Kungälvs kommun

RSS-nyheter

 • Kommunfullmäktige har antagit budgeten för 2019
  av Kundcenter 2018-12-10 kl. 09:59

  De tre partierna är helt överens om att det viktigaste för Kungälv just nu är att få en budget i balans för att säkerställa den generella välfärden, klara ökade pensionskostnader och för 2019 minskade skatteintäkter.   Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet. Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med en bibehållen god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några underskott i verksamheten. Kommunfullmäktige var inte eniga om budgeten, budgeten röstades igenom med 43 ja-röster och 16 nej-röster. Budgeten för 2019-2022 Investering och driftsprogram 2017-2024 revidering 2018 Förvaltningens verksamhetsplan 2019 samt beslut om upplåning 2019 Se budgetdebatten i kommunfullmäktige här (punkt nummer 7 på dagordningen) Läs protokollet från kommunfullmäktigemötet den 6 december 2018 här  

 • Nya tidtabeller för kollektivtrafik och färjan till Marstrand
  av Kundcenter 2018-11-27 kl. 13:38

  Här hittar du alla linjeändringar. (Kungälvslinjerna hittar du under Göteborgsregionen) Här hittar du  alla tidtabeller på Västtrafiks hemsida. Här hittar du  Västtrafiks reseplanerare. Där kan du söka fram vilken resa som passar dig bäst. telefonnummer till Västtrafiks kundtjänst:   0771–41 43 00 De nya tidtabellerna gäller alltså från och med den 9 december 2018 och fram till den 14 december 2019.

 • Nu testar vi vårt nya vattenverk
  av Kundcenter 2018-11-22 kl. 14:13

  Under det tre veckor långa testet produceras långt mer vatten än vad som faktiskt går åt i kommunen, överskottet leds tillbaka till Göta älv igen. Anledningen är att vi behöver veta att verket fungerar som det ska då det ska klara vår och grannkommunernas ökande vattenbehov i årtionden framöver.  –Vi gör bedömningen att våra abonnenter inte kommer att märka av det här testet men det går aldrig att ge några hundraprocentiga garantier, säger Hans Liljered VA-driftchef på Kungälvs kommun. Det finns alltid en liten risk för att avlagrat mangan* i våra gemensamma ledningar lossnar och missfärgar vattnet tillfälligt. Mangan är ofarligt och det räcker med att spola i kranen en stund så försvinner det. Förbered dig – titta på ditt vatten Tappa upp ett par flaskor rent vatten och ställ i kylen, till det allra nödvändigaste. Sånt som inte kan vänta. Mjölkersättning, barnvälling, tandborstning med mera. Ta för vana att titta på ditt vatten före matlagning och före tvätt under de närmaste veckorna.    *Mangan:  Kungälvs kommun har under lång tid haft ett manganhaltigt vatten. Mangan är ofarligt och finns naturligt i berggrunden men det avlagras inne i våra vattenledningar. Då och då lossnar mangan från ledningarna och missfärgar vattnet. Det är inte farligt men man ska undvika att tvätta kläder med missfärgat vatten. Vårt nya vattenverk kommer inte tillföra mer mangan och våra äldre vattenverk har fått bättre reningsprocesser så nu tillför vi inte längre mangan till nätet. Viktigt att anmäla missfärgat vatten Om du får missfärgat vatten i din kran så är det alltid bra att anmäla det till kommunen via vår hemsida Det är en väldigt viktig informationskälla för oss och vi har förhöjd bevakning under hela det här testet. Ser vi att ett område är extra drabbat kan vi arbeta med att försöka spola rent ledningarna i det området. om problem uppstår som drabbar många kommer vi informera mer om det på vår störningssida. Frågor och svar: Vad kan jag göra för att förbereda mig? Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det. Det kan vara bra att fylla upp några flaskor vatten och ställa i kylen, bara till det allra nödvändigaste. Exempelvis till mjölkersättning, barnvälling, tandborstning, med mera.  Tvätta undan så mycket du kan redan nu. Vad ska jag göra under testperioden? Ta för vana att alltid kontrollera ditt vatten innan du använder det. Fyll ett genomskinligt glas med vatten och titta på det, är det missfärgat spola en liten stund och prova igen. Kontrollera ditt vatten innan du fyller upp för matlagning. Kontrollera ditt vatten innan du startar en ny maskin tvätt Mangan i vattnet är ofarligt. Oftast räcker det att spola i kranen någon minut så försvinner missfärgningen.   Kommer vi slippa missfärgat vatten i Kungälv efter det här? Vårt nya vattenverk och tillbyggnader av flera reningssteg i våra gamla vattenverk gör att vi inte längre kommer att tillföra mangan till vårt ledningsnät, och avlagringar kommer alltså inte att byggas på. Men man ska tänka på att manganavlagringarna i ledningarna har byggts upp under årtionden. Det kan finnas fickor kvar här och var så helt säker kan man inte vara. Klart är att det efter det här kommer vi att gå åt rätt håll i alla fall. Vilka områden tror ni kommer att drabbas mest? Det är väldigt svårt att förutse var missfärgat vatten uppstår. Anledningen är att vattnet inte rör sig från punkt a till punkt b i ett ledningsnät. Det beror helt på vilka områden som använder vatten vid en viss tidpunkt. Vattenflödet kan till exempel byta riktning i en del ledningar och till och med ta andra vägar till dig. Det beror på att vi har flera ledningar som samarbetar för att nå ett visst område. Det kallas för rundmatning och vi har det på en del ställen för att kunna koppla förbi en ledning som exempelvis har skadats.  Kan jag få tillgång till vatten utan mangan om jag måste ha det? Vår bedömning är att det inte kommer att bli några störningar. Om vi ändå får det så räcker det i de allra flesta fallen att spola en liten stund så försvinner problemet. Så, nej vi kommer inte att ha någon speciellt ställe där man kan hämta vatten. Vi ställer heller inte ut några tankar.  Kommer man att märka skillnad i smak? Nej. Smak är visserligen väldigt individuellt men vi arbetar utifrån att smaken inte ska förändras. Varför anger ni inte datum för när testet startar? Anledningen är att vi just helt enkelt inte kan vara säkra på när det är dags. Att starta ett nytt vattenverk är en mycket komplex procedur. Vi väljer ändå att inför teststarten gå ut med information så att den som känner att de vill förbereda sig får den möjligheten. Vi tror som sagt inte att man kommer märka någonting men hundraprocentiga garantier kan vi inte ge. När väl testet har startat kommer vi förändra informationen i annonserna i Kungälvsposten, på den här sidan och på kommunens startsida.  Hur lång tid kommer testet att pågå när det väl startat? Sammanlagt tar uppstart och tester ungefär tre veckor och man startade alltså den 3 december.    

 • Budgeten klubbad i kommunstyrelsen
  av Kundcenter 2018-11-20 kl. 15:45

  Kungälvs kommun måste minska nuvarande underskott och vidta åtgärder som förhindrar att nya underskott uppstår. En ekonomi i balans är nödvändig för kommunens fortsatta utveckling. Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. I korthet går balanskravet ut på att den kommunala budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Fortsättningsvis kommer kommunstyrelsen inte att acceptera några underskott i verksamheten. I sitt budgetförslag ger majoriteten förvaltningen i uppdrag att höja det ekonomiska överskottet från tre till fyra procent av kommunens totala budget redan 2019. Omfattande budget Kungälvs kommuns budget omfattar 2,5 miljarder kronor, pengar som ska säkra välfärden och ge medborgarna en god service och en bra verksamhet. Det räcker dock inte för en oförändrad verksamhet utan förvaltningen har fått i uppdrag att spara cirka 100 miljoner kronor för år 2019. Samtliga verksamhet inom kommunen kommer att beröras. Besparingarna ska göras med en bibehållen god service i kärnverksamheten, god service till de äldre och en bra skola. De budgetdokument som kommunfullmäktige ska ta ställning till innehåller en rambudget, finansiella mål, strategiska mål och resultatmål. Kommunfullmäktige ska även fastställa kommunens investeringsbudget. Förvaltningsplanen som bland annat redovisar hur förvaltningen uppnår målen fastställs av kommunstyrelsen. Den 6 december tar kommunfullmäktige upp budgeten för beslut.

 • Hämta gratis halkgrus
  av Kundcenter 2018-11-12 kl. 14:27

  Hämta gruset under motorvägsbron vid Skarpe Nord, vid Helgonagatan i Munkegärde eller vid Ytterns parkering. Grushögarna fylls på med ljämna mellanrum och det kommer att finnas grus så länge vädret kräver det. Glöm inte att ta med hink och spade!

 • Kungälvstrion formerar sig
  av Kundcenter 2018-11-07 kl. 14:30

  Detta stod klart redan för en månad sedan och idag, den 7 november, har de tre partierna presenterat hur de olika posterna kommer att fördelas. Ännu så länge är det ett förslag då det formella beslutet ska tas av kommunfullmäktige. Miguel Odhner (S) kvarstår som kommunalråd och som kommunstyrelsens ordförande. Anders Holmensköld (M) får titels kommunalråd för personal och finansfrågor, och blir kommunstyrelsens vice ordförande. Anna Vedin (M) får titels utbildningsråd i kommunstyrelsen. Ove Wiktorsson (C) får titeln samhällsbyggnadsråd i kommunstyrelsen. Pia Gillerstedt (S) får titeln social- och omsorgsråd i kommunstyrelsen. Britta Malmberg Ohlsson (M) blir ordförande för beredningen Trygghet och stöd. Susanne Jönsson (S) blir ordförande för beredningen Samhälle och utveckling. Jonas Andersson (S) får titeln ekonomiråd och blir ordförande för Ekonomiberedningen. Fredrik Schandorff (S) blir ordförande för Bildning och lärande. Ingela Rossi (S) blir ordförande för beredningen Kultur och fritid. Det är tre självständiga partier som kommer att styra kommunen den kommande mandatperioden. Det finns områden och tillfällen där man har olika synpunkt men man är överens om vad man vill åstadkomma under de fyra kommande åren. De är medvetna om att det inte alltid blir lätt men med en gemensam vilja ska man klara det.  Mål och budget kommer att presenteras i slutet av november. Tillsammans står de för en stabil majoritet som ska få ordning och reda på ekonomin och säkra välfärden i kommunen. Bildtext: Övre raden: Fredrik Schandorff (S), Anna Vedin (M), Miguel Odhner (S), Britta Malmberg Ohlsson (M) och Pia Gillerstedt (S). Nedre raden Anders Holmensköld (M), Ingela Rossi (S), Thomas Alpner (M), kommunfullmäktiges ordförande, Susanne Jönsson (S), Jonas Andersson (S), och Ove Wiktorsson (C).

 • Ny metod ska fånga mikroplast* från avloppsvatten
  av Kundcenter 2018-10-26 kl. 09:09

  –­ Vi hoppas kunna filtrera uppemot 90 procent av plastpartiklarna i avloppsvattnet på det här viset, säger Maria Hübinette miljösamordnare som har utvecklat metoden. I det fullskaliga testet simulerar vi en så kallad bräddning* genom att släppa ut 9000 liter vatten från en tankbil ut i en grävd grop utanför avloppspumpstationen. Gropen är klädd med cirka 5 kubikmeter stenkross, alltså blandat större och mindre stenar som ska fungera som en barriär. Vattnet hejdas och rinner igenom lite långsammare ut i en, i det här fallet, anlagd våtmark där näringsämnen tas om hand. plastfångare bilder Vi tillsätter också en exakt mängd väldigt små partiklar specialutvecklade för den här typen av tester. De är rosa och lyser dessutom upp när man belyser dom med en speciell lampa för att kunna hitta dom i vattenproverna. Tanken är att de flesta partiklarna ska fastna i växter och rötter som finns mellan stenarna. Sen tar vi en rad vattenprover nedströms och mäter hur mycket av partiklarna som kommer ut i vattnet på andra sidan barriären. Går att använda på gamla pumpstationer Något som gör tekniken extra intressant är att den tar väldigt liten plats. Den går alltså att bygga till på pumpstationer där bräddningsvatten* idag leds ut i exempelvis ett dike där plastpartiklarna förr eller senare hamnar i havet. Utrymmesfrågan är nästan alltid ett problem runt pumpstationer då kommunen sällan äger mer mark än just den som själva pumpstationen står på. – De allra flesta pumpstationer som finns idag har ju kommit till långt innan man började tänka på att anlägga våtmarker för att fånga näringsämnen, säger Maria Hübinette miljösamordnare på Kungälvs kommun. Låga underhållskostnader Det kontinuerliga underhållet på en sån här anläggning är minimal. Gropen får exempelvis gärna växa igen då det är just växtligheten och dess rotsystem emellan sprängstenarna som fungerar som ett filter. När ett antal bräddningar skett och man anser att barriären har gjort sitt jobb behöver sprängstenen grävas bort och rensas från plast och annat skräp.    *Bräddning, bräddningsvatten Bräddning är när en avloppspumpstation svämmar över på grund av exemeplvis ett strömavbrott. Bräddningar är mycket ovanliga men när det sker leds avloppsvattnet i bästa fall ut i en våtmark. Som här i Tega Ytterby. Vanligast är däremot att bräddningsvattnet rinner ner i ett dike eller ut i en bäck som får städas senare.  *mikroplast Mikroplast är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. De finns bland annat i hygienprodukter. Andra källor är bildäck och konstgräsplaner.   Testerna av den här metoden görs i samarbete med det treåriga EU-projektet Ren kustlinje som avslutas vid årsskiftet 2018-2019. Läs mer om projektet här. 

 • S, M och C bildar majoritet i kommunfullmäktige
  av Kundcenter 2018-10-02 kl. 10:18

  Från vänster främre raden Lena Bjurström (C), Pia Gillerstedt (S), Anna Vedin (M) och Miguel Odhner (S) Bakre raden Anders Holmensköld (M) och Ove Wiktorsson (C).

 • Alla återvinningscentraler har nu passersystemet
  av Kundcenter 2018-09-20 kl. 07:03

  Först ut var Kode återvinningscentral i maj 2018. I förlängningen kommer alla återvinningscentraler i Kungälvs kommun att få samma system. Förutom utökad säkerhet som kommer även besöksstatistiken att bli intressant att följa upp. – Om många besöker återvinningscentralen strax före stängning exempelvis så kan det betyda att vi behöver ändra på våra öppettider, säger Lina Junedahl miljöingenjör Kungälvs kommun. Körkortet gäller som passerkort Privatpersoner som är fastighetsägare och/eller skrivna i Kungälvs kommun använder sitt körkort som passerkort och ingen registrering krävs. Observera att du INTE ska ansöka om ett ÅVC-passerkort också eftersom du då inte kommer in på ditt körkort. Uppmärksamma även att kortläsaren endast kan läsa svenska körkort.   Om du saknar körkort Om du saknar svenskt körkort kan ansöka om ett passerkort kostnadsfritt genom att fylla i blanketten Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner. Systemet är enkelt, det är bara att stoppa in ditt kort (långsidan först och streck- eller QR-kod uppåt) så går bommen upp. Det kostar inget och du har fortfarande fria besök.   Företagare behöver registrera sig Dagens klippkort kommer att fasas ut och företagare behöver därför ansöka om ett passerkort. Det gör man genom att fylla i den här blanketten. Företagare betalar sen tidigare för sitt avfall och kommer genom knapptryckningar direkt på passersystemets skärm att kunna redovisa vilken typ av avfall som de ska lämna. Instruktioner finns på baksidan av blanketten. Dessa uppgifter används sedan som underlag för betalningen enligt samma taxa som tidigare.   Alla återvinningscentraler får passersystem i höst Kode återvinningscentral var först ut med det nya passersystemet. Den 8 oktober sätts det igång på Kärna återvinningscentral och den 22 oktober på Ytterby återvinningscentral. Den 12 november är det dags för Munkegärde återvinningscentral och därmed har alla våra ÅVC:er systemet. Öppettider tlll kommunens samtliga återvinningscentraler hittar du här.   Vad sparar systemet? Passersystemet är kopplat till ditt personnummer och din adress. När du använder ditt körkort eller passerkort på återvinningscentralen lagras uppgifter om tid för inpassering samt vilken återvinningscentral som besökts. Detta utförs i syfte att upprätta besöksstatistik för interna ändamål, exempelvis planering av öppettider och bemanning. Företagare uppger även vilken typ av avfall som lämnats, vilket används som underlag vid fakturering.   Hur hanteras mina uppgifter? Kungälvs kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Läs mer i kommunens integritetspolicy.

 • Hjälp oss hitta det unika med Kungälv
  av Kundcenter 2018-09-10 kl. 12:17

  Kungälvs kommun har ambitiösa tillväxtmål som innebär omfattande byggnation av såväl bostäder som kommersiella ytor. En förutsättning för att locka invånare och besökare till dessa omfattande nytillskott är att öka marknadsföringen och vidta åtgärder för att sätta Kungälv på kartan. Ett platsvarumärke är en gemensamt ägd identitet som tydliggör en plats styrkor och som hjälper till att förmedla en enad bild. - Ett platsvarumärke handlar i korthet om hur vi vill uppfattas av omvärlden och av de som lever på platsen. Som kommun konkurrerar vi om besökare, invånare, evenemang, investeringar och etableringar. Genom att samverka mellan olika aktörer och arbeta med långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Kungälv skapas också bra förutsättningar att lyckas. Något som alla som bor och verkar i vår kommun har nytta av, säger Anna Andersson, projektledare för satsningen. Inkluderande arbetssätt Det platsvarumärke som kommer att arbetas fram ägs gemensamt av alla intressenter som vill skapa en attraktionskraft till Kungälv. Det är kommunen, företag och besöksnäring men också medborgare, organisationer och föreningar. Gemensamt kan dessa aktörer med ett samlat varumärke stärka attraktiviteten för Kungälv och få människor att upptäcka Kungälv som boendeort, plats att etablera sig på eller en plats att besöka och semestra på. - Vi vill genomföra projektet på ett inkluderande sätt och ta med olika aktörer och kompetenser in i arbetet. Om några veckor kommer vi bland annat att anordna workshops där vi samtalar kring Kungälvs styrkor, vad man tycker sticker ut och vad man kan bygga vidare på. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt vill vara med på den här resan. Vi vill skapa en helhetssyn där alla aktörer bidrar med olika perspektiv och samverkar. Då blir resultatet bättre och mer långsiktigt användbart för alla, säger Anna Andersson. Planen är att olika aktörer tillsammans ska bygga varumärket Kungälv och att arbetet ska mynna ut i en verktygslåda som ger ett stöd till alla som vill kommunicera Kungälv som en plats att bo, leva och verka i. - Vi har mycket att vara stolta över i Kungälv. Men för att attrahera omvärlden med det positiva som Kungälv står för och för att kunna göra det på ett effektivt sätt behöver vi samlas kring en gemensam bild och ett samlat sätt att kommunicera Kungälv som plats, säger Roger Boström, ordförande i Kungälv Marstrand Näringsliv som också äger projektet.

 • Inbjudan till medborgarundersökning
  av Kundcenter 2018-08-23 kl. 07:47

  Du får möjlighet att betygsätta tre områden. • Kommunen som en plats att bo och leva på • Kommunens verksamheter • Medborgarnas inflytande i sin kommun Resultatet blir en del av underlaget till den fortsatta utvecklingen av Kungälv. Svara på enkäten, ditt svar är viktigt! Inga förkunskaper krävs I årets omgång deltar 111 kommuner och totalt kommer ca 130 000 personer ingå i urvalet. Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak. Urvalspersonerna kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som första gången skickades ut den 23-29 augusti med en påminnelse som gick ut under början av oktober. Det går att logga in och besvara enkäten fram till den sista oktober. Webbenkäten är i år anpassad för att det ska vara lättare att svara via sin smarta telefon eller läsplatta. Medborgarundersökningen har i Kungälv tidigare genomförts 2016, 2014, 2012, 2010 och 2006. Kungälvs resultat ligger i paritet med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomförundersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen har visat på ett flertal förbättringsområden. Se tidigare resultat här

 • Tips för dig som har egen brunn och ont om vatten
  av Kundcenter 2018-07-23 kl. 10:23

  Är du i behov av vatten kan du hämta det på Filaregatan 15. Från och med den 14 augusti måste du boka tid för vattenfyllning, det gör du på telefon 0303 - 23 97 75. Det går att betala visa swish eller faktura. Du måste ha eget kärl med dig då vi inte kan tillhandahålla det. För köp av vatten i större volymer, över 25 liter, debiteras 50 öre/liter inkl. moms. Vid hämtning av vatten ska blanketten Köp av vatten vid tappställe på Filaregatan 15 fyllas i.   Så här kan du spara på ditt vatten Tänk på att inte överutnyttja brunnen. Undvik stortvättar. Om du måste tvätta se till att maskinen är full. Kör enbart diskmaskinen när den är full. Undvik att vattna gräsmattor eller fylla pooler. Duscha istället för att bada. Ställ en tillbringare med vatten i kylen istället för att spola tills det är kallt. Om du diskar för hand, skölj då inte i rinnande vatten. Tänk på att ett överuttag av vatten från borrade brunnar i närheten av kusten riskerar att skapa saltvatteninträngning. Detta är ett bestående problem om det inträffar.   Vad kan jag göra om min brunn sinat? Kortsiktiga lösningar Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn. Naturligtvis frågar du först. De kanske har samma problem som du? Vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten. Är du osäker på kvaliteten kan kokning av vattnet rekommenderas. Det kan finnas entreprenörer som hyr ut tankar med vatten. Försäkra dig om att vattnet som levereras är livsmedelsklassat. Undvik att fylla på brunnar. Det du då gör är att du fyller på grundvattnet. För att höja grundvattennivåer krävs mycket stora mängder.   Långsiktiga lösningar Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också. Borra eller gräva ny brunn. Problemet är sannolikt inte hur brunnen är utförd utan tillgången på grundvatten. Observera att vid borrning efter vatten i kustområde kan innebära en risk att för saltvatteninträngning som på sikt försämrar grundvattenkvaliteten. Kommunen planerar för att på sikt bygga ut de kommunala vatten och avloppsnäten. Men det är en lösning som kommer att ta en längre tid.   Vattenkvalitet och provtagning Vill du ta prover på ditt vatten för att kontrollera kvaliteten bör du använda ett ackrediterat laboratorium. Här kan du läsa mer om kontroll av vattenprover    Vill du veta mer På Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida finns mer information om brunnar, dricksvatten och grundvattennivåer. https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/ https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/juni/grundvattennivaer-i-juni/  Även livsmedelsverket har information om enskilda vattentäkter. Livsmedelsverkets råd till dig med egen brunn Har du frågor om vattensituationen kan du kontakta vårt Kundcenter Telefon: 0303 23 80 00 kundcenter@kungalv.se  

 • Här får eleverna segla på skoltid
  av Kundcenter 2018-06-29 kl. 09:44

  – Det är inte konstigt med segling på schemat i Marstrand. Segling finns i Marstrands DNA, säger Miriam Márkus Johansson som är ansvarig för program Marstrand i Kungälvs kommun. Här finns allt. Fantastiskt seglingsvatten både inne i hamnen och ute på Marstrandsfjorden, på andra sidan ön, som attraherat generationer av seglare från hela världen. Här finns flera välkända marina företag. Och två historiska seglarklubbar MSS och GKSS. Sammantaget är detta är en plattform för tillväxt. Program för tillväxt Program Marstrand samlar kommunens projekt för tillväxt i Marstrand. Ett av dessa projekt är "internationell seglararena". Miriam menar att Marstrand attraherar internationella seglare och team. Men att denna potential inte utnyttjats tillräckligt. – Historiskt har seglingen åtminstone delvis haft bättre förutsättningar än idag, då den inhemska konkurrensen i form av nationella seglararenor var mer begränsad. Vill stärka seglingen Marstrand har också tidigare fostrat många världsmästare i segling genom att förutsättningarna för jollesegling varit idealiska. Nu är ytan i Muskeviken för trång för den typ av jollertävlingar som arrangeras såsom det kommande VM i OK Jolle då hundratals jollar sjösätts samtidigt. – Det är dags att åter stärka seglingens förutsättningar. Det skall byggas 650 nya bostäder, som innebär 1600 fler Marstrandsbor. Det kommer att förändra samhället och innebära nödvändigt underlag för samhällsservice och utbud. Samt fler jobb och en mer varierad, utvecklad och hållbar båtinfrastruktur. – Men vilka verksamheter och vilket utbud vill vi ha? Många boende kommer att vilja jobba i Marstrand, säger Miriam. Den nya seglingsarenan blir en del i jobbskapandet och utvecklas i samverkan mellan kommunen, företagare och föreningsliv och kanske även regionala aktörer.

 • Kungälvs kommun köper inte tillbaka bostadsmoduler
  av Kundcenter 2018-06-27 kl. 16:36

  Bakgrunden är att Kungälvs kommun 2016 köpte bostadsmoduler för nyanlända för cirka 15 miljoner kronor men inte hämtade dem, bland annat på grund av att bygglovet på platsen där de skulle stå hade överklagats. Företaget man köpte modulerna av gick i konkurs och modulerna togs över av konkursboet och har nu alltså sålts konkursförvaltaren. Här svarar förvaltningsledningen och kommundirektören på frågor kring ärendet: Varför köper inte kommunen modulerna på exekutiv auktion? - Vi har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att inte köpa modulerna. Skälen är flera, bland annat skulle vi få köpa modulerna i befintligt skick och de är inte färdiga att flytta in i. Det är mycket arbete kvar för att iordningsställa dem. Vi får inte några garantier när vi köper på auktion. Det innebär till exempel att om det blir skador vid transporter eller montering av modulerna så är det vi som får stå för dessa kostnader. Men är det inte värt en kostnad och lite småproblem när priset trots allt är så pass lågt? - Bedömningen är att det kan bli merkostnader eftersom modulerna skulle komma utan garantier och inte helt färdiga. Dessutom finns en risk att om priset blir för högt så kan köpet enligt vår jurist eventuellt betraktas som en otillåten direktupphandling vilket kan medföra upphandlingsskadeavgift eller så kallad ogiltighetstalan. Behöver inte kommunen de här modulerna för nyanlända till Kungälv? – Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om stadigvarande boenden för nyanlända familjer och ensamhushåll och att det därför måste vara kompletta boenden med fungerande vitvaror, värme med mera. Om vi köper något på exekutiv auktion finns inga garantier. Hur ska då kommunen nu lösa boendefrågan? – Vi har ett ansvar mot dessa familjer och arbetar på andra alternativ, till exempel genom samarbete med vår bostadsstiftelse eller med andra kommuner. Vi tittar också på att köpa andra moduler. Vilka lärdomar dras av den här affären? – Vi har full förståelse för att utgången av historien väckt både uppståndelse och ilska. Med facit i hand så kunde vi självklart agerat annorlunda. Förvaltningen har uppfattat att man gjort det man kunnat för att säkerställa att få modulerna till kommunen. De åtgärderna har i efterhand visat sig inte varit tillräckliga och vi har ett lärande att göra. Vi har skärpt våra rutiner, sett över delegeringsordningar och kommer i framtiden vara mer noggrann med samordning inom förvaltningen bland annat kring de juridiska aspekterna av sådana här affärer.

 • Kommunstyrelsens beslut – fortsatt kommunal förskola i Kareby
  av Kundcenter 2018-06-21 kl. 08:02

  Beslutet innebär också att Kungälvs kommun går med på det skadeståndskrav på 12,6 miljoner kronor som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB har. Förskolan kommer däremot inte att erbjudas några nya lokaler. När hyreskontraktet löper ut den 1 juli 2018 startar en ny fristående förskola sin verksamhet i lokalen och inga barn kommer att stå utan plats. Bakgrunden till tvisten mellan Kungälvs kommun och Naturmontessori Väst AB grundar sig i ett hyresavtal från 2007. Kommunen tecknade då ett avtal med Saltholmsgruppen Bostad AB för en lokal i Ullstorp som den fristående förskolan Naturmontessori Väst AB fick använda. När Kungälvs kommun hösten 2016 sade upp avtalet bestred Naturmontessori Väst AB uppsägningen och ansökte om medling vid hyresnämnden. Hyresnämnden valde att besluta till friskolans fördel och menade att de har besittningsskydd. Inför onsdagens beslut hade Kommunstyrelsen tre olika alternativ att ta ställning till och beslutet blev alltså att Karebys förskola ska fortsätta att drivas i kommunal regi. - Nu ser vi fram emot att bygget av de nya lokalerna i Kareby blir klart och att verksamheterna kan flytta in som planerat, säger Maria Andersson, skolchef i Kungälvs kommun.

 • Om krisen eller kriget kommer
  av Kundcenter 2018-05-28 kl. 10:10

  Syftet med broschyren är att ge goda råd för hur du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för vårt lands säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Läs hela broschyren här Mer information om hur Kungälvs kommun jobbar med säkerhet och trygghet hittar du här.

 • Undertak rasade in på Ytterbyskolan
  av Kundcenter 2018-05-11 kl. 14:07

  Under fredagen togs resten av takplattorna ner och det finns ingen risk för fler ras på skolan. Bedömningen är därför att skolan kan öppna som vanligt på måndag, fast utan innertak i korridoren. – En sån här händelse kan förstås skapa oro, men den informationen jag har är att ingen behöver vara orolig för att släppa iväg sina barn till skolan på måndag, säger skolchef Maria Andersson. Vi tar den här händelsen på stort allvar och kommer se till att inget liknande händer på någon av våra andra skolor. Varför taket rasade är inte klarlagt, men nu ska andra liknande konstruktioner ses över. Alla skolor i kommunen har någon form av undertaksanordningar och dessa kommer nu kontrolleras. Det arbetet inleds på måndag. 

 • Fortsatt stora satsningar kräver planering och prioritering
  av Kundcenter 2018-05-08 kl. 12:50

  Framtiden för Kungälvs kommun ser ljus ut, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. När det gäller näringslivet ligger fokus för satsningarna på Kungälvs stadskärna och Marstrand. – Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta klokt för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så behöver vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget. Därför har vi gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler. Planen, Årsplan 2017-2019, tas fram av Kommunstyrelsen ihop med förvaltningen och är en överenskommelse mellan politik och förvaltning. Den visar bland annat balansen mellan volym, ekonomi, personalresurs o kvalitet. I årsplanen ingår också ett Investeringsprogram där det redovisas hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas, vilka projekt som ska bedrivas under perioden och vilka som behöver skjutas på framtiden. Varje år görs en översyn av planen vilket kan innebära vissa omprioriteringar. Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det en utmaning att hitta kompetent personal och entreprenörer som kan bygga allt som planeras. I några av kommunens övriga serviceorter byggs det också, exempelvis Diseröd och Kärna. Däremot kommer vissa planerade satsningar här och i övriga serviceorter att skjutas fram i tid. – Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler. För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. - Alla som blir berörda av detta kommer att få ett personligt besked, säger Jenny Adler. Här kan du ta del av Årsplanen och investeringsprogrammet i sin helhet

 • Morronpasset – Landshövding Anders Danielsson listade utmaningar och spanade mot en megaregion
  av Kundcenter 2018-03-26 kl. 09:36

  Bildtext: fr.v. Landshövding Anders Danielsson och morgonens värd Sandra Vaihala från SEB Han har en tjänstemannabakgrund med 38 år i statens tjänst. Har bland annat varit polischef, Säpochef, generaldirektör i migrationsverket och chef för Röda korset. – Landshövdingens lojalitet skall vara mot staten, säger Anders. Därför får man inte vara landshövding i sitt hemlän. Och det inget jobb man tack nej till. Bostad, husfru, bil med chaufför ingår. När Shekarabi ringde och erbjöd mig jobbet tackade jag ja direkt. Uppdraget är att bygga ett hållbart samhälle. – Det är inget jag sysslat med, men jag har lett stora organisationer, säger Anders. Uppdraget handlar om samverkan, där vi sitter på mycket av myndighetsutövandet. Det finns en spänning mellan stat och kommun. Vi uppfattas som bevarande och det är vårt uppdrag att tänka i flera generationer. I grunden har vi samma uppdrag men olika roller. Anders menar att samhället är så komplext. Det som är Sveriges styrka är vår förmåga att samarbeta. – Vi är bra på att göra saker tillsammans. Länsstyrelsens roll är att ge tydliga spelregler och på så sätt stödja näringslivet. Men det finns många intressenter att ta hänsyn till, och vi måste vara förutsägbara. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Och Västra Götalands län är ett Sverige i miniatyr. Vi omfattar alla 14 områden länsstyrelserna arbetar med utom fjäll. De stora städerna brottas med social separation, de små av en åldrande befolkning. Det finns i länet 110 000 jobb inom traditionell industri, vilket gör regionen till Sveriges industriella centrum. Trots kriser har branscherna i regionen överlevt. – Det finns 74 regioner i Norden. Västra Götaland rankas på sjunde plats, bara huvudstadsregionerna är före, säger Anders. Allt går på högvarv, och det är brist på arbetskraft inom vissa områden. Lösningen är utbildning och livslångt lärande. I Marks kommun har man anställt nyanlända i textilindustrin. Det behövs stora infrastrukturinvesteringar i bättre kommunikationer. – Mer järnväg, bättre bussförbindelser. Byggs Bohusbanan ut kan man minska restiden Uddevalla-Göteborg från 70 till 40 minuter. Det skulle dramatiskt förändra förutsättningen för pendling. Det finns skredrisk i Göta älv. En kommission håller på att bildas. – Vi jobbar också med klimatfrågan, säger Anders. Vi skall vara fossilfria 2030. Myndigheter, forskare och näringsliv sitter tillsammans för att lösa problemen. Länsstyrelsen företräder staten, men också medborgarna i länet uppåt. Läget i regionen är bra, men det finns utmaningar. – Framåt ser det väldigt bra ut. Det finns tankar på en megaregion längs västkusten genom att integrera Oslo, Göteborg och Malmö. Det skulle skapa en spridd storstadsregion med en enorm konkurrenskraft med fem miljoner invånare, med nästan hela Norges eller halva Sveriges BNP. Även Köpenhamn kan läggas till. Anders menar att allt som fattas är en tydlig vision och vilja. Och hur bygga ut järnvägen mellan Oslo och Malmö? Det går dagligen 7 000 lastbilar över Svinesund med exportvaror. De kör tomma tillbaka. Det är inte hållbart. – Detta är min spaning.

 • Västra parken ny busshållplats i centrala Kungälv
  av Kundcenter 2018-03-21 kl. 13:07

  På lång sikt vill kommunen utveckla området och bygga bostäder och lokaler för verksamheter, men till att börja med kommer torget att göras om till en parkering. Arbetet med de nya hållplatserna längs Uddevallavägen startar i slutet på mars och planen är att de ska stå klara till invigningen av resecentrum. Hållplatsen i riktning mot fästningen kommer att placeras utanför stadshuset och hållplatsen i riktning mot sjukhuset hamnar i höjd med Västra parken. – Det blir busskurer på båda sidorna och bussarna kommer att ha en egen ficka att svänga in på så att de inte stoppar upp trafiken, säger Jens Flodén, byggledare på Kungälvs kommun.   Nya parkeringsplatser till hösten Efter sommaren påbörjas arbetet med att göra om torget till en parkeringsyta med plats för runt 100 parkeringsplatser och fyra laddningsplatser för elbilar. Men först måste torget saneras. – Det har legat en bensinstation där tidigare och då måste marken saneras för att kunna använda platsen till annat. Saneringen kommer att utföras och bekostas av bolaget SPIMFAB som har i uppdrag att sanera efter gamla bensinstationer. Bolaget ägs av flera drivmedelföretag i Sverige och sanerar föroreningar som gamla bensinstationer har orsakat, säger Rebecka Stomvall, projektledare på Kungälvs kommun. Under saneringen, som kommer att pågå mellan maj och juli, stängs infarten till de nuvarande parkeringarna på busstorget av. – Det kompenseras med cirka 20 tillfälliga parkeringsplatser i den bortre änden av busstorget, säger Jens Flodén.   Den 29 april invigs Kungälv resecentrum. Då ändras också flera busslinjer. Läs mer om det på Västtrafiks hemsida (extern länk) 

 • Nya spännande utställningar på Strandverket, Marstrand
  av Kundcenter 2018-03-15 kl. 14:31

  Den 24 mars öppnar två utställningar: Bård Breivik - I'd love the key to the master lock Bård Breivik (1948-2016) är Norges internationellt mest kände skulptör. Hans verk finns på många ställen i världen, även i Sverige: "Sunes stenar", två pelare i granit utanför stadsbiblioteket i Malmö, "Källan" i röd granit framför Göteborgsoperan i Göteborg och "Vattnets tre principer" vid Lunds universitet. Cooper & Gorfer - I Know Not These My Hands Cooper & Gorfer består av de två konstnärerna Sarah Cooper (född i USA 1974) och Nina Gorfer (född i Österrike 1979). Cooper & Gorfers bilder befinner sig i gränslandet mellan digitala fotografier och 1700–1800-talsmåleri och har väckt stor uppmärksamhet världen över. I utställningen visas två serier – Interruptions och I Know Not These My Hands. – Strandverket Konsthall skall visa internationell och nationell konst med en lokal förankring som intresserar såväl boende som besökare i Västsverige, säger Pål Svensson, Strandverkets konstnärlige ledare. Jag vill visa konst av internationellt och nationellt etablerade konstnärer, men också unga debutanter. Historiska tillbakablickar såväl som det som pekar in i framtiden! – Ett vidgat konstbegrepp där design, arkitektur, foto och film, litteratur och poesi har sin givna plats, som når fler intressen och en bredare publik. Vi välkomnar er tilll två spännande utställningar med foto och skulptur nu i vår, och senare i sommar två utställningar med arkitektur och måleri! Om Strandverket konsthall Strandverket Konsthall visar samtidskonst av hög, internationell klass. Mötet mellan den utsatta platsen intill havet, byggnaden från 1800-talet och den moderna konsten är en spännande mix som sätter avtryck i upplevelsen. Det finns även en permanent skulpturpark utanför konsthallen med verk från världsledande konstnärer som är fri att besöka året om. För mer information om utställningarna och årets program, besök Strandverkets webbplats

 • Årets UF-lärare vill göra Mimers gymnasium till Årets skola
  av Kundcenter 2018-03-14 kl. 16:19

  Hur är det att komma tillbaka till vardagen efter en sån utmärkelse? – Det känns som att jag fått en c-vitaminspruta, det är en sån energikick. Jag har kunnat plocka fram ännu lite mer utmaningar under lektionerna och jag tror att mina elever märker det. I intervjun som jag gjorde fick jag resonera mycket kring mitt arbete och det gjorde att jag kunde se flera röda trådar i mitt arbete som jag reflekterat över och nu kan bygga vidare på tillsammans med elever och kollegor. Vad känner du för priset? – Alla år som jag slitit med att packa material, skjutsat elever och kommit hem mitt i natten... Man gör det och tänker att man är galen, får höra från eleverna att detta är det bästa de gjort och det värmer i hjärtat. Det här blir ytterligare ett kvitto på att det jag gör är bra, för jag tror att alla lärare slits med en oro för att inte räcka till. Vem som helst kan nominera en lärare, i mitt fall var det många elever som nominerade. Jag fick läsa några motiveringar, blev rörd och grät för att de skrivit så fint och det är de orden som gör priset värdefullt för mig. – Jag började med UF för 20 år sen och det är så häftigt att se vad det gör med eleverna. De får en helt annan helhetssyn när de får jobba praktiskt igenom alla steg från idé till färdig produkt. De växer flera meter, det är magi! Hur ska du ta detta vidare nu? – Jag har jättemycket energi nu, men nu gäller det att ladda om för nästa steg i Stockholm i maj. Jag vet redan vad jag vill svara på frågorna i den intervjun. – Jag hoppas att detta ska bli något som ger hela skolan en känsla av att vi tillsammans är "vinnare". Att kommande elevkullar informeras om att Entreprenörskap är viktigt och utbrett bland skolans program och att lärarna som arbetar här är duktiga på utmana elever till att våga pröva företagande utifrån programval.  – Nästa steg blir att vi ska bli Årets skola. Vi jobbar redan nära arbetslivet i olika samarbeten. Samarbete över programmen i skolan är på gång redan nu. Vi kör till exempel i Handelsprogrammet och Industriprogrammet ett samarbete där vi på Vikingamarknaden ska bygga ett försäljningsställe och stå och sälja tillsammans. Det kommer bli fantastiskt!

 • Var med och påverka lekplatsen i Västra parken
  av Kundcenter 2018-03-08 kl. 15:00

  Vi har tillsammans med experter tagit fram två förslag på hur en lekplats i Västra parken skulle kunna se ut. Lekplats Barnens stad och Lekplats Barnens trädgård heter de båda förslagen som vi nu ställer mot varandra och låter Kungälvsborna bestämma hur vi ska gå vidare.  - Vi vill skapa en härlig plats med en go känsla. Det ska bli en mötesplats för Kungälvsborna och ett utflyktsmål för barnfamiljerna mitt i centrum, säger Hanna Bäck, trädgårdsingenjör på Kungälvs kommun. Observera att det inte längre går att rösta.   Förslag 1: Barnens stad Barnens stad (pdf, öppnas i nytt fönster)   Förslag 2: Barnens trädgård  Barnens trädgård (pdf, öppnas i nytt fönster) Du kan även se de båda förslagen och rösta i Stadshusets entré och på Mimers hus. Observera att bilderna i förslagen bara är tänkta som inspiration och den exakta utformningen av redskap med mera är inte klar. Satsningen på en temalekplats i Västra parken är en del i utvecklingen av hela stadsdskärnan. Läs mer om planerna för centrala Kungälv här. 

 • Finansminister Magdalena Andersson (S) besökte Kungälv
  av Kundcenter 2018-02-07 kl. 13:36

  Ministerns besök bestod av två pass, första delen ett möte med särskilt inbjudna från den så kallade Framtidsgruppen. Därefter hölls ett öppet möte för allmänheten. Samhällskontrakt mot utanförskap På mötet med framtidsgruppen fick finansministern information om hur Kungälvs kommun samverkar med andra aktörer i vårt samhälle för att motverka utanförskap. Hon fick också veta att det sommaren 2016 undertecknades ett så kallat samhällskontrakt av närmare 80 representanter från kommun, näringsliv, primärvård, organisationer och föreningar. Flera av dem deltog på mötet och kunde berätta vad de hittills åstadkommit tillsammans. Några exempel är familjehuset Klippan, Framsteget, feriejobben samt hur bostadsbolagen på olika sätt tar ett socialt ansvar. Därefter fördes ett informellt samtal mellan finansministern och den inbjudna Framtidsgruppen. Många synpunkter och frågor fördes fram. Exempelvis efterfrågades tips och erfarenheter som finansministern tagit med sig från sina besök i andra kommuner. – Det finns dessvärre inget facit, svarade Magdalena Andersson, men det känns faktiskt som att ni i Kungälv håller på att utverka ett. Nära samverkan med näringsliv och föreningsliv, samverkan mellan skola och socialtjänst samt polisens möjlighet att vara närvarande vet vi är tydliga framgångsfaktorer, menade Magdalena Andersson. – Kommunerna måste ha resurser för att klara utmaningarna, detsamma gäller polisen. Dessutom måste vi sörja för att vi har de utbildningar som krävs för att klara framtiden. Det är regeringens uppgift, sa Magdalena Andersson. Stort allmänt intresse Många hade tagit tillfället i akt att lyssna på finansministern på det öppna mötet för allmänheten senare under dagen. Magdalena Andersson inledde med ett föredrag om hur det går för Sverige där hon bland annat berättade att arbetslösheten är jämförelsevis låg. Därefter fanns möjlighet att ställa frågor. Här kan du läsa mer om Samhällskontraktet

 • Höga betyg i Kommunkompassen
  av Kundcenter 2018-01-29 kl. 15:53

  –Det är jätteroligt att vi får bekräftelse för det arbete vi fokuserar på, det är ett kvitto på att vårt arbete märks och gör skillnad, säger tillförordnade kommunchefen Maria Andersson. Det utmärkande för Kungälvs ledarskap är att allt arbete har ett verksamhetsfokus, menar SKL i sin utvärdering. Sättet att styra kommunen med en förvaltning och tre sektorer är tydligt och kreativt och ger ett betyg som är långt över snittet jämfört med andra kommuner. –Nåt annat som pekas ut är kommunikationsarbetet både internt och externt där vi använder film som ett kommunikationsmedel, säger Maria Andersson. Det är en viktig informationskanal till våra medborgare. Utvärderingen ger också förbättringsförslag och då pekas uppföljningsarbetet i kommunen ut som ett förbättringsområde. Kommunen behöver analysera sitt arbete bättre och ta reda på om resultatet blev så bra som man hoppades. Resultatet av undersökningen ska nu användas som en grund för hur förvaltningen ska driva arbetet vidare. –Mycket av det här visste vi nog redan, men det är alltid skönt att få en bekräftelse på vad vi behöver förbättra oss i, säger Ulrica Enderberg, förvaltningscontroller i Kungälvs kommun. Men vi ska också vara nöjda, för vi har fått ett jättefint resultat som vi ska vara stolta över. Läs mer om kommunkompassen hos SKL (extern länk) Här kan du läsa hela resultatet för Kungälvs kommun (.pdf)

 • Diseröds centrum – över tusen personer mötte upp
  av Kundcenter 2018-01-24 kl. 10:15

  Dagen började annars med att kommunens mark- och exploateringschef Henrik Haglund hälsade välkommen. – Nu börjar vi se resultatet av ett folkligt initiativ för tio år sedan. Då kom en delegation till nämndhuset och ville ha utveckling i Diseröd, säger Henrik. Det kan löna sig att komma med idéer, även om det tar tid att förverkliga dem. Det såg inte så bra ut. Butiken var nedlagd. Och det gick knappt några bussar. Det tog nio år innan cykelbanan kom. Men nu invigs centrumhuset med butik, bibliotek och pizzeria. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) och oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) delade på scenen och noterade publikhavet – Så här många brukar vi inte dra, säger Anders. Och de fick hela skaran att gemensamt svära en ed: Att handla all mat på Tempo, och inte bara det man glömt handla på Maxi. Att låna alla böcker på biblioteket. Och att äta mer pizza än kommunalråden borde göra. – Stöd er lokala affär i Sveriges näst mest tätbefolkade glesbygd, säger Miguel. Björn Gustafsson avslutade den formella ceremonin innan bandklippningen med att berätta om sin uppväxt i Romelanda. – Jag fick en cykel när jag fyllde fyra. Då lärde jag mig att i Romelanda fanns det bara backar. Och om man missade bussen kunde man gå hem och försöka en timme senare. Missade man den också fick man försöka nästa morron. Några röster från arrangörerna och Björn: – Från Kungälvsbostäders sida var jag och vd Bettina Öster Tunberg på plats under invigningen. Det var otroligt roligt att det var så många människor som kom och så härlig stämning på plats. Vi kan redan idag, måndag, konstatera att vi fått fler samtal om hyresrätter i Diseröd. 15 mars är sista anbudsdag på vår upphandling och går allt vägen kan bygget starta i höst med inflyttning ungefär ett år senare – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Som Romelanda-bo förknippar jag ju inte Diseröd med trängsel, det var en helt ny upplevelse, men en väldigt angenäm sådan. Än så länge har jag uppfyllt eden och både lånat böcker på biblioteket, handlat på Tempo och ätit pizza – Linda Winstedt, Kungälvsbostäder. – Skickar en bild på hur det såg ut precis när biblioteket öppnade. Sedan var det fullt med besökare och blev inte något tillfälle till mer fotografering , men vi uppskattar att det kan ha varit ca 3-400 personer som besökte oss. 100 barn provade lyckan i bokfiskedammen och fick napp, många av besökarna passade på att skaffa det nya Bibliotek i Västlånekortet och att bli Meröppetanvändare. Det var en mycket lyckad invigning och ett väldigt positivt välkomnande av det nya biblioteket – Annelie Johannisson, bibliotekschef. – Nu har jag äntligen börjat få smält lördagen... Vi har försökt sammanfatta antalet besökare under hela lördagen och vi kan konstatera att det var över 1000 besökare i butiken! Vi är i chock över detta och hade aldrig kunnat tro så pass mycket. Men vi tar det med glädje och förbereder oss för att få dessa till dagliga kunder stora som små. Jag vill av djupet av mitt hjärta tacka alla deltagare och alla som har bidragit till detta fantastiska resultat. Vi hade förberett 400 korvar med bröd. Alla gick snabbt åt. Ingen fick fler än en – Joakim Svensson, Tempo – "Det roligaste som hänt i Diseröd på länge" – förmedlat av Anders Östlund, Boskaparna. – Fler ställen i världen borde vara som Romelanda. Diseröd är den platsen jag vuxit upp i, den kommer alltid finnas med – Björn Gustafsson.

 • Kexfabriken i Kungälv kan flytta sin produktion till Riga
  av Kundcenter 2018-01-18 kl. 15:43

  Kungälvs kommun beklagar livsmedelskoncernen Orklas besked i dag om att inleda en process som kan innebära att Kexfabriken i Kungälv flyttar sin produktion till Riga. Kommunen riskerar att förlora en stor arbetsgivare och en fabrik som är en viktig del av vår historia. – Alla tankar går nu till de 350 anställda som i dag fått besked att man riskerar förlora sitt jobb. Detta är Orklas egna vägval, inte kommunens, vi vill ha kvar kexfabrik och jobben här, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. Även Maria Kjellberg (MP), första vice ordförande i kommunstyrelsen, beklagar beskedet: – Det skulle vara en stor förlust för Kungälv men vi måste ändå komma ihåg att kommunen är inne i ett expansivt skede och att vi tack och lov har goda förutsättningar här. Arbetsmarknaden är god och det finns en stark framtidstro, säger hon. Oppositionsråd Anders Holmensköld (M) kommenterar dagens besked såhär: – En nedläggning skulle innebära att en 130-årig industriepok i Kungälv går mot sitt slut och det skulle direkt beröra de många trotjänare som jobbar där. Våra ansträngningar kommer i så fall att inriktas mot att hjälpa dessa genom omställningen, säger han. – Om det blir så att fabriken läggs ner så skulle det vara jättetråkigt för kungälvssamhället. Kexfabriken är en stor del av Kungälvs identitet, säger Maria Andersson, tillförordnad kommunchef. Det ju en mångårig tradition. Fabriken har funnit här i över 100 år så det är en epok som skulle gå graven. Det är också många av våra medborgare som arbetar i fabriken och som behöver hitta nya arbetstillfällen. Arbetslösheten i Kungälv är bland den lägsta i landet. Det gör att kommunen står väl rustad om Kungälv förlorar en av sina större privata arbetsgivare. – Om det blir aktuellt med en flytt av fabriken så kommer vi på kommunen tillsammans med Orkla, arbetsförmedlingen och andra parter samarbeta för att alla anställda på fabriken ska ha ett jobb att gå till också i framtiden, säger Maria Andersson. Här kan du läsa Kungälvs kommuns pressmeddeland

 • Första spadtaget för Ikano Bostad på Komarken
  av Kundcenter 2018-01-16 kl. 13:10

  Ikano Bostad tar ett socialt ansvar, man stöttar föreningar och arbetar med att inte bara fylla husen med liv utan även skapa liv mellan husen. Jonas Arngården, portföljägare för social hållbarhet är också entusiastisk. Kungälvs kommun går för första gången in och köper tio bostadsrätter för att hyra ut i andra hand, till några som kommit långt ifrån bostadsmarknaden. – Under några år får de bo här tills de kan komma tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden igen, säger Jonas. Kommunalrådet Miguel Odhner (S) tog första spadtaget, med en jättelik grävskopa. – Det är fantastiskt att Kungälv attraherar nya byggherrar. Att det byggs bostäder och att företag investerar. Att ungdomsarbetslösheten i Kungälv är lägst i Sverige bygger självförtroende, säger Miguel. Och på torsdag är det Thorildskolan som är färdigrenoverad och på lördag Diseröds nya centrum som invigs. Med på första spadtaget var också en av de blivande boende. Caroline Christiansen flyttar efter ett antal år i Diseröd med sin familj in till centrala Kungälv. Det passar bra nu när äldste sonen är tonåring. Inflyttningen i hyresrätterna beräknas ske till våren 2019 och för bostadsrätterna till hösten 2019.

 • Nu blir Kungälvs kommuns anslagstavla digital
  av Kundcenter 2018-01-11 kl. 09:47

  Ny anslagstavla på kungalv.se På anslagstavlan ska du kunna ta del av information om när nämnders protokoll blivit justerade, när nya kungörelser publiceras samt mötestider för kommunfullmäktige. Anslagstavlan ska också visa hur länge du kan överklaga ett beslut. Senast andra dagen efter det att ett protokoll har justerats, ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Då ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Informationen får inte tas bort från anslagstavlan innan tider för möjlighet att överklaga har gått ut. För dig som inte har möjlighet att besöka kungalv.se hemifrån finns fortfarande möjlighet att ta del av innehållet i vårt Kundcenter. Du hittar den nya officiella anslagstavlan på kungalv.se under fliken Kommun och politik i menyn.

 • Städa Sverige får hållbarhetsstipendium 2017
  av Kundcenter 2017-12-05 kl. 13:43

  Det är kommunstyrelsens bildningsutskott som utser stipendiaten och såhär skriver de fortsatt i motiveringen: Sedan flera år bedriver Städa Sverige och Kungälvs kommun ett framgångsrikt arbete för att engagera idrottsföreningar i kampen mot nedskräpning. I Kungälv har vi ett stort engagemang. Våren 2017 deltog 734 ungdomar, ledare och anhöriga från 27 idrottsföreningar/lag. De städade 11 mil kust i Kungälvs kommun. 7200 kg skräp plockades bort, det vill säga nästan hälften av allt strandskräp som samlades in under året. Föreningarnas insatser är av stor vikt för strandstädningen, som förutom av Städa Sverige även bedrivs av arbetsmarknadsenheten med egna båtar och personal. Städinsatserna ger även ett miljöengagemang hos de som deltar. Många ledare har vittnat om ungdomarnas upprördhet över nedskräpningen. Stipendiet är på 10 000 kronor och utdelningen sker på 2018 års första kommunfullmäktige den 1 februari. Det här är Stipendiet för en hållbar utveckling Stipendiet är avsett att uppmuntra insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt. Det skall delas ut till person som är bosatt och/eller verkar i kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendium kan även delas ut till företag eller organisationer i kommunen. Av stadgarna för stipendiet framgår att insatser för en hållbar utveckling kan göras inom bland annat följande områden: naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, renare luft, vatten och mark, minskade avfallsmängder, källsortering, effektivare användning av energi, vatten och material, folkbildning inom området samt miljörelaterade folkhälso- eller sociala insatser. Här kan du läsa mer om stipendiet. 

 • Månadsparkering blir dyrare
  av Kundcenter 2017-11-28 kl. 13:24

  Bland annat parkeringshusen vid Kongahälla och ICA Maxi och ytterligare parkeringsplatser vid resecentrum och busstorget. Nödvändiga investeringar som annars skulle hamnat på skattekollektivet. -Parkeringsreformen handlar bland annat om att få fler att åka kollektivt. Pendlare som exempelvis reser via vårt nya resecentrum ska i första hand ta sig dit med anslutningsbussar, säger Martin Hollertz, gatu- och parkchef i Kungälvs kommun. Det kommer att finnas parkeringsplatser runt resecentrum också, men inga gratis pendlingsparkeringar. Lika för alla som behöver månadsparkera Prishöjningen för månadsparkeringen tillsammans med att vi tar bort boendeparkeringen betyder att det blir lika för alla som behöver månadsparkera i hela Kungälv tätort. -Samtidigt förenklar vi också parkeringssystemet för att minska antalet felparkeringar. Det blir fri parkering upp till 30 minuter längs handelsstråken; Strandgatan, Ytterbyvägen, Nedre Fontinvägen, Uddevallavägen samt Kongahällagatan, säger Martin Hollertz. Det ska också bli lättare att hitta en parkering då vi investerar i ett digitalt vägvisningssystem som visar var parkeringsplatserna finns. Det minskar söktrafiken för att leta parkering i centrala Kungälv. Beslutet om att höja månadsparkeringen och ta bort boendeparkeringsbiljetten togs i Kommunfullmäktige den 7 september 2017 (ärende 16 på dagordningen)  Allt om parkeringar i Kungälvs kommun hittar du här.

 • Kungälv klättrar i webbranking
  av Kundcenter 2017-11-22 kl. 15:59

  Undersökningen innehåller drygt 250 frågor om webbplatsens innehåll och resultatet räknas ihop till en procentsats som visar vad som finns på hemsidan. Kungälv ökar från 82% till 87%. – Det känns kul att vi ökar, vi har lagt mycket energi på att få till det som saknats innan, säger Per Erséus som är kommunens samordnare för hemsidan. Men det ger också en bra fingervisning på vad vi bör jobba med framåt. Undersökningen visar vad som behöver förbättras Frågeformuläret från SKL är en bra värdemätare på vad som saknas på de kommunala hemsidorna runt om i landet. Det som drar ner betyget för kungalv.se är att det fortfarande saknas stöd för många efterfrågade e-tjänster. Det går till exempel inte att göra vissa ansökningar direkt på hemsidan och det finns ingen möjlighet att följa ärenden. Men arbetet med att ta fram en plattform för e-tjänster pågår och när den är på plats så kan utbudet öka snabbt. – Det är en viktig fråga, säger Per Erséus. Vi kommer aldrig känna oss helt färdiga med den här hemsidan, utan utvecklar den hela tiden och tar mer än gärna emot synpunkter från våra användare när något inte fungerar tillfredsställande. Vi ska informera om det besökarna vill veta så deras feedback är superviktig. Läs mer om undersökningen Information till Alla här (extern länk)

 • Färre nyanlända 2018
  av Kundcenter 2017-11-06 kl. 10:09

   Hur många nyanlända en kommun ska ta emot avgörs bland annat av kommunens storlek, läget på arbetsmarknaden och tidigare mottagande. Det är Migrationsverket och länsstyrelserna som tillsammans med kommunerna har ett gemensamt ansvar för bosättningen av nyanlända. Migrationsverket fattar beslut om asylsökande ska få stanna i Sverige eller inte och det är först när de har uppehållstillstånd och blir anvisade till en kommun som de betraktas som nyanlända. Staten fördelar hur många nyanlända varje län ska ta emot och därefter avgör länsstyrelserna hur många som ska bo i varje enskild kommun. Västra Götaland ska 2018 ta emot 2 486 nyanlända. Flest nyanlända får Göteborg med 697 personer, medan Ale tar emot 80 nya kommuninvånare, Stenungssund 64 och Kungälv 161. Kommunerna får ersättning från staten för kostnader för nyanlända de två första åren och målet är att de därefter ska arbeta eller studera.

 • Upptäck Överön
  av Kundcenter 2017-11-03 kl. 16:17

  I ett estuarium blandas söt och salt vatten, i detta fallet älvens söta vatten med det salta vattnet från havet och det skapar ett unikt naturliv. – Det som verkligen är unikt är att det är den enda älven i Sverige av den storleken som inte är exploaterad. Annars finns det alltid hamnar och stora tätorter vid mynningen. Men här är det verkligen natur och lugnet som gäller, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälv kommun. Förutom djurlivet bjuder Överön på andra naturupplevelser. – Man ska komma hit för man får ro i själen. Man kan vandra runt i bergen. Man kan bada i någon vik och man kan ofta vara ensam i viken, säger Roy Andersson som bor och arbetar på Överön. Och man kan titta på gärdsgårdar som är kanske från 1600-talet som fortfarande hålls efter och är intakta. Naturen på Överön är också speciell eftersom marken betas utav kor, får och hästar. Det är lätt att ta sig ut till Överön med bil och nästan i kanten av naturreservatet finns parkeringar. För den som vill njuta av den storslagna finns också en vandringled som är utmärkt med blåmålade stenar. – Den vill vi verkligen vill rekommendera, säger TorBjörn Nilsson. Man går en tre kilometer lång slinga och får fantastisk utsikt. Här kan du läsa mer naturreservaten som finns i kommunen.

 • Svenskt Vattens vd berömmer Kungälv
  av Kundcenter 2017-11-02 kl. 11:45

  – Fler kommuner skulle behöva vara så här modiga. Höjd VA-taxa ska tolkas som att ni tar ansvar för framtiden i Kungälv, säger Anna Linusson vd på Svenskt Vatten som består av landets alla kommuner och kommunala vattentjänstföretag. Anna Linusson och vårt kommunalråd Miguel Odhner (S) guidades runt i Kungälvs vattenverk av kommunens processingenjör, Andrew Holmes. Ultrafilter och UV-ljus renar vattnet Kungälvs vattenverk är en toppmodern anläggning som ska börja producera dricksvatten under 2018. Verket kommer ta sitt råvatten direkt från Göta Älv och vattnet renas sen genom fyra reningssteg. Sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist UV-ljus.  Förutom nytt vattenverk så bygger vi ut och uppdaterar våra överföringsledningar i kommunen för att nå helt nya områden med kommunalt VA. I förlängningen kommer vi också att leverera vatten till Stenungsund och Tjörns kommun. Sen tidigare levererar vi vatten till Ale kommun. Läs mer och följ vår VA utbyggnad här. Läs mer om Kungälvs vattenverk här. Fakta Svenskt Vatten Svenskt Vattens medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna. Svenskt Vatten har över 300 medlemmar som varje dag distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten. Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Källa: www.svensktvatten.s

 • Lärmässa på Mimers hus – Kungälvs Kommuns pedagoger lär tillsammans
  av Kundcenter 2017-11-01 kl. 13:11

  – Det var otroligt häftigt att se den röda tråden från förskolan till vuxenutbildningen, säger utvecklingsledare Malin Frykman som höll samman dagen. Dagen var slutet på en process som startade i januari med en referensgrupp från alla skolformer som Malin ledde. – Alla pedagoger har haft möjlighet att dela med sig av undervisningsexempel och pedagogiska metoder från sin egen undervisning, säger Malin. Intresset för att delta och bidra har varit stort. Vi har otroligt mycket kompetens på och många goda pedagogiska exempel att lyfta fram från våra förskolor och skolor. Denna dag var till för att synliggöra det. Att dela goda exempel och inspirera varandra så att verksamheterna kan fortsätta att utvecklas ännu mer. Utöver seminarier så pågick det utställningar. Pedagogisk omsorg hade bland annat en utställning om hur de arbetar för att skapa arbetsglädje. Diseröds förskola hade en utställning om hur de arbetar med språkutveckling inom förskolan och Toleransprojektet hade en utställning om sitt projekt. Flera andra pedagogiska aktivister genomfördes också. – Kärna skolas biträdande rektor Pär Andersson presenterade Kahoot – en digital frågesport som både elever och lärare älskar, säger Malin Frykman. Det fanns även QR-kodvandring med tips på pedagogiskt material och en tipspromenad via GPS-signaler med frågor och utmaningar. Dagen var inte bara påfyllnad genom seminarierna och utställningen. Där fanns också plats för pedagogiska samtal och reflektion. – Några externa föreläsare var också inbjudna. Micke Gunnarsson som är barnrättsaktivist föreläste om bemötande och digitalisering. Charlotte Geijer som arbetar som pedagogista föreläste om hur vi utvecklar den fysiska, pedagogiska lärmiljön "Reggio Emilia" där lärmiljön ses som den tredje pedagogen, säger Malin. Men framför allt hölls en massa, kloka och uppskattade seminarier av våra egna pedagoger. – Man blir bara varm när man tänker på vilken otrolig kompetens som finns inom sektor bildning och lärande, säger Malin. Vi strävar efter att bygga en lärande organisation och skapa en dela-kultur där det kollegiala lärandet är naturligt och sker både i och mellan skolformerna, så att all denna kompetens kan spridas. Denna dag var en del i det långsiktiga arbetet med det.

 • Bohuslän ska bli världens mest attraktiva skärgårdsdestination
  av Kundcenter 2017-11-01 kl. 08:57

  För det krävs bokningsbara paketlösningar som inkluderar boende, restauranger och aktiviteter samt flerspråkig kommunikation, både på plats och på webben. – Vår strävan är att komma med när Visit Sweden marknadsför Sverige utomlands, säger Robert. Södra Bohusläns turism AB, som vann upphandlingen, har sedan ett tiotal år skött de fyra kommunernas turistverksamhet. Det nya avtalet inleds 1 januari 2018 och sträcker sig 4 år med möjlighet till tre års förlängning. ‒ Nytt i avtalet är också att bolaget skall verka för ett enat Bohuslän och öka hela regionens attraktionskraft, säger Robert. Besöksnäringen är en av de starkaste näringarna idag i Sverige och det finns en stor tillväxtpotential. Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Resultatet mäts genom att räkna antal gästnätter och antalet anställda omräknat till heltider inom besöksnäringen, samt genom näringslivets turistomsättning. – Det nya avtalet är upphandlat i konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling, LoU, säger Robert. Fortsättningsvis kommer styrelsen helt att rekryteras i näringslivet. Från varje kommun kallas ett kommunalråd och ett oppositionsråd till alla styrelsemöten. Den årliga affärsplanen kommer att presenteras i varje kommunstyrelse. – Kommunerna får total insyn och det finns krav på att näringslivet delfinansierar verksamheten genom medlemsavgifter på samma nivå som kommunerna, det vill säga 4 miljoner kronor årligen, säger Robert. Avtalet i sammanfattning Bolaget ska främja besöksnäringen inom de samverkande kommunerna Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust. Syftet är att utveckla och stödja besöksnäringen, genom att öka exportmognaden, stödja/utveckla företag inom näringen, initiera nya och utveckla befintliga reseanledningar, marknadsföra, öka regionens attraktion och verka för ett enat Bohuslän. Det övergripande målet för verksamheten är att förverkliga visionen: Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination. Resultatet mäts genom antal gästnätter och årsverken inom besöksnäringen samt turistomsättningen. Södra Bohuslän Turism AB ska: • Initiera och driva nätverk för affärsutveckling. • Initiera och stödja nya reseanledningar. • Arbeta med kompetenshöjande insatser både för företag och offentlig sektor. • Fungera som centrum för informationsinsamling samt analys och forskningsbearbetning. • Vara aktiv i marknadskommunikation och varumärkesbyggnad via både traditionella och nya kommunikationskanaler.

 • Föreningsbidrag till verksamhet för ensamkommande
  av Kundcenter 2017-10-17 kl. 08:43

  Kungälv har beslutat använda de pengarna för att stödja föreningar i kommunen som på olika sätt arbetar med ensamkommande. Föreningar vars verksamhet helt eller delvis riktar sig mot ensamkommande under deras vistelse i Kungälv är välkomna att ansöka om bidrag. Regler och information föreningsbidrag ensamkommande. Såväl föreningar som ideella organisationer kan söka bidrag. Föreningarna/organisationerna ska redovisa vad syftet är med de sökta medlen och vad pengarna ska användas till. Föreningar eller organisationer som söker bidrag ska visa upp sina stadgar innan medel betalas ut. Föreningsbidrag som tilldelats under 2017 går att använda hela 2018 och ska redovisas till kommunen senast 2019-01-31. Om bidraget inte använts till avsett syfte kan föreningen/ideella organisationen bli återbetalningsskyldiga av beviljade medel. Målgruppen är: Ensamkommande ungdomar som befinner sig i en asylprocess. Åldersuppskrivna ungdomar som befinner sig i en asylprocess. Båda dessa målgrupper väntar besked från Migrationsverket men asylprocessen kan ta tid. När ansökningar kommit in till kommunen görs en gemensam genomgång och bedömning av företrädare från kultur och fritid och verksamheten nyanlända. Summa som är sökbart för föreningsbidrag är 1 447 731:- regeringen ökade beloppet efter det tidigare föreslagna beloppet på 723 865:- Ansökan med en beskrivning av föreningens verksamhet, föreningens stadgar och vad det sökta bidraget ska användas till skickas till Kungälvs kommun senast 20 november. Ansökan ställs till: Kungälvs kommun Idrott och förening Att: Krisztian Borbely Ytterbyvägen 2 442 81 Kungälv Det går också bra att mejla in ansökan: fritid@kungalv.se, Kungälvs kommun, Att: Krisztian Borbely 

 • Kongahälla redo för lek
  av Kundcenter 2017-09-26 kl. 13:56

  Samtidigt togs Bäckparkens nya lekplats i besittning av barnen från den nya förskolan. Parken är öppen för allmänheten och den nya lekplatsen ett välkommet tillskott inte minst för barnen på förskolan Kongahälla. Läs mer om den nya förskolan Kongahälla.

 • Strandparken i Kungälv nominerad till Årets Park 2017
  av Kundcenter 2017-08-31 kl. 07:30

  Årets Park är en tävling som syftar till att lyfta fram vackra svenska parker och inspirera till fler besök. Priset är instiftat av mässan Elmia Park och delas i år ut för tredje gången. Efter att en expertjury bedömt de ansökande parkerna efter en rad kriterier som bland annat designen, artrikedomen, samspelet mellan avskildhet och öppenhet och tillgängligheten för allmänheten står det alltså klart att Strandparken i Kungälv är en av de fem finalisterna. Hanna Bäck och Lissie Andersson från Kungälvs kommun som jobbat med parken är jätteglada över nomineringen. – Det är jätteroligt att vi är finalister! Strandparkens helhetsintryck kan beskrivas som ett öppet och inbjudande område där gammalt och nytt möts och vi har en artrikedom som inte många parker har. Vi är väldigt stolta över parken och det är kul att juryn också tycker om den, säger Hanna Bäck. Vilken park som vinner utmärkelsen avgörs nu av allmänheten som kan rösta via Elmia Parks hemsida samt av de som besöker mässan Elmia Park. Röstningen på webben är öppen fram till och med sista mässdagen den 28 september då den vinnande parken presenteras. – Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt också är stolta och vill rösta på Strandparken. Att vinna vore såklart superkul även om det är en ära att bara bli nominerad, säger Lissie Andersson. De övriga nominerade parkerna är Järva DGP i Stockholm, Stadsparken i Lund, Bastionsparken i Jönköping och Harplinge kyrkogård i Halmstad. Juryns motivering lyder: Juryn har valt att nominera fem bidrag då den tycker att samtliga bidrag, om än utifrån olika förutsättningar, står för ett nyskapande då det gäller att sätta parkmiljön, grönytor och hälsofrämjande utemiljöer i centrum. Juryn anser att det är kriterier som kommer att bli än viktigare i framtiden då förtätningen av våra urbana miljöer sker i en snabb takt. Här kan man rösta: https://www.elmia.se/park/Elmia-Park-Inspira/ Läs mer om parken här: http://www.kungalv.se/strandparken

 • Fortsatt stora satsningar men på färre platser
  av Kundcenter 2017-08-30 kl. 14:21

  Framtiden för Kungälvs kommun ter sig ljus just nu, sett till efterfrågan på bostäder och företag som vill bygga i kommunen. Men för att kunna använda kommunens resurser på bästa sätt krävs prioriteringar. Riktlinjerna från den politiska majoriteten säger: Det ska byggas hållbart i kollektivtrafiknära lägen och bostäder ska byggas i framförallt Ytterby och Kungälvs stadskärna. Utifrån de direktiven är det sedan upp till tjänstemännen att ta fram de specifika projekt som bäst uppfyller målen. Och vilka projekt som skall startas senare eller inte startas alls – Resurserna är begränsade och vi behöver göra detta smart för att få till en bra helhet. Bygger vi bostäder så ska vi också bygga förskolor, infrastruktur och trygga utemiljöer. För att få till det får vi koncentrera oss på några platser i taget och vi har därför gjort en plan för de kommande åren, säger Jenny Adler. Men det handlar inte bara om att hushålla med en viss summa pengar, också personalresurserna är begränsade. I ett läge där det byggs i hela Västsverige är det svårt att locka till exempel ingenjörer och planhandläggare. Förutom centrala Kungälv och Ytterby ska Marstrand prioriteras kommande år, men där är det turism och näringsliv som är i fokus. Planerna för Oscars, Båtellet och Havshotellet ska ros i land. I kommunens serviceorter, som Diseröd och Kärna kommer vissa planerade satsningar att få skjutas på framtiden som en konsekvens av prioriteringarna. De behov som finns redan i dag ska tas om hand, till exempel byggs förskolan i Diseröd ut som planerat. Men en ny skola och ett allaktivitetshus blir det däremot inte de närmaste åren. – Vi tror att vi kommer att ha goda förutsättningar att utveckla alla våra serviceorter. Men det gäller hitta rätt takt för att fortsätta ha en god ekonomi, säger Jenny Adler. För några intressenter, både företag och privatpersoner, betyder de nya prioriteringarna att man inte kommer att få byggstart när man önskat, oavsett tidigare planbesked. Kommunen jobbar just nu på att ta fram en strategi för hur framskjutna planer ska hanteras och alla berörda ska få bra information allt eftersom det blir mer konkret.

 • Upptäck Guddehjälm
  av Kundcenter 2017-06-30 kl. 14:54

  Utanför Ytterby ligger ett av Västsveriges största naturreservat med ädellövskog: Guddehjälm. Vackra ek- och bokskogar ramar in områdets vandringsleder där du kan promenera, jogga eller njuta av utsikten över Skidammen med sina näckrosor.  – Man kan komma hit och fika och man kan även springa på de flesta ställen, så Guddehjälm kan också vara ett alternativ till Fontin, säger TorBjörn Nilsson, miljöstrateg på Kungälvs kommun. Det ligger också väldigt nära tätorten, Ytterby och Kungälv, så man kan cykla hit. Under 2016 och 2017 har Västkuststiftelsen, som förvaltar reservatet, arbetat med att göra området mer tillgängligt. – Vi har anlagt ett stigsystem så nu finns det två slingor, en blå och gul, på vardera tre kilometer. Vi har satt ut bord och byggt fika- och utsiktsplatser. Vi har också gjort det mer behändigt att gå här med broar och spångar och även grus på sina ställen, säger Lars Jacobsson, naturvårdare på Västkuststiftelsen. Naturreservatet är på totalt 162 hektar och har varit en plats där människor har levt länge. Därför kan man också känna historiens vingslag på vissa platser i Guddehjälm. – Det finns ett antal torp-ruiner, alltså gamla hus, som man har märkt upp och man kan läsa historien om vilka som bodde där och hur de levde, säger TorBjörn Nilsson.  Passa på att göra en utflykt i sommar och upptäck denna nära naturpärla, du med!

 • Gammalt och nytt går hand i hand när Liljedal utvecklas
  av Kundcenter 2017-05-16 kl. 14:05

   En utgångspunkt i programmet är att det finns många ytor kvar att använda vilket ger en unik möjlighet att bygga en tätare stad med bättre förutsättningar för både fler bostäder och fler verksamheter. Allt för en stadskärna där småskalighet och historia ska kunna möta det mer moderna och där människor ska kunna strosa, handla och umgås än mer än i dag. – När Kongahälla och nya resecentrum byggs blir det extra viktigt att vi också utvecklar och tar vara på den här delen av staden. Som komplement till det nya vill vi utveckla den gamla delen av Kungälv till en plats där man kan fika, strosa och uppleva det historiska, säger Cecilia Örtendahl, programansvarig för Kungälvs stadskärna Planprogrammet tar ett spännande grepp på Kungälv och delar in staden i två delar; Nya staden som växer fram i takt med Kongahälla och resecentrum och så Gamla staden med området kring Östra- och Västra gatan och kring Liljedal. Tar man tillvara på den unika miljö som finns i den Gamla staden, med kulturhistoriska byggnader och områdets småstadskaraktär, förstörker man dess unika identitet. Konkret betyder det exempelvis att nya byggnader får anpassade takfotshöjder för att  släppa ner så mycket solljus som möjligt. Anders Pettersson, arkitekt från Krook och Tjäder som hjälpt kommunen att hålla samman arbetet med planprogrammet förklarar: - Det handlar om rätt skala på rätt plats. Gaturum med hög kvalité bidrar till den unika helhetsupplevelsen av den Gamla Staden; En plats där man vill vistas och dit man förhoppnings vill återvända.  Som en brygga mellan Gamla och Nya staden fungerar Västra tullen, i dag framförallt präglad av biltrafik men som i framtiden ska bli mer av en stadslik mötesplats där man kan sitta, cykla eller promenera.  – Västra Tullen är stadens mittpunkt, entrén till den Gamla Staden och starten på Västra gatan och det är på tiden fler och större viktiga ytor vigs åt gående och cyklister på denna plats. Genom att minska trafikapparaten skapas nya ytor där man kan vara och vistas utan att känna att man är där på bilens premisser. En angenäm gatumiljö som attraherar besökare är en förutsättning för fortsatt utveckling av handel och verksamheter, säger Anders Pettersson.   Ur planprogrammet; Principer för utveckling av Liljedal: Handel och verksamheter längs Strandgatan, Västra gatan, Västra tullen och angränsande Ytterbyvägen. Bredda staden genom nya och förstärkta stråk tvärs Strandgatan och Västra gatan. Beakta riksintresset för kulturmiljö Utveckla och definiera platser och torg och värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar för en attraktiv stadsupplevelse. Identiteten av den Den Gamla staden ska förstärkas genom att låta den nya bebyggelsen bilda en sammanhållen helhet med den befintliga. Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla Staden förstärks som entréplats, som stadens mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk och en direkt anslutning till Västra parken. Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smitvägar. Här kan du läsa hela planprogrammet Läs mer här om hur hela stadskärnan i Kungälv utvecklas Skisser: Anders Pettersson, Krook och tjäder

 • Thorildskolan öppen som vanligt trots branden
  av Kundcenter 2017-04-29 kl. 02:50

  Räddningstjänsten lyckades begränsa branden så att den inte spred sig till de nybyggda delarna. Eleverna kan komma till skolan som vanligt nästa vecka, vissa lektioner kommer att få flyttas till andra delar av skolan.  Bland annat drabbades hemkunskapssalen och det tillfälliga biblioteket av branden. Under lördagen stängslades brandområdet in av säkerhetsskäl men eleverna ska kunna använda sig av entrén till hus B på tisdag för att komma in i skolan. Som en trygghetsskapande åtgärd har kommunen utökat sin bevakning i området med hjälp av vaktbolag och man samarbetar också med polisen. Brandorsaken är fortfarande oklar.

 • Frågor och svar om planerna för Krukmakaregatan i Kungälv
  av Kundcenter 2017-04-27 kl. 11:33

  Varför föreslås höghus i Fontinbacken? -Det här förslaget är en del i att utveckla och förtäta staden för att få till fler centrala bostäder och lokaler för verksamhet då det finns ett stort behov av det i stadskärnan. Varför bygga en hög byggnad och inte istället fler, lägre bostadshus på hela ytan? -Förslaget innebär två torn. Ytan är mycket liten och många små byggnader skulle ge ett betydligt färre antal bostäder, alternativt så skulle tomten upplevas som mycket trång utan luft mellan byggnaderna och ingen sikt för bakomliggande byggnader. Det sägs i planen att man ska värna de kulturvärden som ryms på platsen. På vilket sätt görs det? -Utgångspunkten i planen är att bakgårdarna/trädgårdarna längs Västra gatan (Krabbetornet 13 och 14) tillhör en i stort sett opåverkad del av den gamla staden. De rymmer också flera av det värden som beskrivs i riksintressebeskrivningen. (riksintresse för kulturmiljövården Kungälvs gamla stad) I Fontinbacken finns däremot en blandad bebyggelse, övervägande villor, men även en del betydligt större byggnader. Ställningstagandet i planen har därför varit att spara och skydda värdena på Krabbetornet 13 och 14 och koncentrera bebyggelsen till parkytan vid Krukmakaregatan och att låta den få vara något eget och tydligt nytt. Kulturvärden är inte statiska utan innebär att det är möjligt att lägga till nytt, bara de ursprungliga värdena inte förvanskas eller blir svåra att utläsa och förstå. Höga hus är ett omdebatterat ämne i Kungälv- lyssnar ni på synpunkter? -Ja det gör vi förstås. I det planprogram för hela Liljedalsområdet som var ute på samråd i början av 2016 fanns förslag på höga hus även vid västra tullen. I det reviderade planprogrammet som ska upp till beslut i slutet av maj, har de tagits bort efter synpunkter. Nu är planen för Krukmakaregatan ute på samråd och så får vi se vad vi får för synpunkter på den. Kungälvborna och berörda instanser får nu tycka till och först efter att det sammanställts så beslutar vi i frågan. All information finns utställd i stadshuset och på kommunens hemsida. Hur går ni nu vidare? -För att fler ska få chans att ställa sina frågor och ta del av planen så har vi förlängt samrådstiden till 2 juni. Ett nytt informationsmöte kommer att hållas måndag den 15 maj 17.30-19.00, inne på gården vid Västra gatan 78   Läs gärna hela planen för Krukmakaregatan här  Skissbild: Perspektivbild från bakgård, Illustration av Fredblad arkitekter/Landskapsguppen

 • Oförglömligt möte på Solhaga
  av Kundcenter 2017-04-26 kl. 13:14
 • Bilpool och sopsug snart verklighet på Kongahälla
  av Kundcenter 2017-04-05 kl. 10:21

  Bilpoolen blir Kungälvs kommuns första och kommer från start att bestå av tre bilar men kan utökas om intresset ökar – Det finns goda förutsättningar för en bilpool i Kongahälla. Undersökningar visar att man ofta är benägen att ändra sina resvanor i och med en flytt. Finns det då en bilpool från start i kombination med bra kollektivtrafik så är det väldigt bra, säger Karolin Lind som är miljöstrateg i kommunen. Närheten till nya resecentrum som gör det lätt att komplettera kollektivtrafikresor med att ha tillgång till bil ibland är en kombination som kan locka tror hon. Liksom det faktum att byggherrarna på Kongahälla tagit på sig att betala ett års medlemskap i bilpoolen för de som flyttar in på det nya området. Men man behöver inte bo på Kongahälla för att bli medlem i bilpoolen, vem som helst som köper medlemskap hos Sunfleet som driver poolen kan använda den. – Och i framtiden är det inte omöjligt med poolbilar på fler ställen i Kungälv, säger Karolin. Det beror helt enkelt på om det finns intresse. Första sopsugen Helt nytt för Kungälv är också den sopsug som just nu tar form på Kongahälla. Dan Gorga som är miljöingenjör berättar att varje fastighetsägare kommer att ha två olika sopinkast i eller utanför sin fastighet, ett för matavfall och ett för restavfall. Där lagras påsarna tillfälligt för att sedan tömmas till terminalbyggnaden via ett rörsystem under mark. Den största vinsten är att man därmed minskar de tunga transporterna inne på området – Dessutom förbättras också arbetsmiljön och det blir mer hygieniskt, säger Dan Gorga För att sopsugen ska fungera är det viktigt att de boende inte slänger förpackningar och tidningar i inkasten. – Både för miljön och för plånbokens skull. Avfallet från varje inkast vägs och fastighetsägaren får betala vikt för avfallet som övriga i kommunen. Kostnaden läggs sedan över på hyran, ju mer avfall ju mer att betala i hyra, säger Dan Gorga  

 • Framtidsverkstad vill ta Marstrand ett steg till
  av Kundcenter 2017-03-31 kl. 08:21

  – Vi har en massa olika skäl att göra något bra av detta, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S) i sitt välkomsttal. Vi behöver inte göra något. Och pengarna räcker inte till skolan och äldreomsorgen, det vi måste göra. Men tillväxt skapar jobb och skatteintäkter, och det behöver vi. Framtidsverkstaden kom till på initiativ från MSS, Marstrands Segelsällskap. Med jämna mellanrum arrangerar de stora mästerskap, men har många förfrågningar man måste tacka nej till. – Det brände till förra året och vi har haft många långa diskussioner, säger Lena Gipperth, tidigare under fyra år ordförande i MSS, numera styrelseledamot. Vi har seglingsvatten i världsklass men ingen anläggning för att ta hand om alla förfrågningar. Ett nationellt centrum för segling – kräver stora ramper, projektledare, ett tydligt kommunalt uppdrag och en gemensam målsättning. Samarbete med Västtrafik, evenemangsyta och en anläggning. – Det ger ett starkare varumärke, investeringar från näringslivet, attraherar året runt boende, som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och "Blue Growth", blå tillväxt. Knut Bergsten, ordförande i Marstrandsföretagarna & Co ställde frågan om hur vi utvecklar attraktionskraften och tar tillvara den lokala drivkraften? – Vi har scenariot, berättelsen, naturen och även evenemang, tillgänglighet, p-platser och färja. Men finns det en biljett, säger Knut? Marstrands varumärke om man frågar besökarna är: 1) Segling och båtliv 2) Kultur 3) Natur 4) Mat – Men det behövs en professionell organisation, säger Knut. Hur ser Marstrand ut för ungdomar, för barnfamiljen? Det måste vara ett levande samhälle året runt. Därför måste vi jobba för fler bäddar, fler evenemang, gratis färja, samlastning, väg 168 – räcker genomfart Tjuvkil. Kan vi anställa Marstrandsvärdar som finns till hands. Ansvarig för Marstrands hamn är Eva-Lena Hessel Rydqvist. Med många års erfarenhet av vad som lockar i hamnen slog hon fast att det kanske inte är vad man tror. – Bara fyra procent av hamnavgifterna kommer under Match cup-veckan. De 88 bokningsbara platserna vi har tar slut redan på nyårsdagen. De kommer för att umgås med varandra i hamnen. Efter inledningsrundan med olika föredragningar blev det dags för grupparbete i "bikupor". Idéerna var många. Alltifrån mer av det som finns, till modern teknik i form av augmented reality, AR, som till skillnad från VR, virtual reality är förstärkt verklighet och inte bara en simulerad sådan. Många representanter från olika organisationer kunde dock samlas i en önskan om en professionell resurs som fokuserade på service, struktur, kommunikation, PR, administration – en doer.

 • Var med och hylla Kareby IS!
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 12:48

  Det var i lördags som Kareby IS vann den svenska damfinalen i bandy med 3-1 mot Västerås. Det är tredje raka guldet för Kungälvslaget. Laget hyllas av Kungälvs kommun fredag 31:a mars, 16:00. Det bjuds på tal av kommunsstyrelsens ordförande Miguel Odner (S) och kommunordförande Elisabeth Mastsson (L). I fokus står såklart Kareby som i sina guldhjälmar får kliva upp på scen och ta emot folkets jubel Alla är välkomna att delta!  

 • Kungälv förändrar mottagandet av ensamkommande
  av Kundcenter 2017-03-30 kl. 08:56

  Många av det 70-talet ungdomar som bor i kommunen har varit här sedan 2015, går i skolan, har lärt sig svenska och anpassat sig bra. Flera av dem närmar sig myndig ålder och är inte längre i samma behov av omsorg från kommunens sida som tidigare. – De flesta som bor i Kungälv har varit här i knappt två år och utvecklats positivt under den tiden och behöver inte längre bo i HVB-hem, säger AnnaLena Hansdotter, verksamhetschef och ansvarig för kommunens mottagande av ensamkommande barn. De barn som närmar sig 18-årsdagen och bedöms ha goda chanser att klara ett mer självständigt liv kommer nu få platser på stödboende. En boendeform som innebär ett mer självständigt liv för tonåringarna, men fortfarande med personal från kommunen på plats. – Vi ska inte glömma att det handlar om barn, och precis som svenska ungdomar behöver de vuxna runt omkring sig för att kunna bli flygfärdiga, säger AnnaLena Hansdotter. Kungälvs omorganisering av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ligger i linje med de nya statliga regler som börjar gälla 1 juli 2017. Enligt de nya direktiven ska ensamkommande i större utsträckning erbjudas stödboende istället för HVB-hem. Samtidigt sänks statens ersättning till kommunen för att ta emot ensamkommande barn. Omorganiseringen berör ett 40-tal ungdomar. De som är yngre eller anses ha ett större behov av vuxennärvaro i vardagen kommer fortsatt att finnas kvar på någon av kommunens HVB-hem. Det är socialsekreterarna som avgör om barnet ska bo i stödboende eller på HVB-hem. Pernilla Backebrant är enhetschef för två HVB-hem och menar att förändringarna gör att personalen måste jobba lite annorlunda. – Det kommer att handla mer om hjälp till självhjälp. Personalen får lägga händerna lite mer på ryggen och ägna sig åt att coacha ungdomarna den sista biten innan de flyttar till eget boende, säger Pernilla Backebrant. För att övergången från HVB-hem till stödboende ska fungera så smidigt som möjligt kommer flyttarna att göras i omgångar och kommunen startar ett mobilt team som ska kunna rycka in om det finns extra behov av personal på något ställe. Det mobila teamet kommer att finnas tillgängliga alla kvällar, nätter och helger. Förändringarna genomförs successivt från 1 april.

 • Politiken reagerar på händelserna i Komarken
  av Kundcenter 2017-03-27 kl. 15:21

  – Det är absolut oacceptabelt att ett litet antal individer skapar en oroskänsla hos tusentals människor i kommunens största bostadsområde, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. – Det här är ju grova brott, säger oppositionsrådet Anders Holmensköld (M). Det är viktigt att de klaras upp och att allmänheten hjälper polisen. Det är inte okej att så grova brottslingar får röra sig så fritt som de gör. Det är farliga grejer de sysslar med. Nu pågår en kraftsamling i det offentliga med polis och bostadsbolag skolan så att man möter människor, föräldrar där de är och inte via andra kanaler. I somras undertecknades samhällskontraktet som siktar på att hjälpa de som hamnat snett i samhället. – Engagemanget är stort hos både polisen och kommunen. Vi kommer fokusera på att lösa situationen, säger Maria Kjellberg (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen. – Det här en del av vår centrala stad och vi kommer aldrig acceptera att det får fortgå, säger Anders Holmensköld.

 • Bygg och hyr ut ett attefallshus
  av Kundcenter 2017-03-23 kl. 14:09

  Du kan också välja att hyra ut huset till exempelvis nyanlända flyktingar eller studenter. Om du vill hyra ut ett attefallshus till nyanlända flyktingar kan kommunen gå in som garant för hyran de första åren. Det är stor brist på bostäder för nyanlända flyktingar och kommunen välkomnar alla som kan bidra. Att bygga ett komplett attefallshus med vatten och avlopp kostar ungefär 500 000 kronor. Kommunen kan garantera en hyra på max 5000 kronor i månaden, vilket skulle innebära att byggkostnaden är betald på åtta år. Avtalet kan skrivas på till e2, 5 eller 8 år. Hur länge du vill hyra ut är upp till dig som ägare, men kommunen kan komma att byta ut hyresgäster under tiden. Du får bygga ett attefallshus utan bygglov, men måste anmäla det till kommunen och presentera ritningar på hur det kommer att se ut. Du får inte börja bygga innan du fått ett startbesked från kommunen. Läs mer om bygganmälan.

 • Gråväderssensualism – Så ska turismen öka under lågsäsong
  av Kundcenter 2017-03-08 kl. 12:57

  I botten låg ett statligt initiativ där staten såg potentialen i Bohuslän, Åre, Gotland och Astrid Lindgrens värld. En styrgrupp har bildats för att jobba med ett enat Bohuslän och där sitter representanter från politik, tjänstemän, regionalt turistbolag, lokala turistbolag och näringsliv i Bohuslän. Styrgruppen håller nu på att revidera handlingsplanen som innehåller mål och tydlig rollfördelning som visar de olika parternas ansvarsområden, (Kommun – regionalt turistbolag – lokalt turistbolag – företag). Alla jobbar på olika sätt för att komma framåt. För kommunernas ansvarsområden har man varje år fyra möten med olika teman. Alla elva kommunerna skickar de tjänstemän som jobbar med de aktuella frågorna, för att tillsammans driva dessa med besöksnäringsglasögonen på. Hittills har det handlat om tillståndsärenden, översiktsplaner och varumärkesarbete. – Vi vill hitta gemensamma regler och tillstånd i ett Bohuslän, så att vi bemöter besöksnäringen lika, säger Miguel. Alla tjänstemän måste ha besöksnäringens perspektiv i bemötandet. Den 10 mars är nästa möte som hålls i Kungälv där man kommer bestämma vilka temaområden kommunerna ska jobba tillsammans kring under detta år. Även infrastrukturfrågor som kollektivtrafiken i turistiskt sammanhang, står på agendan. – Vi gillade exempelvis inte Västtrafiks taxa för Marstrandsfärjan, säger Miguel. – Och vi efterlyser insatser på Bohusbanan som kan utnyttjas på ett helt annat sätt på sommaren, säger Anders Holmensköld oppositionsråd (M). Annars rullar det arbetet på bra med att förlänga perronger och bygget av en mötesplats i Grohed utan kommunernas tänkta medfinansiering. Dubbelspår ligger längre fram. Och för dubbelspåret gäller det att alla kommunerna ställer sig positiva, även om de inte direkt gynnas. – Dubbelspår Göteborg-Stenungsund gynnar inte norra Bohuslän, men i norr har de i gengäld intresse av att trädsäkra spåret, säger Anders. Infrastrukturministern behöver vikta besöksnäringen högre. Turismen har gått om industrin och Bohuslän står för den högsta tillväxten inom besäksnäringen. Styrgruppen för ett enat Bohuslän har även startat en dialog med länsstyrelsen om just besöksnäringens vikt och hur Bohuslän nu kan föra en dialog med enad röst. – Vi har mötts av viss förståelse från länsstyrelsen. Det handlar inte bara om att det är trevligt med skaldjur. Det handlar ytterst om jobb och tillväxt, säger Miguel. Detta samarbete sticker ut i Sverige. Skaldjur, skärgård och människor som kan umgås med havet. Och en gråväderssensualism. Därför har storhotellen, för första gången någonsin i Bohuslän, gått samman för att lyfta hela säsongen och gjort en större satsning tillsammans: "Vår bästa tid är nu". Se en film om Bohuslän i vinterskrud   Bohuslän på export Projektet "Bohuslän på export" avslutades 2015. Då hade kommuner, Turistrådet, lokala turistorganisationer och företagen tagit fram en gemensam handlingsplan för att verka för ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Därefter har arbetet med implementering av handlingsplanen fortsatt under ledning av en samordningsgrupp. Nedan följer en sammanställning av de insatser som är genomförda av de olika parterna. Kommunerna Den högsta politiska ledningen träffas en gång per år och beslutar då om vilka områden som ska prioriteras under innevarande år. Aktiviteter som genomförts under de hittills utvalda områdena är följande: Tillståndsgivning Orust har ansvar för området. Hittills har det genomförts ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte med mellanliggande arbete. Vid mötena deltog tjänstemän från samtliga kommuner inom områdena bygglov, marklov, serveringstillstånd, miljö & livsmedelstillstånd, räddningstjänst. Syftet har varit att identifiera möjligheter till samverkan över kommungränserna och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Ett närmare samarbete har kommit till stånd inom de flesta ämnesområdena. Flera kommuner har infört så kallat Forum/Lotsfunktion för att skapa "en väg in" till kommunen. Översiktsplanering Sotenäs har ansvar för området. Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2015. Chefer och handläggare från planavdelningar samt näringslivsutvecklare deltog vid mötet. Syftet med mötet var att betona vikten av att beakta besöksnäringsperspektivet i översiktsplaneringen. Turistrådet har under 2016 genomfört individuella möten med samtliga kommuner för att följa upp arbetet och ge ytterligare information om verktyget för turistisk översiktsplanering TÖP. Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil använder sig av TÖP verktyget. I norra Bohusläns arbete med "Blå översiktsplanering" har besöksnäringen varit en integrerad del. Även kommunerna i södra Bohuslän har inlett ett arbete med mellankommunal kustzonsplanering där TÖP-verktyget används. Kommunicera varumärket Bohuslän Stenungsund har ansvar för området. Ett uppstartsmöte och ett uppföljningsmöte har genomförts. Vid dessa möten deltog kommunikatörer och turistchefer. Beslut fattades om att prioritera kommunens webbplats, information i samband med evenemang, sociala medier och intern information. Graden av genomförande varierar mycket mellan kommunerna. Några goda exempel på hur kommuner lyft varumärket Bohuslän i sin kommunikation är de nya informationsskyltarna i Tanum, information på de kommunala hemsidorna för Orust, Lysekil och Tanum. Dessutom har flera kommuner lyft varumärket Bohuslän i samband med evenemang som VM i Orientering, Tjörn Triathlon, Öppna varv och Lysekil Women's Match. Kollektivtrafik Uddevalla har ansvar för området. Ett uppstartsmöte har genomförts. Syftet med mötet var att identifiera och diskutera problem och möjligheter inom kollektivtrafiken ur ett besöksnäringsperspektiv. Mötet resulterade i en gemensam skrivelse - "Inspel till Förfrågan om brister i transportinfrastrukturen – regional plan för transportinfrastruktur 2018-2029". Länk till Bohuslän på export

 • Färre flyktingar till Kungälv
  av Kundcenter 2017-03-02 kl. 12:08

  Den tidigare prognosen var att Kungälv skulle ta emot 286 nyanlända 2017, den skrivs nu ner till 195. En minskning med drygt 30 procent. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som beslutar hur många flyktingar länets kommuner ska ta emot. Fördelningen utgår bland annat från kommunens förutsättningar på arbetsmarknaden, storleken på befolkningen och tidigare mottagning. Flest nyanlända hamnar i Stockholms län. Västra Götaland kommer ta emot 3760 flyktingar i år, en knapp tredjedel av dem kommer att bo i Göteborg. Läs mer om hur kommunen jobbar med nyanlända

 • Nu byggs bostadsmoduler i Ängegärde
  av Kundcenter 2017-02-20 kl. 10:33

  En grund där första modulhuset har monterats är klar, det som återstår är två stycken loftgångar vid övre entréerna och El och VA inkoppling. Fortsättningsvis kommer en grund och ett modulhus att monteras varannan vecka tills samtliga fem modulhus är på plats. Byggherre är kommunen. Inflyttning beräknas i maj. Bygglovet är tidsbegränsat till fem år.

 • Stort engagemang för förskolan i Kungälv
  av Kundcenter 2017-02-14 kl. 12:48

  Det finns ett stort engagemang bland föräldrar och skolpersonal för förskoleverksamheten i Kungälv. I slutet av förra året skickades en enkät om förskoleverksamheten ut till föräldrar. Nu har enkäten sammanställts och svarsfrekvensen blev hög, hela 79 procent av föräldrarna svarade. – Jag är verkligen glad över att så tydligt se att föräldrarna uppmärksammar vilket bra arbete personalen gör. 95 procent av föräldrarna, tycker att barnen har en rolig, trygg och lärorik miljö. 98 procent av barnen möter personal de känner varje dag, säger Ann Ryström, verksamhetschef för förskolan. Den nya enkäten, med frågor som bygger på förskolans läroplan, visar också på områden som kan förbättras. – En del av föräldrarna vill kunna påverka verksamheten mer och vi behöver också bli bättre på att informera om det vi gör, säger Ann Ryström. Enkäten kommer att ligga till grund för förbättringar i verksamheten. Varje avdelning på kommunens alla förskolor kommer att analysera svaren och hitta de områden som just deras avdelningar behöver utveckla.

 • Nu satsar Kungälv mot Årets stadskärna
  av Kundcenter 2017-02-14 kl. 12:35

  Att förvandla Kungälv till en myllrande plats med fler bostäder, handel, kultur och restauranger är kanske inget som görs över en natt. Men om tre år hoppas man ha kommit en bra bit på väg. År 2020 vill Kungälv nämligen ansöka om att bli Årets stadskärna. – Det kommer byggas jättemycket i Kungälv åren framöver och då är samverkan viktigaste än någonsin. Så det är därför vi använder modellen Årets stadskärna, säger Anna Andersson, projektledare Årets stadskärna Men varför vara med i en tävling, vad vinner man på det? – Tävlingen är ju inte det viktiga utan det är ju vägen dit som är det viktiga. Att man skapar en plattform för alla projektets parter som är fastighetsägare, näringsidkare och kommunen Ja samarbete är grunden för hela tävlingen som anordnas av föreningen Svenska stadskärnor. För att vinna måste man tillsammans arbeta med stadsutveckling och visa på mätbara framsteg. I Kungälv startade resan mot det målet med en symbolisk Kick off på Mimers teater i början av året. Visionen är att skapa en attraktiv stadskärna. – En attraktiv stadskärna är där folk vill vara. Där det finns ett utbud som lockar och en miljö som är trevlig. Att man väljer den miljön framför att åka någon annanstans, säger Susann Haggren, ansvarig för näringspolitik på fastighetsägarna GFR Så hur kommer man då igång? – Jag tror att ni ska börja med Kungälvsborna. säger Björn Bergman, verkställande direktör för svenska stadskärnor. Ni ska göra dem riktigt stolta! Ni ska göra så att de verkligen vill hänga i centrum. Skapa mötesplatserna som inte behöver vara kommersiella men som är genomtänkta, med mycket omsorg om miljön i Kungälv. – Och har ni lyckats med det så kommer den stoltheten över att komma från Kungälv att öka och ur det så kommer också en starkare marknad för de som vill etablera sig och därigenom har man satt igång en väldigt positiv utveckling, säger Björn Och vad är då den största utmaningen? Ja såhär säger Kicki Öhgren, som driver The Bodyshop i Kungälv och som var med på Kickoffen. – Att få med folk på tåget tror jag! Men det känns som att Kungälv, både kommunen och företagarna och folket är på gång. så det känns som att vi är beredda att satsa lite. Läs gärna mer här om Årets stadskärna och varför Kungälvs kommun vill använda modellen

 • Positiva reaktioner på H&Ms satsning i Kungälv
  av Kundcenter 2016-12-15 kl. 14:40

  – Det blir roligare och modernare att handla i Kungälv, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande. Stoltheten att bo och leva i Kungälv kommer öka för detta har många frågat efter länge. Han får medhåll av Elisabeth Mattsson (L) kommunordförande: – Det är väldigt roligt! Och jag vet att såväl vuxna som ungdomar blir glada över detta, säger hon. När ungdomsfullmäktige skulle tycka till om området när det planerades, var etablering av H&M ett stort önskemål och nu blir det faktiskt så. Redan tidigare har Adapta fastigheter som står bakom gallerian på Kongahälla aviserat att innehållet ska vara en blandning av mat, mode och upplevelser. Uthyrningen av lokalerna är i full gång och sedan tidigare är Coop och Systembolaget klara aktörer. Med en butiksyta på 2600 kvadratmeter blir H&Ms butik inte bara en av de största på Kongahälla utan en av företagets största butiker i regionen. Förhoppningen är att satsningen på handel på Kongahälla gynnar hela Kungälv när fler Kungälvsbor stannar på hemmaplan och gör sina ärenden. Det nya köpcentrat beräknas skapa omkring 500 arbetstillfällen.  Och att ett företag som H&M väljer Kungälv kan få fler att vilja satsa här. – Det får stor betydelse. Ett företag som H&M lockar till sig annan handel som vill etablera sig. Allt sammantaget blir det fler arbetstillfällen och fler som vill bo i Kungälv, säger Elisabeth Mattsson (L) Också oppositionsråd Anders Holmensköld (M) ser satsningen som något positivt – H&M är varmt välkomna till Kungälv och mycket hett efterlängtade av många Kungälvsbor. Det betyder mycket att H&M väljer att satsa i Kungälv och gör med sin etablering utbudet i vår kommun rikare samtidigt som det naturligtvis ytterligare bekräftar Kongahällas starka position, säger han.   Här kan du läsa Adapta fastigheterns pressmeddelandet om H&M 

 • Gör rätt med använt matfett
  av Kundcenter 2016-12-05 kl. 14:22

  Tratten som är specialtillverkad för ändamålet gör det möjligt att enkelt och bekvämt utan lukt och spill ta hand om överblivet matfett efter matlagning. Tratten passar på en pet-flaska och när flaskan är full kan du kasta den antingen i soppåsen som går till förbränning eller lämna in den på din återvinningscentral.  Matfett ett stort problem Matfett som hamnat i avloppet är ett stort problem i Kungälvs kommun. Under sommaren 2016 uppmättes en fetthalt fyra gånger gränsvärdet i avloppsvatten in i vårt reningsverk på Koön. Fett avlagras i våra avloppsledningar. Förr eller senare blir det stopp med dyra rengöringskostnader som följd. Här kan du läsa mer om trattarna.  Matfett - varsomhelst men inte i avloppet!

 • Multikompetent team - Bryggan i förskolan
  av Kundcenter 2016-11-22 kl. 14:34

  Projektet, som är ett socialt investeringsprojekt, startade i augusti 2016 och är tänkt att pågå under åtta år med en större utvärdering efter tre. Två kuratorer och en specialpedagog har anställts på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal. Projektet ingår i Kungälvs kommuns satsningar på tidiga insatser för barn och unga och kommunfullmäktiges mål Gör rätt från början - investera i barn och unga. Forskningen pekar på att detta är både ekonomiskt och socialt lönsamt. – Det är fantastiskt att få vara med och forma något som det pratas om i hela landet men som vi i Kungälv verkligen gör, säger Sara Strömberg. Behovet har påtalats i många år inte minst av föräldrastödsgrupper, familjecentralen och centrala elevhälsan. Det är mycket tack vare dem som detta nu blir av. Idag är teamet placerade vid tre av förskolorna och tanken är att så småningom kunna finnas tillgängliga på alla fyra. Det är viktigt att få vara på plats ihop med personal, barn och föräldrar, gärna vid de tider föräldrar lämnar och hämtar sina barn. - Vi har en förhoppning om att det ska bli naturligt för föräldrar att ta upp frågor kring sitt barns utveckling och hur man på olika sätt kan stödja sitt barn. Även personalen på förskolan har möjlighet att konsultera teamet kring föräldraskap, säger Carina Malmqvist. Föräldrar och personal får ökad kunskap om de insatser som samhället erbjuder så att det blir mer begripligt. Stödet från det offentliga blir på det viset tillgängliggjort för fler. Teamet kommer också att kunna erbjuda några olika föräldrastödsprogram, exempelvis Alla Barn i Centrum (ABC) och vägledande samspel (ICDP). Lekarbete, som är en specialpedagogisk metod, är ytterligare exempel på insats som kommer att kunna erbjudas enskilda barn i samråd med föräldrar. Utifrån den översiktsanalys som genomförts för Kungälvs kommun kommer insatserna att koncentreras till de geografiska områden som bedömts bäst behöva investeringen.

 • Frågor och svar kring revisionsrapporten om volontärsresor
  av Kundcenter 2016-09-20 kl. 10:05

  Så här säger kommunchefen Magnus Gyllestad revisionsrapporten. Varför ville du ha en revisionsrapport? Vi har ju några saker i kommunen som är lite i framkant och som vi håller på att sätta formerna för. Vi anpassar oss lite grann. I det så är det inte alltid så enkelt att regler och rutiner hänger med. Jag har fått lite signaler och var själv lite fundersam på hur vi ligger till här och då tänker jag att det är lika bra att få en bra bild av det. Och då valde jag ett verktyg som jag tycker är väldigt bra, även om vi inte gjort det - precis på det här sättet förut. Men man gör en form av internkontroll. En normalstor handkassa är som högst kring 2000 kronor. Den här var betydligt större. Varför det? Som det står i reglerna hos oss så ska det inte vara mer än 2000 kronor, om det inte finns särskilda skäl. De särskilda skälen här är att vi åker till ett ställe där vi kollade upp: det gick inte att fakturera - - boendet. Vi kunde inte förbeställa och fakturera mat och transporter. Därför behövde de ha med sig de här kontanterna ner. Varför har kommunen köpt in munskölj och solkräm till exempel? Det är ju för att vi ska vara beredda på att när man ta med sig ett antal ungdomar på det här sättet så har inte alla med sig det här hemifrån. Är man väldigt van att resa så packar man sådana här saker och har möjlighet att föräldrarna betalar och köper så har man med sig det. Men vi har ju lärt oss att alla har det inte. Och när vi kommer på plats så är det vår beredskap att ha huvudvärkstabletter eller plåster eller vad det nu är. Så de här ungefär dryga 400 kronorna i den här lådan med de här grejerna, är det vi haft det till. Varför tror du att det blivit så stort? Att det är så många som tycker saker om det här? Det är en jättebra fråga. Jag ser ju ändå någonting positivt i att vi har fokus på vissa saker vi gör. Min tolkning är att vi har några saker i Kungälv som jag tycker vi ska vara väldigt stolta över. Vi ligger i framkant. Hanteringen av det vi nu kallar feriejobb, det som förr hette sommarjobb. Volontärsresor. Toleransprojektet. Vi ligger i framkant. När man gör det så är det alltid personer som tycker väldigt mycket saker om det. Och det ska vi ha. Vissa tycker att det är väldigt bra. Vissa tycker inte alls om det. Men vi får alltid synpunkter. På så sätt är jag inte förvånad att detta får väldigt mycket fokus. Vad händer nu framåt? Det som händer nu är att jag från kommunstyrelsen har fått ett uppdrag att ta fram ett förslag på svar på de här frågorna som revisionen har ställt. Det kommer jag återrapportera till nästkommande kommunstyrelse. Då kommer kommunstyrelsen titta på dem och värdera om de kan ta de svaren till sina egna. Och sedan rapporteras det till revisionen.

 • Kommunalt VA i privat regi
  av Kundcenter 2016-09-19 kl. 11:22

  – Både privatpersoner och företag har efterfrågat den här möjligheten. Nu vill vi försöka minska väntetiderna genom att öppna upp för det här, säger Anders Holm teknisk chef på Kungälvs kommun.   Beslutet att tillåta den här typen av utbyggnad togs i fullmäktige den 8 september och sedan dess arbetar kommunen med att ta fram riktlinjer för hur ansökan- och tillståndsprocessen ska gå till. Höga krav kommunen kommer ställa lika höga krav på privatpersoner som när entreprenörer bygger direkt för kommunen. Anledningen är att kommunen ska ta över driften av alla ledningar när de är klara och man behöver därför vara säker på att ledningarna håller den standard som krävs. – Vi tror inte att det här i första hand ska ses som ett billigare sätt att dra in kommunalt vatten och avlopp till sin fastighet, men att det däremot kan gå fortare än när kommunen bygger ut i den takt som vi mäktar med avslutar Anders Holm, teknisk chef på Kungälvs kommun. Läs mer om kommunens pågående VA-utbyggnad här.

 • Första spadtaget för Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2016-06-30 kl. 12:30

  Vattenverket Byggs av NCC Sverige AB projektet genomförs som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen och NCC arbetar med full insyn i varandras böcker och räkenskaper. - Det känns så härligt. Vi har jobbat så länge för detta och nu är vi äntligen igång, säger Maria Sondell som är kommunens projektlerade för Kungälvs Vattenverk. Projektet genomförs som en så kallad partnering vilket betyder att kommunen och NCC med öppna böcker och full insyn i varandras räkenskaper. - Det betyder att vi tillsammans kan styra ekonomin lättare, säger Maria Sondell. - Det är en stort att få vara med på ett sånt här projekt. Att få bygga ett nytt vattenverk är ovanligt, säger Pernilla Mattsson projektledare på NCC.  Det var Ove Wiktorsson (C) vise ordförande i samhällsbyggnadsnämnden som höll i spaden.

 • Nu skriver vi samhällskontrakt – för ett socialt hållbart Kungälv
  av Kundcenter 2016-06-23 kl. 14:52

  I år börjar 558 sexåringar grundskolan i Kungälv. Enligt statistiken hamnar 71 av dem utanför samhället senare i livet. När dessa 71 har fyllt 65 år har utanförskapet kostat Kungälv 1 050 000 000 kronor. Och då finns inte den största kostnaden med - den som de drabbade får betala. Med tidiga insatser kan vi förebygga och motverka utanförskapet. För en månad sedan samlades cirka 70 representanter från olika samhällsfunktioner såsom polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer och arbetade fram grunder och idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål: innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent.  innan 2020 ska utanförskapet halveras i de mest utsatta områdena i Kungälvs kommun.  alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.  Ökad skillnad mellan grupperna Även om hälsan i Sverige generellt sett under tid har blivit bättre har skillnaden mellan olika grupper snarare ökat. Kungälvs kommun ligger över det nationella och regionala genomsnittet. Men här finns en marginalisering som också har en geografisk dimension, där utanförskap är koncentrerat till vissa områden. I den sociala översiktsplanen analyseras olika indikatorer, som kan påvisa sociala risker, exempelvis arbetslöshetstid, försörjningsstöd, meritvärde årskurs 9 och sjukskrivningar. I vissa områden är indikatorerna påfallande höga jämfört med genomsnittet. Av den totala befolkningen bor cirka 10 procent i dessa bostadsområden. Strategin för att minska och motverka den sociala utsattheten är att med tidiga insatser generellt men med större doser till dem med störst behov. För att klara detta behöver hela samhället hjälpas åt. Därför kallade Kungälvs kommun olika aktörer i samhället till ett framtidsmöte i maj. 70 personer som representerade olika samhällsfunktioner, föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer arbetade fram grunder och idéer till hur man skulle kunna utforma ett samhällskontrakt och vad ett samhällskontrakt skulle innebära.  

 • Hur ska kulturen i Kungälv se ut?
  av Kundcenter 2016-06-09 kl. 10:23

  Frågan om hur kulturen i Kungälv ska se ut har debatterats en del fram och tillbaka. Här berättar Johan Holmberg (S), ordförande i Bildningsutskottet och Anna Vedin (M), vice ordförande i Bildningsutskottet hur de ser på saken. 

 • Sjupunktsprogram ska få Kongahällaprojektet i balans
  av Kundcenter 2016-05-25 kl. 12:19

  – Jag är glad att ha fått de politiska besluten idag som behövs för att fortsätta projektet, säger kommunchef Magnus Gyllestad. Min bedömning nu är att vi har goda förutsättningar att 2023 slutredovisa ett projekt som har hållit budget. Det är dock viktigt att vi fortsätter ha fokus både på ekonomi och tid framöver. Nu när bilden klarnat råder stor politisk enighet om hur kommunen ska gå vidare. – Idag lades politiken mer eller mindre på hyllan och samtliga partier i kommunstyrelsen tog ett klokt och gemensamt beslut i kommunstyrelsen gällande Kongahällaprojektet. Det känns bra nu när alla förstår att inte Kongahällaprojektet gått back, att det bara var en prognos och att vi i en fullständig politisk enighet beslutat om en plan för balans 2023, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S). Genom enigheten sänder vi en tydlig signal till våra samarbetspartners att vi tror på dem och vårt gemensamt viktigaste stadsbyggnadsprojekt. Även samhällsbyggnadsutskottets ordförande Morgan Persson (UP) är nöjd. – Otroligt viktigt att inte förhasta sig när man får prognosunderlag. Det skadar i onödan Kungälvs varumärke. Resultatet nu när vi är överens är att vi löser problemet. Det är det viktigaste. Punkterna som antogs är följande: 1. Projektet ska månatligen, i samhällsbyggnadsutskottet, redovisa framdrift och ekonomisk status. – Vi kommer att stärka uppföljningen och ha en avstämning i samhällsbyggnadsutskottet varje månad, säger samhällsbyggnadschef Jenny Adler. Det innebär i praktiken att den skriftliga uppföljning som görs sedan mitten av mars inom förvaltningen, även presenteras för politiken. 2. Investeringen gällande Kungälvsmotet redovisas som eget projekt enligt reviderad investeringsplan för 2016. – Kungälvsmotet byggs inte om bara för Kongahällaprojektet. Hela kommunen får nytta av den. Därför lyfts det ur Kongahällsprojektet och blir ett eget projekt, men samordnas tekniskt och funktionellt med Kongahälla, säger Jenny. 3. Kongahällagatan och Uddevallagatan byggs enbart om i den omfattning som krävs för att funktionellt fungera baserat på Kongahällaprojektet. – Det handlar bara om kompletteringar av GC-vägar och mindre gatujusteringar, säger Jenny. Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram förslag på hur gatorna ska utformas på lång sikt. När det arbetet utgörs kommer det också att ske som egna projekt. 4. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag för försäljning av markyta norr om kvarter 15. – Där finns en markplätt som är tänkt för parkering, och som med rätt förutsättningar kan säljas. 5. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en parkeringslösning som innebär att projekt Kongahällas budget ej belastas. – Det handlar om att få p-avgifterna i balans med p-kostnaderna. Det kommer med all sannolikhet att påverka avgifterna på kommunens alla nuvarande och kommande parkeringar. En ny parkeringsstrategi måste tas fram. 6. Förvaltningen får i uppdrag se över ambitionsnivån avseende utformning av allmänna ytor, såsom gat-, torg och parkytor i syfte att finna mer ekonomiskt fördelaktiga förslag utan att avsevärt försämra kvaliteterna i stadsdelen. Eventuella ändringar sker i dialog med byggherrarna. – Det gäller att med någorlunda samma kvalitet hitta billigare lösningar. Men vi måste givetvis uppnå gestaltningsmålen, säger Jenny. 7. Förvaltningen får i uppdrag att se på möjligheten att utöka exploateringsgraden och intäkter inom projektet. Jenny betonar att det är en möjlighet förvaltningen ska se på. – Detaljplanerna styr mycket när det gäller exploateringsgraden. Jag misstänker att byggherrarna redan utnyttjat sina ytor maximalt. Vi får undersöka vilka konsekvenser en utökning kan få i form av förändrad detaljplan, säger Jenny. Oppositionsrådet Anders Holmensköld anser att det är viktigt att inte sänka attraktiviteten i området – Utformningen ska ske i dialog mellan kommunen och byggherrarna. Vi har fått gehör för att öka intäkterna och vår sida ser en högre andel bostadsrätter i projektet - dessa intäkter behövs, vi är bara i början av projektet. Förutom de sju punkterna får kommunchefen dessutom i uppdrag att inrätta en controllerfunktion i förvaltningen och revidera styrdokument för exploatering redan 2016. – Kommunstyrelsen har beslutat stärka upp beslutet och infört en kontrollerorganisation. Det är en balansgång att dra ner på ambitionerna att bygga en mordern ny stadsdel utan att miljön blir sämre, säger kommunstyrelsens vice ordförande Maria Kjellberg (MP). Vi vill ha kvar hållbarhetsperspektivet. Man måste sätta det i ett lite större perspektiv än bara bussar. Läs också: Ekonomin för projekt Kongahälla, så här ser läget ut just nu - frågor och svar (nyhetsartikel publicerad 18 maj 2016)

 • Avtalet klart: NCC bygger Kungälvs vattenverk
  av Kundcenter 2016-05-24 kl. 06:00

  – Kungälvs vattenverk kommer trygga dricksvattenförsörjningen för Kungälvs kommun i årtionden framöver och vi kommer också leverera vatten till Ale-, Stenungsund- och Tjörns kommun, säger Maria Sondell som är kommunens projektledare. Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen ska börja leverera vatten under sommaren 2018. – Det är oerhört stimulerande att jobba med den typen av hållbara lösningar för samhället. Nu inleder vi detaljprojekteringen tillsammans med Kungälvs kommun så att vi inom kort kan starta bygget, säger Svante Hagman affärsområdeschef, NCC Infrastructure. Kungälvs vattenverk som kommer att ta sitt råvatten ur Göta älv beräknas kosta 300 miljoner kronor och projektet genomförs som en så kallad partnering. – Det betyder att vi gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna, säger Jenny Adler sektorchef på samhällsbyggnad. Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.   

 • Ekonomin för projekt Kongahälla, så här ser läget ut just nu
  av Kundcenter 2016-05-18 kl. 13:21

  Vi har sammanställt fakta kring projektet och ekonomin för att ge en bild av historiken och nuläget och svara på några av de mest förekommande frågorna. För svar och fakta står Kungälvs kommuns samhällsbyggnadschef Jenny Adler, projektledare Anders Lager samt kommunchef, Magnus Gyllestad.  Hur kan kommunen låtit kostnaderna ha dragit iväg till minus 169 miljoner kronor? – Projektet ligger inte minus 169 miljoner kronor i idag. För att förstå detta behöver vi reda i begreppet utfall och prognos. Utfall är hur mycket det har kostat fram till idag, prognos är hur mycket vi tror det kommer att ha kostat år 2022, när projektet beräknas vara klart. Det som har ändrats är prognosen och anledningen är att nuvarande projektledning har gjort nya kalkyler på det vi ska bygga kommande år, baserat på dagens kostnader och förutsättningar. Lägger man ihop summan av alla dessa kalkyler så blir det ca 169 mkr mer än vad vi har i budget idag. Men hur kan prognosen ha ändrats så mycket? – När Kongahällas nya projektgrupp i september började ta fram en ny prognos så började man från början utan att ta hänsyn till det gamla material som fanns. Man tittade istället på förutsättningarna som de ser ut nu. När man sedan jämförde den nya prognosen med den gamla så upptäckte man att flera poster inte var uppdaterade till vad det kostar att bygga idag och framåt. Exakt vad det var som skulle ingå i projektet stämde inte heller eftersom projektet har blivit större och omfattar mer. Eftersom avvikelserna var så stora startades en grundlig analys och genomgång av alla poster, det är därför det har tagit ett antal månader att få fram den nya prognossiffran. Vad beror det på att den nya prognosen hamnar på -169 miljoner? Det finns flera förklaringar men de viktigaste är att: – Kostnaderna för parkering beräknas i dag bli högre, bland annat för att man i dag räknar på ett större parkeringshus än tidigare. Dessutom har kommunen i avtal beslutat att man ska ordna parkering för hyresrätter. – Kungälvs kommun har också tecknat avtal med fastighetsägare om att de ska få köpa parkeringar till ett visst pris som är lägre än vad de kostar att bygga. – Kommunens kostnader blir också högre än förväntat eftersom projektet dragit ut på tiden, främst på grund av överklaganden med långa rättsprocesser som följd vilket lett till flera omtag, nya utredningar och omstarter. Men borde man inte haft bättre kontroll på kostnader och prognoser och upptäckt detta tidigare? –Jo, det borde vi. Och förvaltningen borde ha sett denna prognosändring för ett par år sedan. Med facit i hand kan vi konstatera att vår styrning och uppföljning inte har fungerat ordentligt och vi jobbar nu hårt för att förbättra våra rutiner kring kommunens stora projekt.  Vad gör kommunen nu för att undvika att prognosen nu leder till ett stort underskott i projektet? – Eftersom detta är en prognos finns möjlighet att få ner kostnaderna. Förvaltningen har lagt fram flera förslag. Det handlar bland annat om att se över ambitionsnivån när parker, gator med mera. utformas och gestaltas.  Även utformning av parkeringshus och P-däck ses över. En annan åtgärd är höjda parkeringsavgifter. Man tittar även på att eventuellt ändra fördelningen mellan hyresrätter och bostadsrätter på Kongahälla Östra för att få in mer intäkter.  En annan åtgärd är att planerade ombyggnationer av Kongahällagatan och Uddevallavägen inte görs inom projekt Kongahälla utan som separata projekt.  Det pågår också arbeta med att teckna avtal kring bland annat parkeringar som gör att kommunen kan sälja dem. Då kommer byggnadskostnaden för dem inte att bli en del i projektets underskott Hur går projektet just nu? Ser man på våra pågående entreprenader, de arbeten som just nu pågår på plats så håller de budget. Fakta Kongahällaprojektet På Kongahälla ska det byggas omkring 900 bostäder, butikslokaler, kontor och en handelsanläggning. Kommunen anlägger också en park, bygger gator och vägar. Området delas in i två olika detaljplaner där Västra Kongahälla är den största, där har flera av bostadsföretagen nu börjat bygga sina hus. Området får en blandning av större och mindre lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter. Miljön står i fokus, både under byggtiden och i den färdiga stadsdelen och alla byggherrar har enats om ett gemensamt miljöprogram. Läs mer om Kongahälla här  

 • Trettio barn tog första spadtaget på Sparråsskolan i Ytterby
  av Kundcenter 2016-05-11 kl. 11:26

  Skolchef Maria Andersson är mycket glad att det byggs en ny skola. ‒ Det känns fantastiskt kul att det byggs både förskola och grundskola. Och att barnen som skall gå här är med på första spadtaget. Tänk att få börja i en helt nybyggd skola. Sparråsskolan kommer att byggas enligt Sunda hus, med giftfria materialval. Man siktar på Miljöbyggnad guld, den högsta certifieringen. Dessutom blir det nästan 800 kvadratmeter solceller på taket och hybridventilation vilket ger tystare miljö och kyleffekt på sommaren. Hybridventilation innebär lite förenklat att man leder ventilationsluft genom tunnlar i marken och på så sätt utnyttjar markens temperatur för att kyla luften. ‒ Vi har valt att bygga i tegel och plåt, säger kommunens fastighetschef Svante Svensson, vilket ger lång livslängd och låga underhållskostnader. Till och från bygget kommer det att köra 8 000 lastbilslast med schaktmassor och fyllnadsmaterial. ‒ Dessutom kommer det att gå åt 1 000 m3 betong och 1 ton kaffe, säger Pär Ola Måneskiöld, verkställande direktör på entreprenören Hansson & söner, som är mycket glad över att fått uppdraget att bygga ett så bra hus som kommer att stå under många generationer.  

 • Park anläggs vid Tvetendammen
  av Kundcenter 2016-04-28 kl. 16:10

  -Vi vill överraska besökaren. Bland hundratalet växtarter, mestadels från Sverige kommer vi spränga in oväntade inslag som nordamerikanska prärieväxter exempelvis astrar och rosablommande älggräs, säger Ulf Eliasson som är parkansvarig. Dessutom blir det en slingrande stig och parkbänkar i området.  Tvetendammen är från början en VA-teknisk lösning på problemen med översvämningar i området. Dammen fångar upp regnvattnet vid skyfall och pytsar ut det över en längre tid i kommunens dagvattensystem och därmed undviks översvämningar. Plantor får försprång En del växter planteras och får ett försprång, andra kommer sås och behöver tid på sig att komma upp. I dammen blir det röda näckrosor som drivs upp innan de planteras ut och kommunen planerar att sätta ut fisk i dammen. -Tanken är att planteringarna ska klara sig på egen hand. Det blir lite djungelns lag där den starkaste överlever, vi vill skapa en plats dit djurlivet också kan återvända, avslutar Ulf Eliasson Först nästa sommar kommer man se helheten men redan i sommar kommer det finnas massor att upptäcka i och runt Tvetendammen. 

 • Ekebo motivationsboende flyttar till Munkegärde
  av Kundcenter 2016-04-27 kl. 14:55

  Motivationsboende är ett stödboende för personer med beroendeproblematik som av olika anledningar tillfälligt står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Ett stödboende är inget behandlingshem utan ett steg på vägen till ett eget boende.  - Ekebo finns för människor som vill ta tag i sitt liv och få en fungerande vardag, säger Linda Boström, enhetschef inom socialpsykiatrin, boendeenheten. Här strävar vi efter drogfrihet och nykterhet. Alla som bor här testas två gånger per vecka. Följer hyresgästen inte överenskommelsen blir man utskriven eller avvisad. Som boende betalar hyresgästen en hyra eller en så kallad egenavgift och har en skyldighet att följa den genomförandeplan som gjorts upp. Hyresgästen har själv ett ansvar att hålla boendet i gott skick men man kan få stöd av personal om behovet finns. Tillsyn sker varje vecka i hur man sköter sin bostad. Målet är att kunna flytta till ett annat mer självständigt boende när livet stabiliserar sig. På Ekebo finns personal dagligen mellan 8-20, på övrig tid sker rondering, men planen när det nya boendet är på plats är att det ska finnas personal att tillgå dygnet runt. Inte minst för att skapa en lugn miljö för de boende, säger Ann Damberg Ström, som är utvecklingsledare i Kommunen. - De som bor här är själva intresserade av att det ska vara både lugnt och drogfritt, säger Ann Damberg Ström. Det nya Ekebo flyttar till området alldeles efter infarten till Munkegärde återvinningscentral. Där finns idag en stor äng med skyddande buskage. I augusti är det dags att flytta in. Platsen är bra säger Ann Damberg Ström. Nära till kommunikationer och andra samhällsfunktioner men ändå inte insprängt i något bostadsområde. - Det finns en oro bland människor som bor och vistas i närområdet, det framgår av både insändare i lokaltidningen och andra kontakter till kommunen, säger Ann Damberg Ström. En oro för att ungdomar ska dras till området i kriminella syften eller att inbrott i området ska öka. - Vi har stor respekt för den oron men vår uppgift är att stötta de här medborgarna tillbaka till ett vanligt liv och de behöver hjälp med att bli integrerade i samhället. Det är inte möjligt till återanpassning om man bor där inga andra människor bor. Genom närhet till samhällsfunktioner såsom arbetsförmedling, försäkringskassa kan handläggaren arbeta mer aktivt med de boende och få dem snabbare ut i en fungerande vardag, säger Ann Damberg Ström. - Jag ser inte att Ekebo på något sätt varit i fokus för enhetens fältarbete och förebyggande arbete säger Thomas Hermansson, enhetschef för Trygga Ungdomsmiljöer. Trygga Ungdomsmiljöer arbetar i och omkring de områden ungdomar befinner sig och i områden där oro och otrygghet för målgruppen uppstår. Ekebo är enligt Thomas inte ett av dessa områden.  

 • Mer ekologiskt i Kungälv
  av Kundcenter 2016-04-26 kl. 09:49

  Den ekologiska andelen har ökat snabbt från 2009 då andelen låg på 8,6 %. Ökning har underlättats av den senaste livsmedelsupphandlingen från 1 november 2014 som gav större möjligheter att välja ekologiskt, både vad gäller pris och sortiment. Måltidsservice har jobbat på följande sätt för att klara det antagna målet: Prioritering av ekolivsmedel med låg prisskillnad mot konventionella. Utbyte av vissa dyrare grönsaker till en större andel ekologiska rotfrukter. Fortsättning med jobbet med att minimera tallrikssvinn och produktionssvinn. Minskning av köttmängden till förmån för annan proteinkälla. (Flera nya produkter baserade bland annat på bönor och linser finns nu tillgängliga i upphandlingen.)

 • Efter viten - flera nya boenden på gång framöver
  av Kundcenter 2016-04-12 kl. 13:10

  – Vi har vetat ett tag att vi haft en brist. Det är en tidsödande process att bygga fler boenden. Det har tagit lite för lång tid, säger sektorchef Jonas Arngården. Men vi har ordnat bra alternativ för de drabbade. Ibland i deras hem och i vissa fall har vi köpt boenden från andra kommuner. Nu jobbar kommunen på ett litet annat sätt med planeringen och fler nya boenden är på gång.

 • Nytt resecentrum ett lyft för hela Kungälvs kommun
  av Kundcenter 2016-04-11 kl. 08:22

  Vi befinner oss på gräsplanen som ligger mellan motorvägen och Torildskolan. Projektledare Pernilla Esping pekar och berättar: – Här kommer det bli ett nytt resecentrum. Gräsytan här nedanför kommer bli en bussplan. Sen kommer det bli en terminalbyggnad mot Kongahällagatan och öster om det blir det en byggnad för kontor och handel, säger hon I december 2017 ska de första bussarna rulla ut och in i Kungälv via nya resecentrum. Förberedelserna pågår för fullt och planerad byggstart är i september i år. Projektet är en stor satsning som görs i samarbete med Västtrafik och Trafikverket. – Det är viktigt för kommunen att vara delaktig i regionens satsning med kollektivtrafikresande, säger Pernilla Esping. – Vi kopplar ihop den lokala trafiken med regionbussar i form av expressbussar på motorvägen. Det kommer bli tydligare och enklare att resa. Vi frågar Cecilia Örtendahl som jobbar med utvecklingen av hela Kungälvs stadskärna, vad det egentligen betyder att Kungälv får ett nytt resecentrum? – Det betyder att vi får en knutpunkt där vi samlar all trafik på ett ställe. Men vi utvecklar också en plats mitt i staden, säger hon. – Resecentrum blir nära Komarken och nära Kongahälla och vårt nya köpcentrum. Det kommer också bli en stor, positiv effekt för alla i kommundelarna som vill komma in och ta del av staden. Förutom själva hållplatserna och terminalbyggnad med kiosk och biljettförsäljning ska det byggas både kontor och bostäder i området. Bostäderna blir på andra sidan E6 på Komarken där det också planeras för parkering och äldrebostäder. Över E6 bygger Trafikverket en ny gång och cykelbro. – Det kommer hända väldigt mycket på liten yta och det kräver sin planering. Kongahällagatan förändras också och det kommer vara ett tydligt gångstråk som kommer ligga närmast hitåt mot terminalbyggnaden, och på andra sidan blir ett cykelstråk där den nya gång och cykelbron byggs, säger Pernilla Esping Vad händer då med nuvarande busstorget när Resecentrum står klart? – Nuvarande busstorget kommer bli någonting annat. Uddevallavägen kommer ändra utseende och vi kommer ha mer bostäder, kontor, handel. Lite mer av en esplanad brukar vi säga för att beskriva. Och det kommer bli ett tätare Kungälv med fler människor som arbetar och bor, säger Cecilia Örtendahl. – Då blir det mer underlag för mer handel, restauranger, kaféer och verksamheter. Så vi får en mer levande stad.  Här kan du läsa mer om resecentrum 

 • Sociala investeringar blir nu konkreta insatser och resurser
  av Kundcenter 2016-03-09 kl. 10:31

  Ett av projekten är ”Multikompetent team i förskolan” som startar under 2016 och är tänkt att pågå under åtta år. För detta arbete anställs en psykolog, en socionom och en specialpedagog på heltid för att tillsammans stödja barn och föräldrar i nära samverkan med förskolans personal. ”Teknikstöd i skolan” är ett fyraårigt projekt som startade i början av 2015. I detta är en specialpedagog och en IT-pedagog anställda på halvtid för att arbeta med anpassningar och särskilt stöd genom teknikanvändande för ungdomar och personal. ”Riktad Drogprevention” är ett femårigt projekt som startar under våren 2016. I detta ska projektledare och medarbetare, totalt sex heltidstjänster, arbeta med insatser för ungdomar både på skoltid och fritid för att förhindra missbruk av olika slags droger. - Dessa projekt kommer att följas upp vid återkommande tillfällen för att få veta vilka effekter som kan ses, och hur erfarenheterna kan föras in i kommunens ordinarie verksamhet, säger Lars Berfenhag. Kungälvs kommun arbetar sedan flera år tillbaka med frågan om hur vi tillsammans med olika lokala och regionala intressenter och aktörer kan skapa ett socialt hållbart samhälle. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) forskat och kunskapat om hur ett systematiskt arbete med tidiga och verkningsfulla insatser kan bedrivas. En utgångspunkt är att stödja friskfaktorer och så långt som möjligt undanröja riskfaktorer under uppväxttiden. Kommunstyrelsen fick 2013 i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta arbete. Dessa ska grundas i kommunfullmäktiges strategiska mål att ”minska segregationen” med resultatmålen om ”minskad barnfattigdom” och ”minskat utanförskap”. -  Under 2015 har en Social översiktsplan (SÖP) antagits och denna ska nu tydliggöras med prioriterade insatsområden och faktiska aktiviteter, exempelvis dessa projekt, säger Lars Berfenhag. - Ett av villkoren är att projekten drivs i samverkan mellan flera verksamheter, just nu skola och socialtjänst, och att nya arbetssätt och arbetsmetoder ska prövas, fortsätter Lars Berfenhag. Läs mer om arbetet med den sociala översiktsplanen http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering   Andra projekt som startat utifrån den sociala översiktplanen: Multikompetent team i förskolan Riktad drogprevention  Familjehuset Klippan Länk till Sveriges Kommuner och Landsting – SKL om sociala investeringar

 • Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov
  av Kundcenter 2016-03-09 kl. 09:22

  – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov. I övrigt kommer vi att jobba som tidigare med att man hittar även dessa jobb på kommunens hemsida och söker på samma sätt som när det gäller vuxenjobb via Aditro. Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även fler företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov. – Det ger både företagen och ungdomarna möjlighet att testa under en kortare period. För företagen och även kommunen skapas möjligheten att utbilda kandidater inför längre sommarjobb och även bygga en bred kompetensbas inför framtiden, säger Maria. För att få söka måste man vara mellan 16-19 år och bo i kommunen. Detta innebär att de som fyller sexton efter sommaren inte kan söka sommarjobb det året. – Ytterligare en fördel för de ungdomarna är att de som fyllt sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju upp till tre chanser att få feriejobba innan nästa sommar, säger Maria. Hitta feriejobben här Arbetsgivare som vill veta mer kan kontakta Maria: e-post: maria.pehrson@kungalv.se tele: 0303-23 86 05 Facebook: Sommarjobben i Kungälvs kommun

 • 500 meter VA-ledning i ett drag
  av Kundcenter 2016-02-29 kl. 09:56

  Med en speciell borrmaskin borrar man först snett ner i marken och sen horisontellt under jorden. Borret är utformat på ett sånt sätt att det är möjligt att styra det både i sidled, upp och ner. Man följer borret mycket noggrant vilket betyder att det är möjligt att träffa ett litet schakt flera hundra meter bort. -Som längst borrar vi här en halv kilometer utmed den här sträckan, på så sätt undviker vi att gräva av åkerdräneringar och annat, säger Martin Blidsell platschef på Markbygg AB. Att kunna borra sig under känsliga naturområden som bäckar och stengärdsgårdar är också en stor fördel. Ledningarna dras tillbaka under marken Borret byts ut mot ett verktyg, en så kallad rymmare som när det roterar kommer att utvidga borrhålet så att både den blåa vattenledningen och den bruna avloppsledningen får plats i samma hål. Borrmaskinen drar och roterar sedan tillbaka rymmaren med ledningarna på släptåg hela vägen tillbaka till borrmaskinen. Därefter kopplas ledningarna ihop sektion för sektion. Läs mer om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun

 • Bred politisk enighet i flyktingarbetet
  av Kundcenter 2016-02-19 kl. 14:52

  Det här är några exempel på hur kommunen ska arbeta med flyktingmottagandet: Alternativa driftsformer kommer användas för att öka antalet boendeplatser för ensamkommande barn.  Tillfälliga bygglov ska användas för verksamhetslokaler och hyresfastigheter utanför planlagd mark. Tillfälliga bygglov ska användas till bland annat skollokaler och 150-200 mindre lägenheter.  Kommunen ska aktivt undersöka privata boendealternativ, inom ramen för skäliga hyresnivåer.  Samhällsnyttan ska väga tyngre än gällande regelverk. Regelsystem inom upphandling, miljöprövningar, bygglov med mera ska utmanas.  Nya yrkeskategorier ska införas och kompetensnivåer ska ses över för att möta personalbehovet. Kommunens bemanningsenhet ska förstärkas.  Flyktingar ska på ett aktivt sätt få stöd till arbete. Det kan bland annat vara sommarjobb. Detta är en framgångsfaktor för en bra integration. En integrationskoordinator ska tillsättas för att samordna kommunens arbete kring flyktingmottagandet.    

 • Kommunen tar avstånd från aktion på badhus
  av Kundcenter 2016-02-15 kl. 16:18

  - Det var en grupp människor som betalade i entrén och gick in som vanliga badgäster. Väl inne så tog de på sig gröna tröjor med texten "trygghetsvärd" på ryggen. Det här är inte okej och det är ett agerande som vi tar avstånd ifrån, säger Krisztian Borbély, enhetschef för Oasen i Kungälv.  - Det är helt oacceptabelt att vi har förklädda medborgargarden i våra badhus. Vi vet att vi har den här typen av extremism i Kungälv. Vi har framgångsrikt bekämpat de här grupperna under 20 år, till exempel med hjälp av Toleransprojektet, och vi kommer att fortsätta bekämpa dem, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner.  Du kan se fler kommentarer i videoklippet, bland annat från polisen och kommunchefen.   

 • Hon blir ny hamnchef i Marstrand
  av Kundcenter 2016-02-12 kl. 14:06

  Så fort Båtmässan stänger börjar telefonerna till hamnverksamheten i Marstrand ringa. Då kör säsongen igång som alla andra år men från och med första februari i år, med ny hamnchef. – Jag tror inte Marstrandsborna kommer att märka någon större skillnad, säger Eva-Lena. Verksamheten fortsätter som vanligt. Förhoppningsvis blir vi lite mer synliga både på Marstrand och i organisationen och därmed öka förståelsen för vår verksamhet här ute. Hamnchefen ansvarar för att mycket i samhället Marstrand ska fungera. Både sommar och vinter. Ganska självklara saker som gästhamn med 40 000 besökare per säsong, 1 200 fasta båtplatser, färjeverksamhet, underhåll av 3 kilometer kaj, 1 km pontonbryggor, badstegar, skyltar, uthyrning av allmän platsmark och såklart personal, ekonomi och administration. Enheten består av 18 fasta tjänster och på sommaren dessutom 16 feriearbetare. Det som man kanske inte tänker lika mycket på är allt som finns under vattnet. Flera mil av kättingar och många ton av tyngder som ska underhållas och besiktigas. De ligger dessutom i vatten som gömmer mycket historiska lämningar. – Att få till en ny brygga kan ta tre år, berättar Eva-Lena. Det krävs förundersökningar och flera tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller att ha järnkoll på vad som finns på botten så man inte klampar rätt in i en historisk skatt. Eva-Lena har också järnkoll på vädret. Vid vackert väder ökar trycket av besökare och vid dåligt väder ökar slitaget på anläggningen. – Efter högvatten och storm behöver hela anläggningen ses över, säger Eva-Lena. Vädret är en opålitlig samarbetspartner. Då är det lättare att samarbeta med människor, menar Eva-Lena. Att arbetsplatsen ligger på Marstrand gör att man får nära kontakt med både marstrandsbor och besökare. På sommaren står alltid flera turister i dörren och det är härligt att få den direktkontakten. Hur är det med kändisarna då, får du mingla med dem? – Nej, skrattar Eva-Lena, det blir det inte så mycket av. Däremot får vi information från SÄPO när det kommer celebriteter som ska besöka Marstrand. Fast en gång var vi faktiskt bjudna på party på d Dannebrogen. Här kan du läsa mer om Marstrands småbåtshamn. Fakta: Namn: Eva-Lena  Ålder: 56 Fritidssysselsättning: Yogainstruktör – Yoga ger mig lugn och balans.  Familj: 4-barnsmamma med barnbarn Bor: Lägenhet i Göteborg Önskemål för Marstrand: Ankomsten till Marstrand behöver ses över och bli mer attraktiv. Utbyggnad av fasta båtplatser, fortsatt utveckling av service och bemötande när det gäller färja och gästhamn.

 • Allt fler ungdomar har jobb i Kungälv
  av Kundcenter 2016-01-20 kl. 09:02

  – Först vill jag gratulera alla ungdomar i Kungälv som fått jobb, tjänar egna pengar och är efterfrågade, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Fler i arbete är ett av Samarbetspartiernas tydliga och prioriterade mål, där vi också avsatt resurser för utbildning och stödanställningar. Sedan går det bra för oss och våra företag, handel och besöksnäring växer och där får många unga sina första jobb. Långsiktigt är målet att bli bäst på jobb och framtidstro i Sverige. Framgångsrikt sammarbete en förklaring – Det här är historiska siffror. Anledningen till att just vi lyckats så bra är det gemensamma arbete som vi gör i Kungälv. Kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har ett bra samarbete inom bland annat Samordningsförbundet, säger Jonas Arngården, sektorchef arbetsliv och stöd. Som jämförelse ligger kommunsnittet i riket på 13 procent arbetslöshet bland ungdomar.

 • Stort intresse för att veta mer om handelsplats på Kongahälla
  av Kundcenter 2016-01-18 kl. 15:23

  I en fullsatt hörsal på Mimers hus i Kungälv berättade representanter från Adapta Fastigheter om hur de tänker och om hur de arbetar kring sin satsning på Kongahälla. Inbjudna handlare och fastighetsägare fick en första inblick i processen och chans att ställa frågor kring innehåll, koncept och tidsplaner. Även om det än så länge är långt kvar till en färdig handelsplats var Adaptas representanter noga med att poängtera att de ser stor potential i Kungälv. Och de är övertygade om att även befintlig handel i Kungälv gynnas när nya butiker öppnar på Kongahälla eftersom det kan få fler Kungälvsbor att göra alla sina ärenden på hemmaplan. Byggstart i höst  Hösten 2016 sätts spadarna i jorden. Vilka butiker som slutligen landar i handelsanläggningen är inte klart i dag men klart är att det blir omkring 35 000 kvadratmeter i tre plan, alltså en anläggning som i storlek närapå motsvarar Allum i Partille kommun.  Parallellt med att Adapta och de andra byggherrarna på Kongahälla kommer allt längre med sina planer arbetar Kungälvs kommun med en övergripande strategi för att utveckla hela Kungälvs stadskärna. Under kvällen på Mimers berättade Monica Wincentson, översiktsplanerare och Matilda Svenning, planarkitekt bland annat om arbetet med att binda samman stadens olika delar och minska avstånden, både de verkliga och de mentala. – Vi behöver förtäta med fler bostäder, handel och verksamheter. Det är viktiga verktyg för att binda samman stadsdelarna. Både gator, stråk, torg och parker behöver utvecklas, säger Monica Wincentson. Liljedal byggs om Ett av de områdena i stadskärnan som kommer att få en ny skepnad inom ett par år är området Liljedal. Det som i dag är en stor parkering mitt emot Göteborgs kex ska bli ett område med bostäder och butiker. Även längs Västra gatan, Strandgatan, Västra tullen och Ytterbyvägen finns planer på att utveckla handel och verksamheter. Allt med målet om en stadskärna där fler ska kunna bo och leva och som har ”liv mellan husen” under i princip alla tider på dygnet. Men en attraktiv stadskärna handlar om mer än byggnader och här ligger kanske den stora utmaningen framöver. Från kommunen är man noga med att poängtera att samarbete mellan stadens olika aktörer är avgörande för att man ska lyckas bygga ett Kungälv för framtiden. Även på Adapta Fastigheter vill man gärna sträcka ut en hand till både blivande kollegor och konkurrenter. - Vi tror på samverkan och vi vill arbeta tillsammans med kommunen och övriga aktörer inom handeln för att gemensamt stärka Kungälv som handelsort, säger Håkan Olsson. Läs gärna mer om Kongahälla här        

 • Skyddsvärda träd kartlagda
  av Kundcenter 2016-01-05 kl. 11:49

  Trädens läge och skötselbehov har kartlagts. Inventeringen kompletterar en tidigare inventering genomförd av länsstyrelsen. Den nya inventeringen har kartlagt 240 ”nya” träd och 100 träd som var kända från länsstyrelsens tidigare inventering. Det handlar om gamla, grova träd, men även om trädalléer, hamlade träd och andra träd som bedömts skyddsvärda. Kungälvs största träd är silverpoppeln i Marstrand, som mäter 7,15 meter i omkrets. För 10 år sedan var en ek i Ytterby det största trädet. Eken mätte 7,58 meter. Den lever fortfarande, men en stor gren har fallit och delat trädet så det blev smalare. Flera av träden har stort behov av skötsel De inventerade träden har lagts in i kommunens databas med läge och noteringar om skötselbehov. För 63 träd bedöms det vara behov av brådskande åtgärder, till exempel röjning runt träden för att de inte ska ta skada eller dö. Rapporten ger även andra förslag till fortsatt arbete med koppling till de skyddsvärda träden. Ekskogarna i Diseröd, Munkegärde och Ytterby Tunge hör till de värdefullaste av de inventerade områdena, och ekarna där bedöms vara i akut behov av frihuggning. Av stor vikt är att man tar hänsyn till värdefulla träd i samband med ned byggnation och exploatering så att trädens rötter inte skadas av misstag. Sådant har tyvärr inträffat i tidigare byggprojekt. Läs mer: Skyddsvärda träd i Kungälv – Rapport från inventering 2013-2015 (PDF-fil, Öppnas i nytt fönster) Naturvårdsverket har producerat en informativ film om Skyddsvärda träd. Filmen”Låt gamla träd leva” (extern länk) informerar om de gamla trädens betydelse för många arter, behov av skötsel och vikten av skydd vid byggnadsarbeten i närheten med mera. Filmen finns i tre versioner , 3, 10 eller 25 minuter.  Kungälvs kommuns miljöstrategiska arbet

 • Därför togs beslutet om ett konstverk framför Stadshuset
  av Kundcenter 2015-12-14 kl. 15:34

   I webbtv-inslaget svarar politikerna Johan Holmberg (S) och Anna Vedin (M) på varför kommunen valt att satsa på ett konstverk framför Stadshuset.    Relaterade inslag: Skulpturen Bulb invigd Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus

 • Nu börjar bostäderna byggas på Kongahälla
  av Kundcenter 2015-12-11 kl. 15:08

  När Lennart efter kommunvalet 2006 blev ordförande för Kungälvsbostäder anordnades en strategidag på Fars Hatt. – Första punkten på dagordningen var Kongahälla. Redan då insåg vi Kongahällas strategiska läge och framtida betydelse, säger Lennart. Stadsutveckling måste börja med bostäder, sedan kommer handeln av sig självt. Även Kongahällas nuvarande VD Bettina Öster Tunberg var naturligtvis nöjd. – Naturligtvis, detta är ju dagen K som i Kongahälla och kvarteret Kronan. För Kungälvs kommun är attraktivt boende ett mål och detta är en del i detta. Dessutom är vårt kvarter, som vi delar med Förbo, först ut att komma igång med själva bostadshusen. Miljön i fokus Bettina är övertygad om att Kongahälla blir en stadsdel full av liv, präglad av gröna hus, sopsug och bilpooler. – Vi tror på Kungälv som en expansiv ort. Processen har präglats av utmaningar, uthållighet, målmedvetenhet och sammanhållning mellan alla som deltagit. Förbo som delar på kvarteret, byggstartar i år 116 lägenheter i Kungälv. – Och vi gör det hållbart och tillsammans, säger VD Peter Granstedt. Vi ses om ett och ett halvt år. Då flyttar 65 familjer in i ett mycket fint boende och 60 barn går sin första dag på förskolan.   Ännu fler bostäder behövs  Sista talare före själva spadtaget är Miguel Odhner, som inledde med att kommentera vädret som det var mycket av. – Betyder regn lycka eller pengar? Som det känns dag betyder det lycka. Jag åker till jobbet före sex varje morgon. Då är det roligt att se att byggnationen är igång. Jag njuter när lamporna lyser och de stora rören grävs ner. Det känns underbart. Vi har bestämt att det ska byggas 500 lägenheter per år i Kungälv. Och att vi ska bli Kungsbacka norr om Göteborg, fast på vårt vis. Miguel menar dessutom att bostadsbyggandet måste öka ännu mer i Kungälv. – Vi ska bygga våra 500 bostäder som vi satt upp som mål, det behövs för alla som söker bostad. Dessutom behöver vi växla upp. För vi har en flyktingkris och den skall vi hantera, och öka takten lite till. Vi måste ändra våra prognoser och vårt sätt att tänka. Det är vi redo att göra. Nu står vi till exempel i det framtida ”mitt i stan”. Nu bygger vi ihop Kungälv. Text: Noel Cornér, foto: Jan Ranken Se en film från spadtaget på vår facebooksida Läs mer Mer information om Kongahällaprojektet

 • Skulpturen Bulb invigd
  av Kundcenter 2015-12-08 kl. 07:32

  Fredagen den 4 december invigdes skulpturen Bulb framför stadshuset i Kungälv. Bulb är skapad av den västsvenska konstnären Eva Hild som tidigare gjort skulpturer åt bland annat Stockholm, Varberg och Borås.  – Jag måste säga att platsen är bättre än vad jag hade kunnat tänka mig. Jag tycker att det är en väldigt harmonisk plats, säger konstnären Eva Hild. Hör mer om vad konstnären, kommunordförande Elisabeth Mattsson och Kungälvsbor säger om Bulb i webbtv-inslaget ovan.   Relaterade inslag: Därför togs beslutet om ett konstverk framför Stadshuset Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus

 • Ikano Bostad bygger 500 lägenheter i Kungälv
  av Kundcenter 2015-11-26 kl. 13:29

  – Det är oerhört roligt att när Ikano vill komma in i Västsverige väljer man Kungälv som första plats, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Ambitionen är att bygga cirka 100 nya bostäder om året i områdena Kungälv och Ytterby. Hälften av bostäderna kommer att vara hyresrätter med Ikano Bostad som långsiktig och aktiv förvaltare, och hälften kommer att vara bostadsrätter. – För oss är det också en jättegrej att vi öppnar upp i Västsverige. Det är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Och vi ser fram emot att i ett nära samarbete med Kungälvs kommun göra gemensamma satsningar för att minska utanförskap. Vi har saker vi kan bidra med inom integration, men också lära oss mer. En avgörande orsak till att Kungälv valde Ikano Bostad som samarbetspartner är företagets tydliga fokus på social hållbarhet. – Det handlar inte bara om att bygga fastigheter utan livet mellan husen, säger Morgan Persson (UP), samhällsbyggnadsutskottets ordförande. Ove Wiktorsson (C) menar att det blir starten på en förnyelse av hela Komarken. – Varför inte kalla projektet eKomarken. När det gäller själva lägenheterna säger Ikanos affärschef i Göteborg Kristina Schoug att Ikano bygger yteffektiva bostäder på 1-4 rum, för den moderna familjen med kök från Ikea. – Byggstart av de 80-90 planerade lägenheterna i Komarken blir 2017. Var de andra 400 lägenheterna skall byggas får vi återkomma till. De kostar naturligtvis mycket pengar som all nyproduktion, säger Kristina, men lägenheterna är inte dyra. – Vi bygger kvadratsmarta bostadsrätter och trivsamma hyresrätter – gärna nära varandra säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Det här är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, och vi ser fram emot att tillsammans med Kungälv kommun utveckla området. Ikano Bostad förvaltar för närvarande 6000 lägenheter och har 1100 under produktion. Ägare är Ingvar Kamprads tre söner. – De är långsiktiga ägare med ett socialt ansvarstagande, säger Miguel. En stabil spelare som kommer att vara kvar länge i Kungälv. – Med detta arbetssätt jobbar vi tillsammans och bryter mark så att Kungälv blir den tillväxtkommun vi skall vara, säger Morgan. Text: Noel Cornér, foto: Carolina Nilsson

 • Nytt hus läker Strandgatan
  av Kundcenter 2015-11-20 kl. 10:24

  – Det finns en byggrätt sedan länge för ett fyravåningshus, säger planarkitekt Pauline Svensson. I Liljedalsplanen anges att det ska vara centrumverksamhet i huset. Det var tänkt som hotell. Den nya detaljplanen anger bostäder som ändamål med verksamhetslokaler i bottenvåning och möjliggör fem våningar. Det är tänkt att bli 24 lägenheter och några mindre butikslokaler mot Strandgatan. – Det är en liten del i helheten. Huset ger inte många lägenheter, men läker stadsrummet och bidrar till att bygga en tätare mer riktig stad, säger mark- och exploateringsingenjör Anneli Skoglund. Kungälvs stad måste växa för att bära den handel som finns och är på väg. Eftersom huset ligger på solsidan kommer det också att möjliggöra en plats där det skulle kunna bli ett café med uteservering. Platsen kan knytas samman med Gustaf Hjerpes torg och Norra gränd. Det blir också en innergård för de boende med ett parkeringsgarage under. Tillfarten till det garage som idag finns på tomten byggs över, men och kommer att finnas kvar. – Det är flera detaljplaner på gång i kvarteren mellan Västra gatan och Strandgatan. Många fastighetsägare är aktiva och har en utvecklingsvilja längs stråket från Göteborgs Kex till Kongahälla, säger Anneli. Om konjunktur inte sviker, samarbetena och investeringsviljan fortlöper så kommer Kungälv stadskärna genomgå en spännande utveckling de kommande 10 åren. Noel Cornér Läs mer: Detta planeras i Stadskärnan Detaljplan för Klocktornet 35

 • Se hur Kongahälla växer fram
  av Kundcenter 2015-11-04 kl. 10:13

  Vi fick en rundtur på plats och här kan du se ett webbtv-inslag om hur arbetena går och vad som händer på plats just nu. Här kan du läsa mer om vad som byggs på Kongahälla.

 • Efter dådet i Trollhättan - hör några reaktioner från Kungälv
  av Kundcenter 2015-10-23 kl. 11:34

  Lokala politiker, Kungälvs skolchef och polisen ger här sin syn på det som hänt och hur man nu hanterar frågor och funderingar hos både barn och vuxna.

 • Ny stadsdel planeras vid Mimers Hus
  av Kundcenter 2015-10-13 kl. 14:14

  Kommunen har tillsammans med befintliga fastighetsägare lämnat in en planansökan och om några år räknar man med att kunna bygga. Planerna presenterades på en pressträff av bland andra kommunens samhällsutvecklingschef Henrik Haglund.

 • Stort intresse för att ta emot fler flyktingar i Kungälv
  av Kundcenter 2015-10-12 kl. 05:00

  Det handlar om enstaka hus, flerbostadshus, lägenheter och tanken är att de senare ska kunna ingå i vårt erbjudande till Migrationsverket om att ta emot fler flyktingfamiljer med permanent uppehållstillstånd. -Kraven på dessa boenden är samma som för vilken familj som helst och vi betalar marknadsmässiga hyror, säger Johan Bergquist boendesekreterare på arbetsliv och stöd som arbetar med frågan och som ingår i den särskilda projektgrupp som satts ihop för att jobba med det ökande flyktingmottagandet. När det gäller ensamkommande flyktingbarn som väntar på permanent uppehållstillstånd så öppnade kommunen ytterligare två tillfälliga boenden under vecka 40 och 41 med sammanlagt 21 platser. Även här har projektgruppen en plan för framtiden där fler boenden kommer att bli aktuella under året. I dagsläget placerar Migrationsverket mellan två och fyra barn och ungdomar i veckan i Kungälv. Vanliga frågor och svar Under arbetet med frågan har en mängd frågor kommit in till kommun. Här är svaren på de vanligaste frågorna som ni ställt. Kommer flyktingar gå före i bostadskön? I bostadskön fördelas lägenheter enbart utifrån hur lång tid du stått i kön. Utöver bostadskön så har Kungälvs kommun ett avtal med Kungälvsbostäder och Förbo, den så kallade allmännyttan, att 2,8 procent av deras bestånd disponeras av kommunen för sociala förturer i ärenden där det finns någon form av socialt bekymmer. Exempelvis barnfamiljer som är eller är på väg att bli bostadslösa, i denna grupp kan även flyktingfamiljer ingå. Vad betalar kommunen för boendena som ni hyr? Vi betalar marknadsmässiga hyror, det vanligaste är att vi utgår från en normalhyra i allmännyttans bestånd som vi sen justerar utifrån vad det är för bostad. Måste boendet som man vill hyra ut vara möblerat? Nej. Hur ska ett boende för en flyktingfamilj vara utformat? Kraven är lika för alla. Det ska vara en godkänd bostad för den familjetypen som det gäller. Riktlinjerna finns till för att motverka trångboddhet och överslitage. Kommer ni bygga nya bostäder för flyktingfamiljer? Det finns i dagsläget inga sådana planer. Har familjerna/vuxna flyktingar som kommer hit uppehållstillstånd? Ja. Har de ensamkommande barn/ungdomarna som kommer hit uppehållstillstånd? Nej, de är under utredning och placeras här av migrationsverket under utredningstiden. Hur gamla är de ensamkommande barn/ ungdomarna? Genomsnittet ligger i nedre tonåren. Hur bor de ensamkommande barnen och ungdomarna? De yngre blir oftast familjehemplacerade. De äldre har vanligtvis eget rum, men bor flera i samma byggnad. Kan kommunen säga nej till fler ensamkommande barn/ungdomar? Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om hur många ensamkommande vi ska ta emot. Men när trycket är så stort som det är nu så kan migrationsverket frångå det avtalet och placera fler. Kommunen har då bara att svara upp till behovet. Hur kan ni tillåta en sån hätsk ton på Facebook? Det fria ordet är grundlagsskyddat och något vi på Kungälvs kommun värnar om med mycket stor kraft. Vi tar bara bort kommentarer som bryter mot lagen. Det betyder också att vi måste lägga mycket tid på att läsa vartenda inlägg och följa upp allt. Det är viktigt att tänka på att var och en är ansvarig för sina egna inlägg. Debattens vågor måste få gå höga. Det är en viktig del av vår demokrati. Läs mer: Flyktingar behöver boende Ökat flyktingmottagande i Kungälv Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn   Följ utvecklingen på riksplanet: www.migrationsverket.s

 • Flyktingar behöver boende
  av Kundcenter 2015-10-01 kl. 08:35

  Det måste inte ligga centralt bara det är nära till kommunikationer. Kommunen arbetar målmedvetet med att öka vår flyktingmottagning och bostadsfrågan är en flaskhals. Hör av dig via mail till vår kontaktperson i flyktingfrågan, Pernilla Backebrant, pernilla.backebrant@kungalv.se. Skriv "flyktingboende" i ämnesraden.  Läs mer: Ökat flyktingmottagande i Kungälv Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Ökat flyktingmottagande i Kungälv
  av Kundcenter 2015-09-17 kl. 12:01

  Representanter för olika sektorer, bland annat skola och fastighetsförvaltning jobbar gränsöverskridande för att snabbt få fram de resurser som behövs, boenden är en prioriterad fråga. Att Kungälvs kommun nu ska hjälpa till genom att ta emot fler flyktingar beslutades av en bred politisk majoritet på Kommunstyrelsen den 16 september.  Läs mer: Flyktingar behöver boende Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Många Kungälvsbor vill hjälpa flyktingarna
  av Kundcenter 2015-09-15 kl. 12:42

  – Responsen har varit fantastisk, säger Arvid Siegwan en av kommunens tre överförmyndarhandläggare. Hittills har vi fått in femton intresseanmälningar till att bli god man. Nu kommer kommunen att undersöka lämpligheten hos de frivilliga och ordna med ett par utbildningstillfällen. – Situationen har varit akut och behovet kommer att hålla i sig, säger Arvid. Det är bra för hållbarheten kommande år, att vi får fler gode män. Pernilla Backebrant, just nu kommunens samordnare av insatser har också fått många samtal. Ett trettiotal har ringt och ett femtontal mail har kommit sen fredag. – Det är väldigt roligt. Alla är positiva, säger Pernilla. De flesta undrar vad de kan hjälpa till med. Och för kommunens del handlar det om att vi behöver gode män, kontaktpersoner samt familjehem för ensamkommande flyktingbarn. Insamling av pengar, kläder eller leksaker är inget kommunen ordnar. – Där hänvisar vi till de hjälporganisationer som finns, säger Pernilla. De flesta har jag kunnat slussa vidare till en befintlig verksamhet. Övriga sätts upp på en intresselista. Det är ju bara min andra arbetsdag med detta. Flera vill vara läxhjälp eller träffa invandrare som del i integrationen. Andra vill hyra ut sina sommarstugor. – Läxhjälpsgrupper finns redan, vi kan lära av den verksamhet vi har, och om behovet finns starta en ny. Biblioteket har språkcaféer och har diskuterat att starta ”låna en svensk”. Bostäder har vi i dagsläget inte behov av eftersom kommunen bara administrerar ensamkommande flyktingbarn, som måste bo i HVB-hem, hem för vård av barn, som det är stora krav på. – Det viktiga nu är att ta till vara på engagemanget, säger Pernilla. Håll därför uppsikt på kommunens hemsida och Facebook. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen. Kontakt: Pernilla Backebrant 0722-15 95 25, eller mail: pernilla.backebrant@kungalv.se Noel Cornér Publicerat 2015-09-07 Läs mer: Flyktingar behöver boende Ökat flyktingmottangade i Kungälv Så blir du god man för ensamkommande barn

 • Se motionscentralen Kotten ta form
  av Kundcenter 2015-07-20 kl. 08:49

  Byggnaden är inspirerad av naturen, något som märks både på utsidan och på insidan. Kotten kommer att ha gräs på taket och materialen är naturliga med diskreta färger. På insidan kommer det bland annat att finnas ett café med stora fönster som ger utsikt över Fontinområdet. - Vi hoppas att detta ska bli bra och att alla känner sig välkomna här, säger Erik Öhgren, kommunens projektledare.

 • 20 år med Toleransprojektet
  av Kundcenter 2015-07-08 kl. 08:16

  Idag har projektet spridit sig till mer än 20 andra kommuner och den 1 juli 2015 lanserades det nya Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet som hämtat inspiration från Toleransprojektets arbetsmetoder. Toleransprojektet startade 1995 efter mordet på 14-årige John Hron i Kode som utfördes av nynazister. Vit makt-rörelsen var stark i Kungälv och det fanns motsättningar mellan olika ungdomsgäng. Kungälvs politiker beslutade då att något måste göras och man startade Toleransprojektet för att kunna jobba långsiktigt med problemen. Den 14 augusti invigs institutet i Kungälv och på Göteborgs universitet. Se ett webbtv-inslag om Toleransprojektet här:

 • Kungälv viktig del i ny satsning mot rasism
  av Kundcenter 2015-07-03 kl. 08:37

  Toleransprojektet startade i Kungälv 1995, efter att 14-åriga John Hron mördades av nynazister i Kode. Då hade Kungälv haft problem med motsättningar mellan olika ungdomsgäng och en vit makt-rörelse som växte sig större. Det var läraren Christer Mattsson som fick i uppdrag av Kungälvs politiker att vända trenden.  – Det är ingen som blir nazist eller kriminell över en natt. Det handlar om djupgående strukturer i samhället. Det kräver ett helt annat pedagogiskt arbete för att komma till rätta med detta, än vad som presenteras på enskilda temadagar, säger Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet.   Handlar om att förstå varandra Toleransprojektet integreras i skolundervisningen och under ett läsår träffas ett antal elever från olika skolor för prata om allt ifrån intolerans och utanförskap till hur vi lever tillsammans i en demokrati. Det handlar om att mötas och om att förstå varandra. – Vi har fått detta att genomsyra hela vår verksamhet. Vi talar inte om för eleverna vad de ska tycka, utan det handlar om att reflektera över sig själv, säger Cristine Lysell, verksamhetschef för Kungälvs grundskolor.   Stöttar kommuner och myndigheter Det nya institutet har fått namnet Segerstedtinstitutet efter Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt Wiberg, båda välkända för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen och för sitt arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Förutom att bedriva forskning om rasism och våldsbejakande extremism, kommer institutet att stötta kommuner och myndigheter som vill jobba mer med ökad tolerans. Christer Mattsson blir tillförordnad föreståndare för Segerstedtinstitutet under dess uppbyggnadsfas. – Det känns otroligt roligt. Jag är tacksam över att jobba i Kungälvs kommun som har vågat tänka långsiktigt i detta arbete. Klicka på webb-TV inslaget ovan för ett reportage om Toleransprojektet och vad det har betytt för Kungälv och ungdomarna som varit med!

 • Västsvensk världskonstnär smyckar Kungälvs nya stadshus
  av Kundcenter 2015-05-20 kl. 16:37

  Skulpturen tillverkas i gjuten aluminium och blir över två meter hög och tre meter bred. Placeringen framför Stadshuset gör konstverket tillgängligt både för besökare och förbipasserande. Skulpturen har ett modernt och för Kungälv nytt uttryck som ska symbolisera framtidstro och tillväxt. Den nya skulpturen ingår i ett skulpturstråk som binder samman de centrala delarna av Kungälv. Med Eva Hilds skulptur Bulb får kungälvsborna ett konstverk i världsklass.

 • Barnens holkar blir utställning i Bäckparken
  av Kundcenter 2015-05-12 kl. 16:49

  Utställningen handlar om hur vi kan hjälpa de små djuren i våra trädgårdar och parker och varför de är viktiga för den biologiska mångfalden. Utställningen kommer bland annat bestå av en mängd fågelholkar. Vi var med när lågstadiebarn från Strandskolan fick sätta sin personliga prägel på holkarna.