velat, nämligen etablerar en ny Coop-butik i Kungälv. Handeln viktig för Kongahälla Från Kungälvs kommun ser man positivt på Adapta fastigheters intresse för Kungälv och Kongahälla. Kommunen och Adapta Fastigheter har undertecknat en avsiktsförklaring där parterna är överens om ett samarbete kring nya stadsdelen Kongahälla. – Handelskvarteret är en viktig del i projektet och vi känner oss trygga med att Adapta Fastigheter är en part som kommer in och vill vara med och förverkliga Kongahälla, säger Monica Wincentson, projektledare på Kungälvs kommun. Adapta Fastigheter kommer alltså att söka bygglov för sin handelsanläggning i november. Tidplanen för övriga aktörers byggstarter påverkas därmed inte. – Det viktigaste för oss är att utbudet i handelsanläggningen blir så bra att Kungälvsborna stannar och handlar sina varor där. Ambitionen är att hitta ett utbud som gör att man kan handla allt man behöver på hemmaplan, säger Per Thörnqvist på Adapta Fastigheter.

 • Tjuvkil får vänta till finansieringen är klar
  av Kundcenter 2015-06-15 kl. 16:49

  Under tisdagsmorgonen beräknas boende i Tjuvkil få ett informationsbrev från Trafikverket med anledning av Västra Götalandsregionens och Kungälvs kommuns val att flytta 86 miljoner kronor från projektet ”Förbi Tjuvkil” till förmån för byggandet av Karebymotet. Läs Trafikverkets nyhetsbrev här (pdf, öppnas i nytt fönster) - Vi har tvingats att prioritera var vi ska börja att bygga. Prioriteringen handlar alltså bara om finansieringen, inte om själva genomförandet. Båda projekten ska genomföras, säger Anders Holmensköld (M) oppositionsråd. Tjuvkil kommer att byggas - Vi gör nu allt för att tillsammans med Västra Götalandsregionen hitta en finansiell lösning även för Tjuvkil, säger Miguel Odhner (S) kommunalråd.

 • Årets Nationaldagsfirande bjöd på sol
  av Kundcenter 2015-06-08 kl. 16:32

  Som vanligt gick firandet av stapeln på Fästningsholmen och inleddes med en parad som tågade från centrala Kungälv. Nytt för i år var insamlingen till Jontefonden, en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation, och deras syskon. Försäljning av lotter tillsammans med sponsorpengar som skänks till fonden efter 6 juni landade på totalt 45 000 kronor.

 • Kommunen tänker grönt när Kongahälla byggs
  av Kundcenter 2015-06-01 kl. 09:00

  Animerade bilder på människor som går på en gata.I Kungälv har man idag ett fåtal trädarter runt om i staden och var tredje träd på kommunal mark är en lind eller en lönn. När kommunen tog fram en ny trädplan för Kongahälla valde man därför att tänka nytt för att få mer variation. Linda Peterson jobbar som landskapsarkitekt på Kungälvs kommun och hon har varit med och tagit fram den nya trädplanen.  – En stad blir mer sårbar när man har så få trädarter som vi har i Kungälv. Om träden drabbas av sjukdomar kan det bli en stor andel träd som försvinner samtidigt. Därför blir Kongahälla ett exempel på hur man kan jobba med flera olika trädarter som är mer anpassade för stadsliv. En annan fördel med att ha flera olika typer av träd är att det ska finnas något vackert under alla årstider. – Vi har jobbat mycket med estetiken i Kongahälla. Det ska vara fint året om, även under hösten och tidig vår. Därför är det viktigt att ha variation, förklarar Linda Peterson. Nya arter som trivs i stadsmiljön Fler städer har de senaste åren börjat tänka om när det gäller vilka träd man planterar. Av tradition har lind varit ett vanligt förekommande träd och är fortfarande. Detta eftersom det är inhemskt, lättillgängligt och billigt. Men enligt Linda Peterson mår lindar inte alltid så bra i städer. – Det är en skogsart som föredrar skugga och fuktig jord. Därför har vi tagit hit nya arter som ska finnas i Kongahälla och som är mer lämpade för att växa i hårdgjord stadsmiljö. Varje gata i Kongahälla kommer att få en egen trädart, till exempel japansk magnolia, italiensk al och tulpanträd. Enligt Linda skulle många kommuner tjäna på att använda den här typen av träd i staden i stället för de klassiska träden. – Även om de är dyrare att köpa in än till exempel lindar så vinner man på det i längden. De trivs bättre i stadsmiljö och man behöver inte plantera nya inom några år. Kungälv har legat lite efter när det gäller den här biten men det tar vi ikapp nu. Jobbar med "Gröna väggar" I planeringen för den offentliga miljön i Kongahälla har man också jobbat mycket med vad man kallar för ”gröna väggar”. Kommunens mål är att en stor del av husfasaderna ska vara gröna. Det kan till exempel handla om att ha träd på balkongerna eller klätterväxter och andra väggväxter på fasaderna. – Det bidrar till ett grönare stadsrum för invånarna. Sedan blir det bättre luftkvalitet ju mer grönt det är i staden, säger Linda Peterson.

 • Här invigs fågelholkarna i Bäckparken
  av Kundcenter 2015-05-29 kl. 09:54

  Här finns även fladdermusholkar och holkar för humlor och bin. Odlingar i form av en "insektsrestaurang" med mat för våra pollinerande insekter och även fjärilslarver kompletterar den nya besöksplatsen i Kungälv. Utställningen är delfinansierad av länsstyrelsens medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Här hittar du utställningen: http://kartor.eniro.se/m/dAQlD

 • Fästningsholmen förbereds för större arrangemang
  av Kundcenter 2015-05-25 kl. 11:22

   Detta för att man ska kunna ha större konserter med mer publik framöver. Kommunens mål är att det inom fem år ska finnas ett fullskaligt besökscentrum på Fästningsholmen. Läs mer om arbetet här:

 • Barn och unga bjuds in att forma nya Mimers
  av Kundcenter 2015-05-22 kl. 13:36

  Sociala medier och ny teknik har gjort att valfrihet och delaktighet blivit mycket viktigare och nu ska kulturhuset byggas om för att möta de nya förutsättningarna. – Det här är otroligt spännande. Mimers kulturhus var en jättestor satsning för Kungälv när det byggdes och vi vill att det ska fortsätta vara en central plats för kreativitet och upplevelser. Men på tio år har omvärlden förändrats enormt och då måste också vi följa med utvecklingen, säger Robert Hallman, sektorchef för Kultur och samhällsservice i Kungälvs kommun. Många har genom åren lämnat synpunkter på hur huset används idag och Robert Hallman menar att man nu tagit med de kunskaperna i planeringen av bygget. Utvecklingen är ett samarbete mellan fastighetsägaren Bertil Börjesson, Wingårdhs arkitekter och Kungälvs kommun och innebär att hela entrédelen förändras. Kaféet som nu har en lite undanskymd plats vid teatern, lyfts fram till glasväggen och får både balkong med sittplatser och en uteservering. Ombyggnationen påverkar hela huset, som har stängt vecka 27-32. Men även efter det kommer det vara en pågående process innan bygget är klart framåt årsskiftet 2015-2016. Den viktigaste faktorn i husets utveckling blir delaktighet. Tanken med det nya kulturhuset är att besökarnas kreativitet ska stå i fokus. Under hösten släpps medborgarna in för att tillsammans delta i formandet av verksamheternas utbud i huset. – Vi vill bjuda in, framför allt barn och unga, att vara med och bestämma hur huset ska användas och hur resurserna ska fördelas. Om någon till exempel vill göra film så ska vi finnas där för att hjälpa till med det, säger Robert Hallman.

 • Stort intresse för naturvetenskap på Mimers Hus Gymnasium
  av Kundcenter 2015-05-21 kl. 17:17

  Till nästa termin är redan 54 elever antagna, vilket är en stor ökning. När ett 40-tal blivande elever bjöds in till en informationsträff på Mimers hus gymnasium sattes de på prov direkt.

 • Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus
  av Kundcenter 2015-05-20 kl. 17:37

  Skulpturen tillverkas i gjuten aluminium och blir över två meter hög och tre meter bred. Placeringen framför Stadshuset gör konstverket tillgängligt både för besökare och förbipasserande. Skulpturen har ett modernt och för Kungälv nytt uttryck som ska symbolisera framtidstro och tillväxt. Den nya skulpturen ingår i ett skulpturstråk som binder samman de centrala delarna av Kungälv. Med Eva Hilds skulptur Bulb får kungälvsborna ett konstverk i världsklass.

 • Barnens holkar blir utställning i Bäckparken
  av Kundcenter 2015-05-12 kl. 17:49

  Utställningen handlar om hur vi kan hjälpa de små djuren i våra trädgårdar och parker och varför de är viktiga för den biologiska mångfalden. Utställningen kommer bland annat bestå av en mängd fågelholkar. Vi var med när lågstadiebarn från Strandskolan fick sätta sin personliga prägel på holkarna.

 • Björkängens förskola invigd
  av Kundcenter 2015-05-08 kl. 18:01

  I december 2013 togs det första spadtaget till Björkängens förskola och sedan februari i år är verksamheten i full gång. Här går 160 barn i åldrarna ett till sex år och alla har hjälpt till under flytten. - Det känns fantastiskt att det äntligen blivit av. Vi har följt bygget under det senaste året och nu står vi här, säger förskolepedagogen Louise Nilsson.   Två våningar sparar energi Björkängens förskola är den första i Kungälv med två våningar och det gör att man sparar både yta och energi. Istället för en stor enplansbyggnad har gården fått ta plats och här finns något att leka med för alla åldrar. Inomhus finns bland annat gemensamma utrymmen och en matsal med pedagogiskt kök. Ove Wiktorsson (C) är vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och har varit med från början. Enligt honom har man tänkt långsiktigt när man byggt förskolan. - Det är tegel på väggarna, bra takmaterial och lutning på taket så att vattnet inte stannar kvar. Så förhoppningsvis blir det inga mögelskador i den här byggnaden. Och även barnen verkar vara nöjda med sin nya förskola och speciellt den stora gården. - Det är roligt här. Jag brukar gunga och åka karusell, säger fyraåriga Ida Elwmar. - Jag tycker att det är jättebra här för här kan man åka karusell, berättar femårige Carl Karlsson samtidigt som han ger Björkängen tummen upp.

 • Pristagare minglade i stadshuset
  av Kundcenter 2015-03-30 kl. 18:14

  Älvtornet, så heter nu klocktornet på det nya stadshuset. Ulla Askerup Åslund heter mamman till det vinnande förslaget och tillsammans med de som röstade minglade hon i Stadshuset. Initiativet till en namntävling drogs igång av Kungälvs-Posten som var på plats och delade ut ett fint pris till den glada vinnaren.

 • Marstrand är en kung mindre
  av Kundcenter 2015-02-09 kl. 15:37

  Det första försöket att lyfta bysten med hjullastare blev en svettig historia när hela statypelaren delade sig, och kungen blev kvar på platsen. Andra försöket med en kranbil såg ut att gå enklare, men blev också det lite väl spännande när en stor del av stensockeln följde med i lyftet. – Det här var väldigt oväntat. Framförallt eftersom den enda förklaringen är att de frusit fast i varandra, eftersom de faktiskt lossnade förra gången, säger en förvånad Linda Denlert, som är metallkonservator på Västarvet.   Oklart när statyn kommer tillbaka Med sin historia som kurort är det kanske lite ironiskt att kung Oscar får lämna Marstrand för att kurera sig, då saltet från havet långsamt förstör bronsstatyn. Dessutom har den delvis fyllts med cement genom ett borrat hål på baksidan. När cementen utvidgas av fukten så har bronsskalet spruckit på minst två ställen. Men hur lång tid det kommer ta innan Oscar II är tillbaka vid Societetshuset är fortfarande oklart. – Skadorna är lite speciella och vi vet inte hur lång tid det kommer ta, säger Linda Denlert. Så fort vi har fått ner honom till Göteborg och börjar behandla honom, får loss honom från pelaren, så får vi nog en bättre uppfattning, om hur lång tid det kommer ta.

 • Kungälvs nya majoritet presenterar sig
  av Kundcenter 2015-02-02 kl. 10:22

  De strategiska målen har kommunfullmäktige beslutat om under hösten och de stakar ut den väg kommunen ska ta de kommande 4-10 åren. Målen bestämmer övergripande hur kommunen ska arbeta framåt och sedan är det upp till kommunstyrelsen att bestämma hur man mer konkret ska genomföra det. Det görs genom att ta fram så kallade resultatmål. Resultatmålen gäller bara i 1-3 år, ska gå att mäta och det är också tydligt vem som har ansvar för att målen genomförs. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2014 om delvis förändrade strategiska mål inför mandatperioden 2015-2018. Kommunstyrelsens nya resultatmål med anledning av de förändrade strategiska målen fastställdes av kommunfullmäktige den 11 december 2014.

 • Arkeologer testar marken framför VA-ledningar
  av Kundcenter 2015-01-29 kl. 10:50

  Och redan i andra testgropen gjordes det första fyndet, en bit flinta som någon bearbetat för flera tusen år sen. provgropar görs alltså före arbetet med ledningarna kommer i gång. På vissa sträckor har vi dessutom med oss arkeologer som kontrollerar marken och jordmassorna löpande och letar efter det förgångna.  

 • Drömmar kan bli verklighet
  av Kundcenter 2014-12-04 kl. 09:00

  Föreläsningsturnén är en del av den stora satsningen på Skapande skola i Kungälvs kommuns grundskolor och som är ett initiativ av Statens kulturråd. Vi träffade Magnus på Thorildskolan där han berättade om fjortonårspresenten som blev biljetten ut i världen.

 • Strandverket får kulturpriset 2014
  av Kundcenter 2014-11-24 kl. 09:00

  – Det är fantastiskt roligt, vi jublar här, säger verksamhetschefen Mia Kristiansson Klein som tillsammans med den konstnärlige ledaren Hasse Persson ligger bakom en stor del i framgången. Det är Bildningsutskottet som utser vinnaren och ordföranden Håkan Olsson (FP), menar att priset är välförtjänt. – Jag tittar rätt mycket på liknande konsthallar på andra håll i landet och tycker att man träffat helt rätt ute på Marstrand. Den här gamla byggnaden som stått nästan oanvänd blir dessutom en fin kontrast mot konsten, säger Håkan Olsson. Den gångna sommaren blev utställningarna med bland annat Karin Broos och den värmländske konstnären Lars Lerin välbesökta. Nästa utställning på Strandverket öppnar första advent när det är dags för årets vintersalong som visar upp 23 av västsveriges främsta konstnärer. Prisutdelning på Bokens dag Kungälvs kommuns kulturpris delas ut kl 18.00 den 26/11 på Bokens dag på Mimers Kulturhus. Då prisas också årets kulturstipendiat, textilkonstnären Lisa Fredin. Hon tilldelas tio tusen kronor för att fortsätta utveckla sitt konstnärskap.

 • Missa inte Kulturskolans hyllning till rockens stora
  av Kundcenter 2014-10-20 kl. 08:00

  Mimers Kulturhus 18.00. Biljettpriset är 50 kronor för alla över 12 år.

 • Uppånervända världen – nygammal gatsten läggs vid stadshuset
  av Kundcenter 2014-09-29 kl. 08:00

  – Att återsätta gatsten på torg och refuger är vanligt, säger Joakim Johansson, arbetsledare från Agnesbergs grävtjänst, men jag har aldrig varit med om att först gräva fram den gamla stenen under asfalten. Det är ca 400 kvm gatsten som entreprenören, Agnesbergs Grävtjänst har plockat upp från gamla E6 som då gick genom Kungälv på Västra Gatan, förbi vägskälet till Ytterby och vidare norrut på Uddevallavägen. - Dessutom kommer sten från gamla Riks1, nuvarande E20 genom Partille, så allt är material från historiskt viktiga stråk, säger Joakim. För att klara all tung trafik på Uddevallavägen asfalterar man nu först, sedan återsätter man den framgrävda stenen som tidigare fanns kvar under asfalten. Mönstret blir de klassiska cirklarna. – Det är populärast och det blir också starkare än om man sätter stenen på rad, säger Joakim. Stensättarna väljer varje sten utifrån var den ska sitta. Det går fort, men kräver ett tränat öga. Efter att ha sopat ner sand och grus mellan stenarna kör man en maskin, en så kallad padda, som vibrerar stenarna på plats så de sätter sig och ytan blir jämn. – Våra stensättare är professionella stensättare. Det är det enda de gör. Innan Uddevallavägen gjorde vi ett torg i Skövde. Noel Cornér

 • Äldres mat på agendan när minister besökte Kungälv
  av Kundcenter 2014-09-12 kl. 08:00

  Se ett webbtv-inslag om ministerns besök.

 • Kommunen fick träd med ungdomars drömmar
  av Kundcenter 2014-09-08 kl. 08:00

  Under en ceremoni i Västra parken under måndagen bjöd teatern på en performance och överräckte ett äppleträd till kommunalrådet Anders Holmensköld. - Jag vet inte vad politik är, skriker skådespelaren Jenny Nilsson i en liten megafon. Shit, man kan bli nedslagen alltså, om man har en åsikt. Citaten hon skriker för full hals är hämtade från eleverna själva. Regionteater Väst har tidigare besökt högstadieklasserna och frågat hur de ser på politik och några av svaren är nu en del i teaterns performaceföreställning. - Vi gör detta för att vi vill minska steget mellan politiker och högstadieungdomar men istället för att bara överlämna den här lilla scenkonsthändelsen så kände vi att vi behövde någonting som var mer konkret, säger Jenny Nilsson. Och då blev det tillslut ett önsketräd där man får hänga upp önskningar inför framtiden. På plats fanns alltså kommunalrådet Anders Holmensköld som fick ta emot trädet. - Vårda detta träd. Som om vore det din ungdomssjäl, uppmande Jenny Nilsson i samband med överräckandet. Någon som Anders Holmensköld lovade att göra. En av dem som hängt en lapp i trädet är Linn Hellberg från Munkegärdeskolan och hon uppskattar initiativet att föra fram ungdomars åsikter. - Det är jättebra att några tar tag i det för jag tycker att även ungdomarna ska ha ett val i samhället. De vuxna har inte samma insikt i hur det är som ungdom i skolan och så, säger hon. Vad tror du att det här trädet kan få för betydelse? - När politiker väl får ungdomars åsikter så tar de det rätt seriöst tycker jag. Så de kommer ta en extra titt på just de ämnen vi skrev på trädet, säger Linn Hellberg. Åsikterna som Regionteater Väst samlat in från eleverna gick vitt i sär och många hade svårt att svara på frågan vad egentligen politik är men många hade bra idéer och tankar kring politiken. - Det är otroligt många fina saker som vi har läst när vi gått igenom materialet, säger Jenny Nilsson. Det känns rätt och väldigt bra att vi gör det här och förhoppningsvis kan det lätta upp stämningen mellan politik och ungdom. John Robertsson, informatör

 • Första spadtaget på Kongahälla
  av Kundcenter 2014-09-03 kl. 17:37

  Många hade samlats på Kongahällatomten för att vara med om det symboliska ”första spadtaget”. Representanter för Kongahällas byggherrar, projektledare, politiker, arkitekter och tidigare medarbetare. Under en klarblå septemberhimmel tog de del av musik av elever från Ytterbyskolan, tal och det historiska spadtaget. – Detta är den mest beredda och demokratiska frågan i Kungälvs historia, sa kommunalråd Anders Holmensköld (M) som också passade på att tacka inblandade aktörer för att de hållit ihop och vidare med Kongahällaprojektet genom åren.Anders Holmensköld håller tal Projektledarna Monica Wincentson och Evelina Sandberg tackade också dem som var på plats och kallade dagen för en viktig milstolpe. Och de berättade om att arbetet på platsen snart är igång på allvar, med kulvert och en skyddsvall i första skedet. – Vår vision är att ta tillvara på det unika som det här området har att erbjuda; ett centralt läge i Kungälv med närhet både till service, handel och kommunikation, sa Monica Wicentson. 900 bostäder, handel, mindre butiker, gågator och grönytor ska det bli, och bygget sker i etapper. I dag fick planteringen av en körsbärskornell alltså symbolisera att en ny stadsdel snart är verklighet. Trädet är av en sort som valts ut för att passa förhållandena på Kongahälla och det kommer att tas om hand när bygget dras igång, för att sedan planteras ut i parken igen. Karin Dahl informatör Foto: Per Erseus    

 • Orienterande eldsjälar får ungdomsledarstipendium
  av Kundcenter 2014-08-27 kl. 08:00

  Motiveringen är följande: ”När de flesta människor är hemma och kurar ihop sig framför TV-n en regnig och mörk oktoberkväll, då är Linnea och Danielle i skogen med oförändrad vilja tillsammans med barnen de tränar. För dem är orientering en idrott för alla, där förmågan att kunna ta sig runt en bana kan vara en lika stor seger som att göra det snabbast. Linnea och Danielles vilja är att barn ska lära sig att känna sin egen trygghet och att man kan bygga den känslan genom att lära sig att vara ensam i skogen.” Ungdomsledarstipendiet instiftades förra året för att uppmärksamma ungdomsledare som arbetar ideellt för en verksamhet där alla får vara med oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.  Stipendiet är om 4 000 kronor och är ett samarbete mellan SEB, Swedbank och Kungälvs Kubbiad.

 • Ny lekplats i Ytterby namngavs av barnen
  av Kundcenter 2014-07-09 kl. 00:00

  – En parkour är en slags hinderbana som nu planeras för fullt, säger projektledare Anders Möller. Landskapsarkitekt Linda Petersson designar parkouren bland annat med hjälp av en elev från Ytterbyskolan. Bygget kommer igång till hösten. Och den blir den första i kommunen. Barnen på Kastellegårdsskolan fick rösta fram namnet på den nya lekplatsen. Barnen hittade på tio olika namnförslag som Anders valde fem ifrån som han kunde acceptera. – Idén om omröstning var en snilleblixt vi fick, säger Pernilla Jalvin och Ida Branje, lärare för klass 1 A. Eftersom det är varit ett EU-val har vi redan håll ett låtsasval om leksaker. Eleverna visade sig vara duktigare på att rösta än de vuxna. Nästan alla på Kastellegårdsskolan röstade. Och av 500 röstande, nästan alla på skolan, vann ”Lekporten” med 174 röster. Motiveringen var ”Det är porten till en mycket roligare värld”. Elsa 7 och ett halvt testade alla attraktionerna. – Allt är jättebra, men roligast är den stora gungan, säger Elsa i sitt expertutlåtande. Jag kommer att fortsätta komma hit och leka. Det är det bästa lekplats jag lekt på hittills. Golvet är jätteskönt att gå på. Text: Noel Cornér Bild: Jan Rancken och Noel Cornér  

 • Populärare än någonsin att söka en vårdutbildning på vuxenutbildningen
  av Kundcenter 2014-05-23 kl. 08:00

  Trenden är tvärtemot den på gymnasienivå där många ratar just vård och omsorg. Nu hoppas både elever och lärare på Vux att ännu fler ska få upp ögonen och söka sig till vårdyrket.

 • Unika vandringsleder på Koön invigda med pompa och ståt
  av Kundcenter 2014-05-15 kl. 08:00

  I över ett års tid har man jobbat med röjning och byggarbete ute på Koön och nu är de tre lederna alltså officiellt invigda. Invigningen var välbesökt med både barn, vuxna, löpare och flera historiska personer. Se ett inslag om invigningen i videoklippet ovan.

 • Rosor och pergola ska pryda Paradisparken i Marstrand
  av Kundcenter 2014-05-06 kl. 08:00

  Idén om att fortsätta utveckla Paradisparken har funnits under lång tid och tankar och funderingar landade tillslut i en idé om en pergola* med klängrosor. Efter synpunkter och dialog med boende och verksamma i området jobbar kommunen nu med ett förslag som kommer att skilja sig lite från de första skisserna. Rosor kommer fortsätta att vara den röda tråden men däremot blir byggnadsmaterialet ett annat. Grundtanken var att återanvända de blå lyktstolpar som tidigare fanns på Marstrand men kommunen kommer nu att välja ett annat material, bland annat för att öka sikten mot havet. Rosorna i pergolan är tänkt att vara av såkallad rambler-typ som är en sorts klätterrosor med lite mindre enskilda blommor i större klasar. Den välkända honungsrosen är av den här typen. För att smälta in i miljön har rosorna en gammaldags karaktär och kommer bara ha de färgerna som fanns tillgängliga runt sekelskiftet. * Pergola - Pelargång överväxt med slingerväxter Utformningen med skisser och ritningar kommer att presenteras senast 21 maj. Och målet är att parken ska vara helt klar till slutet av maj. Hör mark- och exploateringschef Henrik Haglund berätta mer om visionerna och tankarna kring pergolan i videoklippet ovan. En komplett lista på de rosor som är tänkta att pryda pergolan i Paradisparken hittar ni längre ner.   Lista på rosor Sort Färg American Pillar röd Bennet's Seedling vit Blush Rambler rosa Brenda Colville rosa Carnea rosa Erinnerung an Brod purpur Francis E Lester rosa Geschwinds Nordlandrose rosa och vit Lykkefund vit Maria Lisa purpur Paul's Himalayan Musk rosa Princess Marie rosa Wrams Gunnarstorp purpur Venusta Pendula rosa Veilchenblau violett Valdemar rosa Splendens Arvensis rosa Russeliana purpur Aksel Olsen vit Hybrida vit Albertine rosa Himmelsauge purpur Awakening rosa

 • Kommunens första utkiksplats för alla invigd
  av Kundcenter 2014-04-10 kl. 08:00

  Hör mer och se bilder från Fontin i inslaget ovan!

 • Samförstånd och diskussion när unga mötte Kungälvs politiker
  av Kundcenter 2014-04-04 kl. 08:00

  Det blev en hel del diskussioner men framförallt ett utbyte av erfarenheter och information. Gratis busskort och fler lokaler för kultur var några önskemål ungdomarna förde fram. Det blev också en hel del diskussioner kring stress och krav i skolan. Bland annat berättade Despina Matsa som går i gymnasiet, om hur hon sitter och pluggar till sent på kvällarna för att klara av skolan. Något som flera av politikerna reagerade starkt på. Bakgrunden till mötet är enkäten LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, där ungdomar i årskurs åtta och i andra året på gymnasiet i höstas har fått svara på frågor. Enkäten ska sen vara till grund för arbetet med just ungdomsfrågor. Och både elever och politiker verkade nöjda med att ha fått chans att sitta ner och prata under avslappande former. Karin Dahl informatör Här hittar du undersökningen i sin helhet: Lupp 2013 Kungälv - Hela rapporten (PDF 1,69 mb) och en kort presentation med den viktigaste statistiken i lättöverskådliga diagram och tabeller: Lupp 2013 Kungälv - Kort sammanställning (PDF 643 kb)

 • Nu får eleverna säga sitt till Kungälvs politiker
  av Kundcenter 2014-03-31 kl. 08:00

  Det är elever i årskurs 8 och tvåan på gymnasiet som i höstas svarade på undersökningen och nu har resultatet sammanställts. LUPP betyder Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och enkäten berör bland annat situationen i skolan, fritidsutbudet och hur de unga ser på sin framtid. Resultatet presenteras 4 April och ska då diskuteras i en workshop där både unga och politiker ingår. Vi träffade ungdomarna när de pratade igenom vad de vill säga till politikerna. Hör mer av deras tankar i inslaget!  

 • Succéallsång för barn på Mimers teater
  av Kundcenter 2014-03-21 kl. 09:00

  Barnen har tidigare fått besök av piraten Rakel Spektakel Ruskprick och hennes skattkista fylld med sjörövargrejor som barnen fått skriva historier och rim på. – Jag tycker att det allra viktigaste är att barnen och pedagogerna får möta och prova på andra uttrycksmedel och att man har roligt i vardagen, säger projektledare Catharina Bengtsson från sektor skola. ”Kungälvs nya låtskatt” är en del av projektet Skapande skola. Med pengar från statens kulturråd ska alla barn i Kungälvs kommunala skola från förskoleklass till årskurs nio få möjlighet att arbeta med professionella kulturarbetare med allt från bild och dans till teater och musik. – Projektet har tre olika ben, säger Catharina. Dels skall kulturarbetare få möjlighet att komma in och jobba i skolan. Dels skall eleverna få pröva på olika estetiska uttrycksmedel. Och slutligen skall det integreras i undervisningen. Hör lite av musiken från föreställningen och vad barnen själva tyckte i videoklippet ovan. John Robertsson och Noel Cornér

 • Fastighetsbolag vill satsa stort i Kungälv
  av Kundcenter 2014-03-17 kl. 09:00

  Bolaget har lämnat in en ansökan till kommunen om att få göra om befintliga fastigheter på Västra gatan och invid Västra Tullen. Samtidigt vill bolaget bygga bostäder, handelslokaler och parkeringar på det som i dag är Parkering syd och Liljedahls parkering. Balders satsning skulle innebära ett tillskott på omkring 450 lägenheter och att den nuvarande handeln kan få nya, moderna lokaler, en utveckling som kommunen ser mycket positivt på: – Det är nu det händer. Vårt mål är att utveckla stadskärnan. Vi vill att fler ska välja att bo i Kungälvs kommun. Nu har det kommit in en aktör som visar intresse för att vara med oss i den utvecklingen. Inga beslut är fattade än men vi är förstås glada över den här ansökan, säger Magnus Gyllestad, kommunchef på Kungälvs kommun. Samtidigt pågår flera andra parallella projekt i stadskärnan. Ett är utvecklingen på Kongahälla där målet är utvidgning av Stadskärnan med 900 bostäder och en handelsanläggning. Sammanlagt betyder satsningarna att det kan komma att byggas närmare 1700 bostäder i Stadskärnan i Kungälv fram till år 2025. Kommunen bjöd tillsammans med Balder in till en vandrande presskonferens där politiker, tjänstemän och journalister gick en rundtur i centrum för att se hur framtiden kan se ut i Kungälv om ansökan får klartecken. Karin Dahl informatör Foto: Karin Dahl/John Robertsson

 • Tankar och visioner om Kongahälla
  av Kundcenter 2014-01-20 kl. 09:00

  Området Kongahälla kommer att innehålla blandad bebyggelse och spännande arkitektur. Här ska finnas plats för både unga och gamla och här ska miljön stå i fokus. Nu är projektet äntligen igång på allvar. På det som länge varit en ödetomt ska nu ny del av Kungälv formas. I TV-inslaget nedan kan du se och höra med om vad några av av projekets nyckelpersoner har för visioner och tanker om bygget.  

 • Kungälvs elever bättre än snittet
  av Kundcenter 2013-12-20 kl. 09:00

  Nyligen visade den så kallade Pisa-undersökningen att svenska elevers kunskaper i kärnämnena försämrats kraftigt jämfört med andra OECD-länder. I samband med att undersökningen presenterades valde Kungälvs kommun därför att titta närmare på hur Kungälvs kommun ligger till resultatmässigt. När man tittade på de nationella proven visade det sig alltså att Kungälvs kommuner ligger över genomsnittet. Vi besökte klass 7C på Ytterbyskolan när de hade lektion i svenska.

 • "Ankeborg" har fått fontän
  av Kundcenter 2013-12-18 kl. 09:00

  – Det har varit en lång process men vi är mycket glada över resultatet. Och redan har många börjat promenera här kvällstid, säger Ulf Eliasson, parkansvarig på kommunen. Den nya fontänen i Ankeborg Vid bron till Oasen har ett ljusträd vuxit upp. Det är ljusslingor på ett stålskelett. – Trädet är inte helt klart. Det kommer att fortsätta växa, säger Ulf. Gångstigen mot älven är nu belyst med låga pollare, som trots det ger en fullgod belysning. I Ankeborg finns numera en efterlängtad fontän. Enligt vissa rykten har det tidigare funnits en fontän på platsen, men annars är det stadens första. På andra sidan bäcken har det tillkommit en promenadstig till, men denna saknar belysning. Vid Älvparken, längst ner vid pumpstationen har det byggts ett utomhusgym. – Det är helt anspråkslöst och kan användas av både barn och äldre, säger Ulf. Där finns inga vikter, men man kan göra lite balansövningar när man ändå passerar förbi. Vill man stanna finns det också ett par stationära kolgrillar, bänkar och en bouleplan. Veteranen Åke Pettersson har drivit parkfrågan i Pensionärsrådet under flera år. – Det känns verkligen bra att detta blivit klart, säger Åke. Det har blivit ett mycket fint promenadstråk och för den som vill finns plats för lite aktiviteter och saker att titta på. Nästa anhalt är Älvmagasinet, där huserar Helena Axelsson. – När fler butiker och verksamheter etablerar sig här i aktivitetsparken kommer det att bli en mysig och välbesökt mötesplats, säger Helena. Varför inte en småbåtshamn också? Noel Cornér Kommunikationsstrateg

 • Kungälvs kommun bygger energieffektiv förskola i Munkegärde
  av Kundcenter 2013-12-11 kl. 09:00

  1400 kvadratmeter förskola ska det bli när det är färdigt och för första gången i kommunen byggs en förskola i två våningar. Ett sätt att mer effektivt utnyttja markytan och samtidigt få mer utrymme. Förskolan kommer också att producera energi eftersom den kommer att ha solceller på taket. Lasse Petterson, enhetschef, fastighet på Kungälvs kommun berättar att bygget visserligen kostar något mer än normalt men att det är en satsning som lönar sig i längden. – Det här är ett hus för framtiden, med material som verkligen kommer att hålla, säger han. Huset kommer att vara 1400 kvadratmeter stort men det kommer inte att förbrukas mer el än i en vanlig villa. Förskolan kommer bli hemvist för 120 barn, med gemensamma utrymmen, matsal för barnen och ett kök. Förutom att den alltså får två våningar får den också ett ventilationssystem som är unikt då lokalerna får självdragsventilation. Luft släpps in till genom kulvertar under byggnaden. En lösning som också gör att inomhusmiljön blir tystare än när man använder klassiska fläktsystem. Det var sju år sedan en ny förskola byggdes i kommunen och det råder ingen tvekan om att den nya är efterfrågad. Både förskollärare, skolpolitiker och kommunens skolchef fanns på plats vid första spadtaget och uttryckte glädje över att bygget nu är igång. – Det känns jättebra, det ska bli härligt att få en ny förskola. Nu kan vi planera verksamheten mer långsiktigt vilket blir skönt både för personal och föräldrar, säger Malin Peterson, förskolechef på Fyrklövern. Karin Dahl, kommunikationsenheten

 • Dom ger klartecken för bygge på Kongahälla
  av Kundcenter 2013-12-05 kl. 09:00

  Fortfarande återstår detaljplanen för östra och bearbetning av södra, som mark- och miljööverdomstolen inte godkände. Kommunen sätter nu igång med dessa för antagande förhoppningsvis redan nästa år. -Äntligen! Det är förstås väldigt viktigt för jobbens skull och för utvecklingen av handeln i Kungälv, säger Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens ordförande. -Detta är bra för jobben, bostadsköerna och Kungälvs självförtroende. Det har varit för många år med stopp och fel. Det känns befriande, nu kan projektering och bygglovsprocesser starta så att vi om några år kommer få se hus och handel istället för vildvuxen skog mitt i staden, säger Miguel Odhner (S), oppositionsråd. På området Kongahälla som ligger centralt i Kungälv planeras omkring 900 bostäder, butiker och kontorslokaler. Den helt nya stadsdelen ska få en tydlig miljöprofil och ska vara ett modernt och bekvämt boende med gångavstånd till både nöjen, natur och kommunikationsmöjligheter. Dagens dom ger grönt ljus för att börja bygga omkring 700 av bostäderna samt handelsanläggning. -Det som är fantastiskt med Kongahälla med sina promenadstråk och grönområden blir ett område inte bara för de som ska bo där, utan för hela Kungälv. Och jag är självklart glad över beskedet att vi kan börja bygga nu när så många jobbat med så stort engagemang för det här under lång tid, säger Henrik Haglund, mark- och exploateringschef i Kungälvs kommun. Kommunchef Magnus Gyllestad ser dagens dom som att en viktig pusselbit i utvecklingen av Kungälvs kommun nu faller på plats: -Nu är det viktigt att vi blickar framåt och att vi fortsätter driva det här projektet tillsammans med våra partners, säger han.Henrik H, Anders H, Miguel O och Magnus G Planeringen för området startade redan för omkring 10 år sedan men har tagit längre tid än väntat på grund av en rättsprocess där detaljplanerna för Kongahälla har överklagats. I och med dagens dom sätter dock mark- och miljööverdomstolen punkt och ger grönt ljus för fortsatt exploatering och byggnation. De byggherrar som ska vara med och utveckla området är KF fastigheter, Kungälvsbostäder, Riksbyggen och Förbo. – Efter sommaren kommer arbetet med infrastruktur troligen att kunna starta, säger Monica Wincentson, projektledare. Och sen kan handel och bostäder på Kongahälla börja byggas parallellt. Karin Dahl Informatör, Kongahällaprojektet